امروز: جمعه, ۰۷ آذر ۱۳۹۹ برابر با ۱۱ ربيع الآخر ۱۴۴۲ قمری و ۲۷ نوامبر ۲۰۲۰ میلادی

نمونه قراردادها

قرارداد مشاور امور تولیدی و اقتصادی

قرارداد مشاور امور تولیدی و اقتصادی برای دریافت فایل PDF قرارداد کلیک کنید این قرارداد بین شرکت ............. با مدیریت آقای ............. به نشانی…
۱ ماه پیش

قرارداد پیمانکاری احداث بند انحرافی بر روی رودخانه

قرارداد پیمانکاری احداث بند انحرافی بر روی رودخانه برای دریافت فایل PDF قرارداد کلیک کنید قرارداد شماره .......... در مورخه ........ فی مابین شرکت .......... به مدیریت ......... به شماره ثبت…
۱ ماه پیش

قرارداد پیمانکاری اجرای قسمتی از عملیات بازسازی و نوسازی در واحدهای مجتمع اداری، تجاری، مسکونی .........

قرارداد پیمانکاری اجرای قسمتی از عملیات بازسازی و نوسازی در واحدهای مجتمع اداری، تجاری، مسکونی ....... برای دریافت فایل PDF قرارداد کلیک کنید این قراداد تاریخ ......... فی مابین شرکت ......... به…
۱ ماه پیش

قرارداد پیمان مدیریت در زمینه های اقتصادی و تامین منابع مالی

قرارداد پیمان مدیریت در زمینه های اقتصادی و تامین منابع مالی برای دریافت فایل PDF قرارداد کلیک کنید این قرارداد فی مابین شرکت ............. به مدیریت ............. به شماره ثبت ........... به…
۱ ماه پیش

قرارداد مشاوره (تهیه طرح توجیهی فنی، اقتصادی و مالی)

قرارداد مشاوره (تهیه طرح توجیهی فنی، اقتصادی و مالی) برای دریافت فایل PDF قرارداد کلیک کنید این قرارداد فی مابین شرکت .......... به شماره ثبت ........ و نشانی: خیابان ........ پلاک ....... به…
۱ ماه پیش

قرارداد مشاوره (راهکارهای فنی در ارتباط با بازسازی و نوسازی ساختمان)

قرارداد مشاوره (راهکارهای فنی در ارتباط با بازسازی و نوسازی ساختمان) برای دریافت فایل PDF قرارداد کلیک کنید این قرارداد در تاریخ ............... فی مابین شرکت .......... به شماره ثبت ............. به…
۱ ماه پیش

قرارداد پیمانکاری بازدید و ترمیم لوله کشی سرد و گرم و ..........

قرارداد پیمانکاری بازدید و ترمیم لوله کشی سرد و گرم و .......... برای دریافت فایل PDF قرارداد کلیک کنید این قرارداد فی مابین شرکت ........... به نمایندگی ........... آقای ................ کارفرما…
۱ ماه پیش

قرارداد تامین نیروی انسانی جهت ارائه خدمت

قرارداد تامین نیروی انسانی جهت ارائه خدمت برای دریافت فایل PDF قرارداد کلیک کنید این قرارداد فی مابین شرکت ................ به شماره ثبت ............. و نشانی…
۱ ماه پیش

قرارداد مشاوره طراحی و نظارت فنی بر پروژه ساختمانی

قرارداد مشاوره طراحی و نظارت فنی بر پروژه ساختمانی برای دریافت فایل PDF قرارداد کلیک کنید این توافق نامه در تاریخ ............ بین شرکت ....... به نمایندگی آقایان .......... ریاست هیئت مدیره که منبعد…
۱ ماه پیش

قرارداد پیمانکاری پیاده و نصب فن کوئل

قرارداد پیمانکاری پیاده و نصب فن کوئل برای دریافت فایل PDF قرارداد کلیک کنید این قرارداد فی مابین شرکت .............. به نمایندگی آقای ............... کارفرما نامیده می شود از یک طرف و آقای…
۱ ماه پیش

قرارداد انجام کلیه خدمات مالیاتی

قرارداد انجام کلیه خدمات مالیاتی(دریافت مفاصا حساب ها، تخفیفات مالیاتی ...) برای دریافت فایل PDF قرارداد کلیک کنید این قرارداد فی مابین شرکت ........... به نمایندگی ............. مدیرعامل شرکت که…
۱ ماه پیش

قرارداد پیمانکاری طراحی و نظارت پروژه های ساختمانی

قرارداد پیمانکاری طراحی و نظارت پروژه های ساختمانی برای دریافت فایل PDF قرارداد کلیک کنید این توافق نامه در تاریخ ............ بین شرکت ............... به نمایندگی آقایان ........... مدیر عامل و…
۱ ماه پیش

قرارداد پیمانکاری تهیه، حمل و نصب عایق لوله ای

قرارداد پیمانکاری تهیه، حمل و نصب عایق لوله ای برای دریافت فایل PDF قرارداد کلیک کنید در تاریخ ............. فی ما بین شرکت ............. به مدیریت .............. به شماره ثبت ................ به…
۱ ماه پیش

قرارداد پیمانکاری مطالعات مکانیک خاک و ژئوتکنیک

قرارداد پیمانکاری مطالعات مکانیک خاک و ژئوتکنیک برای دریافت فایل PDF قرارداد کلیک کنید این قرارداد در تاریخ ........... بین شرکت ........... به نمایندگی آقای ............. مدیرعامل شرکت، به آدرس…
۱ ماه پیش

قرارداد پیمانکاری نظارت بر عملیات اجرایی

قرارداد پیمانکاری نظارت بر عملیات اجرایی برای دریافت فایل PDF قرارداد کلیک کنید این قرارداد در تاریخ .......... بین شرکت ............. به مدیریت آقای .......... و شرکت ............. به مدیریت آقای به…
۱ ماه پیش

قرارداد پیمانکاری مطالعات و خدمات طراحی آماده سازی اراضی ... پلاک ثبتی ...

قرارداد پیمانکاری مطالعات و خدمات طراحی آماده سازی اراضی ... پلاک ثبتی ... برای دریافت فایل PDF قرارداد کلیک کنید این قرارداد در تاریخ ......... بین آقای ......... فرزند .......... به شماره شناسنامه…
۱ ماه پیش

قرارداد پیمانکاری نظارت احداث ساختمان

قرارداد پیمانکاری نظارت احداث ساختمان برای دریافت فایل PDF قرارداد کلیک کنید این قرارداد بین شرکت .......... به شماره ثبت .............. و به آدرس…
۱ ماه پیش

قرارداد مقاطعه کاری احداث ساختمان

قرارداد مقاطعه کاری احداث ساختمان برای دریافت فایل PDF قرارداد کلیک کنید این قرارداد همراه با شرایط عمومی و دیگر مدارک الحاقی آن به یک مجموعه غیر قابل تفکیک است بین ..................... به نمایندگی…
۲ ماه پیش

قرارداد مشارکت اجرای پروژه تجاری، اداری،کارگاهی و پارکینگ

قرارداد مشارکت اجرای پروژه تجاری، اداری،کارگاهی و پارکینگ برای دریافت فایل PDF قرارداد کلیک کنید این قرارداد بین شرکت ................ (سهامی خاص) به شماره ثبت ........... به نمایندگی آقای…
۲ ماه پیش

قرارداد پیمانکاری احداث مسیر جاده

قرارداد پیمانکاری احداث مسیر جاده به تاریخ ............... در محل ............ بین شرکت ............ به نمایندگی آقای .............. مدیر عامل شرکت ............. از یک طرف و آقای مهندس…
۲ ماه پیش