حقوق خبر

ادبیات

Feed Link JS News

چهل نامه‌ی کوتاه به همسرم (قسمت 8)

  پایگاه خبری حقوق نیوز چهل...
۰۵ خرداد ۱۳۹۸ - ۱۴:۱۳
تاریخ: ۱۸ ساعت قبل
بازدید: 81
دسته بندی: ادبیات

چهل نامه‌ی کوتاه به همسرم (قسمت 7)

  پایگاه خبری حقوق نیوز چهل...
۰۲ خرداد ۱۳۹۸ - ۱۴:۰۰
تاریخ: ۰۲ خرداد ۱۳۹۸
بازدید: 219
دسته بندی: ادبیات

نویسندگان مشهور جهان چه مشاغلی داشتند؟

در گزارش پیش‌ رو به شغل‌های روزانه و پیشه...
۲۹ ارديبهشت ۱۳۹۸ - ۱۱:۳۲
تاریخ: ۲۹ ارديبهشت ۱۳۹۸
بازدید: 111
دسته بندی: ادبیات
جوایز ادبی مستقل در دنیا

جوایز ادبی مستقل در دنیا

پایگاه خبری حقوق نیوز جایزه ی من بوکر...
۲۶ ارديبهشت ۱۳۹۸ - ۱۳:۱۲
تاریخ: ۲۶ ارديبهشت ۱۳۹۸
بازدید: 115
دسته بندی: ادبیات

چهل نامه‌ی کوتاه به همسرم (قسمت 6)

  پایگاه خبری حقوق نیوز چهل...
۲۶ ارديبهشت ۱۳۹۸ - ۱۶:۴۴
تاریخ: ۲۶ ارديبهشت ۱۳۹۸
بازدید: 119
دسته بندی: ادبیات
شاپور جورکش

ادب معاصر بدون پایه‌های کلاسیک امکان ندارد/چرا نویسندگان ما از مطالعه آثار خیال‌انگیز بومی حس بی‌نیازی دارند؟!

پایگاه خبری حقوق نیوز ادب معاصر بدون...
۲۳ ارديبهشت ۱۳۹۸ - ۰۹:۳۱
تاریخ: ۲۳ ارديبهشت ۱۳۹۸
بازدید: 131
دسته بندی: ادبیات
سعدی

مدارا و تـساهل از دیـدگاه سعدی (قسمت 3)

  پایگاه خبری حقوق نیوز مدارا...
۰۷ ارديبهشت ۱۳۹۸ - ۱۱:۱۰
تاریخ: ۰۷ ارديبهشت ۱۳۹۸
بازدید: 160
دسته بندی: ادبیات
سعدی

مدارا و تـساهل از دیـدگاه سعدی (قسمت پایانی)

  پایگاه خبری حقوق نیوز مدارا...
۱۸ ارديبهشت ۱۳۹۸ - ۱۲:۲۲
تاریخ: ۱۸ ارديبهشت ۱۳۹۸
بازدید: 140
دسته بندی: ادبیات

حذف شدن تاریخ مادها و هخامنشیان در حماسه ی ملی ایران (قسمت پایانی)

پایگاه خبری حقوق نیوز حذف شدن تاریخ...
۱۶ ارديبهشت ۱۳۹۸ - ۱۹:۱۲
تاریخ: ۱۶ ارديبهشت ۱۳۹۸
بازدید: 149
دسته بندی: ادبیات

چهل نامه‌ی کوتاه به همسرم (قسمت 5)

  پایگاه خبری حقوق نیوز چهل...
۱۲ ارديبهشت ۱۳۹۸ - ۱۳:۱۶
تاریخ: ۱۲ ارديبهشت ۱۳۹۸
بازدید: 164
دسته بندی: ادبیات
سعدی

مدارا و تـساهل از دیـدگاه سعدی (قسمت 4)

  پایگاه خبری حقوق نیوز مدارا...
۱۰ ارديبهشت ۱۳۹۸ - ۱۲:۳۹
تاریخ: ۱۰ ارديبهشت ۱۳۹۸
بازدید: 152
دسته بندی: ادبیات

حذف شدن تاریخ مادها و هخامنشیان در حماسه ی ملی ایران (قسمت 1)

  پایگاه خبری حقوق نیوز حذف...
۰۹ ارديبهشت ۱۳۹۸ - ۱۹:۵۹
تاریخ: ۰۹ ارديبهشت ۱۳۹۸
بازدید: 148
دسته بندی: ادبیات
فرخی یزدی

فرخی یزدی در ادبیات معاصر ایران

  پایگاه خبری حقوق نیوز فرخی...
۰۴ ارديبهشت ۱۳۹۸ - ۲۰:۴۰
تاریخ: ۰۴ ارديبهشت ۱۳۹۸
بازدید: 176
دسته بندی: ادبیات
سعدی

مدارا و تـساهل از دیـدگاه سعدی (قسمت 2)

  پایگاه خبری حقوق نیوز مدارا...
۳۱ فروردين ۱۳۹۸ - ۱۱:۵۹
تاریخ: ۳۱ فروردين ۱۳۹۸
بازدید: 134
دسته بندی: ادبیات
لیبرالیسم و ادبیات

لیبرالیسم در ادبیات غرب

  پایگاه خبری حقوق...
۲۹ فروردين ۱۳۹۸ - ۱۲:۳۵
تاریخ: ۲۹ فروردين ۱۳۹۸
بازدید: 147
دسته بندی: ادبیات
سعدی

مدارا و تـساهل از دیـدگاه سعدی (قسمت 1)

  پایگاه خبری حقوق نیوز مدارا...
۲۸ فروردين ۱۳۹۸ - ۱۴:۱۳
تاریخ: ۲۸ فروردين ۱۳۹۸
بازدید: 157
دسته بندی: ادبیات

چهل نامه‌ی کوتاه به همسرم (قسمت 4)

  پایگاه خبری حقوق نیوز چهل...
۰۹ بهمن ۱۳۹۷ - ۱۲:۳۳
تاریخ: ۰۹ بهمن ۱۳۹۷
بازدید: 152
دسته بندی: ادبیات

موقعیت‌ زنان در اندیشه شاعران و نویسندگان ایرانی

پایگاه خبری حقوق نیوز جایگاه زنان در...
۳۰ دی ۱۳۹۷ - ۱۹:۳۹
تاریخ: ۳۰ دی ۱۳۹۷
بازدید: 590
دسته بندی: ادبیات
نادر ابراهیمی

چهل نامه‌ی کوتاه به همسرم (قسمت 3)

  پایگاه خبری حقوق نیوز چهل...
۱۹ دی ۱۳۹۷ - ۱۹:۱۷
تاریخ: ۱۹ دی ۱۳۹۷
بازدید: 163
دسته بندی: ادبیات
نادر ابراهیمی

چهل نامه‌ی کوتاه به همسرم (قسمت 2)

  پایگاه خبری حقوق نیوز چهل...
۱۲ دی ۱۳۹۷ - ۲۳:۰۷
تاریخ: ۱۲ دی ۱۳۹۷
بازدید: 153
دسته بندی: ادبیات
سرخط خبرها: