حقوق خبر
برایان تریسی

100 قانون برایان تریسی برای موفقیت در تجارت (قسمت دهم- قانون مسئولیت)

شما مسئول کامل شرایط خود، آنچه می شوید و انچه به آن دست می یابید، هستید. به هرچه اغلب مواقع فکر کنید، به همان تبدیل می گردید. تنها شما می توانید تصمیم بگیرید که در این زمینه چگونه فکر کنید و اصولاً چه فکری بکنید. بنابراین تنها شما مسئول حوادثی هستید که در زندگی شما اتفاق می افتد. از سن هجده سالگی به بعد و گاه زودتر از آن، شما تصمیم می گیریدو انتخاب می کنید


 

100 قانون برایان تریسی برای موفقیت در تجارت(قانون مسئولیت)

شما مسئول کامل شرایط خود، آنچه می شوید و انچه به آن دست می یابید، هستید. به هرچه اغلب مواقع فکر کنید، به همان تبدیل می گردید. تنها شما می توانید تصمیم بگیرید که در این زمینه چگونه فکر کنید و اصولاً چه فکری بکنید. بنابراین تنها شما مسئول حوادثی هستید که در زندگی شما اتفاق می افتد. از سن هجده سالگی به بعد و گاه زودتر از آن، شما تصمیم می گیریدو انتخاب می کنید.

شما آنچه هستید و در هر جایی که قرار دارید، به خاطر خودتان است. هیچ کس دیگری در این زمینه مسئولیت ندارد. شما کاری را که انتخاب کرده اید، انجام می دهید. شما مبلغی را که خود انتخاب کرده اید، دریافت می کنید. شما آزادید هرگونه که می خواهید تصمیم بگیرید. اما وقتی انتخاب کردید و یا نتوانستید انتخاب کنید، باید نتایج گزینه های خود را بپذیرید.

مفهوم مسئولیت فردی موضوع مهمی در زندگی و جامعه است. شاید این مهم ترین مسئله ای باشد که با آن رو به رو می گردید. در این زمینه با دو مکتب فکری رو به رو هستیم. بر اساس یکی از اینها، کسی مسئول چیزی نیست. به اعتقاد آنها، دولت یا جامعه را باید سرزنش کرد و آن را مسبب همه ناراحتیها و مشکلات ارزیابی نمود.

مکتب فکری دوم می گوید در جامعه ای که آزادی فردی وجود دارد، مسئولیت فردی حکم مطلق پیدا می کند. این امر ضروری و غیرقابل اجتناب است. این مکتب معتقد است که اشخاص، مسئول پیامدهای رفتار خود هستند. اشخاص مسئول اقداماتی هستند که به عمل می آورند، یا فراموش می کنند به عمل آورند.

حقیقت درباره مسئولیت این است که آزاد و خوشبخت بودن انتخابی نیست، امری اجباری است. پیشرفت بیشتر در زندگی شما تنها به اندازه ای متصور است که در آن زمینه مسئولیت بسیار بیشتری بر عهده بگیرید.

نکته جالب درباره مسئولیت این است که هرچه مسئولیت بیشتری بپذیرید و به خودتان توجه کنید، دیگران بیشتر می خواهند به شما کمک کنند. اما هرچه مسئولیت کمتری بپذیرید و بیشتر دیگران را سرزنش کنید، از شمار کسانی که بخواهند با شما در رابطه باشند کاسته می شود.

اولین نتیجه منطقی قانون مسئولیت

شما همیشه آزادید که فکر و کاری را که می کنید، انتخاب نمایید. هرجایی که هستید و هرکاری که می کنید، ناشی از گزینه های شماست. بنابراین به خاطر رفتار خودتان است که در جایی که هستید، قرار دارید. دوست داشته باشید یا نداشته باشید، شما اینجا بودن را انتخاب کرده اید.

از آنجایی که آزادی انتخاب دارید و می توانید کاری که دوست دارید بکنید و حرفی را که می خواهید بزنید، نمی توانید از زیر بار مسئولیت کارهایی که می کنید یا نمی کنید شانه خالی نمایید.

دومین نتیجه منطقی قانون مسئولیت

مسئولیت با کنترل کردن مضمون و محتوای ذهن هشیار شروع می شود.

فکری که می کنید و اینکه چگونه فکر می کنید، واقعیت شمار را رقم می زند و از آنجایی که تنها شما می توانید کاری را که انجام می دهید کنترل کنید، همین که افکر خود را کنترل می کنید و آن را روی کاری که می خواهید متمرکز می سازید، شروع احاطه و کنترل بر خود و قدرت شخصی است.

سومین نتیجه منطقی قانون مسئولیت

کسی برای نجات نمی آید. همه چیز مربوط به شماست. اگر می خواهید زندگی تان بهتر شود، خودتان باید بهتر شوید. اگر می خواهید شرایط تغییر کنند، خودتان باید تغییر کنید. اگر می خواهید شرایط بهبودی پیدا کند، ابتدا باید خودتان را بهتر کنید.

جتاب ترین پاداشی که از پذیرش مسئولیت کامل در قبال خود می گیرید، احساس کنترل شدید و آزادی عملی است که در نتیجه آن احساس می کنید. قبول مسئولیت کامل به شما احساس مثبت و شاد بودن در قبال خودتان را می دهد. این شما را از قانون تصادف نجات می دهد. شما را در بزرگراهی قرار می دهد که به موفقیت منتهی می شود. به شما امکان می دهد که پا بر پدال گاز بگذارید و با سرعت بیشتری به جانب تحقق آنچه برایتان مهم است به حرکت درآیید.

چگونه می توانید بی درنگ از این قانون استفاده کنید:

در قبال همه جنبه های کارتان قبول مسئولیت کنید. اشخاص برجسته در هر صنعتی به گونه ای رفتار می کنند که انگار مالک آن هستند. آنها فرض را بر این می گذارند که برای خود کار می کنند. برایشان مهم نیست که چک پایان ماهشان را چه کسی امضا می کند. اینها همیشه محترم ترین و با آبروترین کارکنان شرکت هستند.

هرگز بهانه نیاورید و تقصیرها را به گردن دیگران نیندازید. هرگز نگویید و حتی فکرش را نکنید : این به من ربطی ندارد. تنها کسانی که آینده روشن ندارند این گونه حرف می زنند. شما نباید این گونه فکر کنید و حرف بزنید. شما مسئول هستید.

برای انجام دادن کارها و مسئولیتهای بیشتر داوطلب شوید. اولین کسی باشید که وقتی کاری باید صورت گیرد، در جلسات دست خود را را بالا می برید. ابتکار عمل داشته باشید. عامل باشید. از رئیستان بخواهید به شما مسئولیت بیشتری بدهد. مرتب این را درخواست کنید.

وقتی ماموریتی می گیرید و یا داوطلب انجام دادن کاری می شوید، آن را به سرعت و به خوبی انجام بدهید. احساسی از اضطرار ایجاد کنید.

بیشتر بخوانید:

100 قانون برایان تریسی برای موفقیت در تجارت (قسمت اول - قوانین)

100 قانون برایان تریسی برای موفقیت در تجارت (قسمت دوم - قانون علت و معلول)

100 قانون برایان تریسی برای موفقیت در تجارت (قسمت سوم - قانون باور)

100 قانون برایان تریسی برای موفقیت در تجارت (قسمت چهارم - قانون انتظارات)

100 قانون برایان تریسی برای موفقیت در تجارت (قسمت پنجم - قانون جذب)

100 قانون برایان تریسی برای موفقیت در تجارت (قسمت ششم - قانون همخوانی و مطابقت)

100 قانون برایان تریسی برای موفقیت در تجارت (قسمت هفتم- قوانین موفقیت)

100 قانون برایان تریسی برای موفقیت در تجارت (قسمت هشتم - قانون کنترل)

100 قانون برایان تریسی برای موفقیت در تجارت (قسمت نهم - قانون تصادف)

100 قانون برایان تریسی برای موفقیت در تجارت (قسمت دهم - قانون مسئولیت)

 

تهیه کننده: عاطفه کریمی

منبع: 100 قانون بی چون و چرا برای موفقیت در تجارت - برایان تریسی

پایگاه خبری حقوق نیوز - کسب و کار+ 0
مخالفم - 0
سرخط خبرها: