حقوق خبر
ریک برینکمن - ریک کرشنر

کار با آدم های سخت (قسمت 2)

نق نقو معتقد است در جهان ناکامل ما، نمی تواند تغییری ایجاد کند. او زیربار سنگین نگرانی از مشکلات احتمالی، فکر کردن به راه حل را رها می کند. در عوض با احساس نا امیدی فزاینده، بر مشکلاتی تمرکز می کند که بتواند از آن ها به عنوان مدرکی برای کلی گویی هایش استفاده کند

کار با آدم های سخت (قسمت 2)

■ کار با آدم های سخت؛ چگونه؟

■ درک نخستین نیت: انجام وظیفه

آیا تا حالا مجبور بوده اید کاری را بر عهده بگیرید، به پایان برسانید و از شرش خلاص شوید؟

وقتی از سر انجام وظیفه عمل می کنید، برکاری که بر عهده تان است تمرکز می کنید؛ اما اگر واقعاً مجبور به انجام کاری باشید، سرعت تان را بالا می برید، بر فعالیت تان تمرکز و بر نظراتتان پافشاری می کنید. حتی ممکن است بی احتیاط و پرخاشگر شوید، بی گدار به آب بزنید و بدون فکر صحبت کنید. اطرافیانتان هم به حاشیه رانده می شوند.

اگر تلاش برای انجام کار فرسایشی و خسته کننده شود، ممکن است درک ما از موقعیت موجود، با تحریف روبه رو شود. ناگهان دیگران، افرادی به نظر می رسند که وقت تلف می کنند، از این شاخه به آن شاخه میپرند و فقط دارند کار را کش می دهند. در این زمان، نیت شخص قوی تر و رفتار او سلطه گرانه تر می شود.

سه مورد از سرسخت ترین رفتارهای سلطه گرانه در شخصیت های تانک ، تک تیرانداز و عقل کل یافت می شود.

تانک

در مأموریت برای انجام یک کار، نمی تواند آرام بگیرد و در این فرایند ممکن است به شما امر و نهی کند یا از روی شما رد شود. تانک، از اینکه شخصا شما را تکه و پاره کند ابایی ندارد. اما دلیل این کار شخصی نیست: شما فقط مزاحم کارش هستید. دامنه ی رفتارتانک برای کنترل اوضاع و انجام مأموریت، از سماجت معتدل گرفته تا پرخاشگری بی پروا را شامل می شود.

تک تیرانداز

اگر اوضاع باب میلش نباشد، تلاش می کند با تحقیر و خجالت زده کردن، بر شما مسلط شود. خیلی ها از تحقیرشدن در جمع می ترسند؛ واقعیتی که تک تیرانداز از آن در زمآن هایی که بیشین آسیب پذیری را دارید، با استفاده از عبارات دوپهلو و نظرات نیش و کنایه دار به نفع خودش استفاده می کند.

کل

کل در گفتگوها، آدم ها و رخدادها را با جرو بحث های طولانی و آمرانه تحت کنترل خود در می آورد.

او با یافتن ضعف های دیدگاه های مخالف، آن ها را بی اعتبار و حذف می کند. از آنجاکه عقل کل ها واقعاً افرادی آگاه و ماهرند، بیشتر آدم ها به سرعت در برابرشان کم می آورند و در نهایت تسلیم می شوند.

نیت ها به مرور تغییر می کنند. ممکن است کاری را با نیت انجام درست آغاز کنید و بعد از مدتی متوجه شوید فرصت چندانی ندارید و نیت خود را به انجام وظیفه تغییر دهید. وقتی شغلی را آغاز می کنید، ممکن است بیشتر بر کنار آمدن با دیگران تکیه کنید اما با گذشت زمان شاید شما بر تحسین شدن تمرکز کنید.

نکته های اساسی

بدانید که نیت انجام کار، گه گاه رفتارها را شکل می دهد

این امر الزاماً بد یا ناشایست نیست. درواقع، شاید ضروری هم باشد

محرکه های نیت انجام کار را بشناسید

این نیت باعث می شود آدم ها بر وظیفه ی خود متمرکز شوند، سرعت را بالا ببرند و بر نظراتشان پافشاری کنند. بنابراین ممکن است بی دقت شوند، دیگران را کم اهمیت بدانند و با پرخاشگری رفتار کنند.

بدانید که «نیت انجام کار» به رفتارهای سلطه گرانه می انجامد

این رفتارها می توانند در قلدری های تانک، نظرهای ویرانگر تک تیرانداز یا سخنرانی های سلطه جویانه ی عقل کل نمود داشته باشند. اما نقطه ی اشتراک تمامشان، تسلط برشما و شرایط است.

■ درک دومین نیت: انجام درست کار

انجام دادن درست کار، از دیگر نیت های متمرکز بر وظیفه است که بر رفتار افراد تأثیر می گذارد.

آیا تا به حال شده برای پرهیز از اشتباه، تمام توانتان را به کار بگیرید؟

اگر انجام درست کار، اولویت اولتان باشد، کارها را آن قدر آرام وکند انجام می دهید تا به همه ی جزئیات برسید و آن ها را ببینید. سعی می کنید قبل از دست به کار شدن، خوب و طولانی همه چیز را بررسی کنید (البته اگر اصلاً دست به کار بشوید!). شاید هم از انجام هر کاری خودداری کنید، چون از نتیجه اش مطمئن نیستید.

کسی که جلوی عملی شدن نیت انجام درست کارش گرفته شود یا عملی شدن نیتش را در خطر ببیند، فکر می کند همه چیز در اطرافش آشفته و بی دقت است. در این شرایط نظراتی که با کلمات مبهم به او گفته می شود، تنها نمک بر زخمش می پاشند.

بروز رفتارهای بدبینانه و کمال گرایانه، نتیجه ی بالا گرفتن شدت کار است. نق نقوها، نه گوها و هیچ گوها نمونه های آدم هایی اند که این رفتار را بروز میدهند.

نق نقو

نق نقو معتقد است در جهان ناکامل ما، نمی تواند تغییری ایجاد کند. او زیربار سنگین نگرانی از مشکلات احتمالی، فکر کردن به راه حل را رها می کند. در عوض با احساس نا امیدی فزاینده، بر مشکلاتی تمرکز می کند که بتواند از آن ها به عنوان مدرکی برای کلی گویی هایش استفاده کند.

نق نقوها غرمی زنند که «هیچ چیز سر جای خودش نیست و همه چیز اشتباه است). این کار حتما دیگران را عاصی می کند و بدتر شدن اوضاع باعث نق زدن های بیشتر هم می شود.

نه گو

برخلاف نق نقو، نه گو در مواجهه با شرایط نامطلوب، خود را درمانده نمی بیند. او به جای درماندگی، نا امید می شود.

نه گوها معتقدند شرایط بد هیچ وقت خوب نمی شود و البته از نشان دادن این حس به دیگران ابایی ندارند. «بی خیالش شو، ما امتحان کردیم جواب نداد، جواب هم نمی دهد، اگر کسی گفته متفاوت هستی سرکارت گذاشته ولش کن و انرژی ات را به خاطر یک هدف بی خودی و از دست رفته هدر نده.» این سیاه نمایی نه گو دیگران را هم به گودال ناامیدی می کشاند.

هیچ گو

وقتی کارها در قیاس با حد کمال ، شکست بخورند، بعضی ها چنان احساس شکست می کنند که به کلی عقب می نشینند. احتمالا این آخرین فریادشان به خاطر انجام نشدن درست کارهاست: «خیلی خب! کار خودت را بکن، اما اگر این کار جواب نداد، گریه کنان سراغ من نیا!» بعد از این، آن ها دیگر نه چیزی می گویند و نه کاری می کنند.

نکته های اساسی

بدانید که بعضی از رفتارها ناشی از نیت انجام درست کارند

این مسئله الزاماً بد یا ناشایست نیست. در واقع ممکن است دقيقا اقتضای شرایط باشد.

محرکه ها برای نیت انجام درست کار را بشناسید

آدم ها تمام تمرکزشان براین است که اشتباهی مرتکب نشوند و به همین خاطر کمتر به جزئیات دیگر توجه می کنند. آن ها ممکن است به خاطرنگرانی از پیامدها، دست به کاری نزنند یا ممکن است دیگران را به خاطاینکه به اندازه ی کافی دلسوز نیستند، مقصر بدانند.

بدانید نیت انجام درست کار می تواند باعث رفتارهای کمال گرایانه شود

این موضوع می تواند درغرزدن نق نقو، منفی گرایی نه گو، یا سکوت هیچ گو نمود پیدا کند. اما وجه اشتراک همه شان این باور است که هیچ چیز درست انجام نمی شود.

■ درک سومین نیت: کنار آمدن با دیگران

سومین نیت، کنار آمدن با دیگران است. اگر بخواهید رابطه ای برقرار کنید و آن را گسترش دهید، کنار آمدن با بقیه ضروری ست. برای کنار آمدن با آدم ها کمتر ابراز وجود می کنید چون منافع و نیازهای آن ها را مهم تر از خود می دانید. به عبارت دیگر، خواسته های شخصی در برابر نیت کنار آمدن با دیگران، کم اهمیت تراست.

مسئله اینجاست که آدم هایی که برای کنار آمدن با دیگران تلاش می کنند، از حس دیگران نسبت به خودشان مطمئن نیستند. در این شرایط آن ها واکنش ها، نظرها و حالت چهره ی دیگران را شخصی برداشت می کنند. رفتارها شدیدا گرایش به جلب تأيید دیگران و اجتناب از مخالفتشان پیدا می کند. هیچ گوی منفعل، بله گوی شل و ول و بی تصمیم مردد، از مشکل زا ترین رفتارهای تأیید خواهانه اند.

هیچ گو

کمرویی، معذب بودن و بی ثباتی، هیچ گو را در زبان گزیدن و حرف نزدن سرآمد کرده است.

آن ها تا وقتی حرف خوبی برای گفتن نداشته باشند، کلا چیزی نمی گویند. حتی در بدترین حالتشان هم چیزی به زبان نمی آورند. این کار به شکل های مختلف بهترین استراتژی آن ها برای پرهیز از درگیری ، جریحه دار کردن احساسات دیگران و دوری از مواجهه با خشم دیگران است. در هر صورت، تا زمانی که نه گو درست رابطه برقرار نکند یا صادقانه صحبت نکند، نمی تواند واقعاً با دیگران کنار بیاید.

بله گو

بله گوها می کوشند با راضی کردن همه، با آدم ها بسازند. بله گو با هر تقاضایی، بدون ارزیابی پیامدهای آن، موافق است. طولی نمی کشد که آن قدر قول اضافی می دهد و به آن عمل نمی کند که همان هایی را که می خواهد با آن ها کنار بیاید عصبانی می کند. در موارد نادری که قولی به انجام می رسد، زندگی بله گو دیگر مال خودش نیست. چون همه انتخاب ها و تصمیم هایش حول محور خواسته های دیگران است. این امر نگرانی عمیق و رنجی بزرگ برای شخص بله گو به وجود می آورد و حتی می تواند باعث خودتخریبی ناخودآگاهش شود.

بی تصمیم

آدم بی تصمیم برای آنکه باعث ناراحتی دیگران نشوند از تصمیم گیری پرهیز می کند. به هر حال یک تصمیم اشتباه ممکن است کسی را ناراحت کند و درنهایت چه کسی سرزنش می شود؟

پس راه سرزنش نشدن این است که تصمیم گیری عقب انداخته شود و با روده درازی از پاسخ دادن طفره رفت تا زمانی که کس دیگری تصمیم بگیرد (یا تصمیم خود به خود گرفته شود). این رفتار هم مثل همه ی رفتارهای مشکل زا، باعث می شود مشکلی که این رفتار به نیت حل آن بروز کرده، استمراریابد وعمدتا باعث ناکامی و ناراحتی شود؛ چون شاید و باید کن راه های ارتباط معنادار با دیگران را بسته است.

نکته های اساسی

نیت کنار آمدن با دیگران گه گاه رفتارها را شکل می دهد

همان طور که در فصل های بعدی می بینیم، ایجاد زمینه های مشترک، روشی مناسب است. اما پایه ریزی کارها (و شخصیت خودتان) برپایی برداشت های دیگران معمولاً بی ثمر است.

محرکه های نیت کنار آمدن با دیگران را بشناسید

آدم ها آماده اند درباره ی احساس دیگران نسبت به خود، حس عدم اطمینان داشته باشند. بنابراین واکنش ها، ابراز نظرها و حالت جو افراد را شخصی برداشت می کنند و رفتاری در پیش می گیرند که تأیید دیگران را جلب کند یا دست کم باعث عدم تأییدشان نشود.

نیت کنار آمدن با دیگران می تواند باعث رفتارتأيیدخواهانه شود

این امر در گوشه گیری هیچ گوها، پذیرش بله گوها و تردید بی تصمیم ها نمود پیدا می کند. وجه مشترک همه ی این افراد، آن است که جایگاه واقعیشان را نمی دانند.

■ درک چهارمین نیت: تحسین شدن

چهارمین نیت، سطح بالاتری از اعتماد به نفس همراه با تمرکز بر افراد را برای دیده شدن، شنیده شدن و درک شدن می طلبد. خواست یاری به دیگران و تحسین شدن به خاطر آن، از نیرومندترین انگیزه هاست.

تحقیقات نشان می دهد افرادی که عاشق کارشان اند - و نیز زوج های خوشبخت ۔ احساس می کنند همه آن ها و کارهایشان را تحسین می کنند.

وقتی این نیت از حالت طبیعی اش خارج می شود، نبود بازخورد مثبت، در ذهن فرد با واکنش ها، ابرازنظرها و حالت های چهره ی دیگران درهم می آمیزد و او آن ها را شخصی تلقی می کند. حادشدن نیت تحسين شدن با نبود بازخوردهای تحسین آمیز نسبت مستقیم دارد و رفتارهای مشکل زا هرچه بیشتر معطوف به رفتار حاکی از جلب توجه می شود.

سه نوع از مشکل زاترین رفتارهای مبتنی بر جلب توجه که از نیت تحسین شدن بروز می کنند، نارنجک، تک تیرانداز و عقل کل نما هستند.

نارنجک

نارنجک احساس می کند مورد قدردانی یا احترام هیچکس نیست. هروقت صدایی گوش خراش سکوت را شکست، بدانید نارنجک منفجر شده است: «هیچکس دلش نمی سوزد! این مشکل دنیای امروز است. اصلاً نمیدانم چرا این همه اهمیت می دهم!» (در حالی که تا آتش مستقیم خود را در یک مسیر و برای حمله ای خاص متمرکز می کند، نارنجک انفجاری مهارنشدنی و به هر سو دارد؛ فوران خشم او می تواند با وضعیت موجود کاملاً بی ربط باشد.).

از آنجا که این رفتار ناامیدانه باعث توجه منفی و بیزاری می شود، احتمالا نارنجک در تحریک بعدی انفجاری شدیدتر خواهد داشت.

تک تیرانداز مهربان

  این تک تیرانداز برخلاف تک تیرانداز نامهربان که می کوشد خویشتن داری تان را متزلزل کند، در واقع شما را دوست دارد و تک تیراندازی او شیوه ای تفریحی برای جلب توجه است. بسیاری از افراد پیوندهایی باهم دارند که شامل تک تیراندازی دوستانه است. معمولاً بهترین دفاع، توهین ملایم است؛ زیرا تک تیراندازی متقابل، به جای دردسرآفرینی، نشانه ای از قدردانی ست. اما اگر شخص مورد هدف، در این روش نه قدردانی کند و نه قدر ببیند، در ظاهر می خندد اما از درون رنج میکشد.

عقل کل نما

عقل کل نما متخصص اغراق، حرف های نیمه درست، زبان نا مفهوم، توصیه های بی فایده و اظهارنظرهای بی جاست. او، که از توجه دیگران ناامید است، با حالتی پرجذبه و پر شور و حرارت می تواند افراد ساده لوح را به دردسرهای جدی بیندازد. اگر با عقل کل نماها بحث کنید، صدایشان را بالا می برند و پای خود را در یک کفش می کنند و تا زمانی که شما را مانند خودشان احمق جلوه ندهند، کوتاه نمی آیند.

نکته های اساسی

بدانید که نیت تحسين طلبی گه گاه رفتارها را شکل می دهد

همه ی ما می خواهیم مورد تحسین قرار بگیریم. مهم راهی ست که برای رسیدن به آن انتخاب می کنیم.

محرکه های نیت تحسین شدن را بشناسید

افرادی که نگرانی بیشتری درباره ی جلب توجه مثبت دیگران دارند، ممکن است نبود بازخورد مثبت را امری شخصی تلقی کنند و آن واکنش ها، ابراز نظرها و حالت های چهره، برداشتی اغراق شده داشته باشند.

نیت تحسين طلبی می تواند باعث رفتارهای مبتنی بر جلب توجه شود

این موضوع می تواند در خشم نارنجک، شوخی های گزنده ی تک تیرانداز مهربان یا خودستایی عقل کل نما نمود پیدا کند. اما جلب توجه دیگران، وجه مشترک هر سه ی آن هاست.

■ نتایج نیت های تهدید شده را بشناسید

چهار نیت انجام وظیفه ، انجام درست کار، کنار آمدن با دیگران و تحسین طلبی، زمان و جایگاه خاص خود را دارند. ممکن است اولویت این نیت ها لحظه به لحظه تغییر کند. ما معمولاً برای موفقیت بیشتر واضطراب کمتر، آن ها را متوازن نگه میداریم.

اما اگر نیت فرد عملی نشود، چه؟ بیایید نگاهی به هریک از این چهار نيت بیندازیم و ببینیم عملی نشدنشان، چه عواقبی دارد. (نمودار صفحه ی بعد را ببینید).

اگرنیت افراد انجام وظیفه باشد و از پیش نرفتن کار بترسند، سلطه گرتر می شود. آن ها سعی می کنند بر کار مسلط شوند و هلش بدهند.

وقتی نیت افراد انجام درست کار باشد و نگران اشتباه کردن باشند، رفتارشان کمال گرایانه تر می شود. آن ها هر عیب و نقص بالقوه ای را پیدا می کنند.

وقتی نیت افراد کنار آمدن با دیگران باشد و نگران آن باشند که تنها بمانند، رفتارشان تأیید خواهانه تر می شود. آن ها به خاطر خوشنودی دیگران، نیازهای شخصی شان را قربانی می کنند.

اگرنیت افراد تحسین شدن باشد و از نرسیدن به آن هراس داشته باشند، رفتارشان بیشتر توجه طلبانه می شود. آن ها نسبت به بی توجهی، حساس و سخت گیر می شوند.

و بدین ترتیب مشکل آغاز می شود: کسی که احتمالا در حالت رفتاری متعادل در روابط انسانی دارد، شروع به خارج شدن از این حال انجام رفتارهای کمتر پذیرفته شده یا حتی مشکل ساز می کند.

نکته های اساسی

بدانید منشأ هر چهار نیت، طبیعت انسان است

هرچه باشد، این افراد هم انسانند!

بدانید نیت ها به رفتارهای قابل پیش بینی مختلف منجر می شوند

ها که فقط می خواهند کار را انجام دهند، سلطه گرتر می شوند. آن ها که می خواهند کارشان را درست انجام دهند، کمال گراتر می شوند. آن ها که می خواهند با دیگران کنار بیابند، تأیید خواه تر می شوند. آن ها که می خواهند تحسين شوند، بیشتر جلب توجه می کنند.

حواستان به نشانه های خارج شدن رفتار طرفتان از «حالت متعادل» باشد

یعنی زمانی که فردی که رفتاری قابل قبول دارد، کم کم تبدیل به آدمی غیرقابل تحمل می شود.

منبع: کار با آدم های سخت - ریک برینکمن و ریک کرشنر - ترجمه سید مهرداد هاشمی+ 0
مخالفم - 0
منبع: حقوق نیوز

 

سرخط خبرها: