حقوق خبر

ادبیات

Feed Link JS News
هوشنگ ابتهاج

زندگی نامه ی کامل امیر هوشنگ ابتهاج

پایگاه خبری حقوق نیوز بیوگرافی...
۱۹ آبان ۱۳۹۸ - ۱۱:۵۱
تاریخ: ۱۹ آبان ۱۳۹۸
بازدید: 249
دسته بندی: ادبیات

ضرب المثل های ایرانی (قسمت بیست و یکم)

پایگاه خبری حقوق نیوز شال و...
۱۱ آبان ۱۳۹۸ - ۱۴:۱۴
تاریخ: ۱۱ آبان ۱۳۹۸
بازدید: 267
دسته بندی: ادبیات

زندگی نامه ی احمد شاملو

پایگاه خبری حقوق نیوز بیوگرافی...
۰۴ آبان ۱۳۹۸ - ۱۲:۴۴
تاریخ: ۰۴ آبان ۱۳۹۸
بازدید: 250
دسته بندی: ادبیات

ضرب المثل های ایرانی (قسمت بیستم)

پایگاه خبری حقوق نیوز زاغ سیاه...
۳۰ مهر ۱۳۹۸ - ۱۱:۰۱
تاریخ: ۳۰ مهر ۱۳۹۸
بازدید: 248
دسته بندی: ادبیات

ضرب المثل های ایرانی (قسمت نوزدهم)

پایگاه خبری حقوق نیوز دست به...
۲۸ مهر ۱۳۹۸ - ۱۰:۴۹
تاریخ: ۲۸ مهر ۱۳۹۸
بازدید: 256
دسته بندی: ادبیات

ضرب المثل های ایرانی (قسمت هجدهم)

پایگاه خبری حقوق نیوز خر چه...
۲۳ مهر ۱۳۹۸ - ۱۱:۳۹
تاریخ: ۲۳ مهر ۱۳۹۸
بازدید: 250
دسته بندی: ادبیات

ضرب المثل های ایرانی (قسمت هفدهم)

پایگاه خبری حقوق نیوز حرف راست...
۰۶ مهر ۱۳۹۸ - ۱۱:۲۸
تاریخ: ۰۶ مهر ۱۳۹۸
بازدید: 313
دسته بندی: ادبیات

ضرب المثل های ایرانی (قسمت شانزدهم)

پایگاه خبری حقوق نیوز چنته خالی...
۳۱ شهریور ۱۳۹۸ - ۱۲:۱۹
تاریخ: ۳۱ شهریور ۱۳۹۸
بازدید: 328
دسته بندی: ادبیات

ضرب المثل های ایرانی (قسمت پانزدهم)

پایگاه خبری حقوق نیوز جهوده خون...
۲۷ شهریور ۱۳۹۸ - ۱۳:۲۹
تاریخ: ۲۷ شهریور ۱۳۹۸
بازدید: 349
دسته بندی: ادبیات

ضرب المثل های ایرانی (قسمت چهاردهم)

پایگاه خبری حقوق نیوز تیری در...
۲۳ شهریور ۱۳۹۸ - ۱۳:۴۲
تاریخ: ۲۳ شهریور ۱۳۹۸
بازدید: 252
دسته بندی: ادبیات

ضرب المثل های ایرانی (قسمت سیزدهم)

پایگاه خبری حقوق نیوز تر و خشک...
۱۷ شهریور ۱۳۹۸ - ۱۳:۵۶
تاریخ: ۱۷ شهریور ۱۳۹۸
بازدید: 317
دسته بندی: ادبیات

ضرب المثل های ایرانی (قسمت دوازدهم)

پایگاه خبری حقوق نیوز پول مثل...
۱۳ شهریور ۱۳۹۸ - ۱۱:۴۵
تاریخ: ۱۳ شهریور ۱۳۹۸
بازدید: 294
دسته بندی: ادبیات
نبرد قهرمان با اژدها

نبرد قهرمان با اژدها در روایت های حماسی ایران (3)

  پایگاه خبری حقوق...
۱۱ شهریور ۱۳۹۸ - ۱۱:۴۰
تاریخ: ۱۱ شهریور ۱۳۹۸
بازدید: 381
دسته بندی: ادبیات

ضرب المثل های ایرانی (قسمت یازدهم)

پایگاه خبری حقوق نیوز پا را به...
۰۹ شهریور ۱۳۹۸ - ۱۲:۵۵
تاریخ: ۰۹ شهریور ۱۳۹۸
بازدید: 290
دسته بندی: ادبیات
نبرد قهرمان با اژدها

نبرد قهرمان با اژدها در روایت های حماسی ایران (2)

  پایگاه خبری حقوق...
۰۷ شهریور ۱۳۹۸ - ۱۴:۱۱
تاریخ: ۰۷ شهریور ۱۳۹۸
بازدید: 353
دسته بندی: ادبیات
نبرد قهرمان با اژدها

نبرد قهرمان با اژدها در روایت های حماسی ایران (1)

  پایگاه خبری حقوق نیوز نبرد...
۰۵ شهریور ۱۳۹۸ - ۱۲:۵۴
تاریخ: ۰۵ شهریور ۱۳۹۸
بازدید: 435
دسته بندی: ادبیات

ضرب المثل های ایرانی (قسمت دهم)

پایگاه خبری حقوق نیوز به دعای...
۰۵ شهریور ۱۳۹۸ - ۱۲:۰۹
تاریخ: ۰۵ شهریور ۱۳۹۸
بازدید: 290
دسته بندی: ادبیات

ضرب المثل های ایرانی (قسمت نهم)

پایگاه خبری حقوق نیوز بز خر...
۰۲ شهریور ۱۳۹۸ - ۱۲:۱۸
تاریخ: ۰۲ شهریور ۱۳۹۸
بازدید: 311
دسته بندی: ادبیات
نادر ابراهیمی

چهل نامه‌ی کوتاه به همسرم (قسمت پایانی)

پایگاه خبری حقوق نیوز چهلمین...
۳۱ مرداد ۱۳۹۸ - ۱۲:۲۵
تاریخ: ۳۱ مرداد ۱۳۹۸
بازدید: 335
دسته بندی: ادبیات

ضرب المثل های ایرانی (قسمت هشتم)

پایگاه خبری حقوق نیوز بالا...
۳۰ مرداد ۱۳۹۸ - ۱۳:۴۵
تاریخ: ۳۰ مرداد ۱۳۹۸
بازدید: 292
دسته بندی: ادبیات
سرخط خبرها: