حقوق نیوز

تخلفات انتظامی وکلاء

Feed Link JS News
تخلفات انتظامی وکلاء

مرور زمان انتظامی

حقوق نیوز/ حقوقی/ تخلفات انتظامی...
۰۷ خرداد ۱۳۹۷ - ۱۳:۰۳
تاریخ: ۰۷ خرداد ۱۳۹۷
بازدید: 4680
تخلفات انتظامی وکلاء

فعالیت وکالتی در آخرین محل قضاوت

حقوق نیوز/ حقوقی/ تخلفات انتظامی...
۰۳ خرداد ۱۳۹۷ - ۱۱:۵۶
تاریخ: ۰۳ خرداد ۱۳۹۷
بازدید: 2933
تخلفات انتظامی وکلاء

مشارکت در مدعی به

حقوق نیوز/ حقوقی/ تخلفات انتظامی...
۰۲ خرداد ۱۳۹۷ - ۱۳:۳۶
تاریخ: ۰۲ خرداد ۱۳۹۷
بازدید: 3561
تخلفات انتظامی وکلاء

تخلفات عدیده وکیل دادگستری – کیفرخواست صادره از مرجع قضایی علیه وکیل یا کارآموز وکالت

حقوق نیوز/ حقوقی/ تخلفات انتظامی...
۰۲ خرداد ۱۳۹۷ - ۱۲:۵۰
تاریخ: ۰۲ خرداد ۱۳۹۷
بازدید: 4690
تخلفات انتظامی وکلاء:

عدم انجام تکالیف کارآموزی

حقوق نیوز/ حقوقی/ تخلفات انتظامی...
۳۱ ارديبهشت ۱۳۹۷ - ۱۳:۴۸
تاریخ: ۳۱ ارديبهشت ۱۳۹۷
بازدید: 3873
تخلفات انتظامی وکلاء

وکیل از عهده انجام وظیفه وکالتی برنیاید

حقوق نیوز/ حقوقی/ تخلفات انتظامی...
۳۱ ارديبهشت ۱۳۹۷ - ۱۳:۳۷
تاریخ: ۳۱ ارديبهشت ۱۳۹۷
بازدید: 3421
تخلفات انتظامی وکلاء

دریافت حق الوکاله اضافی

حقوق نیوز/ حقوقی/ تخلفات انتظامی...
۳۰ ارديبهشت ۱۳۹۷ - ۱۹:۲۱
تاریخ: ۳۰ ارديبهشت ۱۳۹۷
بازدید: 7469
تخلفات انتظامی وکلاء

وکیلی که واجد شرایط اخذ پروانه وکالت نبوده و برخلاف قانون پروانه وکالت اخذ نموده است

حقوق نیوز/ حقوقی/ تخلفات انتظامی...
۳۰ ارديبهشت ۱۳۹۷ - ۱۳:۳۵
تاریخ: ۳۰ ارديبهشت ۱۳۹۷
بازدید: 3141
تخلفات انتظامی وکلاء

خیانت وکیل

حقوق نیوز/ حقوقی/ تخلفات انتظامی...
۳۰ ارديبهشت ۱۳۹۷ - ۱۹:۲۸
تاریخ: ۳۰ ارديبهشت ۱۳۹۷
بازدید: 3940
تخلفات انتظامی وکلاء

افشاء اسرار موکل

حقوق نیوز/ حقوقی/ تخلفات انتظامی...
۳۰ ارديبهشت ۱۳۹۷ - ۱۳:۴۹
تاریخ: ۳۰ ارديبهشت ۱۳۹۷
بازدید: 3928
تخلفات انتظامی وکلاء

عدم قبول اوراق ارسالی از سوی کانون

حقوق نیوز/ حقوقی/ تخلفات انتظامی...
۳۰ ارديبهشت ۱۳۹۷ - ۱۳:۴۵
تاریخ: ۳۰ ارديبهشت ۱۳۹۷
بازدید: 3498
تخلفات انتظامی وکلاء

انتقال قرارداد وکالت

حقوق نیوز/ حقوقی/ تخلفات انتظامی...
۳۰ ارديبهشت ۱۳۹۷ - ۱۳:۴۰
تاریخ: ۳۰ ارديبهشت ۱۳۹۷
بازدید: 3737
تخلفات انتظامی وکلاء

تجاهر به استعمال مسکر و افیون

حقوق نیوز/ حقوقی/ تخلفات انتظامی...
۲۴ ارديبهشت ۱۳۹۷ - ۱۳:۵۷
تاریخ: ۲۴ ارديبهشت ۱۳۹۷
بازدید: 1582
تخلفات انتظامی وکلاء

در صورتی که وکیل پس از تعلیق پروانه خود را تحویل ندهد

حقوق نیوز/ حقوقی/ تخلفات انتظامی...
۲۳ ارديبهشت ۱۳۹۷ - ۱۳:۳۷
تاریخ: ۲۳ ارديبهشت ۱۳۹۷
بازدید: 2864
تخلفات انتظامی وکلاء

اگر وکیل جهت طولانی نمودن دادرسی به خدعه و نیرنگ توسل جوید و همچنین عرض حال خود را ناقص تحویل دادگاه دهد

حقوق نیوز/ حقوقی/ تخلفات انتظامی...
۲۳ ارديبهشت ۱۳۹۷ - ۱۳:۱۸
تاریخ: ۲۳ ارديبهشت ۱۳۹۷
بازدید: 1564
تخلفات انتظامی وکلاء

عدم پیگیری کارهایی که از طریق اداره معاضدت قضایی به وکیل محول می گردد

حقوق نیوز/ حقوقی/ تخلفات انتظامی...
۲۳ ارديبهشت ۱۳۹۷ - ۱۳:۲۹
تاریخ: ۲۳ ارديبهشت ۱۳۹۷
بازدید: 1495
تخلفات انتظامی وکلاء

توسل وکیل به معاذیری که خلاف بودن آن ها بعداً ثابت شود

حقوق نیوز/ حقوقی/ تخلفات انتظامی...
۲۳ ارديبهشت ۱۳۹۷ - ۱۳:۲۴
تاریخ: ۲۳ ارديبهشت ۱۳۹۷
بازدید: 1475
تخلفات انتظامی وکلاء

در صورتی که وکیل در مقابل اسناد دریافتی به موکل رسید ارائه نکند

حقوق نیوز/ حقوقی/ تخلفات انتظامی...
۲۲ ارديبهشت ۱۳۹۷ - ۱۳:۵۲
تاریخ: ۲۲ ارديبهشت ۱۳۹۷
بازدید: 1328
تخلفات انتظامی وکلاء

در صورتیکه وکیل یا کارآموز درجه خود را بالاتر از پروانه ای که دارد معرفی کند

حقوق نیوز/ حقوقی/ تخلفات انتظامی...
۲۲ ارديبهشت ۱۳۹۷ - ۱۳:۴۵
تاریخ: ۲۲ ارديبهشت ۱۳۹۷
بازدید: 1898

وکیل استعفای خود را به دادگاه و موکل اطلاع ندهد

حقوق نیوز/ حقوقی/ تخلفات انتظامی...
۲۰ ارديبهشت ۱۳۹۷ - ۱۱:۴۸
تاریخ: ۲۰ ارديبهشت ۱۳۹۷
بازدید: 4260
سرخط خبرها: