حقوق نیوز

قراردادهای کار

Feed Link JS News

نمونه اقرارنامه دريافت مهريه و كاهش آن

حقوق نیوز/نمونه قراردادها مدل...
۰۷ مهر ۱۳۹۷ - ۱۲:۲۶
تاریخ: ۰۷ مهر ۱۳۹۷
بازدید: 494
دسته بندی: قراردادهای کار
قرارداد کار

نمونه قرارداد کار معین و مدت محدود

  باسمه تعالی   قرارداد...
۱۶ تیر ۱۳۹۷ - ۰۹:۲۶
تاریخ: ۱۶ تیر ۱۳۹۷
بازدید: 4219
دسته بندی: قراردادهای کار
قرارداد کار

نمونه قرارداد پرسنل

بسمــــه تعــــالی قـــرارداد...
۱۴ تیر ۱۳۹۷ - ۱۰:۰۲
تاریخ: ۱۴ تیر ۱۳۹۷
بازدید: 4195
دسته بندی: قراردادهای کار
سرخط خبرها: