امروز: یکشنبه, ۱۰ مرداد ۱۴۰۰ برابر با ۲۱ ذو الحجة ۱۴۴۲ قمری و ۰۱ اوت ۲۰۲۱ میلادی

نظریه‌های رئیس مجلس شورای اسلامی

نظریه‌های‌‌‌ رئیس مجلس شورای اسلامی – روزنامه رسمی ۱۹ تیر ۱۳۹۳

نظریه‌ های‌‌‌ رئیس مجلس شورای اسلامی منتشر شده در روزنامه رسمی ۱۹ تیر ۱۳۹۳ اعلام مغایرت بند ۲ مصوبه هیات وزیران با موضوع "تعیین قیمت گاز" با ماده یک قانون هدفمند کردن یارانه ها اعلام مغایرت بند ۱ و ۲…
۹ ماه پیش

نظریه‌های‌‌‌ رئیس مجلس شورای اسلامی – روزنامه رسمی ۲۹ خرداد ۱۳۹۳

نظریه‌های‌‌‌ رئیس مجلس شورای اسلامی منتشر شده در روزنامه رسمی ۲۹ خرداد ۱۳۹۳ در مورد مغایرت این مصوبات دولت با قانون: ماده ۳۲ «ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور»، «اجازه هزینه­ کرد به وزارت…
۹ ماه پیش

نظریه‌های‌‌‌ رئیس مجلس شورای اسلامی – روزنامه رسمی ۱۷ خرداد ۱۳۹۳

نظریه‌های‌‌‌ رئیس مجلس شورای اسلامی منتشر شده در روزنامه رسمی ۱۷ خرداد ۱۳۹۳ در مورد «اصلاح اساسنامه سازمان مجری ساختمان‌ها و تأسیسات دولتی و عمومی» و مادۀ ۱۲ «آیین‌نامه اجرایی بند «ب» تبصره (۱۷)…
۹ ماه پیش

نظریه‌های رئیس مجلس 13

حقوق نیوز - شماره77782هـ/ب ۱۳۹۰/۱۲/۲۷ نظریه های رئیس مجلس شورای اسلامی موضوع صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری…
۹ ماه پیش

نظریه‌های رئیس مجلس 12

حقوق نیوز - شماره829هـ/ب ۱۹/۱/۱۳۹۱ جناب آقای دکتر احمدی نژاد ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران بازگشت به رونوشت تصویب نامه هیأت محترم وزیران به شماره 178257/ت47461هـ مورخ 12/9/1390، موضوع «اختـصاص…
۹ ماه پیش

نظریه‌های رئیس مجلس 21

پایگاه خبری حقوق نیوز شماره254/16 هـ/ب ۱۳۸۹/۱/۱۴ نظریه رئیس مجلس شورای اسلامی موضوع صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی…
۹ ماه پیش

نظریه‌های رئیس مجلس 11

حقوق نیوز - شماره111هـ/ب ۱۴/۱/۱۳۹۱ جناب آقای دکتر احمدی‌نژاد ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره 161025/ت47368هـ مورخ 1/8/1390، موضوع: «تصمیمات هیئت…
۹ ماه پیش

نظریه‌های رئیس مجلس 7

حقوق نیوز - شماره31274هـ/ب ۱۳۹۰/۰۵/۱۷ نظریه‌‌‌های رئیس مجلس شورای اسلامی موضوع صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی…
۹ ماه پیش

نظریه‌های رئیس مجلس 4

حقوق نیوز - شماره84022/هـ . ب 14/12/1389 جناب آقای دکتر احمدی‌نژاد ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران به استناد قانون نحوه اجرای اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی…
۹ ماه پیش

نظریه‌های رئیس مجلس 5

حقوق نیوز - شماره84001هـ . ب ۱۳۸۹/۱۲/۱۴ نظریه‌های رئیس مجلس شورای اسلامی موضوع صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138 قانون اساسی جمهوری…
۹ ماه پیش

نظریه‌های رئیس مجلس 20

پایگاه خبری حقوق نیوز شماره۵۶۰۲۸ هـ/ب ۲۵/۹/۱۳۹۱ نظریه های رئیس مجلس شورای اسلامی موضوع صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون…
۹ ماه پیش

نظریه‌های رئیس مجلس 22

پایگاه خبری حقوق نیوز شماره۷۰۳۱۲هـ/ب ۲۳/۱۱/۱۳۹۱ نظریه رئیس مجلس شورای اسلامی موضوع صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی…
۹ ماه پیش

نظریه‌های رئیس مجلس 14

شماره15089هـ/ب ۳۱/۳/۱۳۹۱ نظریه‌های‌‌‌ رئیس مجلس شورای اسلامی موضوع صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی…
۹ ماه پیش

نظریه‌های رئیس مجلس 6

حقوق نیوز - شماره31410هـ/ب ۱۳۹۰/۰۵/۱۸ جناب آقای دکتر احمدی‌نژاد ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران به استناد قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی…
۹ ماه پیش

نظریه‌های رئیس مجلس 15

حقوق نیوز - نظریه‌های‌‌‌ رئیس مجلس شورای اسلامی موضوع صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران» جناب آقای…
۹ ماه پیش

نظریه‌های رئیس مجلس 16

شماره16587هـ/ب ۷/۴/۱۳۹۱ نظریه های رئیس مجلس شورای اسلامی موضوع صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران»…
۹ ماه پیش

نظریه‌های رئیس مجلس 8

حقوق نیوز - شماره51039هـ/ب ۱۳۹۰/۸/۱۵ نظریه‌های‌‌‌ رئیس مجلس شورای اسلامی موضوع صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی…
۹ ماه پیش

نظریه‌های رئیس مجلس 9

حقوق نیوز - شماره51010هـ/ب ۱۳۹۰/۸/۱۵ نظریه‌های‌‌‌ رئیس مجلس شورای اسلامی موضوع صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی…
۹ ماه پیش

نظریه‌های رئیس مجلس 10

حقوق نیوز - شماره52335هـ/ب ۱۳۹۰/۸/۲۲ نظریه‌‌های رئیس مجلس شورای اسلامی موضوع صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری…
۹ ماه پیش

نظریه‌های رئیس مجلس 3

حقوق نیوز - شماره83940/هـ . ب ۱۳۸۹/۱۲/۱۴ نظریه‌های رئیس مجلس شورای اسلامی موضوع صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی…
۹ ماه پیش