حقوق نیوز

مصوبات و نظامات کانون های وکلاء دادگستری

Feed Link JS News
مصوبات و نظامات کانون های وکلاء دادگستری

قطعنامه دوازدهمین همایش سراسری کانون های وکلای دادگستری کشور (19 – 17/2/1382 – اصفهان)

حقوق نیوز/ مقررات وکالت 33- قطعنامه...
۲۰ خرداد ۱۳۹۸ - ۱۰:۴۸
تاریخ: ۲۰ خرداد ۱۳۹۸
بازدید: 1259
مصوبات و نظامات کانون های وکلاء دادگستری

مصوبات کمیسیون تنقیح و تدوین قوانین و مقررات دوازدهمین همایش کانون های وکلا (19- 17/2/1382 – اصفهان)

حقوق نیوز/ مقررات وکالت 31- مصوبات...
۲۰ خرداد ۱۳۹۸ - ۱۰:۳۲
تاریخ: ۲۰ خرداد ۱۳۹۸
بازدید: 1379
مصوبات و نظامات کانون های وکلاء دادگستری

مصوبات کمیسیون نقل و انتقالات دوازدهمین همایش کانون های وکلا (19 – 17/2/1382 – اصفهان)

حقوق نیوز/مقررات وکالت 30- مصوبات...
۲۰ خرداد ۱۳۹۸ - ۱۰:۲۵
تاریخ: ۲۰ خرداد ۱۳۹۸
بازدید: 1281
مصوبات و نظامات کانون های وکلاء دادگستری

مصوبات کمیسیون های کارآموزی کانون های وکلاء در دوازدهمین همایش سراسری کانون های وکلای دادگستری (19 – 17/2/1382 – اصفهان)

حقوق نیوز/ مقررات وکالت 29- مصوبات...
۲۰ خرداد ۱۳۹۸ - ۱۰:۲۲
تاریخ: ۲۰ خرداد ۱۳۹۸
بازدید: 1042
مصوبات و نظامات کانون های وکلاء دادگستری

مصوبه مجمع عمومی کانون بین المللی وکلا (نیویورک – سپتامبر 1990)

حقوق نیوز/ مقررات وکالت 34-مصوبه مجمع...
۲۰ خرداد ۱۳۹۸ - ۱۰:۵۰
تاریخ: ۲۰ خرداد ۱۳۹۸
بازدید: 1313
مصوبات و نظامات کانون های وکلاء دادگستری

مصوبات کمیسیون روسای کانون های وکلای دادگستری در دوازدهمین همایش کانون های وکلای دادگستری (19 – 17/2/1382 – اصفهان)

حقوق نیوز/ مقررات وکالت 32– مصوبات...
۲۰ خرداد ۱۳۹۸ - ۱۰:۴۴
تاریخ: ۲۰ خرداد ۱۳۹۸
بازدید: 1250
مصوبات و نظامات کانون های وکلاء دادگستری

مصوبات کمیسیون صندوق حمایت وکلا و کارگشایان دوازدهمین همایش کانون های وکلای دادگستری (19- 17/2/1382 – اصفهان)

حقوق نیوز/مقررات وکالت 28- مصوبات...
۲۰ خرداد ۱۳۹۸ - ۱۰:۱۸
تاریخ: ۲۰ خرداد ۱۳۹۸
بازدید: 1009

ورود به حرفه وکالت و تحصیلات حقوقی

حقوق نیوز/ مقررات وکالت ورود به حرفه...
۲۰ خرداد ۱۳۹۸ - ۱۰:۵۳
تاریخ: ۲۰ خرداد ۱۳۹۸
بازدید: 1354
مصوبات و نظامات کانون های وکلاء دادگستری

طرح اساسنامه اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری ایران

حقوق نیوز/ مقررات وکالت   27-طرح...
۰۵ خرداد ۱۳۹۸ - ۱۴:۰۱
تاریخ: ۰۵ خرداد ۱۳۹۸
بازدید: 966
مصوبات و نظامات کانون های وکلاء دادگستری

قطعنامه یازدهمین همایش سراسری هیئت مدیره کانون های وکلای دادگستری کشور (آبان ماه 1381 – شیراز)

حقوق نیوز/مقررات وکالت 26-قطعنامه...
۰۵ خرداد ۱۳۹۸ - ۱۳:۵۷
تاریخ: ۰۵ خرداد ۱۳۹۸
بازدید: 921
مصوبات و نظامات کانون هاب وکلاء دادگستری

مصوبات کمیسیون های تخصصی همایش کانون های وکلای دادگستری (آبان 1381 - شیراز)

  حقوق نیوز/ مقررات...
۰۵ خرداد ۱۳۹۸ - ۱۳:۵۳
تاریخ: ۰۵ خرداد ۱۳۹۸
بازدید: 896
مصوبات و نظامات کانون های وکلاء دادگستری

قطعنامه گردهمایی سراسری وکلای دادگستری جمهوری اسلامی ایران (مورخ 15/8/1380 – تهران)

حقوق نیوز/ مقررات وکالت   24-...
۰۴ خرداد ۱۳۹۸ - ۱۴:۰۷
تاریخ: ۰۴ خرداد ۱۳۹۸
بازدید: 912
مصوبات و نظامات کانون های وکلاء دادگستری

مصوبات جلسه شورای هماهنگی روسای هیئت مدیره کانون های وکلای دادگستری در دهمین همایش کانون های وکلا (مورخ 15/8/1380 – تهران)

حقوق نیوز/ مقررات...
۰۴ خرداد ۱۳۹۸ - ۱۳:۵۹
تاریخ: ۰۴ خرداد ۱۳۹۸
بازدید: 1036
مصوبات کمیسیون نقل و انتقالات دهمین همایش کانون های وکلای دادگستری (مورخ 16/8/1380 – تهران)

مصوبات مشترک کانون های وکلاء 21

پایگاه خبری حقوق نیوز 21- مصوبات...
۰۴ خرداد ۱۳۹۸ - ۱۳:۵۳
تاریخ: ۰۴ خرداد ۱۳۹۸
بازدید: 973
مصوبات و نظامات کانون های وکلاء دادگستری

مصوبات کمیسیون هماهنگی هیئت های مدیره کانون های وکلای دادگستری ایران در نهمین همایش کانون های وکلای دادگستری (مورخ 6/2/1380 – گیلان)

حقوق نیوز/ مقررات وکالت/مصوبات و نظامات...
۰۴ خرداد ۱۳۹۸ - ۱۳:۵۱
تاریخ: ۰۴ خرداد ۱۳۹۸
بازدید: 597
مصوبات کمیسیون نقل و انتقالات نهمین همایش کانون های وکلای دادگستری (مورخ 6/2/1380 – گیلان)

مصوبات مشترک کانون های وکلاء 19

پایگاه خبری حقوق نیوز 19-مصوبات...
۰۴ خرداد ۱۳۹۸ - ۱۳:۴۶
تاریخ: ۰۴ خرداد ۱۳۹۸
بازدید: 586
مصوبات کمیسیون صندوق حمایت وکلا در نهمین همایش کانون های وکلای دادگستری (مورخ 6/2/1380 – گیلان)

مصوبات مشترک کانون های وکلاء 17

پایگاه خبری حقوق نیوز 17-مصوبات...
۰۴ خرداد ۱۳۹۸ - ۱۳:۳۵
تاریخ: ۰۴ خرداد ۱۳۹۸
بازدید: 559
16-مصوبات مجلس مشترک کانون های وکلای دادگستری در محل کانون مرکز (مورخ 29/10/1379)

مصوبات مشترک کانون های وکلاء 16

پایگاه خبری حقوق نیوز 16-مصوبات مجلس...
۰۴ خرداد ۱۳۹۸ - ۱۳:۲۸
تاریخ: ۰۴ خرداد ۱۳۹۸
بازدید: 541
مصوبات کمیسیون نقل و انتقالات هشتمین همایش کانون های وکلای دادگستری کشور (مورخ 24/6/1379 – مشهد)

مصوبات مشترک کانون های وکلاء 15

پایگاه خبری حقوق نیوز 15-مصوبات...
۰۴ خرداد ۱۳۹۸ - ۱۳:۲۶
تاریخ: ۰۴ خرداد ۱۳۹۸
بازدید: 526
مصوبات شورای هماهنگی کمیسیون های کارآموزی و اختبار در نهمین همایش کانون های وکلای دادگستری (مورخ 6/2/1380 – گیلان)

مصوبات مشترک کانون های وکلاء 18

پایگاه خبری حقوق نیوز 18-مصوبات شورای...
۰۴ خرداد ۱۳۹۸ - ۱۳:۴۳
تاریخ: ۰۴ خرداد ۱۳۹۸
بازدید: 535
سرخط خبرها: