حقوق خبر

مجموعه قوانین

Feed Link JS News
قانون آئين دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب

قانون آئين دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (‌در امور مدنی)

‌قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و...
۲۰ تیر ۱۳۹۷ - ۱۶:۴۳
تاریخ: ۲۰ تیر ۱۳۹۷
بازدید: 1016
دسته بندی: مجموعه قوانین
قانون آیین دادرسی کیفری

قانون آیین دادرسی کیفری 1392 (قسمت دوم)

قانون آيين دادرسی كيفری 1392 (قسمت...
۲۰ تیر ۱۳۹۷ - ۱۱:۴۶
تاریخ: ۲۰ تیر ۱۳۹۷
بازدید: 984
دسته بندی: مجموعه قوانین
قانون مجازات اسلامی

قانون مجازات اسلامی 4

قانون مجازات اسلامی 1 قانون مجازات...
۲۰ تیر ۱۳۹۷ - ۱۰:۴۱
تاریخ: ۲۰ تیر ۱۳۹۷
بازدید: 841
دسته بندی: مجموعه قوانین
قانون مجازات اسلامی

قانون مجازات اسلامی 3

قانون مجازات اسلامی 1 قانون مجازات...
۲۰ تیر ۱۳۹۷ - ۱۰:۳۰
تاریخ: ۲۰ تیر ۱۳۹۷
بازدید: 835
دسته بندی: مجموعه قوانین
قانون کار

قانون کار 2

قانون کار 1 حقوق نیوز - فصل پنجم-...
۲۰ تیر ۱۳۹۷ - ۱۰:۰۱
تاریخ: ۲۰ تیر ۱۳۹۷
بازدید: 855
دسته بندی: مجموعه قوانین
جرائم نيروهای مسلح

قانون مجازات جرائم نيروهای مسلح 2

 قانون مجازات جرائم نيروهای مسلح...
۲۰ تیر ۱۳۹۷ - ۰۹:۴۵
تاریخ: ۲۰ تیر ۱۳۹۷
بازدید: 904
دسته بندی: مجموعه قوانین
قانون مجازات اسلامی

قانون مجازات اسلامی 2

قانون مجازات اسلامی 1 قانون مجازات...
۲۰ تیر ۱۳۹۷ - ۱۰:۲۲
تاریخ: ۲۰ تیر ۱۳۹۷
بازدید: 906
دسته بندی: مجموعه قوانین
قانون‌ مسئوليت‌ مدنی

قانون‌ مسئوليت‌ مدنی

قانون مسئولیت مدنی ماده 1 :  هر کس...
۲۷ فروردين ۱۳۹۷ - ۲۱:۱۴
تاریخ: ۲۷ فروردين ۱۳۹۷
بازدید: 1205
دسته بندی: مجموعه قوانین

تصويب‌نامه راجع به موارد فقدان حق انصراف مصرف‌كننده به علت شرایط خاص كالا و خدمات به شرح مندرج در بند «د» ماده ۳۸ قانون تجارت الكترونيكى

تصويب‌نامه راجع به موارد فقدان حق انصراف...
۲۷ فروردين ۱۳۹۷ - ۱۸:۱۹
تاریخ: ۲۷ فروردين ۱۳۹۷
بازدید: 589
دسته بندی: مجموعه قوانین

آیین‌نامه اجرایی ماده (۳۲) قانون تجارت الکترونیکی

آیین‌نامه اجرایی ماده (۳۲) قانون تجارت...
۲۷ فروردين ۱۳۹۷ - ۱۸:۱۶
تاریخ: ۲۷ فروردين ۱۳۹۷
بازدید: 754
دسته بندی: مجموعه قوانین
قانون اجرای احكام مدنی

قانون اجرای احكام مدنی

فصل اول – قواعد عمومی ‌ مبحث اول-...
۲۷ فروردين ۱۳۹۷ - ۱۷:۵۳
تاریخ: ۲۷ فروردين ۱۳۹۷
بازدید: 715
دسته بندی: مجموعه قوانین
قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان خودرو

قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان خودرو

قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان...
۲۷ فروردين ۱۳۹۷ - ۲۱:۲۵
تاریخ: ۲۷ فروردين ۱۳۹۷
بازدید: 1313
دسته بندی: مجموعه قوانین
قانون تملک آپارتمان‌ها

قانون تملک آپارتمان‌ها

قانون تملک آپارتمان‌ها حقوق نیوز -...
۲۷ فروردين ۱۳۹۷ - ۲۱:۲۱
تاریخ: ۲۷ فروردين ۱۳۹۷
بازدید: 1221
دسته بندی: مجموعه قوانین
قانون جرم سیاسی

قانون جرم سیاسی

قانون جرم سیاسی حقوق نیوز - مصوب...
۲۷ فروردين ۱۳۹۷ - ۲۱:۱۸
تاریخ: ۲۷ فروردين ۱۳۹۷
بازدید: 1109
دسته بندی: مجموعه قوانین
جرائم نيروهای مسلح

قانون مجازات جرائم نيروهای مسلح 1

قانون مجازات جرائم نيروهای مسلح 2 حقوق...
۲۷ فروردين ۱۳۹۷ - ۲۱:۱۰
تاریخ: ۲۷ فروردين ۱۳۹۷
بازدید: 1292
دسته بندی: مجموعه قوانین
قانون کار

قانون کار 1

قانون کار 2 حقوق نیوز -  فصل اول-...
۲۷ فروردين ۱۳۹۷ - ۱۹:۲۷
تاریخ: ۲۷ فروردين ۱۳۹۷
بازدید: 1146
دسته بندی: مجموعه قوانین
قانون تجارت

قانون تجارت ایران

‌باب اول ‌تجار و معاملات تجارتی ‌ماده 1...
۲۷ فروردين ۱۳۹۷ - ۱۹:۰۰
تاریخ: ۲۷ فروردين ۱۳۹۷
بازدید: 1058
دسته بندی: مجموعه قوانین
قانون تجارت الكترونيكى

آيين‌نامه اجرايى ماده (۴۸) قانون تجارت الكترونيكى

آيين‌نامه اجرايى ماده (۴۸) قانون تجارت...
۲۷ فروردين ۱۳۹۷ - ۱۸:۲۱
تاریخ: ۲۷ فروردين ۱۳۹۷
بازدید: 837
دسته بندی: مجموعه قوانین
آیین دادرسی دادگاههای عمومی وانقلاب

آیین دادرسی دادگاههای عمومی وانقلاب (درامورکیفری)

‌قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و...
۲۷ فروردين ۱۳۹۷ - ۱۷:۴۰
تاریخ: ۲۷ فروردين ۱۳۹۷
بازدید: 517
دسته بندی: مجموعه قوانین
‌قانون اعسار

قانون اعسار

‌قانون اعسار حقوق نیوز - ‌مصوب 20 آذر...
۲۷ فروردين ۱۳۹۷ - ۱۹:۵۱
تاریخ: ۲۷ فروردين ۱۳۹۷
بازدید: 1290
دسته بندی: مجموعه قوانین
سرخط خبرها: