امروز: یکشنبه, ۳۰ شهریور ۱۳۹۹ برابر با ۰۳ صفر ۱۴۴۲ قمری و ۲۰ سپتامبر ۲۰۲۰ میلادی

نمونه قراردادها

قرارداد مقاطعه کاری احداث ساختمان

قرارداد مقاطعه کاری احداث ساختمان برای دریافت فایل PDF قرارداد کلیک کنید این قرارداد همراه با شرایط عمومی و دیگر مدارک الحاقی آن به یک مجموعه غیر قابل تفکیک است بین ..................... به نمایندگی…
۱ هفته پیش

قرارداد مشارکت اجرای پروژه تجاری، اداری،کارگاهی و پارکینگ

قرارداد مشارکت اجرای پروژه تجاری، اداری،کارگاهی و پارکینگ برای دریافت فایل PDF قرارداد کلیک کنید این قرارداد بین شرکت ................ (سهامی خاص) به شماره ثبت ........... به نمایندگی آقای…
۱ هفته پیش

قرارداد پیمانکاری احداث مسیر جاده

قرارداد پیمانکاری احداث مسیر جاده به تاریخ ............... در محل ............ بین شرکت ............ به نمایندگی آقای .............. مدیر عامل شرکت ............. از یک طرف و آقای مهندس…
۱ هفته پیش

قرارداد مشاوره، نظارت، نظارت عالیه پروژه طرح و توسعه

قرارداد مشاوره، نظارت، نظارت عالیه پروژه طرح و توسعه برای دریافت فایل PDF قرارداد کلیک کنید این قرارداد در تاریخ .......... بین ......... به نمایندگی آقای ............ که در این قرارداد کارفرما…
۱ هفته پیش

قرارداد فروش قطعات متعدد زمین (دایر)

قرارداد فروش قطعات متعدد زمین (دایر) برای دانلود فایل PDF قرارداد کلیک کنید 1-فروشنده : شرکت سهامی خاص ............. به شماره ثبت ......... در اداره ثبت شرکتها .............. با نمایندگی آقایان…
۱ هفته پیش

قرارداد فروش اقساطی آپارتمان

قرارداد فروش اقساطی آپارتمان برای دریافت فایل PDF قرارداد کلیک کنید ماده 1 – فروشنده : شرکت ................ به شماره ثبت .......... با مدیریت آقایان ....................... مدیر عامل و…
۱ هفته پیش

قرارداد عاملیت و مدیریت پیش فروش مجتمع احداثی .......... واقع در شهرستان .................. به تعداد ............. واحد آپارتمانی

قرارداد عاملیت و مدیریت پیش فروش مجتمع احداثی .......... واقع در شهرستان ........... به تعداد ......... واحد آپارتمانی برای دریافت فایل PDF قرارداد کلیک کنید این قرارداد بین شرکت ............ که در…
۱ هفته پیش

قرارداد پیمانکاری مطالعات مکانیک خاک و ژئوتکنیک

قرارداد پیمانکاری مطالعات مکانیک خاک و ژئوتکنیک برای دریافت فایل PDF قرارداد کلیک کنید این قرارداد در تاریخ ........... بین شرکت ........... به نمایندگی آقای ............. مدیرعامل شرکت، به آدرس…
۱ هفته پیش

قرارداد پیمانکاری لوله کشی گاز

قرارداد پیمانکاری لوله کشی گاز برای دریافت فایل PDF قرارداد کلیک کنید این قرارداد فی مابین شرکت ................ به نمایندگی آقای ......... کارفرما نامیده می شود از یک طرف و شرکت ............ به…
۱ هفته پیش

قرارداد پیمانکاری لوله کششی آب سرد و گرم

قرارداد پیمانکاری لوله کششی آب سرد و گرم برای دریافت فایل PDF قرارداد کلیک کنید این قرارداد در تاریخ .......... فی مابین شرکت ............. به نمایندگی ........... به نشانی…
۱ هفته پیش

قرارداد پیمانکاری عملیات نصب و لوله کشی و راه اندازی چیلر ساختمان

قرارداد پیمانکاری عملیات نصب و لوله کشی و راه اندازی چیلر ساختمان برای دریافت فایل PDF قرارداد کلیک کنید این موافقت نامه در تاریخ ........... فی مابین شرکت ........... به نمایندگی آقای ........... به…
۱ هفته پیش

قرارداد پیمانکاری ساختمان طراحی (معماری)

قرارداد پیمانکاری ساختمان طراحی (معماری) برای دریافت فایل PDF قرارداد کلیک کنید این قرارداد بین شرکت .......... به شماره ثبت ......... در اداره ثبت شرکتها به نمایندگی آقای .......... به سمت مدیرعامل…
۱ هفته پیش

قرارداد با مجری و عاملیت فروش واحدهای یک پروژه

قرارداد با مجری و عاملیت فروش واحدهای یک پروژه برای دریافت فایل PDF قرارداد کلیک کنید در اجرای مفاد صورت جلسه تصمیم گیری مورخ .......... کمیته فروش واحدهای مسکونی شرکت ............... موضوع فروش…
۱ هفته پیش

قرارداد با مجری و عاملیت فروش مجمتع آپارتمانی

 قرارداد با مجری و عاملیت فروش مجمتع آپارتمانی برای دریافت فایل PDF قرارداد کلیک کنید قرارداد ذیل فی مابین شرکت ............... به نشانی خیابان ........... پلاک ...... به مدیریت آقای…
۱ هفته پیش

قرارداد انجام کلیه خدمات مالیاتی

قرارداد انجام کلیه خدمات مالیاتی(دریافت مفاصا حساب ها، تخفیفات مالیاتی ...) برای دریافت فایل PDF قرارداد کلیک کنید این قرارداد فی مابین شرکت ........... به نمایندگی ............. مدیرعامل شرکت که…
۱ هفته پیش

قرارداد اقدامات اداری، حقوقی وپیگیری های مربوط به پروژه ساختمانی

قرارداد اقدامات اداری، حقوقی وپیگیری های مربوط به پروژه ساختمانی برای دریافت فایل PDF قرارداد کلیک کنید به موجب این قرارداد که بین آقای ............. مدیرعامل به نمایندگی از طرف شرکت که در این…
۱ هفته پیش

قرارداد اعزام پرسنل برای سرویس دهی در شرکت ها

قرارداد اعزام پرسنل برای سرویس دهی در شرکت ها برای دریافت فایل PDF قرارداد کلیک کنید 1- قرارداد اعزام پرسنل فی مابین جناب آقای / سرکار خانم ...................... با شرکت ....................... به…
۱ هفته پیش

قرارداد استخدام حسابرس مستقل

قرارداد استخدام حسابرس مستقل برای دریافت فایل PDF قرارداد کلیک کنید این قرارداد فی مابین شرکت .......... به نمایندگی آقای ............. که به اختصار کارفرما نامیده می شود از یک طرف و آقای…
۱ هفته پیش

قرارداد احداث و فروش ششدانگ یک واحد کارگاهی (سوله) با کاربری صنعتی

قرارداد احداث و فروش ششدانگ یک واحد کارگاهی (سوله) با کاربری صنعتی برای دریافت فایل PDF کلیک کنید فروشنده : آقای .............. فرزند ............. شماره شناسنامه ............ صادره از ..........…
۱ هفته پیش

قرارداد اجرای محاسبات سازه

قرارداد اجرای محاسبات سازه برای دانلود فایل PDF قرارداد کلیک کنید این قرارداد بین شرکت ............ به نمایندگی آقای مهندس ............ مدیرعامل شرکت ............. از یک طرف و آقای به عنوان مهندس…
۱ هفته پیش