حقوق خبر

معماری

Feed Link JS News

کاربری عمارت چهلستون (قسمت پایانی)

  پایگاه خبری حقوق نیوز عمارت...
۰۵ مرداد ۱۳۹۸ - ۱۱:۵۰
تاریخ: ۰۵ مرداد ۱۳۹۸
بازدید: 581
دسته بندی: معماری

کاربری عمارت چهلستون (قسمت 1)

  پایگاه خبری حقوق نیوز عمارت...
۰۲ مرداد ۱۳۹۸ - ۱۴:۰۰
تاریخ: ۰۲ مرداد ۱۳۹۸
بازدید: 556
دسته بندی: معماری

باورهای شیعی و معماری عصر صفوی

  پایگاه خبری حقوق...
۲۱ خرداد ۱۳۹۸ - ۰۱:۲۱
تاریخ: ۲۰ خرداد ۱۳۹۸
بازدید: 780
دسته بندی: معماری

کلیسای نوتردام را بشناسید + فیلم و عکس

  پایگاه خبری حقوق...
۲۷ فروردين ۱۳۹۸ - ۱۱:۴۰
تاریخ: ۲۷ فروردين ۱۳۹۸
بازدید: 576
دسته بندی: معماری
معماری سـنتی

نقوش هندسی در معماری سـنتی

  پایگاه خبری حقوق نیوز نقوش...
۲۴ فروردين ۱۳۹۸ - ۱۱:۳۴
تاریخ: ۲۴ فروردين ۱۳۹۸
بازدید: 859
دسته بندی: معماری
معماری سنتی

معانی رنگ در معماری سنتی

  پایگاه خبری حقوق نیوز معانی...
۲۹ دی ۱۳۹۷ - ۲۱:۲۶
تاریخ: ۲۹ دی ۱۳۹۷
بازدید: 600
دسته بندی: معماری
معماری اشکانیان

معماری ایران در دوره ی اشکانیان (قسمت دوم)

  پایگاه خبری حقوق نیوز...
۰۱ دی ۱۳۹۷ - ۱۱:۰۵
تاریخ: ۰۱ دی ۱۳۹۷
بازدید: 572
دسته بندی: معماری
معماری اشکانیان

معماری ایران در دوره ی اشکانیان (قسمت اول)

  پایگاه خبری حقوق نیوز...
۱۲ آذر ۱۳۹۷ - ۱۳:۳۱
تاریخ: ۱۲ آذر ۱۳۹۷
بازدید: 1262
دسته بندی: معماری
معماری مدرن

40 معنا در معماری هزاره سوم (قسمت چهارم)

  پایگاه خبری حقوق نیوز 40...
۱۹ آذر ۱۳۹۷ - ۱۳:۳۳
تاریخ: ۱۹ آذر ۱۳۹۷
بازدید: 539
دسته بندی: معماری
معماری مدرن

40 معنا در معماری هزاره سوم (قسمت سوم)

  پایگاه خبری حقوق نیوز 40...
۰۶ آذر ۱۳۹۷ - ۲۲:۵۵
تاریخ: ۰۶ آذر ۱۳۹۷
بازدید: 496
دسته بندی: معماری
معماری مدرن

40 معنا در معماری هزاره سوم (قسمت دوم)

  پایگاه خبری حقوق نیوز 40...
۲۸ آبان ۱۳۹۷ - ۱۸:۱۶
تاریخ: ۲۸ آبان ۱۳۹۷
بازدید: 525
دسته بندی: معماری
معماری مدرن

40 معنا در معماری هزاره سوم (قسمت اول)

  40 معنا در معماری هزاره...
۲۳ آبان ۱۳۹۷ - ۲۲:۲۴
تاریخ: ۲۳ آبان ۱۳۹۷
بازدید: 475
دسته بندی: معماری
معماری

معنای اعداد در معماری

  پایگاه خبری حقوق نیوز معنای...
۲۲ آبان ۱۳۹۷ - ۲۳:۱۴
تاریخ: ۲۲ آبان ۱۳۹۷
بازدید: 1124
دسته بندی: معماری
معماری هخامنشی

هنر معماری در دوران هخامنشی(قسمت چهارم)

  مقابر دوره ی هخامنشیان از...
۱۱ مهر ۱۳۹۷ - ۱۴:۵۷
تاریخ: ۱۱ مهر ۱۳۹۷
بازدید: 806
دسته بندی: معماری
معماری هخامنشی

هنر معماری در دوران هخامنشی(قسمت سوم)

  کاخ تخت جمشید ظاهراً کاخ...
۰۲ مهر ۱۳۹۷ - ۱۱:۳۴
تاریخ: ۰۲ مهر ۱۳۹۷
بازدید: 833
دسته بندی: معماری
معماری هخامنشی

هنر معماری در دوران هخامنشی(قسمت دوم)

  هنر معماری در دوران...
۲۷ شهریور ۱۳۹۷ - ۱۱:۴۸
تاریخ: ۲۷ شهریور ۱۳۹۷
بازدید: 650
دسته بندی: معماری
معماری هخامنشی

هنر معماری در دوران هخامنشی(قسمت اول)

  هنر معماری دوران...
۲۵ شهریور ۱۳۹۷ - ۱۳:۴۶
تاریخ: ۲۵ شهریور ۱۳۹۷
بازدید: 1947
دسته بندی: معماری
معماری ایرانی اسلامی

مصالح ساختمانی در بناهای دوره ی اسلامی ایران

مصالح ساختمانی در بناهای دوره ی اسلامی...
۱۱ شهریور ۱۳۹۷ - ۰۳:۱۰
تاریخ: ۱۰ شهریور ۱۳۹۷
بازدید: 1049
دسته بندی: معماری
معماری ایرانی اسلامی

عناصر تشکیل دهنده ی معماری ایرانی اسلامی(قسمت دوم)

  عناصر تشکیل دهنده ی معماری ایرانی...
۰۶ شهریور ۱۳۹۷ - ۲۰:۳۲
تاریخ: ۰۶ شهریور ۱۳۹۷
بازدید: 896
دسته بندی: معماری
معماری ایرانی اسلامی

عناصر تشکیل دهنده ی معماری ایرانی اسلامی(قسمت اول)

  عناصر تشکیل دهنده ی معماری ایرانی...
۰۵ شهریور ۱۳۹۷ - ۱۹:۲۵
تاریخ: ۰۵ شهریور ۱۳۹۷
بازدید: 1642
دسته بندی: معماری
سرخط خبرها: