حقوق خبر

رأی داوری با موضوع درخواست محکومیت خوانده به پرداخت 24/30402 دلار امریکا بابت بهای دو محموله و جبران هزینه های داوری

پایگاه خبری حقوق نیوز

رأی داوری با موضوع درخواست محکومیت خوانده به پرداخت 24/30402 دلار امریکا بابت بهای دو محموله و جبران هزینه های داوری

شماره رای: 240/4/88/د/36

تاریخ صدور رای: 16/11/89

کلید واژه

اصول جانشینی در قراردادهای بیمه؛ عدم حضور خوانده در جریان رسیدگی؛ نمونه رای داوری؛ قائم مقامی؛ قانون مسئولیت مدنی؛ جبران خسارت.


 

خواهان: صندوق بیمه

خوانده: شرکت. Merchant pty Itd (تبعه استرالیا)

خواسته: درخواست محکومیت خوانده به پرداخت 24/30402 دلار امریکا بابت بهای دو محموله و جبران هزینه های داوری

مرجع رسیدگی: داوری در اجرای قانون اساسنامه مرکز داوری اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران (مصوب 14/1/1380)

داور پرونده: آقای سید احمد سیدین

گردش کار

خلاصه دعوای خواهان این است که شرکت نگین (فروشنده) بر اساس قرارداد فروش شماره 011 مورخ 15/8/2007 اقدام به فروش و ارسال 23 محموله سنگ برای خوانده (شرکت. Merchant pty Itd) مقیم استرالیا نموده است که خوانده علیرغم ترخیص و دریافت آن بهای دو محموله به ارزش 23/30402 دلار امریکا را نپرداخته است. لذا فروشنده ضمن رجوع به خواهان، جبران خسارت وارده را با بیمه نامه شماره 106/1000/86 مطالبه نموده است. خواهان پس از جبران خسارت فروشنده، جانشین آن شرکت شده و علیه خوانده (خریدار سنگ) طرح دعوا نموده و درخواست محکومیت او به پرداخت مبلغ 23/30402 دلار امریکا بابت بهای دو محموله بعلاوه جبران هزینه داوری و سایر هزینه ها را دارد.

به موجب اسناد موجود در پرونده، خواهان مبلغ 23/30402 دلار امریکا بابت خسارات وارده طبق قرارداد بیمه نامه فوق به فروشنده سنگ (شرکت نگین) پرداخته است.

به موجب ماده 8 قرارداد مورد استناد مقرر شده «کلیه اختلافات و ادعاهای ناشی از یا در در ارتباط با این قرارداد شامل نتیجه گیری از آن، اعتبار، فسخ یا نقض قرارداد و تفسیر و اجرای آن به مرکز داوری اتاق بازرگانی ایران برای داوری نهایی یک یا سه داور طبق قانون مرکز داوری اتاق بازرگانی ایران مقررات داوری آن ارجاع خواهد شد. داوران علاوه بر قوانین و مقررات مربوطه، عرف تجاری مربوطه را نیز در نظر خواهند گرفت. شرط داوری به عنوان یک موافقت نامه مستقل از این قرارداد تلقی شده و در هر حال تعهد آور خواهد بود». بنابراین صلاحیت مرکز داوری محرز است. ایجانب را مرکز داوری اتاق ایران به عنوان داور منفرد به طرفین معرفی کرد و هیچکدام از ایشان به سمت یا اوصاف اینجانب اعتراضی نکردند.

دادخواست خواهان به خوانده ابلاغ شده ولی پاسخی نداد. جلسه رسیدگی به دعوای صندوق بیمه (خواهان) علیه شرکت Merchant pty Itd (خوانده) در واقع در کشور استرالیا در مورخه 27//89 با ابلاغ قبلی وقت در محل مرکز داوری اتاق بازرگانی ایران برگزار گردید. علیرغم ابلاغ های مکرر دادخواست و وقت رسیدگی به آدرس قراردادی خوانده، ایشان اقدام به ارسال لایحه و یا حضور و یا معرفی نماینده ننمودند و لذا بنا به تجویز ماده 44 قواعد داوری مرکز داوری اتاق ایران و ماده 24 قانون داوری تجاری بین المللی ایران، با توجه به اینکه اسناد و مدارک موجود در پرونده به ا ندازه کافی روشن است، رسیدگی با حضور نماینده خواهان و بدون حضور خوانده انجام می شود.

اینک داور، ختم رسیدگی را اعلام و با توجه به اسناد موجود در پرونده، و با استعانت از خداوند به شرح زیر رای صادر می کند.

رای داور

نظر به اینکه رابطه قراردادی بین خواهان و خوانده باستناد قرارداد شماره 011 مورخ 15/8/2007 محرز است. بارنامه دریایی، صورت حساب های صادره مراسلات مابین فروشنده و خریدار متضمن اقرار خوانده به دریافت دو محموله متنازع فیه است و دلیل بر اینکه خوانده بهای سنگ مورد معامله را پرداخته باشد، در پرونده موجود نیست و دفاعی هم نکرده است. بنابراین خوانده از پرداخت بهای دو محموله مزبور بدون عذر موجه امتناع کرده است و نپرداختن بهای دو محموله به ارزش خواسته احراز می گردد.

در خصوص جبران خسارت و جانشینی خواهان از فروشنده که مورد ادعای خواهان می باشد، ملاحظه می شود که خواهان استناداً به بند 3-1-3 از ماده 3 شرایط عمومی و همچنین ماده 2 شرایط خصوصی بیمه نامه شماره 106/1000/86 اقدام به پرداخت 85 % از خسارت وارده به فروشنده نموده است و از شرط مقرر در ماده 1-6-8 بیمه نامه در خصوص زمان تحقق خسارت اعراض کرده است. بنابراین خواهان بنا بر اصل جانشینی در بیمه، در حدودی که خسارت را پرداخت کرده است در مقابل اشخاصی که مسئول وقوع خسارت هستند (خوانده) قائم مقام فروشنده است. در خصوص ادعای خواهان به مطالبه صد در صد بهای کالا از خوانده ملاحظه می شود که عقد بین خواهان و فروشنده صراحتاً بیمه نامه نامیده شده است و در آن از عبارات بیمه نامه، بیمه گذار و حق بیمه مکرراً استفاده شده است و همچنین قرارداد منطبق بر تعریف بیمه مذکور در ماده 1 قانون بیمه است که اشعار می دارد: «بیمه عقدی است که به موجب آن یک طرف تعهد می کند در ازا پرداخت وجه یا وجوهی از طرف دیگر در صورت وقوع یا بروز حادثه خسارات وارده بر او را جبران کند یا وجه معینی بپردازد.» استناد به اصل جانشینی از جانب خواهان نیز موید آن است که قرارداد استنادی بیمه است.

اصل غرامت حاکم بر قراردادهای بیمه ایجاب می کند که زیان دیده (بیمه گذار) تا میزانی که خسارت دیده از بیمه گر غرامت دریافت دارد و بنابر اصل جانشینی که در ماده 30 قانون بیمه مقرر شده، بیمه گر می تواند مسئول زیان را تا میزان غرامت مورد قبول یا تصفیه شده، تعقیب کندو بنابراین با توجه به اینکه خواهان مبلغ 23/30,402 دلار خسارت به فروشنده سنگ ها پرداخته، و نیز با توجه به اصل جانشینی، دعوای خواهان اصالتا در خصوص 85 % از خسارت حاصله به مبلغ 89/25841 دلار امریکا ثابت تشخیص داده می شود.

در خصوص 15 % باقی مانده خسارت مورد ادعای خواهان نیز به نظر داور فروشنده سنگ مطابق وکالت نامه رسمی مورخ 15/8/87 برای پیگیری، اقدام و وصول مطالبات از خوانده تحت قرارداد فروش شماره 011 مورخ 15/8/2007 به خواهان وکالت داده است. بنابراین ادعای خواهان در خصوص 15 % باقی مانده بهای کالا به نیابت از فروشنده نیز ثابت تشخیص داده می شود. علیهذا خوانده به پرداخت جمعاً مبلغ 23/30402 دلار امریکا بابت بهای کالا بعلاوه مبلغ 40,882,949 ریال بابت هزینه داوری در حق خواهان باستناد مفاد قرارداد و مواد 10 و219 و 362 و 394 و 395 قانون مدنی و ماده 1 قانون مسئولیت مدنی محکوم می نماید. این رای قطعی و پس از ابلاغ لازم الاجرا است.

داور پرونده

سید احمد سیدین اردبیلی

منبع: کتاب گزیده آرای مرکز داوری اتاق ایران جلد دوم 1388-1390 – چاپ 1393 نشر موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش

 

دانلود رأی داوری با موضوع درخواست محکومیت خوانده به پرداخت 24/30402 دلار امریکا بابت بهای دو محموله و جبران هزینه های داوری+ 2
مخالفم - 0
نظرات : 0
منتشر نشده : 0

شما هم می توانید دیدگاه خود را ثبت کنیدکد امنیتی کد جدید

سرخط خبرها: