حقوق خبر

ادبیات

Feed Link JS News

ضرب المثل های ایرانی (قسمت چهاردهم)

پایگاه خبری حقوق نیوز توبه گرگ...
۲۳ شهریور ۱۳۹۸ - ۱۳:۴۲
تاریخ: دیروز
بازدید: 26
دسته بندی: ادبیات

ضرب المثل های ایرانی (قسمت سیزدهم)

پایگاه خبری حقوق نیوز تا نباشد...
۱۷ شهریور ۱۳۹۸ - ۱۳:۵۶
تاریخ: ۱۷ شهریور ۱۳۹۸
بازدید: 83
دسته بندی: ادبیات

ضرب المثل های ایرانی (قسمت دوازدهم)

پایگاه خبری حقوق نیوز پشت چشم...
۱۳ شهریور ۱۳۹۸ - ۱۱:۴۵
تاریخ: ۱۳ شهریور ۱۳۹۸
بازدید: 118
دسته بندی: ادبیات
نبرد قهرمان با اژدها

نبرد قهرمان با اژدها در روایت های حماسی ایران (3)

  پایگاه خبری حقوق...
۱۱ شهریور ۱۳۹۸ - ۱۱:۴۰
تاریخ: ۱۱ شهریور ۱۳۹۸
بازدید: 144
دسته بندی: ادبیات

ضرب المثل های ایرانی (قسمت یازدهم)

پایگاه خبری حقوق نیوز به ماه می...
۰۹ شهریور ۱۳۹۸ - ۱۲:۵۵
تاریخ: ۰۹ شهریور ۱۳۹۸
بازدید: 143
دسته بندی: ادبیات
نبرد قهرمان با اژدها

نبرد قهرمان با اژدها در روایت های حماسی ایران (2)

  پایگاه خبری حقوق...
۰۷ شهریور ۱۳۹۸ - ۱۴:۱۱
تاریخ: ۰۷ شهریور ۱۳۹۸
بازدید: 175
دسته بندی: ادبیات

ضرب المثل های ایرانی (قسمت دهم)

پایگاه خبری حقوق نیوز بوی حلواش...
۰۵ شهریور ۱۳۹۸ - ۱۲:۰۹
تاریخ: ۰۵ شهریور ۱۳۹۸
بازدید: 176
دسته بندی: ادبیات
نبرد قهرمان با اژدها

نبرد قهرمان با اژدها در روایت های حماسی ایران (1)

  پایگاه خبری حقوق نیوز نبرد...
۰۵ شهریور ۱۳۹۸ - ۱۲:۵۴
تاریخ: ۰۵ شهریور ۱۳۹۸
بازدید: 231
دسته بندی: ادبیات

ضرب المثل های ایرانی (قسمت نهم)

پایگاه خبری حقوق نیوز برای...
۰۲ شهریور ۱۳۹۸ - ۱۲:۱۸
تاریخ: ۰۲ شهریور ۱۳۹۸
بازدید: 189
دسته بندی: ادبیات
نادر ابراهیمی

چهل نامه‌ی کوتاه به همسرم (قسمت پایانی)

پایگاه خبری حقوق نیوز چهلمین...
۳۱ مرداد ۱۳۹۸ - ۱۲:۲۵
تاریخ: ۳۱ مرداد ۱۳۹۸
بازدید: 205
دسته بندی: ادبیات

ضرب المثل های ایرانی (قسمت هشتم)

پایگاه خبری حقوق نیوز با...
۳۰ مرداد ۱۳۹۸ - ۱۳:۴۵
تاریخ: ۳۰ مرداد ۱۳۹۸
بازدید: 184
دسته بندی: ادبیات
نادر ابراهیمی

چهل نامه‌ی کوتاه به همسرم (قسمت 22)

پایگاه خبری حقوق نیوز نامه ی سی...
۲۶ مرداد ۱۳۹۸ - ۱۸:۵۴
تاریخ: ۲۶ مرداد ۱۳۹۸
بازدید: 174
دسته بندی: ادبیات

ضرب المثل های ایرانی (قسمت هفتم)

پایگاه خبری حقوق نیوز اول...
۲۶ مرداد ۱۳۹۸ - ۱۴:۱۶
تاریخ: ۲۶ مرداد ۱۳۹۸
بازدید: 179
دسته بندی: ادبیات

ضرب المثل های ایرانی (قسمت ششم)

  پایگاه خبری حقوق...
۲۲ مرداد ۱۳۹۸ - ۱۲:۰۷
تاریخ: ۲۲ مرداد ۱۳۹۸
بازدید: 173
دسته بندی: ادبیات
نادر ابراهیمی

چهل نامه‌ی کوتاه به همسرم (قسمت 21)

پایگاه خبری حقوق نیوز نامه ی سی...
۲۰ مرداد ۱۳۹۸ - ۱۱:۵۰
تاریخ: ۲۰ مرداد ۱۳۹۸
بازدید: 174
دسته بندی: ادبیات

ضرب المثل های ایرانی (قسمت پنجم)

  پایگاه خبری حقوق نیوز از تو...
۱۹ مرداد ۱۳۹۸ - ۱۳:۵۳
تاریخ: ۱۹ مرداد ۱۳۹۸
بازدید: 448
دسته بندی: ادبیات
نادر ابراهیمی

چهل نامه‌ی کوتاه به همسرم (قسمت 20)

پایگاه خبری حقوق نیوز نامه ی سی...
۱۷ مرداد ۱۳۹۸ - ۱۲:۵۴
تاریخ: ۱۷ مرداد ۱۳۹۸
بازدید: 452
دسته بندی: ادبیات

ضرب المثل های ایرانی (قسمت چهارم)

  پایگاه خبری حقوق نیوز آیه...
۱۵ مرداد ۱۳۹۸ - ۱۲:۴۱
تاریخ: ۱۵ مرداد ۱۳۹۸
بازدید: 200
دسته بندی: ادبیات
نادر ابراهیمی

چهل نامه‌ی کوتاه به همسرم (قسمت 19)

  پایگاه خبری حقوق نیوز نامه...
۱۴ مرداد ۱۳۹۸ - ۱۳:۴۱
تاریخ: ۱۴ مرداد ۱۳۹۸
بازدید: 199
دسته بندی: ادبیات
نادر ابراهیمی

چهل نامه‌ی کوتاه به همسرم (قسمت 18)

  پایگاه خبری حقوق نیوز نامه...
۱۰ مرداد ۱۳۹۸ - ۱۲:۰۱
تاریخ: ۱۰ مرداد ۱۳۹۸
بازدید: 231
دسته بندی: ادبیات
سرخط خبرها: