حقوق نیوز

وکالت در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

Feed Link JS News

پایگاه خبری حقوق نیوز

وکالت در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

اصل 35 قانون اساسی :

در همه دادگاه ها طرفين دعوا حق دارند براي خودوكيل انتخاب نمايند و اگر توانايي انتخاب وكيل را نداشته باشند بايد براي آنها امكانات تعيين وكيل فراهم گردد.

اصل 141 قانون اساسی :

رئيس جمهور، معاونان رئيس جمهور، وزيران و كارمندان دولت نمي توانند بيش از يك شغل دولتي داشته باشند و داشتن هر نوع شغل ديگر در موسساتي كه تمام يا قسمتي از سرمايه آن متعلق به دولت يا موسسات عمومي است و نمايندگي مجلس شوراي اسلامي و وكالت دادگستري و مشاوره حقوقي و نيز رياست و مديريت عامل يا عضويت در هيات مديره انواع مختلف شركت هاي خصوصي، جز شركت هاي تعاوني ادارات و موسسات براي آنان ممنوع است. سمت هاي آموزشي در دانشگاه ها و موسسات تحقيقاتي از اين حكم مستثني است.

مقررات وکالت

وکالت در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

حقوق نیوز/ مقررات وکالت وکالت در قانون...
۰۶ آذر ۱۳۹۷ - ۱۱:۴۶
تاریخ: ۰۶ آذر ۱۳۹۷
بازدید: 413
سرخط خبرها: