حقوق نیوز

وکالت در نظریات مشورتی

Feed Link JS News
وکالت در نظریات مشورتی

عدم اعطا پروانه وکالت به فردی که کارآموزی وکالت را در خارج از ایران گذرانده است

حقوق نیوز / مقررات وکالت   8-...
۰۲ ارديبهشت ۱۳۹۹ - ۱۱:۲۰
تاریخ: ۰۲ ارديبهشت ۱۳۹۹
بازدید: 501
وکالت در نظریات مشورتی

عدم اعطای پروانه وکالت به مستخدمین قراردادی دولتی

حقوق نیوز/ مقررات وکالت   6-...
۰۲ ارديبهشت ۱۳۹۹ - ۱۱:۱۳
تاریخ: ۰۲ ارديبهشت ۱۳۹۹
بازدید: 493
وکالت در نظریات مشورتی

ضرورت داشتن لیسانس حقوق برای متقاضی پروانه وکالت اتفاقی

  4- ضرورت داشتن لیسانس حقوق برای...
۰۲ ارديبهشت ۱۳۹۹ - ۱۰:۰۷
تاریخ: ۰۲ ارديبهشت ۱۳۹۹
بازدید: 487
وکالت در نظریات مشورتی

جواز اعطای پروانه وکالت به نابینایان

حقوق نیوز/ مقررات وکالت/ وکالت در نظریات...
۰۲ ارديبهشت ۱۳۹۹ - ۱۱:۲۴
تاریخ: ۰۲ ارديبهشت ۱۳۹۹
بازدید: 489
وکالت در نظریات مشورتی

تحصیل پروانه وکالت توسط اساتید دانشکده علوم قضایی و خدمات اداری

حقوق نیوز/ مقررات وکالت/ وکالت در نظریات...
۰۲ ارديبهشت ۱۳۹۹ - ۱۱:۱۵
تاریخ: ۰۲ ارديبهشت ۱۳۹۹
بازدید: 473
وکالت در نظریات مشورتی

عدم اعطا پروانه وکالت برای فارغ التحصیل رشته علوم قضایی مدرسه عالی تربیتی و قضایی طلاب قم

حقوق نیوز/ مقررات وکالت   2-...
۰۲ ارديبهشت ۱۳۹۹ - ۰۹:۵۷
تاریخ: ۰۲ ارديبهشت ۱۳۹۹
بازدید: 522
وکالت در نظریات مشورتی

عدم الزام کانون برای اعطا پروانه وکالت اتفاقی

حقوق نیوز/ مقررات وکالت   5-...
۰۲ ارديبهشت ۱۳۹۹ - ۱۰:۲۱
تاریخ: ۰۲ ارديبهشت ۱۳۹۹
بازدید: 462
وکالت در نظریات مشورتی

عدم اعطا پروانه وکالت اتفاقی به قضات و مستخدمین دولتی

حقوق نیوز/ مقررات وکالت/ وکالت در نظریات...
۰۲ ارديبهشت ۱۳۹۹ - ۱۰:۰۴
تاریخ: ۰۲ ارديبهشت ۱۳۹۹
بازدید: 489
وکالت در نظریات مشورتی

عدم اجازه وکالت برای وکیلی که با سپردن پروانه مشغول قضاوت شده و سپس استعفا داده و هنوز روانه خود را از کانون دریافت نکرده است

حقوق نیوز/ مقررات...
۰۲ ارديبهشت ۱۳۹۹ - ۰۹:۴۶
تاریخ: ۰۲ ارديبهشت ۱۳۹۹
بازدید: 452
سرخط خبرها: