حقوق نیوز
وکالت در نظریات مشورتی

ضرورت داشتن لیسانس حقوق برای متقاضی پروانه وکالت اتفاقی

ضرورت داشتن لیسانس حقوق برای متقاضی پروانه وکالت اتفاقی
 

4- ضرورت داشتن لیسانس حقوق برای متقاضی پروانه وکالت اتفاقی

(نظریه مورخ 24/11/1366 کمیسیون استفتائات کانون وکلای دادگستری)

گرچه در لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری حکمی مغایر با حکم ماده 2 قانون وکالت مصوب 1315 ملاحظه نگردید لیکن چون برابر ماده 70 لایحه قانونی مذکور صدور پروانه وکالت ولو اتفاقی موکول به داشتن لیسانس از دانشکده حقوق می باشد و لیسانس علوم سیاسی کافی نیست لذا موافقت با درخواست نامبرده موجه به نظر نمی رسد.

دکتر عبدالغنی احمدی واستانی – دکتر امیرحسین فخاری – دکتر مهدی شهیدی

پایگاه خبری حقوق نیوز - وکالت در نظریات مشورتی+ 0
مخالفم - 0
منبع: حقوق نیوز
سرخط خبرها: