حقوق خبر

گزیده آرای داوری

Feed Link JS News

داوری یکی از روش‌های حل اختلاف غير قضايي است كه رای داور مانند رای قاضی دادگستری الزامی و دارای ضمانت اجرا است. باب هفتم قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹ و قانون داوری تجاری بین‌المللی مصوب ۱۳۷۶ به مقررات داوری اختصاص پیدا کرده‌اند.

تحقق سیاست های قضا زدایی يكي از اهداف داوري است تا به جای اینکه مسایل از طریق دادگاه حل شود از طریق داوری حل شود كه این خود راهکاری برای کاهش پرونده ها و رسیدگی دقیق تر و تخصصی تر به پرونده های تجاری و غیر تجاری مورد اختلاف در حقوق داخلي و بين الملل است .
 البته اين مهم ميسر نمي گردد مگر با صدور آرايي تخصصي و فني و بر مبناي عدالت و قابل پذيرش توسط داوران كه در راستاي توسعه فرهنگ داوري  حقوق نيوز اقدام به انتشار آراء صادر شده توسط حقوقدانان و اساتيد نخبه و برتر كشور نموده است كه در ادامه آنها را مشاهده خواهيد كرد


آرای داوری

 

نمونه رأی داوری با موضوع مبلغ 10,000 دلار امریکا به عنوان ارزش قرارداد فروش به اضافه خسارت تاخیر تادیه، هزینه های داوری و سایر هزینه ها

19 شماره رای: 233/16/88/د/36 تاریخ صدور رای: 15/5/1389 کلید واژه اصل جانشینی بیمه گر به جای بیمه گذار؛ داوری تجاری بین...
۲۶ دی ۱۳۹۶ - ۱۳:۳۷
تاریخ: ۲۶ دی ۱۳۹۶
بازدید: 186

نمونه رأی داوری با موضوع مطالبه ثمن و خسارت تاخیر تادیه و محکومیت خوانده به پرداخت هزینه های داوری و سایر هزینه ها

20 شماره رای: 230/15/88/د/36 تاریخ صدور رای: 13/4/1389 کلید واژه انتقال شرط داوری مندرج در قرارداد بیمه؛ استقلال شرط...
۲۶ دی ۱۳۹۶ - ۱۳:۴۸
تاریخ: ۲۶ دی ۱۳۹۶
بازدید: 237

نمونه رأی داوری با موضوع 1-مطالبه مبلغ 216747655 ریال بابت عیدی، سنوات و مرخصی کارگران. 2-مطالبه مبلغ 64628541 بابت 5 % مالیات تکلیفی کسر شده از صورتحساب های خواهان.

18 شماره رای: 247/14/89/د/36 تاریخ صدور رای: 8/3/1390 کلید واژه داوری بین المللی؛ عدم اعتراض به سمت یا تابعیت داور؛...
۲۴ دی ۱۳۹۶ - ۱۷:۰۸
تاریخ: ۲۴ دی ۱۳۹۶
بازدید: 241

رأی داوری با موضوع درخواست محکومیت خوانده به پرداخت 24/30402 دلار امریکا بابت بهای دو محموله و جبران هزینه های داوری

17 شماره رای: 240/4/88/د/36 تاریخ صدور رای: 16/11/89 کلید واژه اصول جانشینی در قراردادهای بیمه؛ عدم حضور خوانده در جریان...
۲۳ دی ۱۳۹۶ - ۱۷:۴۶
تاریخ: ۲۳ دی ۱۳۹۶
بازدید: 169

نمونه رأی داوری با موضوع جبران خسارت ناشی از نقض قرارداد

16 شماره رای: 237/9/89/د/36 تاریخ صدور رای: 23/9/1389 کلید واژه رابطه علیّت بین فعل خوانده و ورود خسارات به خواهان؛ منع...
۲۰ دی ۱۳۹۶ - ۱۳:۴۰
تاریخ: ۲۰ دی ۱۳۹۶
بازدید: 167

رأی داوری با موضوع مطالبه 30/35,685 دلار آمریکایی بابت تعدیل ارزش سوخت کشتی احسان و 7320 دلار آمریکایی بابت هزینه مخابرات کشتی احسان و سکان و مبلغ 3,491,478 ریال بابت هزینه بانداستور کشتی احسان

14 شماره رای: 258/2/89//36 تاریخ صدور رای: 10/12/1390 کلید واژه قلمرو شرط داوری؛ تفکیک صلاحیت رد داور و مرکز داوری؛...
۱۹ دی ۱۳۹۶ - ۱۳:۲۰
تاریخ: ۱۹ دی ۱۳۹۶
بازدید: 96

رأی داوری با موضوع محکومیت خوانده به پرداخت 25/132631 دلار ایالات متحده به علاوه هزینه های داوری و سایر هزینه ها

13 شماره رای: 239/5/89/د/3 تاریخ صدور رای: 12/11/1389 کلیدواژه تخفیف در پرداخت هزینه های داوری؛ نپذیرفتن داوری؛ احراز...
۱۹ دی ۱۳۹۶ - ۱۲:۵۱
تاریخ: ۱۹ دی ۱۳۹۶
بازدید: 78

نمونه رأی داوری با موضوع مطالبه خسارت مقوم به 255,000 دلار

12 شماره رای: 243/13/89/د/36 تاریخ صدور رای: 30/1/1390 کلید واژه اجاره کانتینر؛ دموراژ؛ بار اثبات دلیل؛ اثبات ورود...
۱۸ دی ۱۳۹۶ - ۱۲:۴۲
تاریخ: ۱۸ دی ۱۳۹۶
بازدید: 113

رأی داور با موضوع الزام به تنظیم سند رسمی وکالت جهت اجرای قرارداد مشارکت در ساخت شماره 110 و تسلیم شش فقره اسناد شش دانگ مالکیت - ابطال قرارداد مشارکت در ساخت شماره 110

11 شماره رای: 228/28/88/د/36 تاریخ صدور رای داوری: 25/03/1389 کلید واژه تفسیر شرط داوری؛ صلاحیت مرکز داوری؛ درخواست توقف...
۱۸ دی ۱۳۹۶ - ۱۲:۲۷
تاریخ: ۱۸ دی ۱۳۹۶
بازدید: 133

رأی داوری با موضوع مطالبه 17658 یورو به اضافه 2000 پوند قبرس به عنوان ارزش کالای خریداری شده، جریمه تاخیر در انجام تعهد، جریمه عدم اجرای کامل قرارداد، هزینه های داوری و سایر هزینه ها

  10 شماره رای: 248/14/87/د/36 تاریخ صدور رای: 8/3/1390 کلیدواژه داوری بین المللی؛ ورود شخص ثالث در داوری؛ عرف...
۱۷ دی ۱۳۹۶ - ۱۵:۴۵
تاریخ: ۱۷ دی ۱۳۹۶
بازدید: 76

نمونه ای از رأی داوری با موضوع مطالبه وجه بابت هزینه انبارداری و تخلیه کالا

09 شماره رای: 234/25/88/د/36 تاریخ صدور رای: 26/7/1389 کلیدواژه ها: ارسال پرسش های داور برای طرفین؛ رعایت حق دفاع و اصل...
۱۲ دی ۱۳۹۶ - ۱۲:۱۱
تاریخ: ۱۲ دی ۱۳۹۶
بازدید: 143

نمونه رأی داور با موضوع مطالبه وجه

08 شماره رای: 223/18/88/د/36 تاریخ صدور رای داوری: 17/11/1388 کلیدواژه: حمل و نقل زمینی با کامیون؛ کنوانسیون C.M.R؛ شرط...
۱۱ دی ۱۳۹۶ - ۱۶:۵۰
تاریخ: ۱۱ دی ۱۳۹۶
بازدید: 305

نمونه ای از رأی داوری با موضوع اعلام انفساخ قرارداد فروش سهام

07 شماره رای: 255/2/90/د/36 صدور رای داوری: 11/11/1390 کلیدواژه: تقاضای صدور دستور موقت جلوگیری از نقل و انتقال سهام؛...
۱۱ دی ۱۳۹۶ - ۱۲:۲۵
تاریخ: ۱۱ دی ۱۳۹۶
بازدید: 99

رأی داور با موضوع مطالبه 45/17614 دلار امریکا، آزاد سازی سپرده بیمه و حسن انجام کار، الزام به تسلیم مفاصا حساب مالیاتی به مبلغ 8005 دلار آمریکا، مطالبه 1870 دلار بابت بکارگیری یک نفر پرسنل تبعه هندوستان

06 شماره رای: 257/11/90/د/36 تاریخ صدور رای داوری: 8/12/1390 کلیدواژه: رجوع به داور بعد از بروز اختلاف طی قرارنامه...
۰۹ دی ۱۳۹۶ - ۱۷:۰۵
تاریخ: ۰۹ دی ۱۳۹۶
بازدید: 109

رأی داوری با موضوع مطالبه وجه و خسارت - الزام خوانده به دریافت کالای سفارشی و جبران خسارت ناشی از عدم انجام تعهد

05 شماره رای: 219/21/88/د/36 تاریخ صدور: 26/9/1388 کلید واژه ها: استرداد دعوا و دادخواست؛ قرار رد دعوا؛ قرار توقف...
۰۷ دی ۱۳۹۶ - ۱۱:۳۸
تاریخ: ۰۷ دی ۱۳۹۶
بازدید: 207

رأی داوری با موضوع پرداخت حق الزحمه خواهان به اضافه پاداش استحقاقی و خسارت ناشی از این دعوا

04 شماره رای: 265/5/90/د/36 تاریخ صدور رای داور: 22/3/91 کلید واژه ها: اعتراض خارج از مدت به نظر کارشناس؛ تحصیل دلیل از...
۰۵ دی ۱۳۹۶ - ۱۷:۰۶
تاریخ: ۰۵ دی ۱۳۹۶
بازدید: 123

نمونه رأی داوری با موضوع مطالبه 132 میلیون دلار

03 شماره رای: 245/26/89/د/36 تاریخ صدور رای داوری: 7/3/1390 کلید واژه: فقدان شرط استحقاق خواهان به مطالبه حق العمل؛...
۰۵ دی ۱۳۹۶ - ۱۵:۵۸
تاریخ: ۰۵ دی ۱۳۹۶
بازدید: 177

رأی داوری با موضوع الزام خوانده به پرداخت اصل بدهی و دیرکرد آن - مطالبه‌ی حق العمل و خدمات گارانتی اولیه

02 شماره رای 222/58/84/36 تاریخ صدور رای 6/11/1388 کلیدواژه: نماینده فروش و وظیفه نمایندگی؛ رابطه حقوقی بین شرکت خواهان...
۰۳ دی ۱۳۹۶ - ۱۲:۳۰
تاریخ: ۰۳ دی ۱۳۹۶
بازدید: 156

رأی داوری مبنی بر ابطال نظریه حکم قرارداد و صدور حکم به استرداد وجه ضمانت ها و خسارات

01 شماره رای: 225/17/88/د36 تاریخ صدور: 25 اسفند 1388 کلید واژه‌ها: قرارداد پیمانکاری؛...
۰۲ دی ۱۳۹۶ - ۱۵:۴۹
تاریخ: ۰۲ دی ۱۳۹۶
بازدید: 204
سرخط خبرها: