حقوق نیوز

قوانین خاص وکالت

Feed Link JS News
قوانین خاص وکالت

از قانون اصلاح موادی از قانون مالیات های مستقیم (مصوب 31/4/1394 مجلس شورای اسلامی)

حقوق نیوز/ مقررات وکالت/ قوانین خاص...
۱۸ بهمن ۱۳۹۷ - ۱۲:۱۰
تاریخ: ۱۸ بهمن ۱۳۹۷
بازدید: 392
قوانین خاص وکالت

ماده 187 از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (مصوب 17/1/1379 مجلس شورای اسلامی)

حقوق نیوز/ مقررات وکالت/ قوانین خاص...
۱۴ بهمن ۱۳۹۷ - ۱۳:۳۶
تاریخ: ۱۴ بهمن ۱۳۹۷
بازدید: 403
قوانین خاص وکالت

از قانون اصلاح موادی از قانون مالیات های مستقیم (مصوب 27/11/1380 مجلس شورای اسلامی)

از قانون اصلاح موادی از قانون مالیات...
۱۴ بهمن ۱۳۹۷ - ۱۳:۴۰
تاریخ: ۱۴ بهمن ۱۳۹۷
بازدید: 408
قوانین خاص وکالت

قانون حمایت قضایی از کارکنان دولت و پرسنل نیروهای مسلح (مصوب 29/7/76)

حقوق نیوز/ مقررات وکالت/ قوانین خاص...
۱۴ بهمن ۱۳۹۷ - ۱۳:۱۵
تاریخ: ۱۴ بهمن ۱۳۹۷
بازدید: 361
قوانین خاص وکالت

قانون استفاده بعضی از دستگاه ها از نماینده حقوقی در مراجع قضایی (مصوب 7/3/1374)

حقوق نیوز/ مقررات وکالت/ قوانین خاص...
۱۰ بهمن ۱۳۹۷ - ۱۳:۵۹
تاریخ: ۱۰ بهمن ۱۳۹۷
بازدید: 363
قوانین خاص وکالت

از قانون حمایت قضایی از بسیج

حقوق نیوز/ مقررات وکالت/ قوانین خاص...
۱۰ بهمن ۱۳۹۷ - ۱۳:۵۵
تاریخ: ۱۰ بهمن ۱۳۹۷
بازدید: 408
قوانین خاص وکالت

قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری (مصوب 17/1/1376)

حقوق نیوز/ مقررات وکالت/ قوانین خاص...
۱۰ بهمن ۱۳۹۷ - ۱۴:۰۳
تاریخ: ۱۰ بهمن ۱۳۹۷
بازدید: 403
قوانین خاص وکالت

مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص انتخاب وکیل توسط اصحاب دعوی(مهر 1370)

حقوق نیوز/ مقررات وکالت/ قوانین خاص...
۰۹ بهمن ۱۳۹۷ - ۱۳:۳۸
تاریخ: ۰۹ بهمن ۱۳۹۷
بازدید: 390
قوانین خاص وکالت

قانون نحوه اصلاح کانون های وکلاء دادگستری جمهوری اسلامی ایران

حقوق نیوز/ مقررات وکالت/ قوانین خاص...
۰۹ بهمن ۱۳۹۷ - ۱۳:۳۵
تاریخ: ۰۹ بهمن ۱۳۹۷
بازدید: 411
قوانین خاص وکالت

از قانون مالیات های مستقیم (مصوب اسفند 1366)

حقوق نیوز/ مقررات وکالت/ قوانین خاص...
۰۹ بهمن ۱۳۹۷ - ۱۳:۳۲
تاریخ: ۰۹ بهمن ۱۳۹۷
بازدید: 402
قوانین خاص وکالت

لایحه قانونی راجع به تصفیه و پاکسازی در کانون وکلای دادگستری (مصوب 20/3/1359 شورای نگهبان جمهوری اسلامی ایران)

حقوق نیوز/ مقررات وکالت/ قوانین خاص...
۰۹ بهمن ۱۳۹۷ - ۱۳:۲۸
تاریخ: ۰۹ بهمن ۱۳۹۷
بازدید: 405
قوانین خاص وکالت

از لایحه قانونی تشکیل دادگاه های عمومی (مصوب مهر 1358)

حقوق نیوز/ مقررات وکالت/ قوانین خاص...
۰۸ بهمن ۱۳۹۷ - ۱۳:۴۸
تاریخ: ۰۸ بهمن ۱۳۹۷
بازدید: 394
قوانین خاص وکالت

از لایحه قانونی تشکیل دادگاه فوق العاده رسیدگی به جرائم ضد انقلاب (مصوب 13/4/1358)

حقوق نیوز/ مقررات وکالت/ قوانین خاص...
۰۸ بهمن ۱۳۹۷ - ۱۳:۴۵
تاریخ: ۰۸ بهمن ۱۳۹۷
بازدید: 368
قوانین خاص وکالت

از قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری (مصوب 25 خرداد 1356)

حقوق نیوز/ مقررات وکالت/ قوانین خاص...
۰۷ بهمن ۱۳۹۷ - ۱۴:۰۰
تاریخ: ۰۷ بهمن ۱۳۹۷
بازدید: 313
قوانین خاص وکالت

قانون تشکیل صندوق حمایت وکلاء و کارگشایان دادگستری (مصوب 29 دی ماه 55)

حقوق نیوز/ مقررات وکالت/ قوانین خاص...
۰۶ بهمن ۱۳۹۷ - ۱۳:۴۰
تاریخ: ۰۶ بهمن ۱۳۹۷
بازدید: 421
قوانین خاص وکالت

از قانون حمایت خانواده (مصوب 15/11/1353)

حقوق نیوز/ مقررات وکالت/ قوانین خاص...
۰۶ بهمن ۱۳۹۷ - ۱۳:۳۷
تاریخ: ۰۶ بهمن ۱۳۹۷
بازدید: 343
قوانین خاص وکالت

ماده واحده قانون بودجه اصلاحی سال 1352 و بودجه سال 1352 کل کشور (مصوب 18/11/1352)

حقوق نیوز/ مقررات وکالت/ قوانین خاص...
۰۶ بهمن ۱۳۹۷ - ۱۳:۳۴
تاریخ: ۰۶ بهمن ۱۳۹۷
بازدید: 321
قوانین خاص وکالت

از قانون شهرداری (مصوب 11/4/1334)

  حقوق نیوز/ مقررات وکالت/ قوانین خاص...
۰۶ بهمن ۱۳۹۷ - ۱۳:۲۸
تاریخ: ۰۶ بهمن ۱۳۹۷
بازدید: 363
قوانین خاص وکالت

از قانون تشکیل صندوق تعاون وکلاء و تامین هزینه های کانون وکلای دادگستری (مصوب 14 اردیبهشت ماه 1350)

حقوق نیوز/ مقررات وکالت/ قوانین خاص...
۰۴ بهمن ۱۳۹۷ - ۱۲:۲۹
تاریخ: ۰۴ بهمن ۱۳۹۷
بازدید: 350
قوانین خاص وکالت

قانون اجازه وکالت دادگستری به افسران قضایی لیسانسیه حقوق بازنشسته نیروهای مسلح (مصوب 18 تیر ماه 1351)

حقوق نیوز/ مقررات وکالت/ قوانین خاص...
۰۴ بهمن ۱۳۹۷ - ۱۲:۳۷
تاریخ: ۰۴ بهمن ۱۳۹۷
بازدید: 370
سرخط خبرها: