حقوق نیوز

اندیشه سیاسی در غرب

Feed Link JS News
قلعه حیوانات(animal farm)

قلعه حیوانات | جوروج اورول | چرا باید قلعه حیوانات را بخوانیم؟

حقوق نیوز | سیاسی و اجتماعی | اندیشه سیاسی...
۱۹ تیر ۱۳۹۹ - ۰۹:۲۵
تاریخ: دیروز
بازدید: 19
جان رالز (John Rawls)

جان رالز | عدالت | قرارداد اجتماعی

حقوق نیوز | سیاسی و اجتماعی | اندیشه سیاسی...
۳۱ خرداد ۱۳۹۹ - ۱۲:۳۰
تاریخ: ۳۱ خرداد ۱۳۹۹
بازدید: 84
فمنیسم(Feminism)

فمنیسم و فمنیست ها؛ از اسطوره تا واقعیت از افراط تا تفریط

حقوق نیوز/ سیاسی و اجتماعی/ اندیشه سیاسی در...
۱۷ خرداد ۱۳۹۹ - ۱۲:۱۵
تاریخ: ۱۷ خرداد ۱۳۹۹
بازدید: 190
هژمونی (

هژمونی و گرامشی؛ پیوند زیربنا و روبنا در اندیشه مارکسیستی

حقوق نیوز/ سیاسی و اجتماعی/ اندیشه سیاسی در...
۱۳ خرداد ۱۳۹۹ - ۱۲:۳۹
تاریخ: ۱۳ خرداد ۱۳۹۹
بازدید: 214
ادموند برک (Edmund Burke)

ادموند بُرک و اندیشه های سیاسی او

حقوق نیوز/ سیاسی و اجتماعی/ اندیشه سیاسی در...
۲۱ ارديبهشت ۱۳۹۹ - ۱۳:۳۷
تاریخ: ۲۱ ارديبهشت ۱۳۹۹
بازدید: 334
کلبیون (Cynics)

فلسفه کلبیون چیست؟

حقوق نیوز/ سیاسی و اجتماعی/اندیشه سیاسی در...
۰۷ ارديبهشت ۱۳۹۹ - ۱۲:۰۵
تاریخ: ۰۷ ارديبهشت ۱۳۹۹
بازدید: 356
ارسطو (Aristotle)

اندیشه های ارسطو (قسمت پایانی)

  پایگاه خبری حقوق نیوز ارسطو...
۲۵ فروردين ۱۳۹۹ - ۱۳:۲۴
تاریخ: ۲۵ فروردين ۱۳۹۹
بازدید: 370
ارسطو (Aristotle)

اندیشه های ارسطو (قسمت 2)

  پایگاه خبری حقوق نیوز ارسطو...
۱۳ اسفند ۱۳۹۸ - ۱۱:۴۲
تاریخ: ۱۳ اسفند ۱۳۹۸
بازدید: 738
ارسطو (Aristotle)

اندیشه های ارسطو (قسمت 1)

  پایگاه خبری حقوق نیوز ارسطو...
۲۷ بهمن ۱۳۹۸ - ۱۹:۱۵
تاریخ: ۲۷ بهمن ۱۳۹۸
بازدید: 788
توماس اکوئیناس (Saint Thomas Aquina)

اندیشه های توماس آکوئیناس چیست؟

پایگاه خبری حقوق نیوز توماس اکوئیناس...
۱۲ بهمن ۱۳۹۸ - ۱۸:۱۵
تاریخ: ۱۲ بهمن ۱۳۹۸
بازدید: 637
گئورگ ویلهلم فریدریش هگل (George Wilhelm Friedrich hegel)

فریدریش هگل و اندیشه هایش( قسمت 1)

حقوق نیوز/ سیاسی و اجتماعی/ اندیشه سیاسی در...
۰۷ بهمن ۱۳۹۸ - ۱۸:۴۹
تاریخ: ۰۷ بهمن ۱۳۹۸
بازدید: 457
توماس هابز (Thomas Hobbes)

هابز | لویاتان | قرارداد اجتماعی

حقوق نیوز | سیاسی و اجتماعی | اندیشه سیاسی...
۲۹ دی ۱۳۹۸ - ۱۳:۰۲
تاریخ: ۲۹ دی ۱۳۹۸
بازدید: 451
جان لاک (John Luck)

جان لاک |قرارداد اجتماعی | طبیعت انسان | دارایی

حقوق نیوز | سیاسی و اجتماعی | اندیشه سیاسی...
۲۸ دی ۱۳۹۸ - ۱۳:۰۰
تاریخ: ۲۸ دی ۱۳۹۸
بازدید: 442
نیکولو ماکیاولی (Machiavelli)

ماکیاولی کیست و چه اندیشه هایی دارد؟(قسمت پایانی)

  پایگاه خبری حقوق...
۲۳ دی ۱۳۹۸ - ۱۳:۰۶
تاریخ: ۲۳ دی ۱۳۹۸
بازدید: 468
شکاکین (Skeptics)

شکاکین و عقاید آن ها

شکاکین (Skeptics) پیرون یا...
۲۲ دی ۱۳۹۸ - ۱۱:۴۳
تاریخ: ۲۲ دی ۱۳۹۸
بازدید: 452
مارکوس تولیوس سیسرون (Marcus Tullius Cicero)

سیسرون کیست و چه باورهایی داشت؟

حقوق نیوز/ سیاسی و اجتماعی/ اندیشه سیاسی در...
۲۲ دی ۱۳۹۸ - ۱۳:۰۲
تاریخ: ۲۲ دی ۱۳۹۸
بازدید: 742
ژان بُدن(

نظریات سیاسی ژان بُدن

  پایگاه خبری حقوق نیوز ژان...
۰۹ دی ۱۳۹۸ - ۱۰:۱۰
تاریخ: ۰۹ دی ۱۳۹۸
بازدید: 561
نیکولو ماکیاولی (Machiavelli)

ماکیاولی کیست و چه اندیشه هایی دارد؟(قسمت 2)

  پایگاه خبری حقوق...
۰۲ دی ۱۳۹۸ - ۱۱:۳۰
تاریخ: ۰۲ دی ۱۳۹۸
بازدید: 531
افلاطون Aristocles (plato)

افلاطون زندگی و اندیشه های وی(قسمت 5)

حقوق نیوز/ سیاسی و اجتماعی/ اندیشه سیاسی در...
۲۱ آذر ۱۳۹۸ - ۱۲:۴۸
تاریخ: ۲۱ آذر ۱۳۹۸
بازدید: 616
توماس مور Thoms Morus (More)

توماس مور و اندیشه اتوپیا

  پایگاه خبری حقوق نیوز توماس...
۱۹ آذر ۱۳۹۸ - ۱۴:۱۱
تاریخ: ۱۹ آذر ۱۳۹۸
بازدید: 580
سرخط خبرها: