حقوق خبر
برایان تریسی

100 قانون برایان تریسی برای موفقیت در تجارت (قسمت چهارم - قانون انتظارات)

شما در زندگی شخصی خود، با توجه به انتظاراتی که از خود، کارکنان، رئیس، مشتریان و حتی آینده خود دارید، به این انتظارات صورت تحقق می بخشید


 

100 قانون برایان تریسی برای موفقیت در تجارت(قانون انتظارات)

قوانین زندگی

قانون انتظارات

شما همیشه در زندگی خود نقش یک پیشگو را دارید. وقتی با اطمینان انتظار داشته باشید که حوادث خوبی در زندگی‌تان بروز کند، حتماً این اتفاق خواهد افتاد. اگر انتظار داشته باشید حوادث منفی بروز کند، بدانید که این اتفاق هم خواهد افتاد.

انتظارات شما روی اطرافیانتان هم تاثیر قابل ملاحظه ای بر جای می گذارد. آنچه از اشخاص و موقعیتهای مختلف انتظار دارید، نگرش شما را در قبال آنها نشان می دهد. دیگران چونان آیینه نگرش شما را خواه این نگرش مثبت یا منفی باشد، به خود شما منعکس می کنند.

دکتر رابرت روزنتال، استاد دانشگاه هاروارد، طی سالها درباره انتظارات معلمین از دانش آموزان بررسی و تجربه‌اندوزی نمود. او به این نتیجه رسید آموزگارانی که کلاسی را موفق ارزیابی می کنند، آن کلاس در پایان سال موفق به کارش پایان می دهد.

دکتر روزنتال به این نتیجه رسید با آنکه این دانش‌آموزان در ردیف دانش‌آموزان مدرسه هستند، وقتی در شروع سال تحصیلی آموزگاران کلاس آنها را موفق ارزیابی می کند، در پایان سال تحصیلی هم با موفقیت کلاس را پشت سر می گذارند.

شما در زندگی شخصی خود، با توجه به انتظاراتی که از خود، کارکنان، رئیس، مشتریان و حتی آینده خود دارید، به این انتظارات صورت تحقق می بخشید.

انتظارات شما روی دیگران و حوادث تاثیر ماندگار بر جای می گذارد. از این رو، مراقب رفتار خود باشید.

چگونه می توانید بی درنگ از این قانون استفاده کنید:

بهترینها را انتظار بکشید. فرض را بر این بگذارید که کارکنان و همکاران شما قصد خیر دارند. فرض را بر این بگذارید که آنها می خواهند وظایف خود را به بهترین شکل انجام بدهند. می خواهند تصمیمات خوب بگیرند و به نتایج عالی برسند. وقتی مشکلی بروز می کند، که همیشه امکان آن وجود دارد، به جای نشان دادن واکنش بی تناسب، با کسی که به مشکل برخورده بنشینید و با لحنی دوستانه مشخص کنید که به واقع چه اتفاقی افتاده است. معمولاً هر حادثه ای دلیل خوب و موجه دارد.

از خانه شروع کنید. به همسر و فرزندانتان به طور مستمر بگویید که به کارشان ایمان دارید، به آنها بگویید در نظر شما آنها عالی و شگفت‌انگیز هستند. به آنها بگویید که دوستشان دارید، به آنها بگویید به وجودشان افتخار می کنید. دیوید مک‌للاند، استاد دانشگاه هاروارد، به این نتیجه رسید که بهترین و شادترین خانواده ها، خانواده هایی که به بهترین شکل فرزندانشان را تربیت می کنند، آنهایی هستند که انتظارات مثبت دارند.

در این خانواده ها، پدر و مادر پیوسته به فرزندانشان پیامهای مثبت می دهند، تایید می کنند و دوباره و به تکرار می گویند که آنها دوست دارند و به آنها اعتقاد دارند. در این شرایط، بدون توجه به اینکه در کوتاه مدت چه نتیجه ای بدست می آید، بچه ها همیشه می دانند که پدر و مادرشان به طور 100 درصد حامی و پشت سر آنها هستند. این بچه ها هرگز پدر و مادرشان را نومید نمی کنند.

همین اصول را با کارکنان و همکارانتان لحاظ کنید. بهترین مدیران، کارفرمایان و فروشندگان، آنهایی هستند که از دیگران انتظارات مثبت دارند.

از خود انتظار بهترین را داشته باشید. فرض را بر این بگذارید که از توانمندیهای بالقوه نامحدود برخورداردارید. بدانید آنچه را که در ذهن اراده کنید، به آن دست پیدا می کنید. تصور کنید که آینده شما تنها در حد انتظارات و تصاویر ذهنی شما محدود است. بدانید آنچه تاکنون به دست آورده‌اید، بخش کوچکی از توانمندی شما بوده است. تصور کنید بزرگ ترین لحظات زندگی شما در پیش است و هر اتفاقی که تاکنون برایتان افتاده است صرفاً تدارکی برای نتایج عظیمی به شمار می آید که صورت خارجی پیدا خواهد کرد.

بیشتر بخوانید:

100 قانون برایان تریسی برای موفقیت در تجارت (قسمت اول - قوانین)

100 قانون برایان تریسی برای موفقیت در تجارت (قسمت دوم - قانون علت و معلول)

100 قانون برایان تریسی برای موفقیت در تجارت (قسمت سوم - قانون باور)

100 قانون برایان تریسی برای موفقیت در تجارت (قسمت چهارم - قانون انتظارات)

100 قانون برایان تریسی برای موفقیت در تجارت (قسمت پنجم - قانون جذب)

100 قانون برایان تریسی برای موفقیت در تجارت (قسمت ششم - قانون همخوانی و مطابقت)

100 قانون برایان تریسی برای موفقیت در تجارت (قسمت هفتم- قوانین موفقیت)

100 قانون برایان تریسی برای موفقیت در تجارت (قسمت هشتم - قانون کنترل)

100 قانون برایان تریسی برای موفقیت در تجارت (قسمت نهم - قانون تصادف)

100 قانون برایان تریسی برای موفقیت در تجارت (قسمت دهم - قانون مسئولیت)

 

تهیه کننده: عاطفه کریمی

منبع: 100 قانون بی چون و چرا برای موفقیت در تجارت - برایان تریسی

پایگاه خبری حقوق نیوز - کسب و کار+ 0
مخالفم - 0
سرخط خبرها: