حقوق خبر

روانشناسان جهان

Feed Link JS News
Martin Seligman

زندگی نامه ی مارتین سِلیگمن

پایگاه خبری حقوق نیوز مارتین...
۰۷ مهر ۱۳۹۸ - ۱۳:۵۴
تاریخ: ۰۷ مهر ۱۳۹۸
بازدید: 475
Eric Berne

اریک برن را بشناسید! (قسمت دوم)

پایگاه خبری حقوق نیوز اریک برن...
۱۰ شهریور ۱۳۹۸ - ۱۱:۲۱
تاریخ: ۱۰ شهریور ۱۳۹۸
بازدید: 366
Eric Berne

اریک برن را بشناسید! (قسمت اول)

پایگاه خبری حقوق نیوز اریک برن...
۰۶ شهریور ۱۳۹۸ - ۱۳:۳۰
تاریخ: ۰۶ شهریور ۱۳۹۸
بازدید: 420
Alfred Binet

زندگی نامه آلفرد بینه (قسمت دوم)

پایگاه خبری حقوق نیوز آلفرد...
۲۲ مرداد ۱۳۹۸ - ۱۳:۳۰
تاریخ: ۲۲ مرداد ۱۳۹۸
بازدید: 361
دانیل گیلبرت(Daniel Gilbert)

دانیل گیلبرت را بشناسید!

  پایگاه خبری حقوق نیوز دانیل...
۲۴ فروردين ۱۳۹۸ - ۱۹:۲۸
تاریخ: ۲۴ فروردين ۱۳۹۸
بازدید: 954
Alfred Binet

زندگی نامه آلفرد بینه (قسمت اول)

پایگاه خبری حقوق نیوز آلفرد...
۱۹ مرداد ۱۳۹۸ - ۱۴:۵۶
تاریخ: ۱۹ مرداد ۱۳۹۸
بازدید: 447
Erik Erikson

زندگی نامه ی اریک اریکسون و مراحل رشد روانی اجتماعی او (قسمت دوم)

پایگاه خبری حقوق نیوز اریک...
۱۴ مرداد ۱۳۹۸ - ۱۲:۳۵
تاریخ: ۱۴ مرداد ۱۳۹۸
بازدید: 361
اریک اریکسون (Erik Erikson)

زندگی نامه ی اریک اریکسون و مراحل رشد روانی اجتماعی او (قسمت اول)

  پایگاه خبری حقوق...
۰۹ مرداد ۱۳۹۸ - ۱۴:۰۵
تاریخ: ۰۹ مرداد ۱۳۹۸
بازدید: 463
Karen Horney

بیوگرافی کارن دانیلسن هورنای و نظریه روانکاوی اجتماعی (قسمت دوم)

  پایگاه خبری حقوق نیوز کارن...
۳۰ تیر ۱۳۹۸ - ۱۱:۰۸
تاریخ: ۳۰ تیر ۱۳۹۸
بازدید: 542
کارن دانیلسن هورنای (Karen Horney)

بیوگرافی کارن دانیلسن هورنای و نظریه روانکاوی اجتماعی (قسمت اول)

  پایگاه خبری حقوق...
۲۷ تیر ۱۳۹۸ - ۱۱:۳۶
تاریخ: ۲۷ تیر ۱۳۹۸
بازدید: 581
ملانی کلاین (Melanie Klein)

ملانی کلاین را بشناسید! (قسمت دوم)

  پایگاه خبری حقوق...
۲۵ تیر ۱۳۹۸ - ۱۴:۰۶
تاریخ: ۲۵ تیر ۱۳۹۸
بازدید: 613
ملانی کلاین (Melanie Klein)

ملانی کلاین را بشناسید! (قسمت اول)

  پایگاه خبری حقوق...
۲۴ تیر ۱۳۹۸ - ۱۴:۳۰
تاریخ: ۲۴ تیر ۱۳۹۸
بازدید: 622
آبراهام مزلو (Abraham Maslow)

بیوگرافی آبراهام مزلو و نظریه سلسله مراتب نیاز ها (قسمت دوم)

  پایگاه خبری حقوق...
۱۹ تیر ۱۳۹۸ - ۱۳:۴۷
تاریخ: ۱۹ تیر ۱۳۹۸
بازدید: 681
آبراهام مزلو (Abraham Maslow)

بیوگرافی آبراهام مزلو و نظریه سلسله مراتب نیاز ها (قسمت اول)

  پایگاه خبری حقوق...
۱۷ تیر ۱۳۹۸ - ۱۲:۲۱
تاریخ: ۱۷ تیر ۱۳۹۸
بازدید: 675
ژان پیاژه (Jean Piaget)

ژان پیاژه و نظریه ی رشد شناختی او (قسمت دوم)

  پایگاه خبری حقوق...
۱۳ تیر ۱۳۹۸ - ۱۱:۵۸
تاریخ: ۱۳ تیر ۱۳۹۸
بازدید: 751
ژان پیاژه (Jean Piaget)

ژان پیاژه و نظریه ی رشد شناختی او (قسمت اول)

  پایگاه خبری حقوق نیوز ژان...
۱۲ تیر ۱۳۹۸ - ۱۲:۲۰
تاریخ: ۱۲ تیر ۱۳۹۸
بازدید: 694
آنا فروید (Anna Freud)

زندگی نامه ی آنا فروید و بررسی دیدگاه او

پایگاه خبری حقوق نیوز آنا فروید...
۱۸ خرداد ۱۳۹۸ - ۱۳:۱۹
تاریخ: ۱۸ خرداد ۱۳۹۸
بازدید: 1038
کارل راجرز (Carl Rogers)

بیوگرافی کارل راجرز

  پایگاه خبری حقوق نیوز کارل...
۰۱ اسفند ۱۳۹۷ - ۱۲:۲۸
تاریخ: ۰۱ اسفند ۱۳۹۷
بازدید: 534
ویکتور فرانکل (Viktor Frankl)

زندگی نامه ویکتور فرانکل و نظریه معنا درمانی

  پایگاه خبری حقوق...
۱۱ دی ۱۳۹۷ - ۱۳:۲۶
تاریخ: ۱۱ دی ۱۳۹۷
بازدید: 1023
ایوان پاولف (Ivan Pavlov)

ایوان پاولف و نظریه یادگیری او (قسمت دوم)

  پایگاه خبری حقوق نیوز ایوان...
۰۳ دی ۱۳۹۷ - ۱۵:۵۴
تاریخ: ۰۳ دی ۱۳۹۷
بازدید: 1094
سرخط خبرها: