حقوق خبر

ادبیات

Feed Link JS News

دوباره می سازمت وطن - سیمین بهبهانی

پایگاه خبری حقوق نیوز دوباره می...
۲۰ اسفند ۱۳۹۸ - ۱۳:۴۳
تاریخ: ۲۰ اسفند ۱۳۹۸
بازدید: 274
دسته بندی: ادبیات

ضرب المثل های ایرانی (قسمت پایانی)

پایگاه خبری حقوق نیوز هرکه گوش...
۱۹ اسفند ۱۳۹۸ - ۱۲:۳۱
تاریخ: ۱۹ اسفند ۱۳۹۸
بازدید: 276
دسته بندی: ادبیات

ضرب المثل های ایرانی (قسمت بیست و پنجم)

پایگاه خبری حقوق نیوز نمک را...
۱۴ اسفند ۱۳۹۸ - ۱۱:۲۱
تاریخ: ۱۴ اسفند ۱۳۹۸
بازدید: 326
دسته بندی: ادبیات

گله عاشق - شهریار

پایگاه خبری حقوق نیوز گله...
۱۱ اسفند ۱۳۹۸ - ۱۳:۱۴
تاریخ: ۱۱ اسفند ۱۳۹۸
بازدید: 344
دسته بندی: ادبیات

ضرب المثل های ایرانی (قسمت بیست و چهارم)

پایگاه خبری حقوق نیوز مادر را...
۱۰ اسفند ۱۳۹۸ - ۱۲:۴۰
تاریخ: ۱۰ اسفند ۱۳۹۸
بازدید: 341
دسته بندی: ادبیات

کتاب قمارباز اثر داستایوفسکی، معرفی و نقد آن

پایگاه خبری حقوق نیوز کتاب قمار...
۱۰ اسفند ۱۳۹۸ - ۱۲:۳۲
تاریخ: ۱۰ اسفند ۱۳۹۸
بازدید: 340
دسته بندی: ادبیات

اسیر - فروغ فرخزاد

پایگاه خبری حقوق...
۱۴ بهمن ۱۳۹۸ - ۱۳:۱۱
تاریخ: ۱۴ بهمن ۱۳۹۸
بازدید: 341
دسته بندی: ادبیات

ضرب المثل های ایرانی (قسمت بیست و سوم)

پایگاه خبری حقوق نیوز کاسه کوزه...
۱۴ بهمن ۱۳۹۸ - ۱۱:۲۸
تاریخ: ۱۴ بهمن ۱۳۹۸
بازدید: 307
دسته بندی: ادبیات

ضرب المثل های ایرانی (قسمت بیست و دوم)

پایگاه خبری حقوق نیوز عمو...
۰۷ بهمن ۱۳۹۸ - ۱۳:۵۷
تاریخ: ۰۷ بهمن ۱۳۹۸
بازدید: 341
دسته بندی: ادبیات

شعر گمشده - احمد شاملو

پایگاه خبری حقوق نیوز شعر گمشده...
۲۱ آبان ۱۳۹۸ - ۱۲:۱۵
تاریخ: ۲۱ آبان ۱۳۹۸
بازدید: 367
دسته بندی: ادبیات
هوشنگ ابتهاج

زندگی نامه ی کامل امیر هوشنگ ابتهاج

پایگاه خبری حقوق نیوز بیوگرافی...
۱۹ آبان ۱۳۹۸ - ۱۱:۵۱
تاریخ: ۱۹ آبان ۱۳۹۸
بازدید: 375
دسته بندی: ادبیات

هر جایی - فروغ فرخزاد

  پایگاه خبری حقوق...
۱۲ آبان ۱۳۹۸ - ۱۳:۳۳
تاریخ: ۱۲ آبان ۱۳۹۸
بازدید: 397
دسته بندی: ادبیات

ضرب المثل های ایرانی (قسمت بیست و یکم)

پایگاه خبری حقوق نیوز شال و...
۱۱ آبان ۱۳۹۸ - ۱۴:۱۴
تاریخ: ۱۱ آبان ۱۳۹۸
بازدید: 330
دسته بندی: ادبیات

زندگی نامه ی احمد شاملو

پایگاه خبری حقوق نیوز بیوگرافی...
۰۴ آبان ۱۳۹۸ - ۱۲:۴۴
تاریخ: ۰۴ آبان ۱۳۹۸
بازدید: 342
دسته بندی: ادبیات

ضرب المثل های ایرانی (قسمت بیستم)

پایگاه خبری حقوق نیوز زاغ سیاه...
۳۰ مهر ۱۳۹۸ - ۱۱:۰۱
تاریخ: ۳۰ مهر ۱۳۹۸
بازدید: 314
دسته بندی: ادبیات

ضرب المثل های ایرانی (قسمت نوزدهم)

پایگاه خبری حقوق نیوز دست به...
۲۸ مهر ۱۳۹۸ - ۱۰:۴۹
تاریخ: ۲۸ مهر ۱۳۹۸
بازدید: 315
دسته بندی: ادبیات

ضرب المثل های ایرانی (قسمت هجدهم)

پایگاه خبری حقوق نیوز خر چه...
۲۳ مهر ۱۳۹۸ - ۱۱:۳۹
تاریخ: ۲۳ مهر ۱۳۹۸
بازدید: 308
دسته بندی: ادبیات

من نه منم - مولانا

پایگاه خبری حقوق نیوز من نه...
۰۹ مهر ۱۳۹۸ - ۱۲:۰۲
تاریخ: ۰۹ مهر ۱۳۹۸
بازدید: 506
دسته بندی: ادبیات

رویا - فروغ فرخزاد

پایگاه خبری حقوق...
۰۷ مهر ۱۳۹۸ - ۱۰:۴۲
تاریخ: ۰۷ مهر ۱۳۹۸
بازدید: 426
دسته بندی: ادبیات

بیمار - احمد شاملو

پایگاه خبری حقوق نیوز بیمار...
۰۶ مهر ۱۳۹۸ - ۱۲:۱۰
تاریخ: ۰۶ مهر ۱۳۹۸
بازدید: 426
دسته بندی: ادبیات
سرخط خبرها: