حقوق نیوز
مکاتبات

نامه کمیسیون حمایت از وکلای کانون به شعبه 405 دادگاه عمومی تهران در مورد پذیرش کارآموزان وکالت

حقوق نیوز/ مقررات وکالت

نامه کمیسیون حمایت از وکلای کانون به شعبه 405 دادگاه عمومی تهران در مورد پذیرش کارآموزان وکالت
 

37- نامه کمیسیون حمایت از وکلای کانون به شعبه 405 دادگاه عمومی تهران در مورد پذیرش کارآموزان وکالت

شماره : 13663/ح/ک

تاریخ : 15/7/80

ریاست محترم شعبه 405 مجتمع قضایی میرداماد

احتراماً چون حسب اعلام برخی از کارآموزان محترم وکالت به نظر رسید برای آن جناب در خصوص وکیل بودن یا نبودن کارآنوزان و اینکه پروانه ای برای ایشان صادر می شود و این پروانه شماره ای دارد یا نه ابهاماتی وجود دارد پیشنهاد می شود به مواد 38 و 88 آیین نامه استقلال کانون وکلا و قسمت اخیر ماده 7 لایحه مذکور مراجعه فرمایند.

لزوماً یادآوری می شود برای کارآموزان پروانه ای که دارای شماره و تاریخ است صادر می شود و مجوز دخالت ایشان در امور وکالتی پروانه مذکور می باشد قید شماره پروانه و عنوان کارآموز وکالت در لوایح و دادخواست ها از جانب کارآموازن نه تنها فاقد اشکال بلکه مستحسن و قابل توصیه است.

با تقدیم احترام

کمیسیون حمایت از وکلاء

مطالب مرتبط

قوانین خاص وکالت

وکالت در قوانین خاص دادرسی

وکالت در آیین نامه ها و بخشنامه ها

مکاتبات

منبع: مجموعه کامل مقررات وکالت - دکنر نصرالله قهرمانی -ابراهیم یوسفی محله

پایگاه خبری حقوق نیوز - مکاتبات+ 0
مخالفم - 0
منبع: حقوق نیوز
سرخط خبرها: