حقوق خبر

قوانین و مصوبات

Feed Link JS News

قانون حمایت از خانواده (فصل 6 - حقوق وظیفه و مستمری)

فصل ششم ـ حقوق وظیفه و مستمری ماده...
۰۸ دی ۱۳۹۸ - ۱۱:۱۱
تاریخ: ۰۸ دی ۱۳۹۸
بازدید: 231
دسته بندی: قوانین و مصوبات

قانون حمایت از خانواده (فصل 5 - حضانت و نگهداری اطفال و نفقه)

پایگاه خبری حقوق نیوز فصل پنجم ـ حضانت...
۲۸ مهر ۱۳۹۸ - ۱۲:۴۳
تاریخ: ۲۸ مهر ۱۳۹۸
بازدید: 1311
دسته بندی: مجموعه قوانین

قانون حمایت از خانواده (فصل 4 - طلاق)

پایگاه خبری حقوق نیوز فصل چهارم -...
۰۷ مهر ۱۳۹۸ - ۱۱:۰۲
تاریخ: ۰۷ مهر ۱۳۹۸
بازدید: 962
دسته بندی: مجموعه قوانین
طلاق

مواد قانونی طلاق در قانون مدنی ایران

پایگاه خبری حقوق نیوز در قانون مدنی...
۰۱ مهر ۱۳۹۸ - ۱۲:۳۲
تاریخ: ۰۱ مهر ۱۳۹۸
بازدید: 1551
دسته بندی: مجموعه قوانین
عده

مواد قانونی عده در قانون مدنی ایران

در قانون مدنی ایران از ماده ۱۱۵۰ تا ۱۱۵۷ به...
۰۱ مهر ۱۳۹۸ - ۱۲:۳۶
تاریخ: ۰۱ مهر ۱۳۹۸
بازدید: 1574
دسته بندی: مجموعه قوانین

قانون حمایت از خانواده (فصل 3 - ازدواج)

پایگاه خبری حقوق نیوز فصل سوم-...
۰۱ مهر ۱۳۹۸ - ۱۲:۴۷
تاریخ: ۰۱ مهر ۱۳۹۸
بازدید: 1641
دسته بندی: مجموعه قوانین

قانون حمایت از خانواده (فصل 2 - مراکز مشاوره خانوادگی)

پایگاه خبری حقوق نیوز فصل دوم- مراكز...
۳۱ شهریور ۱۳۹۸ - ۱۴:۲۱
تاریخ: ۳۱ شهریور ۱۳۹۸
بازدید: 1620
دسته بندی: مجموعه قوانین

قانون حمایت از خانواده (فصل 1 - دادگاه خانواده)

پایگاه خبری حقوق نیوز فصل اول - دادگاه...
۳۱ شهریور ۱۳۹۸ - ۱۴:۰۴
تاریخ: ۳۱ شهریور ۱۳۹۸
بازدید: 1646
دسته بندی: مجموعه قوانین
نظریه های رئیس مجلس شورای اسلامی

نظریه‌های رئیس مجلس 22

پایگاه خبری حقوق نیوز...
۱۸ آذر ۱۳۹۷ - ۱۳:۱۳
تاریخ: ۱۸ آذر ۱۳۹۷
بازدید: 471
نظریه های رئیس مجلس شورای اسلامی

نظریه‌های رئیس مجلس 21

پایگاه خبری حقوق نیوز شماره254/16 هـ/ب...
۰۸ آذر ۱۳۹۷ - ۱۲:۰۲
تاریخ: ۰۸ آذر ۱۳۹۷
بازدید: 483
نظریه های رئیس مجلس شورای اسلامی

نظریه‌های رئیس مجلس 19

پایگاه خبری حقوق نیوز...
۰۲ آبان ۱۳۹۷ - ۰۹:۲۴
تاریخ: ۰۲ آبان ۱۳۹۷
بازدید: 456
نظریه های رئیس مجلس شورای اسلامی

نظریه‌های رئیس مجلس 17

پایگاه خبری حقوق نیوز...
۰۲ آبان ۱۳۹۷ - ۰۹:۱۲
تاریخ: ۰۲ آبان ۱۳۹۷
بازدید: 499
نظریه های رئیس مجلس شورای اسلامی

نظریه‌های رئیس مجلس 18

پایگاه خبری حقوق نیوز...
۰۲ آبان ۱۳۹۷ - ۰۹:۲۱
تاریخ: ۰۲ آبان ۱۳۹۷
بازدید: 478
نظریه های رئیس مجلس شورای اسلامی

نظریه‌های رئیس مجلس 20

پایگاه خبری حقوق نیوز شماره۵۶۰۲۸...
۰۲ آبان ۱۳۹۷ - ۰۹:۲۸
تاریخ: ۰۲ آبان ۱۳۹۷
بازدید: 477
نظریه های رئیس مجلس شورای اسلامی

نظریه‌های رئیس مجلس 16

شماره16587هـ/ب                                 ...
۱۱ مهر ۱۳۹۷ - ۱۳:۳۸
تاریخ: ۱۱ مهر ۱۳۹۷
بازدید: 477
نظریه های رئیس مجلس شورای اسلامی

نظریه‌های رئیس مجلس 15

حقوق نیوز - نظریه‌های‌‌‌ رئیس مجلس شورای...
۱۱ مهر ۱۳۹۷ - ۱۳:۲۹
تاریخ: ۱۱ مهر ۱۳۹۷
بازدید: 414
نظریه های مشورتی اداره کل امور حقوقی قوه قضاییه

نظریه های مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه 9

نظریه های مشورتی اداره کل حقوقی قوه...
۰۱ مهر ۱۳۹۷ - ۱۳:۴۱
تاریخ: ۰۱ مهر ۱۳۹۷
بازدید: 558
نظریه های مشورتی اداره کل امور حقوقی قوه قضاییه

نظریه های مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه 8

نظریه های مشورتی اداره کل امور حقوقی و تدوین...
۰۱ مهر ۱۳۹۷ - ۱۳:۲۸
تاریخ: ۰۱ مهر ۱۳۹۷
بازدید: 528
نظریه های مشورتی اداره کل امور حقوقی قوه قضاییه

نظریه های مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه 7

حقوق نیوز - ضرورت اخذ نظریه مشورتی سازمان...
۳۱ شهریور ۱۳۹۷ - ۱۱:۱۳
تاریخ: ۳۱ شهریور ۱۳۹۷
بازدید: 450
نظریه های مشورتی اداره کل امور حقوقی قوه قضاییه

نظریه های مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه 6

حقوق نیوز - نظریه های مشورتی اداره کل امور...
۳۱ شهریور ۱۳۹۷ - ۱۱:۰۸
تاریخ: ۳۱ شهریور ۱۳۹۷
بازدید: 490
سرخط خبرها: