حقوق نیوز

قراردادهای مشارکت

Feed Link JS News
قرارداد مشارکت

قرارداد مشارکت در احداث بنای مجتمع تجاری

حقوق نیوز/نمونه...
۰۶ خرداد ۱۳۹۸ - ۲۳:۰۱
تاریخ: ۰۶ خرداد ۱۳۹۸
بازدید: 2822
قرارداد مشارکت

قرارداد مشارکت در احداث بنای تجاری، اداری فرهنگی، ورزشی آموزشی

حقوق نیوز/ نمونه...
۰۶ خرداد ۱۳۹۸ - ۲۲:۴۷
تاریخ: ۰۶ خرداد ۱۳۹۸
بازدید: 2995
قرارداد مشارکت

قرارداد مشارکت در احداث بنا و محوطه سازی دریک قطعه زمین به پلاک ثبتی ....... به مساحت........ مترمربع

حقوق نیوز/نمونه...
۳۰ ارديبهشت ۱۳۹۸ - ۰۰:۲۶
تاریخ: ۲۹ ارديبهشت ۱۳۹۸
بازدید: 686
قرارداد مشارکت

قرارداد مشارکت پخش مواد غذایی

حقوق نیوز/نمونه قراردادها قرارداد...
۰۳ ارديبهشت ۱۳۹۸ - ۱۱:۴۹
تاریخ: ۰۳ ارديبهشت ۱۳۹۸
بازدید: 334
قرارداد مشارکت

قرارداد مشارکت بازاریابی و فروش دستگاه و تجهیزات

حقوق نیوز/نمونه قراردادها قرارداد...
۰۳ ارديبهشت ۱۳۹۸ - ۱۱:۴۵
تاریخ: ۰۳ ارديبهشت ۱۳۹۸
بازدید: 325
قرارداد مشارکت

قرارداد مشارکت احداث بنا در مجتمع مسکونی

حقوق نیوز/ نمونه قراردادها قرارداد...
۰۲ ارديبهشت ۱۳۹۸ - ۱۵:۲۷
تاریخ: ۰۲ ارديبهشت ۱۳۹۸
بازدید: 338
قرارداد مشارکت

قرارداد مشارکت اجرای پروژه تجاری، اداری،کارگاهی و پارکینگ

حقوق نیوز/ نمونه قراردادها قرارداد...
۰۲ ارديبهشت ۱۳۹۸ - ۱۲:۵۳
تاریخ: ۰۲ ارديبهشت ۱۳۹۸
بازدید: 255
قرارداد مشارکت

قرارداد مشارکت اجرای عملیات ساختمانی، تاسیساتی محوطه سازی واحدهای مسکونی و تجاری

حقوق نیوز/نمونه قراردادها قرارداد...
۰۲ ارديبهشت ۱۳۹۸ - ۱۲:۵۷
تاریخ: ۰۲ ارديبهشت ۱۳۹۸
بازدید: 351
سرخط خبرها: