حقوق نیوز

مکاتبات

Feed Link JS News
مکاتبات

نامه کمیسیون حمایت از وکلای کانون به شعبه 405 دادگاه عمومی تهران در مورد پذیرش کارآموزان وکالت

حقوق نیوز/ مقررات وکالت   37-...
۲۴ شهریور ۱۳۹۸ - ۱۲:۴۸
تاریخ: ۲۴ شهریور ۱۳۹۸
بازدید: 823
دسته بندی: مکاتبات
مکاتبات

نامه رئیس کانون وکلای مرکز به سرپرست مجتمع قضایی شهید بهشتی در مورد کارآموزی کارآموزان وکالت

حقوق نیوز/ مقررات وکالت   36-...
۲۴ شهریور ۱۳۹۸ - ۱۲:۴۶
تاریخ: ۲۴ شهریور ۱۳۹۸
بازدید: 836
دسته بندی: مکاتبات
مکاتبات

نامه رئیس کانون وکلای مرکز به سرپرست مجتمع قضایی میرداماد در مورد عدم پذیرش وکیل متهم توسط یکی از شعبات آن مجتمع

حقوق نیوز/ مقررات وکالت   35-...
۲۴ شهریور ۱۳۹۸ - ۱۲:۴۳
تاریخ: ۲۴ شهریور ۱۳۹۸
بازدید: 797
دسته بندی: مکاتبات
مکاتبات

نامه رئیس کانون وکلای مرکز به دادستان انتظامی قضات در مورد عدم پذیرش وکیل توسط یکی از شعبات محاکم عمومی

حقوق نیوز/ مقررات وکالت   34-...
۲۴ شهریور ۱۳۹۸ - ۱۲:۴۱
تاریخ: ۲۴ شهریور ۱۳۹۸
بازدید: 822
دسته بندی: مکاتبات
مکاتبات

نامه رئیس کانون وکلای مرکز به رئیس قوه قضاییه در خصوص ملاقات وکلا با موکلین زندانی

حقوق نیوز/ مقررات وکالت   33-...
۲۴ شهریور ۱۳۹۸ - ۱۲:۳۶
تاریخ: ۲۴ شهریور ۱۳۹۸
بازدید: 818
دسته بندی: مکاتبات
مکاتبات

نامه هیئت مدیره کانون وکلای مرکز به رئیس قوه قضاییه صدور احکام محکومیت وکلای دادگستری

حقوق نیوز/ مقررات وکالت   38-...
۲۴ شهریور ۱۳۹۸ - ۱۲:۵۰
تاریخ: ۲۴ شهریور ۱۳۹۸
بازدید: 843
دسته بندی: مکاتبات
مکاتبات

نامه رئیس کانون وکلای مرکز به رئیس اداره تمبر

حقوق نیوز/ مقررات وکالت   32-...
۱۰ تیر ۱۳۹۸ - ۱۱:۰۹
تاریخ: ۱۰ تیر ۱۳۹۸
بازدید: 1222
دسته بندی: مکاتبات
مکاتبات

نامه رئیس کانون وکلای مرکز به رئیس دادگستری گرمسار در مورد نحوه کارآموزی کارآموزان وکالت

حقوق نیوز/ مقررات وکالت 30- نامه رئیس...
۱۰ تیر ۱۳۹۸ - ۱۱:۰۴
تاریخ: ۱۰ تیر ۱۳۹۸
بازدید: 1233
دسته بندی: مکاتبات
مکاتبات

نامه رئیس کانون وکلای مرکز به سرپرست اداره نظارت و پیگیری مالیات بر شرکت ها در مورد نحوه پذیرش و دخالت وکلای دادگستری

حقوق نیوز/ مقررات وکالت 29- نامه رئیس...
۱۰ تیر ۱۳۹۸ - ۱۱:۰۲
تاریخ: ۱۰ تیر ۱۳۹۸
بازدید: 1225
دسته بندی: مکاتبات
مکاتبات

نامه رئیس کانون وکلای مرکز به رئیس اداره معاضدت کانون در مورد قرارداد مالی بین وکیل معاضدتی و موکل

حقوق نیوز/ مقررات وکالت 31- نامه رئیس...
۱۰ تیر ۱۳۹۸ - ۱۱:۰۶
تاریخ: ۱۰ تیر ۱۳۹۸
بازدید: 1207
دسته بندی: مکاتبات
مکاتبات

نامه رئیس کانون وکلای مرکز به مشاور رئیس سازمان نوسازی و توسعه مدارس در مورد میزان حق المشاوره

حقوق نیوز/ مقررات وکالت 27- نامه رئیس...
۰۷ خرداد ۱۳۹۸ - ۱۴:۴۵
تاریخ: ۰۷ خرداد ۱۳۹۸
بازدید: 545
دسته بندی: مکاتبات
مکاتبات

نامه رئیس کانون وکلای مرکز به رئیس قوه قضاییه در مورد مطالبه پروانه وکالت وکلا توسط قضات هنگام مراجعه آنان به محاکم

حقوق نیوز/ مقررات وکالت 26- نامه رئیس...
۰۷ خرداد ۱۳۹۸ - ۱۴:۴۴
تاریخ: ۰۷ خرداد ۱۳۹۸
بازدید: 416
دسته بندی: مکاتبات
مکاتبات

نامه رئیس کانون وکلای مرکز به رئیس قوه قضاییه در مورد ملاقات وکلا با موکلین زندانی

حقوق نیوز/مقررات وکالت 25- نامه رئیس...
۰۷ خرداد ۱۳۹۸ - ۱۴:۴۲
تاریخ: ۰۷ خرداد ۱۳۹۸
بازدید: 481
دسته بندی: مکاتبات
مکاتبات

نامه رئیس کانون وکلای مرکز به رئیس شعبه 8 دادگاه عمومی اراک در مورد حدود اختیارات کارآموزان وکالت

حقوق نیوز/ مقررات وکالت 28- نامه رئیس...
۰۷ خرداد ۱۳۹۸ - ۱۴:۴۸
تاریخ: ۰۷ خرداد ۱۳۹۸
بازدید: 370
دسته بندی: مکاتبات
نامه مجدد رئیس کانون وکلای مرکز به رئیس قوه قضاییه در مورد ممانعت شعب دیوان عالی کشور از مطالعه پرونده توسط وکلاء

مکاتبات 24

پایگاه خبری حقوق نیوز 24- نامه مجدد...
۲۴ ارديبهشت ۱۳۹۸ - ۱۳:۴۸
تاریخ: ۲۴ ارديبهشت ۱۳۹۸
بازدید: 305
دسته بندی: مکاتبات
نامه رئیس کانون وکلای مرکز به رئیس دادگاه های انقلاب اسلامی تهران در مورد نحوه وکالت کاراموزان وکالت

مکاتبات 23

پایگاه خبری حقوق نیوز 23- نامه رئیس...
۲۴ ارديبهشت ۱۳۹۸ - ۱۳:۴۶
تاریخ: ۲۴ ارديبهشت ۱۳۹۸
بازدید: 325
دسته بندی: مکاتبات
نامه رئیس قوه قضاییه به رئیس دیوان عالی کشور در مورد ممانعت یکی از شعب دیوان از مطالعه پرونده توسط وکیل دادگستری

مکاتبات 22

پایگاه خبری حقوق نیوز 22- نامه رئیس...
۲۴ ارديبهشت ۱۳۹۸ - ۱۳:۴۴
تاریخ: ۲۴ ارديبهشت ۱۳۹۸
بازدید: 337
دسته بندی: مکاتبات
نامه رئیس کانون وکلای مرکز به رئیس قوه قضاییه در مورد ممانعت یکی از شعب دیوان عالی کشور از مطالعه پرونده توسط وکیل دادگستری

مکاتبات 21

پایگاه خبری حقوق نیوز 21- نامه رئیس...
۲۴ ارديبهشت ۱۳۹۸ - ۱۳:۴۱
تاریخ: ۲۴ ارديبهشت ۱۳۹۸
بازدید: 341
دسته بندی: مکاتبات
نامه رئیس کانون وکلای مرکز رئیس کل دادگستری استان خراسان در مورد تعداد وکالت های تسخیری عهده وکلا در یک سال

مکاتبات 19

پایگاه خبری حقوق نیوز 19- نامه رئیس...
۱۷ ارديبهشت ۱۳۹۸ - ۱۳:۴۴
تاریخ: ۱۷ ارديبهشت ۱۳۹۸
بازدید: 306
دسته بندی: مکاتبات
نامه رئیس کانون وکلای مرکز به فرمانده نیروی انتظامی در مورد برخورد ناشایست فرمانده یکی از کلانتری ها با یکی از وکلای دادگستری

مکاتبات 17

پایگاه خبری حقوق نیوز 17- نامه رئیس...
۱۷ ارديبهشت ۱۳۹۸ - ۱۳:۳۶
تاریخ: ۱۷ ارديبهشت ۱۳۹۸
بازدید: 254
دسته بندی: مکاتبات
سرخط خبرها: