حقوق نیوز
مصوبات و نظامات کانون های وکلاء دادگستری

مصوبات کمیسیون روسای کانون های وکلای دادگستری در دوازدهمین همایش کانون های وکلای دادگستری (19 – 17/2/1382 – اصفهان)

حقوق نیوز/ مقررات وکالت

32– مصوبات کمیسیون روسای کانون های وکلای دادگستری در دوازدهمین همایش کانون های وکلای دادگستری (19 – 17/2/1382 – اصفهان)

به تاریخ 18/2/1382 راس ساعت 30/15 جلسه کمیسیون روسای کانون های وکلای دادگستری در باغ لقمانیه تشکیل و نسبت به موارد آتی بحث و اتخاذ تصمیم شد.

1- مسئله اعطا پروانه وکالت به مشمولان حالت اشتغال (مربوط به جانبازان) مقرر شد از اعطا پروانه تا قطع رابطه استخدامی خودداری شود.

2- در خصوص محدودیت رقم خواسته در دعاوی مدنی مالی که کارآموزان می پذیرند مقرر شد سقف پذیرش این گونه دعاوی حداکثر 50 میلیون ريال باشد.

3- مقرر شد حداکثر مدت سخنرانی های همایش ها بیست دقیقه باشد و اوقات قبل از ظهر دو روز از همایش به سخنرانی اختصاص داده شود و دو روز بعدازظهر به کمیسیون های تخصصی اختصاص داشته باشد. مدت همایش ها سه روز خواهد بود.

4- در خصوص نحوه تامین 4 % سهم کانون از حق بیمه و بازنشستگی وکلا با توجه به اطلاق ضوابط مربوط که صرفاً به دریافت این وجه از طرف صندوق و پرداخت آن از طرف کانون دلالت دارد بدون اینکه نحوه تامین آن را مشخص کرده باشند مقرر شد هیئت مدیره دریافت این وجه را از وکلای محترم مشمول به عنوان مصوبه کمیسیون روسای همایش تلقی و اقدام به وصول آن حداکثر تا زمان تمدید پروانه ها بنماید.

5- مسئله تقاضای وام کانون آذربایجان شرقی و اردبیل از صندوق حمایت به منظور تهیه و تکمیل ساختمان کانون به مبلغ حدود یک میلیارد ريال مطرح و تصویب شد.

6- نصب آرم سینه در مراجع قضایی و رسمی در قسمت چپ سینه برای کلیه وکلا و کارآموزان اجباری و الزامی و تخلف از این ضابطه تخلف از مصوبات و ضوابط کانون است.

7- مقرر شد هزینه انجام اختبار از اختبار دهندگان وصول شود فعلاً مقرر شد از این بابت از هر یک از کارآموزان مبلغ یکصد و پنجاه هزار ريال دریافت شود.

8- کسانی که پروانه وکالت یا کارآموزی کانون ها با پروانه 187 در هرمرحله که باشد مانعه الجمع است. از داوطلبان ورود به حرفه وکالت تعهدی در این خصوص گرفته خواهد شد و احراز مورد حسب مورد با کانون ها و از طریق مقتضی خواهد بود.

مطالب مرتبط

قوانین خاص وکالت

وکالت در قوانین خاص دادرسی

وکالت در آیین نامه ها و بخشنامه ها

مصوبات و نظامات کانون های وکلاء دادگستری

مکاتبات

منبع: مجموعه کامل مقررات وکالت - دکنر نصرالله قهرمانی -ابراهیم یوسفی محله

پایگاه خبری حقوق نیوز - مصوبات و نظامات کانون های وکلاء دادگستری+ 0
مخالفم - 0
منبع: حقوق نیوز
سرخط خبرها: