حقوق خبر
ریک برینکمن - ریک کرشنر

کار با آدم های سخت (قسمت 4)

وقتی کارها طبق برنامه پیش نمی رود یا کسانی کارشکنی می کنند، فردی با نیت انجام کار ممکن است برای حذف مخالفان، از روش کمین و تک تیراندازی استفاده کند. در برخورد با تک تیرانداز، هدفتان باید بیرون کشیدن او از مخفیگاهش باشد. زیرا قدرت محدود تک تیراندازی به جای رو بازی کردن، از عملیات مخفیانه نشأت می گیرد؛ پس به محض اینکه موقعیتش را برملا کنید، اقداماتش بی اثر می شود

حقوق نیوز/ کسب و کار/ گزیده کتاب

کار با آدم های سخت (قسمت 4)

■ کار با آدم های سخت؛ چگونه؟

■ بهترین ها را از تانک بیرون بکشید

وقتی تانک به شما حمله می کند، شما را بخشی از مشکل در نظر گرفته است. بنابراین با رفتار پرخاشگرانه اش می خواهد یا شما را از میان بردارد یا مانعی را که شما نمود آنید. هدف شما باید فقط ملاحظه واحترام باشد، چون تانک به افرادی که محترم می شمارد، حمله نمی کند.

افراد پرخاشگر نیازمند واکنش های قاطعانه اند. اینجا یک برنامه ی پنج مرحله ای آورده ایم که نشانه های روشنی از قدرت و توانمندی شماست.

موضعتان را حفظ کنید: از جایتان تکان نخورید. موضعتان را تغییر ندهید و تهاجمی یا تدافعی رفتار نکنید. صبر کنید حمله تمام شود، بعد به تانک بگویید می خواهید در قبال آن حمله، چه کار کنید (حتی اگر بخواهید محل را ترک کنید و انجامش دهید. گاهی هم ممکن است مجبور شوید به مرحله ی بعد بروید.

 حمله را قطع کنید: نام او را چندبار صدا بزنید تا توجه کاملش را جلب کنید. همین که این مرحله را شروع کردید، دیگر عقب نشینی نکنید. آدم های پرخاشگر از افراد قاطعی که از خود دفاع می کنند، خوششان می آید؛ تا جایی که از این کار برداشت حمله نکنند. درجه ی صدای خود را به اندازهی ۷۵ درصد درجه ی صدای تانک نگه دارید. آنگاه برداشت او از شما فردی قاطع است، نه پرخاشگر.

دوره کنید: اکنون که توجه تانک را جلب کرده اید، اتهام اصلی را دوره کنید. این کار نمونه ی خوبی از گوش دادن همراه با احترام است و نشان می دهد به حرف هایش گوش کرده اید. مدت زمان توجه تانک کوتاه است. دو جمله برای این کار کافیست. او دوباره به بیرون ریختن احساسات بازمی گردد. کمی صبر کنید، سپس از نو حمله را قطع و دوباره دوره کنید.

اصل مطلب را نشانه بگیرید و شلیک کنید: مسیر گفتگو را به سمت نکته ی اصلی تغییر دهید؛ نکته ی اصلی تانک، اگر حق با اوست یا نکته ی اصلی برای خودتان، اگر او اشتباه می کند. نیت تانک، انجام وظیفه است، پس بهترین فرصت برای پایان دادن به حمله، همراه شدن با نیت او است. اینکه اصل مطلب چیست، به وضعیت شما بستگی دارد، اما معمولاً با دو جمله بیان می شود. آن را کوتاه و دلچسب نگه دارید: مدت زمان توجه تانک بسیار کم است. بکوشید به او ثابت کنید هردو در یک جناحید: مثلاً «ما هردو بهترین چیزها را برای این طرح می خواهیم) یا به مشکلی واکنش نشان دهید: مثلاً «این وحشتناک است، من آمده ام به توکمک کنم و ما می خواهیم با هم همکاری کنیم!» داشتن احساس مسئولیت قطعا در تانک اثر می کند. اگر با او در یک جناح نیستید، فقط چیزی مانند این بگویید: «من زمانی با تو درباره ی موضوع صحبت میکنم که آماده باشی منطقی حرف بزنی.»

صلح با افتخار: هرگز در را روی تانک نبندید. وقتی در را باز بگذارید او فرصت عقب نشینی پیدا می کند و احتمالاً همین کار را هم می کند. می توانید به او اجازه دهید آخرین کلام را بگوید... اما شما تصمیم می گیرید کجا و کی این اتفاق بیفتد. مثلاً: «هر وقت توانستی محترمانه با من صحبت کنی، حرف هایت را می شنوم.»

سه پاسخ عاطفی به حمله ی تانک وجود دارد. آن ها همگی طبیعی و البته بی ثمرند. پس نگرشتان را تعدیل کنید:

حمله ی متقابل نکنید!

از درگیری با تانک بپرهیزید. شاید نبرد را ببرید اما اگر او تصمیم بگیرد علیه شما با دیگران متحد شود، ممکن است جنگ را ببازید.

دفاع، تشریح یا توجیه نکنید

تانک علاقه ای به توضیحات شما ندارد و رفتار دفاعی احتمالا دشمنی او را بیشتر برمی انگیزد.

عقب نشینی نکنید

شاید از سر ترس یا برای پرهیز از درگیری، عقب نشینی کنید. اما ترس، نشانه ای قطعی برای تانک می شود که حمله ی او امری موجه بوده و ممکن است باعث حمله ای دیگر شود.

■ بهترین ها را از تک تیرانداز بیرون بکشید

وقتی کارها طبق برنامه پیش نمی رود یا کسانی کارشکنی می کنند، فردی با نیت انجام کار ممکن است برای حذف مخالفان، از روش کمین و تک تیراندازی استفاده کند.

در برخورد با تک تیرانداز، هدفتان باید بیرون کشیدن او از مخفیگاهش باشد. زیرا قدرت محدود تک تیراندازی به جای رو بازی کردن، از عملیات مخفیانه نشأت می گیرد؛ پس به محض اینکه موقعیتش را برملا کنید، اقداماتش بی اثر می شود.

توقف کنید، نگاه کنید، دوره کنید: چون هدف شما بیرون کشیدن تک تیرانداز از مخفیگاه است، پیش از هر کاری باید محل مخفیگاه را نشانه بگیرید. اگر کسی به شما شلیک کرد، توقف کنید! (حتی اگر مشغول گفتن جمله ای هستید) قطع کلامتان، توجه را به تک تیرانداز جلب می کند و نقابش را کنار می زند. برای لحظه ای مستقیم به چشمان او نگاه کنید و سپس با آرامش گفته اش را دوره کنید.

سوالات روشنگرانه بپرسید: حالا وقت آن است که با پرسیدن یک سئوال، چراغ قوه را روشن کنید و تیرانداز را بیرون بکشید و رفتارش را آشکار کنید

. دو تا از بهترین سوال ها بر اساس نیت و موقعیت مطرح شدنشان، عبارتند از: «آنجا که گفتی... (گفته هایش را تکرار کنید) واقعاً منظورت چه بود؟» و «اینکه گفتی... (گفته هایش را تکرار کنید) چه ربطی به این مسئله دارد؟» کلید مطرح کردن پرسش روشن گرانه،خنثی نگه داشتن لحن و حفظ حالت خنثی (بخوانید« معصومانه ») در چهره است.

در صورت لزوم از روش تانک استفاده کنید: اگر تک تیرانداز به، تانک تبدیل شود، احتمالا وضعیت را بهبود بخشیده اید؛ دست کم حالا دیگر می دانید مسئله چیست! روش توصیه شده برای سروکله زدن با تانک را نه فقط برای وادار کردن تک تیرانداز به احترام، بلکه همچنین برای واداشتن شاهدان حمله به احترام ، به کار بگیرید.

نارضایتی ها را کشف کنید: اگر فکر می کنید تک تیرانداز از شما دلخور است، اما از این موضوع اطمینان ندارید، تا حدی که می توانید آن را پیگیری کنید. وقتی شواهدی دال بر آن پیدا کردید، شفاف سازی کنید. اگر توانستید دلخوری ها را آشکار کنید، به حرف های تک تیرانداز به دقت گوش کنید. همین که کاملاً آن گله و شکایت را فهمیدید، کاری کنید درک کند شما فهمیده اید و به خاطر توصیف منصفانه اش از مسئله، او را تحسین کنید.

آینده ای متمدنانه پیشنهاد کنید: چه به طور خصوصی و چه در جمع، با پیشنهاد دادن رفتار جایگزین برای آینده، این برخورد را پایان دهید. باید در پایان هر رویارویی به تک تیرانداز بفهمانید در آینده، داشتن رابطه ای دوستانه و روراست را با او ترجیح می دهید.

بنابراین...

بیش از حد واکنش نشان ندهید

واکنش شدید در برابر تک تیرانداز ممکن است او را به گسترش بیشتر همان رفتار تشویق کند. بهترین برخورد عملی، کنجکاوی رضایت مندانه است.سعی کنید برخورد شخصی نکنید؛ درعوض بیش از تمرکز خود، برتک تیرانداز تمرکز کنید.

فرق بین تک تیرانداز دوست با تک تیرانداز بدخواه را تشخیص دهید

نیت تحسين طلبی و نیاز به توجه، منشأ تک تیراندازی دوستانه است. در حالی که تک تیراندازی بدخواهانه، ریشه در نیت انجام وظیفه دارد و نیاز برای کنترل اوضاع با تضعیف موقعیت دیگران را برآورده می کند

تلاش کنید برای تک تیرانداز دوست، طرحی نو بریزید

گفته های او را نشانه ی محبت یا رفتاری عجیب بدانید. اگر نمی توانید به آن بخندید، دست کم می توانید بیاموزید با شوخی شر آن را از سر خود کم کنید؛ یا صرفا به تک تیرانداز نشان دهید پاسخ این شوخی را نمی دهید یا طنز و شوخی را متوقف کنید. چون این فرد شما را دوست دارد، احتمالا در حضورتان رفتارش را تغییر می دهد؛ وقتی این اتفاق افتاد، با تشویق این تغییر، آن را تقویت کنید.

■ بهترین ها را از عقل کل بیرون بکشید

عقل کل ها آدم هایی بسیار شایسته و بادانش اند؛ اعتماد به نفس بالایی دارند و در بیان دیدگاه هایشان رک اند. نیت آن ها انجام کار به روشی ست که به نظر خودشان درست است، بنابراین ممکن است آدم هایی بسیار سلطه گر باشند که چندان تحمل تصحیح و مخالفت دیگران را ندارند.

عقل کل ها ایده های نو را چالشی برای قدرت و دانش خود می دانند و در برابر این چالش ها می ایستند. آن ها برای جلوگیری از تحقیرشدن دست به هرکاری می زنند.

در مواجهه با عقل کل ها هدف شما باید این باشد که ذهنشان را به روی اطلاعات و ایده های جدید باز کنید. اما همان طور که دیدیم، این کارچندان ساده نیست. تقریبا غیرممکن است بتوانید نظرتان را با عقل کل مطرح کنید.

آماده باشید و بدانید چه می خواهید بگویید: اگر ایده هایتان ایرادهایی داشته باشد، رادار عقل کل روی همان ها قفل می شود و از آن ها برای بی اعتبار کردن کل ایده هایتان استفاده می کند. برای اینکه عقل كل را وادار به بررسی ایده ی خود کنید، باید از قبل به دقت درباره ی اطلاعات خود فکر کنید و آماده باشید آن ها را روشن و شفاف ارائه کنید.

با احترام دوره کنید: از قبل بدانید که با عقل کل باید بیشتر از هر آدم بدقلق دیگری مطالب را دوره کنید. پیش از آنکه بتوانید توجهشان را به ایده هایتان جلب کنید، باید احساس کنند دیدگاه های درخشان آن ها را کاملاً فهمیده اید.

دوره کردن به تنهایی کافی نیست. رفتار شما باید سرشار از احترام و صداقت باشد. باید وانمود کنید دیدگاه عقل کل در واقع درست است.

با شک ها و خواست هایشان همدل شوید: اگر عقل کل سرسختانه به ایده ای اعتقاد دارد، به خاطر معیارهای خاصی ست که آن ایده را مهم می کنند. اگر آن معیارها را بدانید، همدل شدن با آن ها از طریق تأییدشان، پیش از مطرح کردن ایده ی خودتان مفید است. پس نشان دهید چطور ایده تان شامل آن معیارها نیز می شود.

دیدگاه هایتان را غیرمستقیم بیان کنید: وقتی سرانجام زمان تغییر مسیر عقل کل رسید، از واژه های ملایمی همچون «ممکن است»، «شاید» و «لحظه ای مرا تحمل کن» استفاده کنید تا گفتاری فرضی و غیرمستقیم، به جای قاطعانه یا چالش برانگیز داشته باشید. تلاش کنید از پرسش، بیش از گزاره و از «ما» بیش از «من» استفاده کنید.

آن ها را تبدیل به مربی کنید: با آگاه کردن عقل کل از اینکه متخصص را تشخیص می دهید و آماده ی یادگیری هستید، تهدید کمتری برایش محسوب می شوید. با این کار، عقل کل به جای کارشکنی، زمان بیشتری را صرف آموزش شما می کند. کاملاً ممکن است که با گذشت زمان، عقل کل نیز شنونده ی بهتری شود.

نگرشتان را اصلاح کنید:

از سلاح عقل کل استفاده نکنید

در برابر وسوسه ی تبدیل شدن به عقل كل مقاومت کنید. این کار، او را سرسخت تر می کند.

عقل کل را نرنجانید

پذیرش نظر دوم در ذات عقل کل نیست. رنجاندن او فقط باعث بروز جر و بحثی بیهوده می شود.

ایده هایتان را به عقل كل تحمیل نکنید

در بیان ایده هایتان، انعطاف پذیر، صبور و هوشمند باشید.

■ بهترین ها را از عقل کل نما بیرون بکشید

عقل کل نماها نیاز به تحسین شدن دارند. وقتی احساس کنند بهشان بی اعتنایی می شود، احتمالا برای جلب توجه بیشتر تقلا می کنند. آن ها راهشان را به گفتگوهایی باز می کنند که استقبالی ازشان نمی شود.

وقتی با عقل کل نماها سروکار دارید، هدفتان باید این باشد که مچشان را بگیرید و به ایده های بدشان ضربه ی سنگین وارد کنید. اگر بتوانید کاری کنید عقل کل نماها در موضع دفاعی قرار نگیرند، بیشترین موفقیت را به دست می آورید. این یک نقشه ی عملی برای گرفتن بهترین نتیجه از ارتباط با عقل کل نماها است:

کمی به آن ها توجه کنید: دو راه برای توجه نشان دادن به عقل کل نما وجود دارد: نخست، مرور مشتاقانه ی اظهارنظرهای او برای خودش. این کار او را از توجه شما آگاه می کند و (باعث می شود این افراد، هدف حماقت های خودشان قرار بگیرند). دوم، تأیید نیت مثبت او، بدون هدر دادن وقت تان با اطلاعاتشان؛ شما توجه مثبت نشان می دهید، بدون آنکه با گفته هایش موافق باشید.

جزئیات را روشن کنید: این کار وقتی عقل کل نما خودش هم نمی داند درباره ی چه حرف می زند، اما شما کاملاً مسلط به امور باشید. چند پرسش روشنگرانه درباره ی جزئیات اطلاعات او مطرح کنید. از انجا که عقل کل نماها با کلی گویی های زیاد صحبت می کنند، به عباراتی چون «هرکس» و «همیشه » توجه خاص داشته باشید.

مسئله را همان طور که هست، بگویید: با دقت گفتگو را به واقعیت برگردانید. در صحبت هایتان از ضمير «من» استفاده کنید تا لحنتان تهدیدآمیز نباشد. برای افزودن شواهد انکار نشدنی، در طول گفتگو صحبت هایتان را ثبت کنید.

به آن ها زمان تنفس بدهید: تا اینجا واضح است که عقل کل نما چیزی درباره ی آنچه می گوید نمی داند، در حالی که شما می دانید. در برابر وسوسه ی شرمنده کردنش مقاومت کنید. به جای آن، با به حداقل رساندن احتمال رفتن عقل کل نما به حالت تدافعی، راه خروجی برایش باقی بگذارید. عقل کل نماها به اندازه ی عقل کل ها به ایده های خود نمی چسبند. اگر راهی برای همراهی با شما پیش پایشان قرار بگیرد، احتمال دارد به تیم شما بپیوندند.

چرخه را بشکنید: به محض اینکه آدم ها بفهمند طرفشان فقط یک عقل کل نماست، احتمالا دیگر هرگز کارهایش را تأیید نمی کنند: حتی اگر واقعاً شایسته ی تأیید و تحسین باشد. اما این کار باعث می شود عقل کل نما بیشتر نیازمند تحسین دیگران شود، و به همین دلیل حتی بیشتر در رفتار مشکل سازش غرق شود. «شکستن چرخه» یعنی آماده باشید در جای درست به او اعتبار دهید. ببینید کدام کار این آدم بد قلق درست است و او را به خاطر همان کار تحسین کنید. برای برخی از این گروه آدم ها، چنین توجهی، تمام کار لازم برای مهار رفتار مشکل سازشان است. برای بقیه نیز می شود با برخوردی مهربانانه، حقایقی را درباره ی نتیجه ی رفتار منفی شان تشریح کرد.

نگرشتان را اصلاح کنید:

حباب خیال هایشان را نترکانید

وقتی به طور مستقیم با عقل کل نماها درگیر می شوید، تنها راه خروجشان ضدحمله ای با ادعاهای بزرگ تر است؛ این ادعاها ممکن است بر کسانی که شناخت خوبی از موضوع ندارند، تأثیر بگذارد.

زود قضاوت نکنید

همگی ما گاهی از ایده هایی دفاع کرده ایم که الزاماً به درستی شان باور نداشته ایم .

یک حرف درست را به همه چیز تعمیم ندهید

این کار می تواند به قیمت از دست دادن اعتبارتان تمام شود! اصراری به «بردن آبروی» عقل کل نماها نداشته باشید. فراتر از مزاحمت های بچگانه ی آن ها عمل کنید.

■ بهترین ها را از نارنجک بیرون بکشید

وقتی تلاش های کسی برای تحسین شدن، به خاطر بی تفاوتی دیگران بی اثر می شود، ممکن است زیرپوشش نازکی از درخواست توجه ، منفجر شود. استراتژی دفاعی متداول در برابر احساس کم اهمیت بودن، از دست دادن کنترل بر احساسات است؛ روشی که نارنجک بیشتر اوقات از آن استفاده می کند.

اگر تا به حال در مقام بزرگ تر یک گروه، کنترل خود را از دست داده باشید، می دانید این کار چقدر می تواند شرم آور باشد. نارنجک ها به خاطر این رفتار از خود متنفرند؛ اما همین تنفر از خود معمولاً تبدیل به بمب ساعتی انفجار بعدی آن ها خواهد شد. این چرخه ی بی ثباتی می تواند به شکلی مهار نشده ادامه یابد، در واقع یک مثقال پیشگیری ارزشمندتر از یک خروارها مداوا است! پنج مرحله برای گرفتن بهترین نتیجه از ارتباط با نارنجک.

توجه نارنجک را جلب کنید: شاید تنها زمانی که مجبور باشید صدایتان را از صدای نارنجک بلندتر کنید اینجا باشد... اما نگذارید این کار، پرخاشگرانه به نظر برسد. نام او را با صدای بلند، اما با آهنگ صدایی حاکی از علاقه مندی و نه خشم، بخوانید.

قلبشان را هدف بگیرید: نگرانی واقعی خود را با گفتن آنچه طرف بدقلق لازم است بشنود، نشان دهید. می توانید با گوش داد انفجار را بفهمید. سپس وقتی او را از نگرانی خود مطمئن کردید، مسئله را دوره کنید. وقتی به قلب مسئله زدید، از اینکه نارنجک به سرعت آرام می شود، شگفت زده خواهید شد.

از تنش بکاهید: وقتی کارتان برای آرام کردن نارنجک جواب داد آرام آرام درجه و شدت صدایتان را پایین بیاورید. می توانید با بازگرداندن شدت صدایتان به حالت عادی، او را برای رسیدن به سطح عادي برقراری ارتباط ، آرام کنید.

وقت تان را برای رفتار بد تلف نکنید: تا زمانی که آدرنالین درخون طرف بدقلق شما ترشح می شود، فرصتی برای گفتگوی منطقی ندارید. بنابراین کمی وقت استراحت بگیرید و بگذارید همه چیز آرام شود. سپس از او بخواهید باهم به عقب برگردید و مسائل را حل کنید.

از منفجر کردن نارنجک بپرهیزید: این مرحله مربوط به روابط درازمدت می شود و مهم ترین مرحله در سروکله زدن با طرف بدقلق است. سعی کنید بفهمید چه چیزهایی ضامن نارنجک را می کشند... و آن ها کارها را نکنید! اگر کشف کردید کسی که ضامن را می کشد، شخص دیگری در اداره است، آموزش رابطه بین افراد و حل تضادها می تواند مفید باشد.

نگرشتان را اصلاح کنید:

خشم را از خود دور کنید

اضافه کردن خشم به یکی از حالت های ناپایدار پیشین، مثل ریختن نفت روی آتش است.

بیاموزید نارنجک را شکلی دیگر ببینید

گاهی تصور آدم عصبانی به شکل بچه ای دو ساله با پوشک، می توان شما کمک کند! اصلاح شناخت تان از نارنجک، تا حد زیادی به شما فاصله ی مورد نیاز را برای دیدن وضعیت می دهد.

به سخنان نارنجک گوش کنید

علت انفجار هرچه باشد، اگر آمادگی صرف وقتی اندک برای شنیدن مسائل نارنجک را داشته باشید، کم کم می توانید تکرار و شدت انفجارها را کاهش دهید.

■ بهترین ها را از ارتباط با بله گو بیرون بکشید

آدم های بله گو، تمرکزی قوی بر افراد و تمرکزی ضعیف بر وظیفه شان دارند. آن ها با تعهدی غیرمنطقی، سعی می کنند زندگی شان را بر خواست و اراده ی دیگران استوار کنند. گاه نمی دانند چطور از پس تعهداتشان برآیند و بیشتر وقت ها به عواقب کارهایی که بر عهده گرفته اند، فکر نمی کنند.

بله گوها از عمل نکردن به قول هایشان خیلی می ترسند. با این حال به ندرت احساس مسئولیت می کنند؛ چون همیشه چیزی خارج از کنترل خود پیدا می کنند تا به عنوان عامل مشکل ساز معرفی کنند.

هدف شما، باید گرفتن تعهداتی از بله گوها باشد که بتوانید رویشان حساب کنید. این ها پنج گام برای گرفتن بهترین نتیجه از ارتباط با آدم بله گو هستند:

محیط را برای صداقت امن کنید: با ارتباط غیرکلامی و اطمینان خاطر شفاهی، محیط امنی درست کنید تا هردو بتوانید صادقانه ، وفاداری بله گو به قولش را بررسی کنید. وقتی او با شما احساس راحتی کند، اندیشه ها و احساسات حقیقی اش راحت تر نمایان می شود.

صادقانه سخن بگویید: اگر فکر می کنید بله گو درباره ی چیزی عصبانی یا ناراحت است یا خودش هم عذر و بهانه های مهمش را باورکرده، صادقانه نظرتان را بگویید. بدون مخالفت، نتیجه گیری عجولانه یا موضع تهاجمی به حرف هایش گوش کنید. از صداقتش قدردانی کنید.

کمکشان کنید برنامه ریزی کردن را بیاموزند: بعد از اینکه حرف های بله گو را شنیدید، علت ناتوانی اش در عمل به تعهداتش مشخص می شود . حالا زمان ایجاد یک فرصت آموزشی است. صرف انرژی برای آموزش مهارت های ساده ی مدیریت کارها به بله گو، بهتر از سرزنش او بابت انجام ندادن وعده هایش است!

از تعهدش مطمئن شوید: به خاطر ارتباط راحتش با شما، از او تشکر کنید و بپرسید چگونه در آینده با همین شرایط روبه رو خواهد شد.

در پروژه های بعدی، همان ابتدا از بله گو تعهد بگیرید. وادارش کنید خلاصه ای از پروژه ارائه کند تا ببینید برداشتش از کاری که درگیرش شده چیست. تعهدش را یادداشت کنید. حتی می توانید در زمان بندیتان، مهلت های فراموش نشدنی پیشنهاد بدهید تا چارچوب زمانی کار فراموش نشود. در آخر، حتما عواقب منفی ناکامی بله گو را برایش توضیح دهید.

ارتباطتان را تقویت کنید: به هر برخوردی، به چشم موقعیتی برای تقویت روابط بنگرید. هر تعهد کامل شده ای را بررسی کنید و اشتباهات و بد قولی ها را فرصتی بدانید برای کمک به تقویت مهارت های بله گو.

نگرشتان را اصلاح کنید:

سرزنش نکنید

سرزنش کردن بله گو، فقط او را شرمنده می کند، اما رفتارش با قول هایی برای آرام کردن موقت شما ادامه می یابد.

صبور باشید

بدانید که بله گو فاقد مهارت های سازمان دهی است و به تنهایی نمی تواند مشکلات را شناسایی یا حل کند. همین که شما در تقویت مهارت های شغلی به او کمک کنید، ذات کمک کننده اش، او را تبدیل به بهترین هم گروهی می کند که همیشه آرزویش را داشتید.

با مدیریت کردن وظایف، کمکش کنید

از بله گو بخواهید اصول اولیه ی کار، وظایف و عواقب منفی عملی نکردن به تعهد را توضیح دهد. سپس در برنامه ریزی برای رسیدن به مهلت های تعیین شده و ایجاد چارچوب های زمانی به او کمک کنید.

منبع: کار با آدم های سخت - ریک برینکمن و ریک کرشنر - ترجمه سید مهرداد هاشمی+ 0
مخالفم - 0
منبع: حقوق نیوز

 

سرخط خبرها: