حقوق خبر

ادبیات

Feed Link JS News
نادر ابراهیمی

چهل نامه‌ی کوتاه به همسرم (قسمت 16)

  پایگاه خبری حقوق نیوز چهل...
۲۹ تیر ۱۳۹۸ - ۱۴:۱۰
تاریخ: ۸ ساعت قبل
بازدید: 28
دسته بندی: ادبیات
نادر ابراهیمی

چهل نامه‌ی کوتاه به همسرم (قسمت 15)

  پایگاه خبری حقوق نیوز چهل...
۲۶ تیر ۱۳۹۸ - ۱۳:۵۵
تاریخ: ۲۶ تیر ۱۳۹۸
بازدید: 182
دسته بندی: ادبیات
نادر ابراهیمی

چهل نامه‌ی کوتاه به همسرم (قسمت 14)

  پایگاه خبری حقوق نیوز چهل...
۲۴ تیر ۱۳۹۸ - ۱۲:۲۶
تاریخ: ۲۴ تیر ۱۳۹۸
بازدید: 194
دسته بندی: ادبیات
نادر ابراهیمی

چهل نامه‌ی کوتاه به همسرم (قسمت 13)

  پایگاه خبری حقوق...
۱۹ تیر ۱۳۹۸ - ۱۷:۲۲
تاریخ: ۱۹ تیر ۱۳۹۸
بازدید: 305
دسته بندی: ادبیات
نادر ابراهیمی

چهل نامه‌ی کوتاه به همسرم (قسمت 12)

  پایگاه خبری حقوق نیوز چهل...
۱۶ تیر ۱۳۹۸ - ۱۳:۰۷
تاریخ: ۱۶ تیر ۱۳۹۸
بازدید: 293
دسته بندی: ادبیات
نادر ابراهیمی

چهل نامه‌ی کوتاه به همسرم (قسمت 11)

  پایگاه خبری حقوق نیوز چهل...
۱۳ تیر ۱۳۹۸ - ۱۳:۳۳
تاریخ: ۱۳ تیر ۱۳۹۸
بازدید: 328
دسته بندی: ادبیات
نادر ابراهیمی

چهل نامه‌ی کوتاه به همسرم (قسمت 10)

  پایگاه خبری حقوق نیوز چهل...
۱۱ تیر ۱۳۹۸ - ۱۳:۱۶
تاریخ: ۱۱ تیر ۱۳۹۸
بازدید: 334
دسته بندی: ادبیات

چهل نامه‌ی کوتاه به همسرم (قسمت 9)

    پایگاه خبری حقوق...
۱۲ خرداد ۱۳۹۸ - ۱۲:۴۵
تاریخ: ۱۲ خرداد ۱۳۹۸
بازدید: 690
دسته بندی: ادبیات

چهل نامه‌ی کوتاه به همسرم (قسمت 8)

  پایگاه خبری حقوق نیوز چهل...
۰۵ خرداد ۱۳۹۸ - ۱۴:۱۳
تاریخ: ۰۵ خرداد ۱۳۹۸
بازدید: 384
دسته بندی: ادبیات

چهل نامه‌ی کوتاه به همسرم (قسمت 7)

  پایگاه خبری حقوق نیوز چهل...
۰۲ خرداد ۱۳۹۸ - ۱۴:۰۰
تاریخ: ۰۲ خرداد ۱۳۹۸
بازدید: 451
دسته بندی: ادبیات

نویسندگان مشهور جهان چه مشاغلی داشتند؟

در گزارش پیش‌ رو به شغل‌های روزانه و پیشه...
۲۹ ارديبهشت ۱۳۹۸ - ۱۱:۳۲
تاریخ: ۲۹ ارديبهشت ۱۳۹۸
بازدید: 227
دسته بندی: ادبیات
جوایز ادبی مستقل در دنیا

جوایز ادبی مستقل در دنیا

پایگاه خبری حقوق نیوز جایزه ی من بوکر...
۲۶ ارديبهشت ۱۳۹۸ - ۱۳:۱۲
تاریخ: ۲۶ ارديبهشت ۱۳۹۸
بازدید: 215
دسته بندی: ادبیات

چهل نامه‌ی کوتاه به همسرم (قسمت 6)

  پایگاه خبری حقوق نیوز چهل...
۲۶ ارديبهشت ۱۳۹۸ - ۱۶:۴۴
تاریخ: ۲۶ ارديبهشت ۱۳۹۸
بازدید: 235
دسته بندی: ادبیات
شاپور جورکش

ادب معاصر بدون پایه‌های کلاسیک امکان ندارد/چرا نویسندگان ما از مطالعه آثار خیال‌انگیز بومی حس بی‌نیازی دارند؟!

پایگاه خبری حقوق نیوز ادب معاصر بدون...
۲۳ ارديبهشت ۱۳۹۸ - ۰۹:۳۱
تاریخ: ۲۳ ارديبهشت ۱۳۹۸
بازدید: 209
دسته بندی: ادبیات
سعدی

مدارا و تـساهل از دیـدگاه سعدی (قسمت 3)

  پایگاه خبری حقوق نیوز مدارا...
۰۷ ارديبهشت ۱۳۹۸ - ۱۱:۱۰
تاریخ: ۰۷ ارديبهشت ۱۳۹۸
بازدید: 228
دسته بندی: ادبیات
سعدی

مدارا و تـساهل از دیـدگاه سعدی (قسمت پایانی)

  پایگاه خبری حقوق نیوز مدارا...
۱۸ ارديبهشت ۱۳۹۸ - ۱۲:۲۲
تاریخ: ۱۸ ارديبهشت ۱۳۹۸
بازدید: 202
دسته بندی: ادبیات

حذف شدن تاریخ مادها و هخامنشیان در حماسه ی ملی ایران (قسمت پایانی)

پایگاه خبری حقوق نیوز حذف شدن تاریخ...
۱۶ ارديبهشت ۱۳۹۸ - ۱۹:۱۲
تاریخ: ۱۶ ارديبهشت ۱۳۹۸
بازدید: 210
دسته بندی: ادبیات

چهل نامه‌ی کوتاه به همسرم (قسمت 5)

  پایگاه خبری حقوق نیوز چهل...
۱۲ ارديبهشت ۱۳۹۸ - ۱۳:۱۶
تاریخ: ۱۲ ارديبهشت ۱۳۹۸
بازدید: 226
دسته بندی: ادبیات
سعدی

مدارا و تـساهل از دیـدگاه سعدی (قسمت 4)

  پایگاه خبری حقوق نیوز مدارا...
۱۰ ارديبهشت ۱۳۹۸ - ۱۲:۳۹
تاریخ: ۱۰ ارديبهشت ۱۳۹۸
بازدید: 214
دسته بندی: ادبیات

حذف شدن تاریخ مادها و هخامنشیان در حماسه ی ملی ایران (قسمت 1)

  پایگاه خبری حقوق نیوز حذف...
۰۹ ارديبهشت ۱۳۹۸ - ۱۹:۵۹
تاریخ: ۰۹ ارديبهشت ۱۳۹۸
بازدید: 210
دسته بندی: ادبیات
سرخط خبرها: