حقوق خبر

مجموعه قوانین

Feed Link JS News
قانون آئين دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب

قانون آئين دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (‌در امور مدنی)

‌قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (‌در امور مدنی) ‌کتاب اول - در امور مدنی ‌کلیات ‌ماده 1 - آیین‌دادرسی مدنی، مجموعه اصول و...
۲۰ تیر ۱۳۹۷ - ۱۶:۴۳
تاریخ: ۲۰ تیر ۱۳۹۷
بازدید: 825
دسته بندی: مجموعه قوانین
قانون آیین دادرسی کیفری

قانون آیین دادرسی کیفری 1392 (قسمت دوم)

قانون آيين دادرسی كيفری 1392 (قسمت اول) فصل دوم- رسیدگی به ادله اثبات ماده 318- ادله اثبات در امور کیفری شامل مواردی می‌شود که در...
۲۰ تیر ۱۳۹۷ - ۱۱:۴۶
تاریخ: ۲۰ تیر ۱۳۹۷
بازدید: 777
دسته بندی: مجموعه قوانین
قانون مجازات اسلامی

قانون مجازات اسلامی 4

قانون مجازات اسلامی 1 قانون مجازات اسلامی 2 قانون مجازات اسلامی 3 کتاب چهارم- دیات بخش اول – مواد عمومی فصل اول –...
۲۰ تیر ۱۳۹۷ - ۱۰:۴۱
تاریخ: ۲۰ تیر ۱۳۹۷
بازدید: 690
دسته بندی: مجموعه قوانین
قانون مجازات اسلامی

قانون مجازات اسلامی 3

قانون مجازات اسلامی 1 قانون مجازات اسلامی 2 قانون مجازات اسلامی 4 کتاب سوم- قصاص بخش اول – مواد عمومی فصل اول-...
۲۰ تیر ۱۳۹۷ - ۱۰:۳۰
تاریخ: ۲۰ تیر ۱۳۹۷
بازدید: 693
دسته بندی: مجموعه قوانین
قانون کار

قانون کار 2

قانون کار 1 حقوق نیوز - فصل پنجم- آموزش و اشتغال مبحث اول- کارآموز و مراکز کارآموزی 1- مراکز کارآموزی ماده 107- در اجرای...
۲۰ تیر ۱۳۹۷ - ۱۰:۰۱
تاریخ: ۲۰ تیر ۱۳۹۷
بازدید: 720
دسته بندی: مجموعه قوانین
جرائم نيروهای مسلح

قانون مجازات جرائم نيروهای مسلح 2

 قانون مجازات جرائم نيروهای مسلح 1 ‌فصل چهارم - فرار از خدمت ‌بخش اول - فرار در زمان صلح ‌ماده 56 - اعضای ثابت نیروهای مسلح هرگاه...
۲۰ تیر ۱۳۹۷ - ۰۹:۴۵
تاریخ: ۲۰ تیر ۱۳۹۷
بازدید: 719
دسته بندی: مجموعه قوانین
قانون مجازات اسلامی

قانون مجازات اسلامی 2

قانون مجازات اسلامی 1 قانون مجازات اسلامی 3 قانون مجازات اسلامی 4 بخش سوم ـ جرائم فصل اول ـ شروع به جرم ماده ۱۲۲-...
۲۰ تیر ۱۳۹۷ - ۱۰:۲۲
تاریخ: ۲۰ تیر ۱۳۹۷
بازدید: 757
دسته بندی: مجموعه قوانین
قانون‌ مسئوليت‌ مدنی

قانون‌ مسئوليت‌ مدنی

قانون مسئولیت مدنی ماده 1 :  هر کس بدون مجوز قانونى عمداً یا در نتیجهء بى احتیاطى به جان یا سلامتى یا مال یا آزادى یا حیثیت یا شهرت تجارتى...
۲۷ فروردين ۱۳۹۷ - ۲۱:۱۴
تاریخ: ۲۷ فروردين ۱۳۹۷
بازدید: 1034
دسته بندی: مجموعه قوانین

تصويب‌نامه راجع به موارد فقدان حق انصراف مصرف‌كننده به علت شرایط خاص كالا و خدمات به شرح مندرج در بند «د» ماده ۳۸ قانون تجارت الكترونيكى

تصويب‌نامه راجع به موارد فقدان حق انصراف مصرف‌كننده به علت شرایط خاص كالا و خدمات به شرح مندرج در بند «د» ماده ۳۸ قانون تجارت...
۲۷ فروردين ۱۳۹۷ - ۱۸:۱۹
تاریخ: ۲۷ فروردين ۱۳۹۷
بازدید: 485
دسته بندی: مجموعه قوانین

آیین‌نامه اجرایی ماده (۳۲) قانون تجارت الکترونیکی

آیین‌نامه اجرایی ماده (۳۲) قانون تجارت الکترونیکی مصوب ۱۳۸۶/۰۶/۱۱ ماده ۱ در اين آيين‌نامه، اصطلاحات زير در معانى مشروح مربوط...
۲۷ فروردين ۱۳۹۷ - ۱۸:۱۶
تاریخ: ۲۷ فروردين ۱۳۹۷
بازدید: 593
دسته بندی: مجموعه قوانین
قانون اجرای احكام مدنی

قانون اجرای احكام مدنی

فصل اول – قواعد عمومی ‌ مبحث اول- مقدمات اجرا ماده ۱ –  هیچ حکمی از احکام دادگاه‌های دادگستری به‌موقع اجرا گذارده نمی‌شود مگر اینکه...
۲۷ فروردين ۱۳۹۷ - ۱۷:۵۳
تاریخ: ۲۷ فروردين ۱۳۹۷
بازدید: 566
دسته بندی: مجموعه قوانین
قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان خودرو

قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان خودرو

قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان خودرو حقوق نیوز - مصوب ۱۳۸۶/۰۳/۲۳ ماده ۱ اصطلاحات ذیل در معانی مشروح مربوط به...
۲۷ فروردين ۱۳۹۷ - ۲۱:۲۵
تاریخ: ۲۷ فروردين ۱۳۹۷
بازدید: 1063
دسته بندی: مجموعه قوانین
قانون تملک آپارتمان‌ها

قانون تملک آپارتمان‌ها

قانون تملک آپارتمان‌ها حقوق نیوز - مصوب ۱۳۴۳/۱۲/۱۶ ماده ۱ مالکیت در آپارتمان‌های مختلف و محل‌های پیشه و سکنای یک ساختمان...
۲۷ فروردين ۱۳۹۷ - ۲۱:۲۱
تاریخ: ۲۷ فروردين ۱۳۹۷
بازدید: 1050
دسته بندی: مجموعه قوانین
قانون جرم سیاسی

قانون جرم سیاسی

قانون جرم سیاسی حقوق نیوز - مصوب ۱۳۹۵/۰۲/۲۰ ماده ۱ هر یک از جرائم مصرح در ماده (۲) این قانون چنانچه با انگیزه اصلاح امور...
۲۷ فروردين ۱۳۹۷ - ۲۱:۱۸
تاریخ: ۲۷ فروردين ۱۳۹۷
بازدید: 961
دسته بندی: مجموعه قوانین
جرائم نيروهای مسلح

قانون مجازات جرائم نيروهای مسلح 1

قانون مجازات جرائم نيروهای مسلح 2 حقوق نیوز -  ‌قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح ‌فصل اول - مواد عمومی ‌ماده 1 - دادگاههای نظامی...
۲۷ فروردين ۱۳۹۷ - ۲۱:۱۰
تاریخ: ۲۷ فروردين ۱۳۹۷
بازدید: 1053
دسته بندی: مجموعه قوانین
قانون کار

قانون کار 1

قانون کار 2 حقوق نیوز -  فصل اول- تعاریف و اصول کلی ماده 1- کلیه کارفرمایان ، کارگران ، کارگاه ها ، موسسات تولیدی ، صنعتی ، خدماتی و...
۲۷ فروردين ۱۳۹۷ - ۱۹:۲۷
تاریخ: ۲۷ فروردين ۱۳۹۷
بازدید: 905
دسته بندی: مجموعه قوانین
قانون تجارت

قانون تجارت ایران

‌باب اول ‌تجار و معاملات تجارتی ‌ماده 1 - تاجر کسی است که شغل معمولی خود را معاملات تجارتی قرار بدهد. ‌ماده 2 - معاملات تجارتی از قرار ذیل...
۲۷ فروردين ۱۳۹۷ - ۱۹:۰۰
تاریخ: ۲۷ فروردين ۱۳۹۷
بازدید: 817
دسته بندی: مجموعه قوانین
قانون تجارت الكترونيكى

آيين‌نامه اجرايى ماده (۴۸) قانون تجارت الكترونيكى

آيين‌نامه اجرايى ماده (۴۸) قانون تجارت الكترونيكى مصوب ۱۳۸۴/۰۲/۰۵ ماده ۱ در اين آيين‌نامه اصطلاحات زير در معانى مشروح...
۲۷ فروردين ۱۳۹۷ - ۱۸:۲۱
تاریخ: ۲۷ فروردين ۱۳۹۷
بازدید: 636
دسته بندی: مجموعه قوانین
آیین دادرسی دادگاههای عمومی وانقلاب

آیین دادرسی دادگاههای عمومی وانقلاب (درامورکیفری)

‌قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب ‌کتاب دوم - در امور کیفری ‌کلیات ‌ماده 1 - آیین دادرسی کیفری مجموعه اصول و مقرراتی است که...
۲۷ فروردين ۱۳۹۷ - ۱۷:۴۰
تاریخ: ۲۷ فروردين ۱۳۹۷
بازدید: 356
دسته بندی: مجموعه قوانین
‌قانون اعسار

قانون اعسار

‌قانون اعسار حقوق نیوز - ‌مصوب 20 آذر ماه 1313 شمسي ‌ماده اول - معسر كسي است كه به واسطه عدم كفايت دارايي يا عدم دسترسي به مال خود...
۲۷ فروردين ۱۳۹۷ - ۱۹:۵۱
تاریخ: ۲۷ فروردين ۱۳۹۷
بازدید: 1058
دسته بندی: مجموعه قوانین
سرخط خبرها: