حقوق نیوز
مصوبات و نظامات کانون های وکلاء دادگستری

مصوبه مجمع عمومی کانون بین المللی وکلا (نیویورک – سپتامبر 1990)

حقوق نیوز/ مقررات وکالت

34-مصوبه مجمع عمومی کانون بین المللی وکلا (نیویورک – سپتامبر 1990)

نظر به اینکه استقبال حرفه وکالت ضامن اساسی ترویج و صیانت از حقوق بشر محسوب می گردد و از ضروریات دستیابی موثر و مناسب به خدمات حقوقی است و برای استقرار و صیان از حکومت قانون وجود یک نظام عادلانه قضایی که بدون هیچ محدودیت نابجا، فشار یا دخالت مستقیم یا غیر مستقیم بتواند استقلال وکلا را در ایفا وظایف حرفه ای شان تضمین نماید، الزامی است و نظر به اینکه ضروری است شرایطی فراهم گردد که در آن همگان برای حفظ و تثبیت حقوق قانونی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، مدنی و سیاسی خود به خدمات حقوقی وکیل مستقل منتخب خویش دسترسی فوری و بالفعل داشه باشند و از آنجا که کانون های حرفه ای وکلا در رعایت معیارها و اصول اخلاقی حرفه ای، در حمایت از اعضا خود در برابر محدودیت های نابجا و تجاوزات، در ارائه خدمات حقوقی به کلیه افراد نیازمند و در همکاری با سازمان های دولتی و سایر نهادها به منظور پیشبرد اهداف دادگستری، نقش حیاتی ایفا می کند بنابراین کانون بین المللی وکلا معیارهای آتی الذکر را به منظور کمک به ایفای وظیفه و تضمین نقش کامل وکلا که باید در چهار چوب قوانین داخلی عملاً به وسیله دولت های مورد توجه قرار گرفته و محترم شمرده شود، وضع نموده و ضروری است مفاد آن مورد توجه کلیه وکلا و قضات اعضا دستگاه های اجرایی و قانون گذاری و به طور عموم افراد قرار گیرد.

مطالب مرتبط

قوانین خاص وکالت

وکالت در قوانین خاص دادرسی

وکالت در آیین نامه ها و بخشنامه ها

مصوبات و نظامات کانون های وکلاء دادگستری

مکاتبات

منبع: مجموعه کامل مقررات وکالت - دکنر نصرالله قهرمانی -ابراهیم یوسفی محله

پایگاه خبری حقوق نیوز - مصوبات و نظامات کانون های وکلاء دادگستری+ 0
مخالفم - 0
منبع: حقوق نیوز
سرخط خبرها: