حقوق خبر

مجموعه قوانین

Feed Link JS News

قانون تملک آپارتمان‌ها

قانون تملک آپارتمان‌ها مصوب ۱۳۴۳/۱۲/۱۶ ماده ۱ مالکیت در آپارتمان‌های مختلف و محل‌های پیشه و سکنای یک ساختمان شامل دو...
۲۷ فروردين ۱۳۹۷ - ۲۱:۲۱
تاریخ: ۲۷ فروردين ۱۳۹۷
بازدید: 741
دسته بندی: مجموعه قوانین

قانون‌ مسئوليت‌ مدنی

دانلود قانون‌ مسئوليت‌ مدنی
۲۷ فروردين ۱۳۹۷ - ۲۱:۱۴
تاریخ: ۲۷ فروردين ۱۳۹۷
بازدید: 733
دسته بندی: مجموعه قوانین

قانون مجازات جرائم نيروهای مسلح

دانلود قانون مجازات جرائم نيروهای مسلح
۲۷ فروردين ۱۳۹۷ - ۲۱:۱۰
تاریخ: ۲۷ فروردين ۱۳۹۷
بازدید: 724
دسته بندی: مجموعه قوانین

قانون کار

❯ فصل اول - تعاریف و اصول کلی [ ماده ۱ تا ماده ۶ ] ❯ فصل دوم - قرارداد کار ❯ مبحث اول - تعریف قرارداد کار و شرایط اساسی...
۲۷ فروردين ۱۳۹۷ - ۱۹:۲۷
تاریخ: ۲۷ فروردين ۱۳۹۷
بازدید: 599
دسته بندی: مجموعه قوانین

قانون اجرای احكام مدنی

دانلود قانون اجرای احكام مدنی
۲۷ فروردين ۱۳۹۷ - ۱۷:۵۳
تاریخ: ۲۷ فروردين ۱۳۹۷
بازدید: 362
دسته بندی: مجموعه قوانین

آیین دادرسی دادگاههای عمومی وانقلاب (درامورکیفری)

دانلود آیین دادرسی دادگاههای عمومی وانقلاب (درامورکیفری)
۲۷ فروردين ۱۳۹۷ - ۱۷:۴۰
تاریخ: ۲۷ فروردين ۱۳۹۷
بازدید: 153
دسته بندی: مجموعه قوانین

آیین‌نامه اجرایی قانون تملک آپارتمانها

آیین‌نامه اجرایی قانون تملک آپارتمانها مصوب ۱۳۴۷/۰۲/۰۸ ❯ بخش اول‌ - قسمتهای مختلف ساختمان‌ ❯ فصل اول‌ - قسمتهای اختصاصی‌ ...
۲۷ فروردين ۱۳۹۷ - ۲۱:۲۸
تاریخ: ۲۷ فروردين ۱۳۹۷
بازدید: 733
دسته بندی: مجموعه قوانین

قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان خودرو

قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان خودرو مصوب ۱۳۸۶/۰۳/۲۳ ماده ۱ اصطلاحات ذیل در معانی مشروح مربوط به کاربرده می...
۲۷ فروردين ۱۳۹۷ - ۲۱:۲۵
تاریخ: ۲۷ فروردين ۱۳۹۷
بازدید: 739
دسته بندی: مجموعه قوانین

قانون جرم سیاسی

قانون جرم سیاسی مصوب ۱۳۹۵/۰۲/۲۰ ماده ۱ هر یک از جرائم مصرح در ماده (۲) این قانون چنانچه با انگیزه اصلاح امور کشور علیه...
۲۷ فروردين ۱۳۹۷ - ۲۱:۱۸
تاریخ: ۲۷ فروردين ۱۳۹۷
بازدید: 729
دسته بندی: مجموعه قوانین

قانون تجارت

دانلود قانون تجارت
۲۷ فروردين ۱۳۹۷ - ۱۹:۰۰
تاریخ: ۲۷ فروردين ۱۳۹۷
بازدید: 574
دسته بندی: مجموعه قوانین

آيين‌نامه اجرايى ماده (۴۸) قانون تجارت الكترونيكى

آيين‌نامه اجرايى ماده (۴۸) قانون تجارت الكترونيكى مصوب ۱۳۸۴/۰۲/۰۵ ماده ۱ در اين آيين‌نامه اصطلاحات زير در معانى مشروح...
۲۷ فروردين ۱۳۹۷ - ۱۸:۲۱
تاریخ: ۲۷ فروردين ۱۳۹۷
بازدید: 392
دسته بندی: مجموعه قوانین

تصويب‌نامه راجع به موارد فقدان حق انصراف مصرف‌كننده به علت شرایط خاص كالا و خدمات به شرح مندرج در بند «د» ماده ۳۸ قانون تجارت الكترونيكى

تصويب‌نامه راجع به موارد فقدان حق انصراف مصرف‌كننده به علت شرایط خاص كالا و خدمات به شرح مندرج در بند «د» ماده ۳۸ قانون تجارت...
۲۷ فروردين ۱۳۹۷ - ۱۸:۱۹
تاریخ: ۲۷ فروردين ۱۳۹۷
بازدید: 360
دسته بندی: مجموعه قوانین

آیین‌نامه اجرایی ماده (۳۲) قانون تجارت الکترونیکی

آیین‌نامه اجرایی ماده (۳۲) قانون تجارت الکترونیکی مصوب ۱۳۸۶/۰۶/۱۱ ماده ۱ در اين آيين‌نامه، اصطلاحات زير در معانى مشروح مربوط...
۲۷ فروردين ۱۳۹۷ - ۱۸:۱۶
تاریخ: ۲۷ فروردين ۱۳۹۷
بازدید: 391
دسته بندی: مجموعه قوانین

قانون آيين دادرسی كيفری 1392

دانلود قانون آيين دادرسي كيفري 1392
۲۷ فروردين ۱۳۹۷ - ۱۷:۴۹
تاریخ: ۲۷ فروردين ۱۳۹۷
بازدید: 346
دسته بندی: مجموعه قوانین

قانون اعسار

‌قانون اعسار ‌مصوب 20 آذر ماه 1313 شمسي ‌ماده اول - معسر كسي است كه به واسطه عدم كفايت دارايي يا عدم دسترسي به مال خود قادر به تأديه...
۲۷ فروردين ۱۳۹۷ - ۱۹:۵۱
تاریخ: ۲۷ فروردين ۱۳۹۷
بازدید: 726
دسته بندی: مجموعه قوانین

قانون مجازات اسلامی جدید

دانلود قانون مجازات اسلامی جدید
۲۷ فروردين ۱۳۹۷ - ۱۹:۰۴
تاریخ: ۲۷ فروردين ۱۳۹۷
بازدید: 590
دسته بندی: مجموعه قوانین

قانون الحاق ماده واحده به قانون گذرنامه مصوب ۱۳۵۱

قانون الحاق ماده واحده به قانون گذرنامه مصوب ۱۳۵۱ مصوب ۱۳۶۷/۱۰/۱۱ ماده واحده (اصلاحى ۱۳۸۱/۳/۲۹) - براى صدور گذرنامه جهت...
۲۷ فروردين ۱۳۹۷ - ۱۸:۲۳
تاریخ: ۲۷ فروردين ۱۳۹۷
بازدید: 393
دسته بندی: مجموعه قوانین

قانون تجارت الکترونیکی

باب اول - مقررات عمومی ❯ مبحث اول - قلمرو شمول قانون ❯ فصل اول - قلمرو و شمول قانون [ ماده ۱ ] ❯ فصل دوم - تعاريف [...
۲۷ فروردين ۱۳۹۷ - ۱۸:۰۳
تاریخ: ۲۷ فروردين ۱۳۹۷
بازدید: 368
دسته بندی: مجموعه قوانین

قانون گذرنامه

قانون گذرنامه مصوب ۱۳۵۱/۱۲/۱۰ فصل اول - کلیات [ ماده ۱ تا ماده ۶ ] ❯ فصل دوم - انواع گذرنامه [ ماده ۷ تا ماده ۹ ]...
۲۷ فروردين ۱۳۹۷ - ۱۸:۲۶
تاریخ: ۲۷ فروردين ۱۳۹۷
بازدید: 559
دسته بندی: مجموعه قوانین

قانون سقط درمانی

قانون سقط درمانی مصوب ۱۳۸۴/۰۳/۱۰ ماده واحده سقط درمانی با تشخیص قطعی سه پزشک متخصص و تأیید...
۲۷ فروردين ۱۳۹۷ - ۱۷:۵۶
تاریخ: ۲۷ فروردين ۱۳۹۷
بازدید: 377
دسته بندی: مجموعه قوانین
سرخط خبرها: