امروز: پنج شنبه, ۰۱ مهر ۱۴۰۰ برابر با ۱۵ صفر ۱۴۴۳ قمری و ۲۳ سپتامبر ۲۰۲۱ میلادی

نمونه قراردادها

قرارداد تهیه سرفصل حسابهای (گروه–کل–معین) شرکت

قرارداد تهیه سرفصل حسابهای (گروه–کل–معین) شرکت این قرارداد تحت عنوان (قرارداد تهیه سرفصل حساب ها) فی مابین شرکت ........ به نمایندگی آقای ................ در سمت مشاور از یک طرف و شرکت ..............…
۲ ماه پیش

قرارداد کار با رعایت آیین نامه انضباطی شرکت شرح وظایف شغلی (آژانس مسافرتی هوایی)

قرارداد کار با رعایت آیین نامه انضباطی شرکت شرح وظایف شغلی (آژانس مسافرتی هوایی) این قرارداد که از هر حیث تابع قانون کار جمهوری اسلامی می باشد بین شرکت ........... به شماره ثبت ............ اداره ثبت…
۲ ماه پیش

قرارداد رسیدگی به صورت وضعیت موقت و قطعی محاسبات و تعدیل و تاخیر قراردادها

قرارداد رسیدگی به صورت وضعیت موقت و قطعی محاسبات و تعدیل و تاخیر قراردادها این قرارداد بین شرکت ........... به نمایندگی آقای مهندس ........... مدیر عامل شرکت ............. از یک طرف و آقای مهندس…
۲ ماه پیش

قرارداد مشاور فنی

قرارداد مشاور فنی برای دریافت فایل PDF قرارداد کلیک کنید این قرارداد مابین شرکت ............ به مدیریت .......... به شماره ثبت .......... به عنوان کافرما به نمایندگی آقای ............. از یک طرف…
۷ ماه پیش

قرارداد خدمات مالی (شناخت سیستم های مالی، اصلاح نارسایی ها و کاستی های استخراج شده شرکت)

قرارداد خدمات مالی (شناخت سیستم های مالی، اصلاح نارسایی ها و کاستی های استخراج شده شرکت) برای دریافت فایل PDF قرارداد کلیک کنید این قرارداد فی مابین شرکت ........... به نمایندگی آقای…
۷ ماه پیش

قرارداد خرید خدمات کارشناسی

قرارداد خرید خدمات کارشناسی برای دریافت فایل PDF قرارداد کلیک کنید (برای تهیه دستورالعمل ها و آیین نامه نویسی شرکت) این قرارداد بین شرکت ........... به مدیریت آقای مهندس .................. به نشانی…
۷ ماه پیش

قرارداد تهیه ترازنامه و صورت های مالی شرکت

قرارداد تهیه ترازنامه و صورت های مالی شرکت برای دریافت فایل PDF قرارداد کلیک کنید این قرارداد فی مابین شرکت ............. به شماره ثبت .......... به نمایندگی آقای .............. مدیرعامل شرکت که…
۷ ماه پیش

قرارداد حسابرسی صورت های مالی شرکت

قرارداد حسابرسی صورت های مالی شرکت برای دریافت فایل PDF قرارداد کلیک کنید این قرارداد فی مابین شرکت ............... به مدیریت عاملی آقای ........ به عنوان کارفرما از یک طرف ........... (سهامی خاص) و…
۷ ماه پیش

قرارداد ارائه خدمات پشتیبانی سیستم کامپیوتری پس از فروش

قرارداد ارائه خدمات پشتیبانی سیستم کامپیوتری پس از فروش برای دریافت فایل PDF قرارداد کلیک کنید این قرارداد به تاریخ ........... بین شرکت ........... به مدیریت آقای ............... به آدرس…
۷ ماه پیش

قرارداد مشاور امور تولیدی و اقتصادی

قرارداد مشاور امور تولیدی و اقتصادی برای دریافت فایل PDF قرارداد کلیک کنید این قرارداد بین شرکت ............. با مدیریت آقای ............. به نشانی…
۱۱ ماه پیش

قرارداد پیمانکاری احداث بند انحرافی بر روی رودخانه

قرارداد پیمانکاری احداث بند انحرافی بر روی رودخانه برای دریافت فایل PDF قرارداد کلیک کنید قرارداد شماره .......... در مورخه ........ فی مابین شرکت .......... به مدیریت ......... به شماره ثبت…
۱۱ ماه پیش

قرارداد پیمانکاری اجرای قسمتی از عملیات بازسازی و نوسازی در واحدهای مجتمع اداری، تجاری، مسکونی .........

قرارداد پیمانکاری اجرای قسمتی از عملیات بازسازی و نوسازی در واحدهای مجتمع اداری، تجاری، مسکونی ....... برای دریافت فایل PDF قرارداد کلیک کنید این قراداد تاریخ ......... فی مابین شرکت ......... به…
۱۱ ماه پیش

قرارداد پیمان مدیریت در زمینه های اقتصادی و تامین منابع مالی

قرارداد پیمان مدیریت در زمینه های اقتصادی و تامین منابع مالی برای دریافت فایل PDF قرارداد کلیک کنید این قرارداد فی مابین شرکت ............. به مدیریت ............. به شماره ثبت ........... به…
۱۱ ماه پیش

قرارداد مشاوره (تهیه طرح توجیهی فنی، اقتصادی و مالی)

قرارداد مشاوره (تهیه طرح توجیهی فنی، اقتصادی و مالی) برای دریافت فایل PDF قرارداد کلیک کنید این قرارداد فی مابین شرکت .......... به شماره ثبت ........ و نشانی: خیابان ........ پلاک ....... به…
۱۱ ماه پیش

قرارداد مشاوره (راهکارهای فنی در ارتباط با بازسازی و نوسازی ساختمان)

قرارداد مشاوره (راهکارهای فنی در ارتباط با بازسازی و نوسازی ساختمان) برای دریافت فایل PDF قرارداد کلیک کنید این قرارداد در تاریخ ............... فی مابین شرکت .......... به شماره ثبت ............. به…
۱۱ ماه پیش

قرارداد پیمانکاری بازدید و ترمیم لوله کشی سرد و گرم و ..........

قرارداد پیمانکاری بازدید و ترمیم لوله کشی سرد و گرم و .......... برای دریافت فایل PDF قرارداد کلیک کنید این قرارداد فی مابین شرکت ........... به نمایندگی ........... آقای ................ کارفرما…
۱۱ ماه پیش

قرارداد تامین نیروی انسانی جهت ارائه خدمت

قرارداد تامین نیروی انسانی جهت ارائه خدمت برای دریافت فایل PDF قرارداد کلیک کنید این قرارداد فی مابین شرکت ................ به شماره ثبت ............. و نشانی…
۱۱ ماه پیش

قرارداد مشاوره طراحی و نظارت فنی بر پروژه ساختمانی

قرارداد مشاوره طراحی و نظارت فنی بر پروژه ساختمانی برای دریافت فایل PDF قرارداد کلیک کنید این توافق نامه در تاریخ ............ بین شرکت ....... به نمایندگی آقایان .......... ریاست هیئت مدیره که منبعد…
۱۱ ماه پیش

قرارداد پیمانکاری پیاده و نصب فن کوئل

قرارداد پیمانکاری پیاده و نصب فن کوئل برای دریافت فایل PDF قرارداد کلیک کنید این قرارداد فی مابین شرکت .............. به نمایندگی آقای ............... کارفرما نامیده می شود از یک طرف و آقای…
۱۱ ماه پیش

قرارداد انجام کلیه خدمات مالیاتی

قرارداد انجام کلیه خدمات مالیاتی(دریافت مفاصا حساب ها، تخفیفات مالیاتی ...) برای دریافت فایل PDF قرارداد کلیک کنید این قرارداد فی مابین شرکت ........... به نمایندگی ............. مدیرعامل شرکت که…
۱۱ ماه پیش