حقوق خبر

گزیده آرای داوری

Feed Link JS News

داوری یکی از روش‌های حل اختلاف غير قضايي است كه رای داور مانند رای قاضی دادگستری الزامی و دارای ضمانت اجرا است. باب هفتم قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹ و قانون داوری تجاری بین‌المللی مصوب ۱۳۷۶ به مقررات داوری اختصاص پیدا کرده‌اند.

تحقق سیاست های قضا زدایی يكي از اهداف داوري است تا به جای اینکه مسایل از طریق دادگاه حل شود از طریق داوری حل شود كه این خود راهکاری برای کاهش پرونده ها و رسیدگی دقیق تر و تخصصی تر به پرونده های تجاری و غیر تجاری مورد اختلاف در حقوق داخلي و بين الملل است .
 البته اين مهم ميسر نمي گردد مگر با صدور آرايي تخصصي و فني و بر مبناي عدالت و قابل پذيرش توسط داوران كه در راستاي توسعه فرهنگ داوري  حقوق نيوز اقدام به انتشار آراء صادر شده توسط حقوقدانان و اساتيد نخبه و برتر كشور نموده است كه در ادامه آنها را مشاهده خواهيد كرد


آرای داوری

 

رای داوری

نمونه رأی داوری با موضوع مطالبه-استرداد حق توقف

پایگاه خبری حقوق نیوز نمونه رأی داوری...
۲۱ فروردين ۱۳۹۷ - ۱۳:۲۴
تاریخ: ۲۱ فروردين ۱۳۹۷
بازدید: 3287
رای داوری

نمونه رأی داوری در اجرای قانون اساسنامه مرکز داوری اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران (مصوب 14/1/1380)

پایگاه خبری حقوق نیوز نمونه رأی داوری...
۲۱ فروردين ۱۳۹۷ - ۱۳:۰۴
تاریخ: ۲۱ فروردين ۱۳۹۷
بازدید: 3437
رای داوری

نمونه آرای داوری با موضوع مطالبه 25,000,000 ریال بابت پس کرایه حمل

پایگاه خبری حقوق نیوز نمونه آرای داوری...
۲۱ فروردين ۱۳۹۷ - ۱۳:۱۵
تاریخ: ۲۱ فروردين ۱۳۹۷
بازدید: 2622
رای داوری

نمونه رای داوری با موضوع مطالبه حق توقف 13 کانتینر و هزینه عودت آنها وفق صورت حساب های ارائه شده

پایگاه خبری حقوق نیوز نمونه رای داوری...
۲۱ فروردين ۱۳۹۷ - ۱۳:۴۳
تاریخ: ۲۱ فروردين ۱۳۹۷
بازدید: 2329
رای داوری

نمونه رأی داوری با موضوع رسیدگی و اعلام نظر در مورد مطالبات مالی خواهان

پایگاه خبری حقوق نیوز نمونه رأی داوری...
۲۱ فروردين ۱۳۹۷ - ۱۳:۳۰
تاریخ: ۲۱ فروردين ۱۳۹۷
بازدید: 3186
رأی داوری

نمونه رأی داوری با موضوع عودت کانتینر یا پرداخت قیمت که در حکم اصلی آورده نشده است

پایگاه خبری حقوق نیوز نمونه رأی داوری...
۲۱ فروردين ۱۳۹۷ - ۱۳:۴۹
تاریخ: ۲۱ فروردين ۱۳۹۷
بازدید: 2287
رای داوری

نمونه رأی داوری با موضوع مطالبه مبلغ سی میلیون ریال بابت بدهی خوانده

پایگاه خبری حقوق نیوز نمونه رأی داوری...
۱۹ فروردين ۱۳۹۷ - ۱۹:۳۶
تاریخ: ۱۹ فروردين ۱۳۹۷
بازدید: 3018

نمونه رأی داوری با موضوع پرداخت بهای چهار کامیون قیر

پایگاه خبری حقوق نیوز نمونه رأی داوری...
۱۵ فروردين ۱۳۹۷ - ۱۳:۲۵
تاریخ: ۱۵ فروردين ۱۳۹۷
بازدید: 2347
رای داوری

نمونه رأی داوری با موضوع مطالبه خسارت و استرداد سه فقره چک و الزام به پرداخت بدهی

پایگاه خبری حقوق نیوز نمونه رأی داوری...
۱۵ فروردين ۱۳۹۷ - ۱۳:۱۵
تاریخ: ۱۵ فروردين ۱۳۹۷
بازدید: 3995
رای داوری

نمونه رأی داوری با موضوع مطالبه خسارت و اجرای قرارداد مورخ 31/3/88 با احتساب خسارات وارده و هزینه داوری

پایگاه خبری حقوق نیوز نمونه رأی داوری...
۱۵ فروردين ۱۳۹۷ - ۱۳:۰۴
تاریخ: ۱۵ فروردين ۱۳۹۷
بازدید: 2798

نمونه رأی داوری با موضوع مطالبه ثمن و خسارت تاخیر تادیه و محکومیت خوانده به پرداخت هزینه های داوری و سایر هزینه ها

پایگاه خبری حقوق نیوز نمونه رأی داوری...
۲۶ دی ۱۳۹۶ - ۱۳:۴۸
تاریخ: ۲۶ دی ۱۳۹۶
بازدید: 3550
سرخط خبرها: