حقوق خبر

معماری

Feed Link JS News
معماری سنتی

معانی رنگ در معماری سنتی

  پایگاه خبری حقوق نیوز معانی رنگ در معماری سنتی سفید (نور): رنگ سفید معنای عالم روح و فرشتگان را دارد. در سفر پیغمبر (ص)...
۲۹ دی ۱۳۹۷ - ۲۱:۲۶
تاریخ: ۲۹ دی ۱۳۹۷
بازدید: 20
دسته بندی: معماری
معماری اشکانیان

معماری ایران در دوره ی اشکانیان (قسمت دوم)

  پایگاه خبری حقوق نیوز معماری ایران در دوره ی اشکانیان بنای طاق گرا. واقع در دامنه ی کوه پاطاق در کنار شاهراه کرمانشاه به...
۰۱ دی ۱۳۹۷ - ۱۱:۰۵
تاریخ: ۰۱ دی ۱۳۹۷
بازدید: 61
دسته بندی: معماری
معماری اشکانیان

معماری ایران در دوره ی اشکانیان (قسمت اول)

  پایگاه خبری حقوق نیوز معماری ایران در دوره ی اشکانیان قبل از پرداختن به معماری این دوره ی ایران، لازم به ذکر است که...
۱۲ آذر ۱۳۹۷ - ۱۳:۳۱
تاریخ: ۱۲ آذر ۱۳۹۷
بازدید: 93
دسته بندی: معماری
معماری مدرن

40 معنا در معماری هزاره سوم (قسمت چهارم)

  پایگاه خبری حقوق نیوز 40 معنا در معماری هزاره سوم 29- معماری روبوتک تکنولوژی استفاده از سازه های هوشمند و کامپیوتر...
۱۹ آذر ۱۳۹۷ - ۱۳:۳۳
تاریخ: ۱۹ آذر ۱۳۹۷
بازدید: 93
دسته بندی: معماری
معماری مدرن

40 معنا در معماری هزاره سوم (قسمت سوم)

  پایگاه خبری حقوق نیوز 40 معنا در معماری هزاره سوم 22- معماری سبز در راستای مفاهیم توسعه پایدار مطرح می گردد که در...
۰۶ آذر ۱۳۹۷ - ۲۲:۵۵
تاریخ: ۰۶ آذر ۱۳۹۷
بازدید: 74
دسته بندی: معماری
معماری مدرن

40 معنا در معماری هزاره سوم (قسمت دوم)

  پایگاه خبری حقوق نیوز 40 معنا در معماری هزاره سوم 15- معماری پیدایش کیهانی در جهان کنونی معماری باید از جهان...
۲۸ آبان ۱۳۹۷ - ۱۸:۱۶
تاریخ: ۲۸ آبان ۱۳۹۷
بازدید: 108
دسته بندی: معماری
معماری مدرن

40 معنا در معماری هزاره سوم (قسمت اول)

  40 معنا در معماری هزاره سوم 1- کانستراکتیویسم تا قبل از معماری دیکانستراکشن و در معماری مدرن، مبنای تولید فرم یک روش...
۲۳ آبان ۱۳۹۷ - ۲۲:۲۴
تاریخ: ۲۳ آبان ۱۳۹۷
بازدید: 114
دسته بندی: معماری
معماری

معنای اعداد در معماری

  پایگاه خبری حقوق نیوز معنای اعداد در معماری صفر: در اسلام، مظهر ذات الهی است. صفر قبل از عدد یک می آید و زمانی که داستان...
۲۲ آبان ۱۳۹۷ - ۲۳:۱۴
تاریخ: ۲۲ آبان ۱۳۹۷
بازدید: 144
دسته بندی: معماری
معماری هخامنشی

هنر معماری در دوران هخامنشی(قسمت چهارم)

  مقابر دوره ی هخامنشیان از این دوره دو نوع مقبره شناخته می شود یکی به شکل اطاق و دیگری به صورت دخمه هایی که در کوه سنگی حجاری...
۱۱ مهر ۱۳۹۷ - ۱۴:۵۷
تاریخ: ۱۱ مهر ۱۳۹۷
بازدید: 168
دسته بندی: معماری
معماری هخامنشی

هنر معماری در دوران هخامنشی(قسمت سوم)

  کاخ تخت جمشید ظاهراً کاخ شوش پایان یافته بود که داریوش هخامنشی در موطن اصلی خود، در مجاور و در دامنه ی کوه رحمت در منطقه فارس،...
۰۲ مهر ۱۳۹۷ - ۱۱:۳۴
تاریخ: ۰۲ مهر ۱۳۹۷
بازدید: 204
دسته بندی: معماری
معماری هخامنشی

هنر معماری در دوران هخامنشی(قسمت دوم)

  هنر معماری در دوران هخامنشی کاخ شوش در زمانی که پاسارگاد همچنان آبادان بود، داریوش هخامنشی تصمیم گرفت شوش را پایتخت خود...
۲۷ شهریور ۱۳۹۷ - ۱۱:۴۸
تاریخ: ۲۷ شهریور ۱۳۹۷
بازدید: 130
دسته بندی: معماری
معماری هخامنشی

هنر معماری در دوران هخامنشی(قسمت اول)

  هنر معماری دوران هخامنشی عالیترین نمونه ی هنری هخامنشیان معماری شگفت‌آور آنها است. هخامنشیان در عرصه ی وسیع سرزمین خود از مهارت...
۲۵ شهریور ۱۳۹۷ - ۱۳:۴۶
تاریخ: ۲۵ شهریور ۱۳۹۷
بازدید: 399
دسته بندی: معماری
معماری ایرانی اسلامی

مصالح ساختمانی در بناهای دوره ی اسلامی ایران

مصالح ساختمانی در بناهای دوره ی اسلامی ایران مصالح ساختمانی که در ایجاد بناهای دوره ی اسلامی به کار می رفته متنوع...
۱۱ شهریور ۱۳۹۷ - ۰۳:۱۰
تاریخ: ۱۰ شهریور ۱۳۹۷
بازدید: 245
دسته بندی: معماری
معماری ایرانی اسلامی

عناصر تشکیل دهنده ی معماری ایرانی اسلامی(قسمت دوم)

  عناصر تشکیل دهنده ی معماری ایرانی اسلامی   چهار صفه قرن هشتم هجری تاریخ تکامل چهار صفه با موارد استفاده گوناگون...
۰۶ شهریور ۱۳۹۷ - ۲۰:۳۲
تاریخ: ۰۶ شهریور ۱۳۹۷
بازدید: 193
دسته بندی: معماری
معماری ایرانی اسلامی

عناصر تشکیل دهنده ی معماری ایرانی اسلامی(قسمت اول)

  عناصر تشکیل دهنده ی معماری ایرانی اسلامی هر بنای دوره ی اسلامی چه بنای مذهبی، مانند مسجد و مدرسه و چه غیرمذهبی، مانند کاروانسرا...
۰۵ شهریور ۱۳۹۷ - ۱۹:۲۵
تاریخ: ۰۵ شهریور ۱۳۹۷
بازدید: 409
دسته بندی: معماری
معماری ایران باستان

ویژگی‌های هنر معماری ایران باستان

  ویژگی‌های هنر معماری ایران باستان هنر معماری بدون تردید یکی از بارزترین مظاهر تمدن هر قوم و ملت و بهترین بازگو‌کننده ی نحوه ی...
۰۴ شهریور ۱۳۹۷ - ۱۷:۰۵
تاریخ: ۰۴ شهریور ۱۳۹۷
بازدید: 235
دسته بندی: معماری
معماری ایران

ویژگیهای معماری ایران در دوره اسلامی (قسمت پایانی)

  ویژگیهای معماری ایران در دوره اسلامی حمامها حمامها از دیگر بناهای غیرمذهبی ایران است که در شهرها و روستاهای مختلف احداث...
۰۲ شهریور ۱۳۹۷ - ۱۸:۵۲
تاریخ: ۰۲ شهریور ۱۳۹۷
بازدید: 148
دسته بندی: معماری
معماری ایران

ویژگیهای معماری ایران در دوره اسلامی 3

  ویژگیهای معماری ایران در دوره اسلامی کاخ‌ها احداث کاخها در ایران به گذشته های بسیار دور باز می گردد. مفهوم امروزی کاخ با...
۲۵ مرداد ۱۳۹۷ - ۲۰:۳۴
تاریخ: ۲۵ مرداد ۱۳۹۷
بازدید: 171
دسته بندی: معماری
معماری ایران

ویژگیهای معماری ایران در دوره اسلامی 2

  ویژگیهای معماری ایران در دوره اسلامی آرامگاه‌ها و زیازتگاه‌ها به طور کلی آرامگاه به بنایی گفته می شود که یک یا چند شخصیت...
۱۳ مرداد ۱۳۹۷ - ۱۹:۳۹
تاریخ: ۱۳ مرداد ۱۳۹۷
بازدید: 169
دسته بندی: معماری
مساجد تاریخی

معماری مساجد تاریخی به سبک ایرانی

پس از فروپاشی سلسله ساسانیان و ورود اسلام به ایران زمین ساخت مساجد آغاز شد. در سه قرن نخستین حکومت اسلامی در ایران، مساجد به شیوه‌ای بسیار ساده...
۲۳ تیر ۱۳۹۷ - ۱۴:۴۶
تاریخ: ۲۳ تیر ۱۳۹۷
بازدید: 236
دسته بندی: معماری
سرخط خبرها: