حقوق نیوز

ضرب المثل های ایرانی (قسمت بیست و پنجم)

 ضرب المثل های ایرانی (قسمت بیست و پنجم)

پایگاه خبری حقوق نیوز

نمک را خوردن و نمکدان را شکستن

بی چشم و رویی، ناسپاسی و نمک نشناسی.

ننه! سنگ نيم منه

جواب بچه بهانه گیر را با ننه (مامان) گفتن بی امان خواهش و بهانه داشته باشد و اشاره به اینکه: مادر عاشق با گذشت است که همیشه در مقابل آزار و اذیت یا کوتاهی و نادانی فرزندش گذشت کرده و نیم من می شود.

نوبرش را آورده

خطاب به کسی که برای انجام کاری منت گذارده و یا به چیزی نازیده و پز بدهد، چنانکه گویی آن کار فقط از او بر می آمده و با آن چيز را فقط او دارد.

منو دیده، قبا دیده

اشاره به آدم بی ظرفیت و ندید بدیدی که تازه به مال و منالی رسیده باشد و با خودنمایی هر چه را به رخ این و آن بکشد.

نوشدارو پس از مرگ سهراب

چاره جویی و علاج واقعه بعد از وقوع، کار یا کمکی که در زمان لازم انجام نشده و پس از اینکه کار از کار گذشت در صدد کمک و اصلاح بر آیند.

نوکر بی جیره مواجب

کسی که خدمت مفت و بدون مزد بکند.

نو که اومد به بازار، کهنه میشه دل آزار

معمولا با روی کار آمدن هر چیز نو و تازه، چیز قدیمی مورد کم توجهی و بی مهری قرار گرفته و از قدر و منزلتش کاسته می شود.

نونش تو روغنه

کسی که کار و بار و وضع مالی خوب و روبراهی دارد.

نه به آن شوری شور، نه به این بی نمکی

هر چیزی باید متعادل باشد، افراط و تفریط درست نیست.

نه به داره نه به باره

اشاره به قطعی و حتمی نبودن کاری.

نه بیل و نه سه پایه، پلو می خوره تو سایه

اشاره به آدم خوش شانسی که بدون تحمل رنج و زحمت و دردسر زندگی اش هم بهتر از دیگران باشد.

نه چک زدیم نه چونه، عروس اومد تو خونه

بدون رنج و زحمت صاحب چیزی شدن و به هدف رسیدن.

نه خود خورد نه کس دهد، گنده کند به سگ دهد

خسیسی که مالش را نه برای خود خرج کند و نه به دیگران ببخشد بالاخره به طریقی مالش به هدر خواهد رفت.

نه راه پس داره نه راه پیش

کسی که در بن بست و مشکلی لاینحل قرار گرفته و هیچ چاره ای نداشته باشد، گیر کردن بر سر دوراهی و بلاتکلیف ماندن.

نه سیخ بسوزه نه کباب

در کاری بهترین و متعادل ترین روش را پیش گرفتن، به طوری که به هیچکدام از دو طرف ضرری وارد نیاید.

نه قم خوبه نه کاشون، لعنت به هر دوتاشون

اشاره مزاح گونه به بعضی خصلت های نه چندان خوب مردم این دو شهر (و صد البته که در همه جا آدم های خوب و بد وجود دارند)

نه گذاشت نه ورداشت

ناگهان و بدون مقدمه و صریح و بی ملاحظه حرف نادرست و نامربوطی را به طرف مقابل گفتن.

نیش عقرب نه از ره کین است، اقتضای طبیعتش این است

کسی یا چیزی که ذاتی و بی غرض و بدون اختیار آزار دهنده و ناراحت کننده و مشکل آفرین و در ضمن تغییرناپذیر باشد.

والسلام، نامه تمام

آخرین حرف، جمله اتمام حجت.

ورق برگشت

اوضاع تغییر کرد و دگرگون شد.

وروره جادو

پرحرف، فتنه انگیز.

وسط دعوا نرخ تعیین می کنه

هنگام مشاجره بر سر موضوعی در صدد اثبات و یا اعمال حق و نظر و یا به دنبال نفع خود بودن.

وصف العيش نصف العيش

ذکر و یاد خوشی نصف خوشی است.

وصله ناجور

دو طرف که از هیچ نظر با یکدیگر سنخیت نداشته و جور در نیایند.

وصله ناهمرنگ

نظیر بالا: دو نفر که با یکدیگر ناموافق بوده و به اصطلاح تکه هم نباشند و به هم نخورند.

وعده سر خرمن

قول و وعده بی پایه و اساس یا دروغین.

وقت سر خاراندن نداشتن

کنایه از کار و مشغله فراوان داشتن.

ویرگرفتن

ذوق کاری به سر افتادن و پیگیر آن شدن، بند کردن و گیر دادن و دست نکشیدن از کار یا فکری که به سر افتاده.

هارت و پورت

سر و صدا و شلوغ بازی و بزرگ نمایی بیخودی برای زهر چشم گرفتن و ترساندن و یا جلب توجه و...

هر آن کس که دندان دهد نان دهد

اشاره به روزی رسان بودن خالق، و اینکه خدا وقتی فرزندی عطا می کند روزی اش را هم می دهد و کسی را النگ نمی گذارد.

هر جای دزد زده تا چهل روز امنه

خطاب به دزد زده ای که از دوباره آمدن دزد نگران باشد، یا کسی که از تجدید منازعه و شر و خطر بترسد.

هر چه از دوست رسد نیکوست

هر چیز حتی کم و اندک که از طرف دوست باشد چون با یاد و محبت و علاقه او عجين و همراه است دلنشین و ارزشمند می باشد.

هر چه باداباد

دل به دریا زدن و به خدا توکل کردن در انجام کاری.

هر چه بگندد نمکش می زنند / وای به روزی که بگندد نمک

وقتی که خود مدعی، مصلح و یانصیحتگو خطاکار و خلافکار از آب در آید، دیگر نمی توان از بقیه توقعی داشت و جلوی کارهای زشت آنها را گرفت.

هر چه پیش آید خوش آید

هر چه مقدر شده باشد خوب و به صلاح است و باید به آن راضی شد.

هر چه را منع کردم بر سرم آمد

از هر که و هر چه عیب گرفتم به آن دچار شدم، اشاره به تنبيه روزگار.

هر چه رشته بودم پنبه شد

همه تلاش ها و زحمات و امیدها ضایع شد و از بین رفت، بی حاصل و بی نتیجه ماندن و به هدر رفتن سعی و کوشش.

هر چه کنی به خود کنی، گر همه نیک و بد کنی

انسان هر کار خوب یا بدی را انجام می دهد نتیجه آن عاید خودش خواهد شد و به خودش بر می گردد.

هر چه می خواهد دل تنگت بگو

خطاب به کسی که برای گفتن چیزی تردید دارد.

یعنی: بی ملاحظه و بدون ترس یا خجالت حرف دلت را بزن و راحت باش.

هر چی این ریخته اون جمع کرده

تقلید کورکورانه و پا جای پای کسی گذاشتن و شبیه کسی رفتار کردن.

هر چی باشه یک پیرهن بیشتر پاره کرده

اشاره به بزرگتری که نسبت به کوچکتر از خود تجربه بیشتری دارد.

هر چی پول بدی آش میخوری

هر چقدر برای چیزی مایه بگذاری و خرج کنی یا زحمت بکشی همانقدر نصیبت می شود.

هر چی خاک اونه، عمر شما باشه

هنگام سخن گفتن از مرده به حالت تعارف آرزوی طول عمر برای طرف مقابل می کنند.

هر چی خدا از من بدش می یاد من از فلانی

نهایت و شدت تنفر و بیزاری از کسی.

هر چیز که خوار آید روزی به کار آید

هر چیز بی ارزشی که به حساب نمی آید، ممکن است روزی در یک موقعیت و شرایط پیش بینی نشده مورد نیاز واقع شود و از آن استفاده گردد.

هر چیزی نووش خوبه، دوست کهنه اش

از آنجا که دوستی و رفاقت هر چه قدیمی تر باشد پابرجاتر، بی ریاتر و صمیمانه تر است.

هر چی سنگه مال پای لنگه

گله آدم بدشانس و گرفتار به این معنی که: هر چه مصیبت و بلاست بر سر آدم ناتوان و گرفتار می آید و مشکل و گرفتاری اش را بیشتر می کند.

هر چی که پیدا میکنه خرج اتینا میکنه

اشاره به آدم ولخرج و نفله کار که هر چه به دست می آورد صرف امور بیهوده یا خوشگذرانی کرده و دوراندیش و آینده نگر نیست.

هر رفتی آمدی دارد

ارتباط و رفت و آمد باید متقابل باشد.

هر سخن جایی و هر نکته مکانی دارد

سفارش به گفتن حرف به جا و به موقع، هر حرفی را همه جا نمی توان زد، بلکه باید مطابق وضع و حال افراد و مکان سخن گفت.

هر سخن کز دل بر آید لاجرم بر دل نشیند

کلام بی ریا، بی تکلف و صمیمی که از اعماق وجود بر زبان آید تأثیر خاصی روی شنونده گذاشته و بر دلش می­نشیند.

هر سربالایی سرازیری داره

پس از هر رنج و سختی، راحتی و آسایش وجود دارد.

مهر سری یک عقلی داره

هر کسی دارای یک فکر و ایده است، هر کس یک جور می سنجد و یک چیزی به عقلش می رسد. برای تشویق به امر مشاوره می گویند.

هر کس آب قلبش را می خورد

هر کس مطابق نیت و طینتش برایش پیش آمده و خدا به همان اندازه عطایش می کند.

هر کس تنها به قاضی رود، راضی برگردد

چرا که مدعی و معترضی وجود ندارد و همه چیز یکطرفه و به نفع اوست.

هر کسی را بهر کاری ساختند، مهر آن را در دلش انداختند

هیچکس همه کارها از دستش بر نمی آید و هر کس برای کاری استعداد و آمادگی داشته و علاقه نشان می دهد، بنابراین به سوی آن جذب شده و مطمئنا در آن کار موفق هم خواهد شد.

هرکه بامش بیش برفش بیشتر

هر چه پول و ثروت زیادتر و زندگی وسیع تر باشد، دردسر و گرفتاری بیشتری هم دارد.

هر که را طاووس خواهد جور هندوستان کشد

برای رسیدن به مقصود و به دست آوردن چیزی باید رنج و سختی کشید و مصائب و مشکلات موجود را به جان خرید و تحمل کرد.

هرکی به فکر خویشه، کوسه به فکر ریشه

نباید به دیگران امیدوار و متکی بود زیرا هر کس در فکر گذراندن امورات خود و رسیدن به مقصود خود است.

هرکی خربزه می خوره، پای لرزش هم می نشینه

هر کس به کار خطرناک و اشتباه دست می زند باید ضرر و خسارت و ناراحتی اش را هم تحمل کند.

هر کی خوابه روزیش به آبه

آدم تنبل و بیکاره و کسی که تن به کار و زحمت نمی دهد به جایی هم نمی رسد و نباید توقع خير و مزد هم داشته باشد.

 + 0
مخالفم - 0
نظرات : 0
منتشر نشده : 0

شما هم می توانید دیدگاه خود را ثبت کنیدکد امنیتی کد جدید

سرخط خبرها: