حقوق نیوز
مکاتبات

نامه رئیس کانون وکلای مرکز به سرپرست مجتمع قضایی میرداماد در مورد عدم پذیرش وکیل متهم توسط یکی از شعبات آن مجتمع

حقوق نیوز/ مقررات وکالت

نامه رئیس کانون وکلای مرکز به سرپرست مجتمع قضایی میرداماد در مورد عدم پذیرش وکیل متهم توسط یکی از شعبات آن مجتمع
 

35- نامه رئیس کانون وکلای مرکز به سرپرست مجتمع قضایی میرداماد در مورد عدم پذیرش وکیل متهم توسط یکی از شعبات آن مجتمع

شماره : 9998/ح/ک

تاریخ : 22/5/80

سرپرست محترم مجتمع قضایی میرداماد

احتراماً آقای محمد آقای فر وکیل محترم دادگستری به موجب وارده 4878 مورخ 5/3/80 به این کانون اعلام کرده اند که ریاست محرم شعبه 403 آن مجتمع از حضور ایشان در دادگاه در معیت متهم پرونده – در زمانی که پرونده در مرحله تحقیق بوده – ممانعت به عمل آورده اند.

نظر به اینکه این اقدام با توجه به اطلاق اصل 35 قانون اساسی و ماده 1 قانون انتخاب وکیل توسط اصحاب دعوی و صراحت ماده 128 قانون آیین دادرسی کیفری تضییق بلکه سلب حقوق اساسی متهم محسوب می شودف خواهشمند است همکار محترم قضایی را ارشاد فرمایند.

چنانچه دادگاه محترم به شمول تبصره ماده 128 نسبت به مورد بوده اند می بایست مراتب شمول تبصره را مستدلاً در صورت جلسه قید و با اخذ وکالتنامه وکیل موضوع را به وی تفهیم کنند و صورتجلسه را به امضای وی برسانند تا چنانچه قاضی در مورد شمول تبصره نسبت به مورد صحیح نباشد مسئولیت انتظامی لوث نشود.

رئیس هیئت مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز

سید محمد جندقی کرمانی پور

مطالب مرتبط

قوانین خاص وکالت

وکالت در قوانین خاص دادرسی

وکالت در آیین نامه ها و بخشنامه ها

مکاتبات

منبع: مجموعه کامل مقررات وکالت - دکنر نصرالله قهرمانی -ابراهیم یوسفی محله

پایگاه خبری حقوق نیوز - مقررات وکالت+ 0
مخالفم - 0
منبع: حقوق نیوز
سرخط خبرها: