حقوق نیوز
وکالت در نظریات مشورتی

عدم الزام کانون برای اعطا پروانه وکالت اتفاقی

حقوق نیوز/ مقررات وکالت

عدم الزام کانون برای اعطا پروانه وکالت اتفاقی
 

5- عدم الزام کانون برای اعطا پروانه وکالت اتفاقی

(نظریه مورخ 17/12/1367 کمیسیون استفتائات کانون وکلای دادگستری)

صرف نظر از قیود مندرج در ماده 2 قانون وکالت مصوب 1315 و ماده 10 لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب اسفند 1333 با ملاحظه مقررات ماده 2 مذکور الزامی برای کانون نسبت به اعطای جواز وکالت اتفاقی به نظر نمی رسد.

دکتر عبدالغنی احمدی واستانی – دکتر امیرحسین فخاری – دکتر مهدی شهیدی

پایگاه خبری حقوق نیوز - وکالت در نظریات مشورتی+ 0
مخالفم - 0
منبع: حقوق نیوز
سرخط خبرها: