حقوق خبر

تاریخ و تمدن

Feed Link JS News

زنان تاریخ ایران (قسمت ششم)

پایگاه خبری حقوق نیوز زنان تاریخ ایران فرنگیس دختر افراسیاب که با سیاوش ازدواج کرد. کیخسرو پادشاه نامدار ایرانی که از طرف پدر...
۱۹ دی ۱۳۹۷ - ۱۳:۲۰
تاریخ: ۱۹ دی ۱۳۹۷
بازدید: 33
دسته بندی: تاریخ و تمدن

زنان تاریخ ایران (قسمت پنجم)

  پایگاه خبری حقوق نیوز زنان تاریخ ایران سیده ملکه خاتون اولین پادشاه زن مسلمان ایرانی که پس از استقرار اسلام در...
۲۵ آذر ۱۳۹۷ - ۱۳:۰۴
تاریخ: ۲۵ آذر ۱۳۹۷
بازدید: 64
دسته بندی: تاریخ و تمدن
انقلاب مشروطیت

انقلاب مشروطه و اولین ها در ایران

  پایگاه خبری حقوق نیوز انقلاب مشروطه و اولین ها در ایران اولین مدرسه دخترانه اولین مدرسه (دبستان) دختران ایران،...
۲۳ آذر ۱۳۹۷ - ۱۹:۵۶
تاریخ: ۲۳ آذر ۱۳۹۷
بازدید: 73
دسته بندی: تاریخ و تمدن
اصفهان

اصفهان در دوره قاجار (قسمت سوم)

  پایگاه خبری حقوق نیوز اصفهان در دوره قاجار دلیل اصلی و محوری تاسیس این گونه نهادها، دلایل مدیریتی و اجرایی بود. از آنجا...
۲۰ آذر ۱۳۹۷ - ۱۱:۳۳
تاریخ: ۲۰ آذر ۱۳۹۷
بازدید: 56
دسته بندی: تاریخ و تمدن

زنان تاریخ ایران (قسمت چهارم)

  پایگاه خبری حقوق نیوز زنان تاریخ ایران آزرمیدخت دختر دیگر خسروپرویز که در سال 631 میلادی پس از گشتاسب بنده به...
۱۹ آذر ۱۳۹۷ - ۲۱:۲۴
تاریخ: ۱۹ آذر ۱۳۹۷
بازدید: 67
دسته بندی: تاریخ و تمدن
اصفهان

اصفهان در دوره قاجار (قسمت دوم)

    پایگاه خبری حقوق نیوز اصفهان در دوره قاجار انقلاب مشروطیت سرآغازی تازه در تاریخ ایران شد که در جریان آن یک بار دیگر...
۱۵ آذر ۱۳۹۷ - ۱۱:۰۱
تاریخ: ۱۵ آذر ۱۳۹۷
بازدید: 86
دسته بندی: تاریخ و تمدن
اصفهان

اصفهان در دوره قاجار (قسمت اول)

  پایگاه خبری حقوق نیوز اصفهان در دوره قاجار در آستانه تاسیس سلسله قاجار استان کنونی اصفهان صحنه رقابت و درگیری قاجارها و...
۱۳ آذر ۱۳۹۷ - ۱۳:۳۶
تاریخ: ۱۳ آذر ۱۳۹۷
بازدید: 73
دسته بندی: تاریخ و تمدن

زنان تاریخ ایران (قسمت سوم)

  پایگاه خبری حقوق نیوز زنان تاریخ ایران بانو ورتا فیلسوف و خردمند بزرگ تاریخ ایران در سال 401 هنگامی که 13 سال داشت...
۰۷ آذر ۱۳۹۷ - ۱۱:۱۲
تاریخ: ۰۷ آذر ۱۳۹۷
بازدید: 123
دسته بندی: تاریخ و تمدن

زنان تاریخ ایران (قسمت دوم)

  پایگاه خبری حقوق نیوز زنان تاریخ ایران پوروچیستا پوروچیستا ششمین و کوچکترین فرزند زرتشت و سومین دختر اوست. معنی...
۲۳ آبان ۱۳۹۷ - ۲۳:۵۲
تاریخ: ۲۳ آبان ۱۳۹۷
بازدید: 123
دسته بندی: تاریخ و تمدن

زنان تاریخ ایران (قسمت اول)

  پایگاه خبری حقوق نیوز زنان تاریخ ایران آتوسا آتوسا مادر خشایارشاه که نخستین شاعر و ادیب ایران بود و از مشوقین آموزش...
۲۳ آبان ۱۳۹۷ - ۰۰:۱۸
تاریخ: ۲۲ آبان ۱۳۹۷
بازدید: 89
دسته بندی: تاریخ و تمدن
شکل‌گیری شهرها

نظریه‌های شکل‌گیری شهرها

  پایگاه خبری حقوق نیوز نظریه‌های شکل‌گیری شهرها درباره ی چرایی شکل گرفتن شهرها از جماعت های روستایی اولیه، نظریه های...
۲۷ مهر ۱۳۹۷ - ۱۹:۳۵
تاریخ: ۲۷ مهر ۱۳۹۷
بازدید: 112
دسته بندی: تاریخ و تمدن
نارامسین

لوحه ی پیروزی نارامسین

  پایگاه خبری حقوق نیوز لوحه ی پیروزی نارامسین لوح پیروزی نارامسین در سال 1897 در شهر شوش به دست ژان دمرگان فرانسوی کشف شد...
۲۳ مهر ۱۳۹۷ - ۱۲:۴۰
تاریخ: ۲۳ مهر ۱۳۹۷
بازدید: 134
دسته بندی: تاریخ و تمدن

منشأ شهر و تحول آن(قسمت دوم)

  پایگاه خبری حقوق نیوز منشأ شهر و تحول آن دوران باستان انقلاب نوسنگی در حدود 10000 سال پیش با گرم شدن اقلیم...
۱۹ مهر ۱۳۹۷ - ۱۲:۳۵
تاریخ: ۱۹ مهر ۱۳۹۷
بازدید: 120
دسته بندی: تاریخ و تمدن

منشأ شهر و تحول آن(قسمت اول)

  منشأ شهر و تحول آن شهر نوعی از سازمان‌یافتگی اجتماعی است که ظهور آن در محور زمانی نیاز به فراهم آمدن شرایطی خاص داشته است. از...
۰۷ مهر ۱۳۹۷ - ۱۹:۵۸
تاریخ: ۰۷ مهر ۱۳۹۷
بازدید: 150
دسته بندی: تاریخ و تمدن
ایرانیان پیش از زرتشت

باورهای دینی ایرانیان پیش از زرتشت (قسمت دوم)

   باورهای دینی ایرانیان پیش از زرتشت اکنون که برای شناختن ادیان پیش زرتشتی هیچ سند و مدرکی جز متن های زرتشتی نداریم، کار را از...
۲۳ شهریور ۱۳۹۷ - ۱۹:۲۲
تاریخ: ۲۳ شهریور ۱۳۹۷
بازدید: 161
دسته بندی: تاریخ و تمدن
ایرانیان پیش از زرتشت

باورهای دینی ایرانیان پیش از زرتشت (قسمت اول)

  باورهای دینی ایرانیان پیش از زرتشت مشکلی که پژوهندگان امروز برای آگاهی از باورهای دینی آریاییان ساکن در شرق و غرب ایران پیش از...
۲۲ شهریور ۱۳۹۷ - ۱۱:۲۰
تاریخ: ۲۲ شهریور ۱۳۹۷
بازدید: 130
دسته بندی: تاریخ و تمدن
قانون هامورابی(حمورابی)

لوحه ی قانون هامورابی(حمورابی)

  لوحه ی قانون هامورابی(حمورابی) یکی از شاهکارهای هنری و واقعه ی مهم زمان هامورابی یا بابل قدیم، وجود قدیمیترین قوانین مدون اوست...
۱۳ شهریور ۱۳۹۷ - ۱۰:۰۸
تاریخ: ۱۳ شهریور ۱۳۹۷
بازدید: 189
دسته بندی: تاریخ و تمدن
بانو - خدایی

قدمت مذهب بانو - خدایی در ایران و جهان

  پیکرک‌های زنانه نشانه قدمت مذهب بانو - خدایی در ایران و جهان اکتشاقات باستان شناسی که در اواخر قرن نوزدهم و بعد از آن در ایران...
۲۹ مرداد ۱۳۹۷ - ۰۰:۱۹
تاریخ: ۲۸ مرداد ۱۳۹۷
بازدید: 201
دسته بندی: تاریخ و تمدن
زنان در پیش از تاریخ

علل ساخت پیکرک زن در فرهنگ‌های پیش از تاریخ ایران (قسمت دوم)

علل ساخت پیکرک زن در فرهنگ‌های پیش از تاریخ ایران بانو - خدا (مادر کبیر) بر ارواح و جهان مردگان نیز حکمرانی دارد که در فرمهای...
۲۴ مرداد ۱۳۹۷ - ۲۱:۴۲
تاریخ: ۲۴ مرداد ۱۳۹۷
بازدید: 203
دسته بندی: تاریخ و تمدن
زنان در پیش از تاریخ

علل ساخت پیکرک زن در فرهنگ‌های پیش از تاریخ ایران (قسمت اول)

  علل ساخت پیکرک زن در فرهنگ‌های پیش از تاریخ ایران هنرمند در تمام اعصار وسیله و سخنگوی روح زمان خود بوده است، هنرمند به طور...
۲۳ مرداد ۱۳۹۷ - ۱۹:۴۵
تاریخ: ۲۳ مرداد ۱۳۹۷
بازدید: 265
دسته بندی: تاریخ و تمدن
سرخط خبرها: