حقوق خبر

گزیده موضوعی کتب داوری و میانجیگری

Feed Link JS News
حقوق داوری داخلی

طواری رسیدگی از طریق داوری (قسمت دوم)

  پایگاه خبری حقوق نیوز طواری رسیدگی از طریق داوری 5- ایراد امر مطروحه ممکن است دعوایی که نزد داور یا نهاد داوری مطرح...
۰۷ آبان ۱۳۹۷ - ۱۷:۱۰
تاریخ: ۰۷ آبان ۱۳۹۷
بازدید: 48
حقوق داوری داخلی

طواری رسیدگی از طریق داوری (قسمت اول)

  پایگاه خبری حقوق نیوز طواری رسیدگی از طریق داوری ایرادات و دعاوی طاری در زمره دادرسی اند. یعنی در جریان دادرسی مطرح می...
۰۷ آبان ۱۳۹۷ - ۱۷:۰۳
تاریخ: ۰۷ آبان ۱۳۹۷
بازدید: 40
حقوق داوری داخلی

توقیف رسیدگی از طریق داوری

  پایگاه خبری حقوق نیوز توقیف رسیدگی از طریق داوری در این مبحث، ابتدا به مفهوم توقیف رسیدگی داور می پردازیم (بند نخست) ؛...
۰۷ آبان ۱۳۹۷ - ۱۶:۵۸
تاریخ: ۰۷ آبان ۱۳۹۷
بازدید: 34
حقوق داوری داخلی

تشریفات رسیدگی از طریق داوری

  پایگاه خبری حقوق نیوز تشریفات رسیدگی از طریق داوری هر چند از مزایای نهاد داوری نبودن قواعد دست و پاگیر آیین دادرسی مدنی...
۰۷ آبان ۱۳۹۷ - ۱۶:۴۹
تاریخ: ۰۷ آبان ۱۳۹۷
بازدید: 49
حقوق داوری داخلی

وظایف داوری

  وظایف داوران برخی از وظایف داوران در قوانین مورد تصریح قرار گرفته است و برخی دیگر از اصول حقوقی برداشت می شود. هم چنانکه برخی...
۳۱ شهریور ۱۳۹۷ - ۱۰:۳۹
تاریخ: ۳۱ شهریور ۱۳۹۷
بازدید: 72
حقوق داوری داخلی

حقوق داوران

  حقوق داوران در اینجا مقصود از حقوق، توانایی و اختیاری است که داور دارد. بدین معنی، ارجاع امر به کارشناس یا انجام برخی آزمایشات...
۳۱ شهریور ۱۳۹۷ - ۱۰:۳۵
تاریخ: ۳۱ شهریور ۱۳۹۷
بازدید: 78
دعوای ابطال رای داوری

دعوای ابطال رای داوری در قوانین و مقررات قانونی

  دعوای ابطال رای داوری در قوانین و مقررات قانونی از قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اصل 139 - صلح دعاوي راجع به اموال...
۲۶ شهریور ۱۳۹۷ - ۱۲:۰۷
تاریخ: ۲۶ شهریور ۱۳۹۷
بازدید: 74
دعوای ابطال رای داوری

دعوای ابطال رای داوری در نظریه های مشورتی 2

  دعوای ابطال رای داوری در نظریه های مشورتی 16. ابلااغ رای داور از طریق آگهی پرسش: اگر طبق گزارش مامور ابلاغ طرفین در آدرس...
۲۲ شهریور ۱۳۹۷ - ۱۱:۴۲
تاریخ: ۲۲ شهریور ۱۳۹۷
بازدید: 127
دعوای ابطال رای داوری

دعوای ابطال رای داوری در نظریه های مشورتی 1

  دعوای ابطال رای داوری در نظریه های مشورتی 1.استعفا و تاثیر آن بر شرایط حاکم بر داوری طرفین قراردادی ضمن سند رسمی متعهد...
۲۲ شهریور ۱۳۹۷ - ۱۱:۳۶
تاریخ: ۲۲ شهریور ۱۳۹۷
بازدید: 201
حقوق داوری داخلی

اصل رسیدگی انحصاری از طریق داوری

  اصل رسیدگی انحصاری از طریق داوری پس از امضای موافقت نامه داوری، از محاکم دولتی سلب صلاحیت شده و داوری یگانه مرجع رسیدگی به...
۱۷ شهریور ۱۳۹۷ - ۱۸:۱۶
تاریخ: ۱۷ شهریور ۱۳۹۷
بازدید: 68
حقوق داوری داخلی

نقش دادگاه در تعیین داوری(قسمت دوم)

  نقش دادگاه در تعیین داوری در برخی موارد طرفین در تعیین داوری به عنوان روش حل و فصل منازعه اختلافی ندارند و از پیش بر این روش به...
۱۷ شهریور ۱۳۹۷ - ۱۸:۰۷
تاریخ: ۱۷ شهریور ۱۳۹۷
بازدید: 73
حقوق داوری داخلی

نقش دادگاه در تعیین داوری(قسمت اول)

  نقش دادگاه در تعیین داوری نقش دادگاه در تعیین داوری از دو منظر قابل بررسی است : یکی انتخاب داوری به عنوان طریقه حل و فصل منازعه...
۱۷ شهریور ۱۳۹۷ - ۱۷:۵۸
تاریخ: ۱۷ شهریور ۱۳۹۷
بازدید: 72
حقوق داوری داخلی

استثنائات رسیدگی قضایی پس از تشکیل داوری

  استثنائات رسیدگی قضایی پس از تشکیل داوری هرچقدر هم که در باب استقلال داوری و قدرت نوظهور آن اقامه دلیل شود باز هم نمی توان...
۱۷ شهریور ۱۳۹۷ - ۱۸:۲۶
تاریخ: ۱۷ شهریور ۱۳۹۷
بازدید: 83
حقوق داوری داخلی

نقش دادگاه در تعیین اعتبار توافق داوری

  نقش دادگاه در تعیین اعتبار توافق داوری در اینجا مقصود از اعتبار دهی، شناسایی و به رسمیت شناختن است. در این مفهوم، اعتبار توافق...
۱۷ شهریور ۱۳۹۷ - ۱۷:۵۶
تاریخ: ۱۷ شهریور ۱۳۹۷
بازدید: 69
دعوای ابطال رای داور

دعوای ابطال رای داور در آراء دادگاه ها(قسمت ششم)

  دعوای ابطال رای داور در آراء دادگاه ها 40. صلاحیت داور پس از ابطال رای داوری پس از ابطال رای داوری از سوی دادگاه رسیدگی...
۱۴ شهریور ۱۳۹۷ - ۲۱:۰۷
تاریخ: ۱۴ شهریور ۱۳۹۷
بازدید: 98
دعوای ابطال رای داور

دعوای ابطال رای داور در آراء دادگاه ها(قسمت هفتم)

  دعوای ابطال رای داور در آراء دادگاه ها 50. اثر فسخ قرارداد متضمن شرط داوری در صورت فسخ قرارداد مشتمل بر شرط داوری، شرط...
۱۴ شهریور ۱۳۹۷ - ۲۱:۲۹
تاریخ: ۱۴ شهریور ۱۳۹۷
بازدید: 79
دعوای ابطال رای داور

دعوای ابطال رای داور در آراء دادگاه ها(قسمت پنجم)

  31. تمدید حدود صلاحیت و اعتبار داور در رسیدگی به موضوع اختلاف داور به مثابه قاضی در مورد دعوی است و صلاحیت رسیدگی به موضوع...
۱۲ شهریور ۱۳۹۷ - ۲۰:۰۸
تاریخ: ۱۲ شهریور ۱۳۹۷
بازدید: 65
دعوای ابطال رای داور

دعوای ابطال رای داور در آراء دادگاه ها(قسمت چهارم)

  دعوای ابطال رای داور در آراء دادگاه ها 24. اعتراض به رای داوری قبل از ابلاغ آن تا قبل از ابلاغ رای داوری، حقی برای معرض...
۱۲ شهریور ۱۳۹۷ - ۱۹:۰۹
تاریخ: ۱۲ شهریور ۱۳۹۷
بازدید: 68
دعوای ابطال رای داوری

دعوای ابطال رای داور در آراء دادگاه ها(قسمت سوم)

  دعوای ابطال رای داور در آراء دادگاه ها 17. الزام آور بودن تصمیم نماینده رئیس جمهوری در ارجاع اختلاف دستگاه های دولتی به...
۱۲ شهریور ۱۳۹۷ - ۱۲:۴۹
تاریخ: ۱۲ شهریور ۱۳۹۷
بازدید: 80
دعوای ابطال رای داوری

دعوای ابطال رای داور در آراء دادگاه ها(قسمت دوم)

  دعوای ابطال رای داور در آراء دادگاه ها 10. بطلان، ضمانت اجرایی عدم رعایت تشریفات داوری راجع به اموال دولتی داوری راجع به...
۱۲ شهریور ۱۳۹۷ - ۱۲:۳۴
تاریخ: ۱۲ شهریور ۱۳۹۷
بازدید: 81
سرخط خبرها: