حقوق نیوز

وکالت در آیین نامه ها و بخشنامه ها

Feed Link JS News
وکالت در آیین نامه ها و بخشنامه ها

نظامنامه امتحان وکلاء رسمی عدلیه (وزیر عدلیه – 1296 شمسی)

حقوق نیوز/ مقررات وکالت/ وکالت در آیین...
۱۸ بهمن ۱۳۹۷ - ۱۲:۲۴
تاریخ: ۱۸ بهمن ۱۳۹۷
بازدید: 381
وکالت در آیین نامه ها و بخشنامه ها

از تعرفه خدمات قضایی موضوع قانون بودجه 1393 کل کشور

حقوق نیوز/ مقررات وکالت/ وکالت در آیین...
۱۴ ارديبهشت ۱۳۹۸ - ۱۴:۲۳
تاریخ: ۱۴ ارديبهشت ۱۳۹۸
بازدید: 193
وکالت در آیین نامه ها و بخشنامه ها

از بخشنامه شماره 100/1402/9000 مورخ 18/1/1389 رئیس قوه قضائیه در خصوص افزایش تعرفه های قضائی [هزینه صدور و تمدید پروانه وکالت]

حقوق نیوز/ مقررات وکالت/ وکالت در آیین...
۱۴ ارديبهشت ۱۳۹۸ - ۱۴:۱۸
تاریخ: ۱۴ ارديبهشت ۱۳۹۸
بازدید: 214
وکالت در آیین نامه ها و بخشنامه ها

آیین نامه اصلاح آیین نامه اجرایی ماده 10 قانون تشکیل صندوق حمایت وکلا و کارگشایان دادگستری مصوب 29 دی ماه 1355 (اصلاحی 12/2/1388)

حقوق نیوز/ مقررات وکالت/ وکالت در آیین...
۱۴ ارديبهشت ۱۳۹۸ - ۱۴:۱۶
تاریخ: ۱۴ ارديبهشت ۱۳۹۸
بازدید: 182
وکالت در آیین نامه ها و بخشنامه ها

وکالت در آیین نامه ها و بخشنامه ها 105

پایگاه خبری حقوق نیوز 105- آیین نامه...
۱۲ ارديبهشت ۱۳۹۸ - ۱۴:۰۵
تاریخ: ۱۲ ارديبهشت ۱۳۹۸
بازدید: 291
وکالت در آیین نامه ها و بخشنامه ها

وکالت در آیین نامه ها و بخشنامه ها 104

پایگاه خبری حقوق نیوز 104– اصلاح موادی...
۱۲ ارديبهشت ۱۳۹۸ - ۱۴:۰۳
تاریخ: ۱۲ ارديبهشت ۱۳۹۸
بازدید: 249
وکالت در آیین نامه ها و بخشنامه ها

آیین نامه تعرفه حق الوکاله، حق المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری و وکلای موضوع ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه جمهوری اسلامی ایران (مصوب 27/4/1385)

حقوق نیوز/ مقررات وکالت/ وکالت در آیین...
۱۲ ارديبهشت ۱۳۹۸ - ۱۳:۵۹
تاریخ: ۱۲ ارديبهشت ۱۳۹۸
بازدید: 306
وکالت در آیین نامه ها و بخشنامه ها

اصلاح موادی از آیین نامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری (مصوب 12/5/1384)

حقوق نیوز/ مقررات وکالت/ وکالت در آیین...
۱۲ ارديبهشت ۱۳۹۸ - ۱۳:۵۰
تاریخ: ۱۲ ارديبهشت ۱۳۹۸
بازدید: 266
وکالت در آیین نامه ها و بخشنامه ها

اصلاح ماده 2 آیین نامه اجرایی ماده 8 قانون تشکیل صندوق حمایت وکلاء و کارگشایان دادگستری در جلسه مورخ 9/5/1384 هیات وزیران

حقوق نیوز/ مقررات وکالت/ وکالت در آیین...
۱۲ ارديبهشت ۱۳۹۸ - ۱۳:۴۶
تاریخ: ۱۲ ارديبهشت ۱۳۹۸
بازدید: 234
وکالت در آیین نامه ها و بخشنامه ها

شیوه نامه اجرایی فصل دوم دستورالعمل شماره یک طرح جامع رفع اطاله دادرسی(مصوب 20/7/1385)

حقوق نیوز/ مقررات وکالت/ وکالت در آیین...
۱۲ ارديبهشت ۱۳۹۸ - ۱۳:۵۷
تاریخ: ۱۲ ارديبهشت ۱۳۹۸
بازدید: 267
وکالت در آیین نامه ها و بخشنامه ها

الحاق یک تبصره به ماده 2 آیین نامه اجرایی ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه مصوب 18/4/1384

حقوق نیوز/ مقررات وکالت/ وکالت در آیین...
۱۲ ارديبهشت ۱۳۹۸ - ۱۳:۵۲
تاریخ: ۱۲ ارديبهشت ۱۳۹۸
بازدید: 259
وکالت در آیین نامه ها و بخشنامه ها

آیین نامه اجباری شدن وکالت

حقوق نیوز/ مقررات وکالت/ وکالت در آیین...
۱۲ ارديبهشت ۱۳۹۸ - ۱۳:۴۸
تاریخ: ۱۲ ارديبهشت ۱۳۹۸
بازدید: 279
وکالت در آیین نامه ها و بخشنامه ها

از طرح جامع رفع اطاله دادرسی (مصوب 30/7/1384 )

حقوق نیوز/ مقررات وکالت/ وکالت در آیین...
۱۲ ارديبهشت ۱۳۹۸ - ۱۳:۵۳
تاریخ: ۱۲ ارديبهشت ۱۳۹۸
بازدید: 297
وکالت در آیین نامه ها و بخشنامه ها

وکالت در آیین نامه ها و بخشنامه ها 94

پایگاه خبری حقوق نیوز 94- مصوبه شورای...
۱۰ ارديبهشت ۱۳۹۸ - ۱۳:۵۳
تاریخ: ۱۰ ارديبهشت ۱۳۹۸
بازدید: 329
وکالت در آیین نامه ها و بخشنامه ها

وکالت در آیین نامه ها و بخشنامه ها 93

پایگاه خبری حقوق نیوز 93- بخشنامه رئیس...
۱۰ ارديبهشت ۱۳۹۸ - ۱۳:۵۰
تاریخ: ۱۰ ارديبهشت ۱۳۹۸
بازدید: 283
وکالت در آیین نامه ها و بخشنامه ها

وکالت در آیین نامه ها و بخشنامه ها 91

پایگاه خبری حقوق نیوز 91- آیین نامه...
۱۰ ارديبهشت ۱۳۹۸ - ۱۳:۴۵
تاریخ: ۱۰ ارديبهشت ۱۳۹۸
بازدید: 279
وکالت در آیین نامه ها و بخشنامه ها

وکالت در آیین نامه ها و بخشنامه ها 90

پایگاه خبری حقوق نیوز 90- بخشنامه رئیس...
۱۰ ارديبهشت ۱۳۹۸ - ۱۳:۴۳
تاریخ: ۱۰ ارديبهشت ۱۳۹۸
بازدید: 297
وکالت در آیین نامه ها و بخشنامه ها

اصلاح ماده 21 آیین نامه اجرایی قانون تشکیل صندوق حمایت وکلا و کارگشایان در جلسه مورخ 2/5/1384 هیات وزیران

حقوق نیوز/ مقررات وکالت/ وکالت در آیین...
۱۰ ارديبهشت ۱۳۹۸ - ۱۳:۵۵
تاریخ: ۱۰ ارديبهشت ۱۳۹۸
بازدید: 309
وکالت در آیین نامه ها و بخشنامه ها

اساسنامه صندوق حمایت وکلا و کارگشایان دادگستری (مصوب 13/12/79 شورای عالی تامین اجتماعی)

حقوق نیوز/ مقررات وکالت/ وکالت در آیین...
۱۰ ارديبهشت ۱۳۹۸ - ۱۳:۴۱
تاریخ: ۱۰ ارديبهشت ۱۳۹۸
بازدید: 248
سرخط خبرها: