امروز: سه شنبه, ۳۱ فروردين ۱۴۰۰ برابر با ۰۷ رمضان ۱۴۴۲ قمری و ۲۰ آوریل ۲۰۲۱ میلادی

تخلفات انتظامی قضات

تخلفات انتظامی قضات؛ مبانی نظری، حقوقی و فقهی

تخلفات انتظامی قضات از چنان اهمیتی برخوردار است که در بعد نظری، حقوقی و فقهی مورد توجه قرار گرفته است. توجه و اجرای قانون یکی از طرق و شاید مهمترین طریق اجرای عدالت باشد. حرفه قضا تنها جنبه مادی…
۸ ماه پیش

سابقه تقنینی قوانین و مقررات انتظامی قضات در ایران

سابقه تقنینی قوانین و مقررات انتظامی قضات در ایران به سال 1329 باز می گردد. در کشور ما برای اولین بار قانون اصول تشکیلات عدلیه در سال 1329 ه.ق به تصویب رسید که به طور مدون مقرراتی برای رسیدگی به…
۸ ماه پیش

مبانی قانونی تخلفات و تعقیب انتظامی قضات

تخلف انتظامی که از ناحیه قضات صورت می گیرد فعل یا ترک فعلی است که قانونگذار آن را بعنوان تخلف محسوب و برای آن ضمانت اجرا در نظر گرفته است و مرتکب مسئول، به علت ارتکاب آن و از جهت انضباطی بوسیله…
۸ ماه پیش

علل و عوامل ناشی از معیارهای فردی در بروز تخلفات انتظامی قضات

قاضی همانند یک انسان موجودی جایزالخطا است از این رو هر لحظه بیم آن می رود که اشتباه کند پس باید گروهی در قالب سازمانی مشخص برای بررسی و اعلام این اشتباه یا اشتباهات تعیین و مکلف گردند تا به وظیفه…
۸ ماه پیش

سابقه تاریخی نظارت انتظامی قضات در ایران

سابقه تاریخی نظارت انتظامی قضات دارای ریشه ها و پیشینه تاریخی طولانی می باشد و نظارت بر امر عملکرد قضات در بیشتر جوامع از اهمیت بالایی برخوردار بوده است. اصولاً بحث نظارت بر کار قضات مختص زمان فعلی…
۸ ماه پیش