حقوق خبر

کسب و کار

Feed Link JS News
100 کلید موفقیت در کار

100 کلید موفقیت در کار (25)

پایگاه خبری حقوق نیوز نکات مهم...
۱۹ آبان ۱۳۹۸ - ۱۲:۱۱
تاریخ: ۱۹ آبان ۱۳۹۸
بازدید: 54
دسته بندی: کسب و کار
مایکل مگین

کار تیمی (قسمت 1)

  ● کار تیمی چه کسی می تواند...
۱۹ آبان ۱۳۹۸ - ۱۱:۴۸
تاریخ: ۱۹ آبان ۱۳۹۸
بازدید: 54
دسته بندی: کتاب
ریک برینکمن - ریک کرشنر

کار با آدم های سخت (قسمت 3)

  ■ تفاوت ها را کاهش دهید چه...
۱۸ آبان ۱۳۹۸ - ۱۲:۳۷
تاریخ: ۱۸ آبان ۱۳۹۸
بازدید: 71
دسته بندی: کتاب
ریچارد کارلسون

100 کلید موفقیت در کار (24)

پایگاه خبری حقوق نیوز نکات مهم...
۱۲ آبان ۱۳۹۸ - ۱۲:۱۷
تاریخ: ۱۲ آبان ۱۳۹۸
بازدید: 114
دسته بندی: کسب و کار
ریک برینکمن - ریک کرشنر

کار با آدم های سخت (قسمت 2)

  ■ درک نخستین نیت: انجام...
۱۲ آبان ۱۳۹۸ - ۱۳:۱۰
تاریخ: ۱۲ آبان ۱۳۹۸
بازدید: 113
دسته بندی: کتاب
پرویز درگی

چهل گفتار پیرامون ارتقای مهارتهای شخصی در کسب و کار 5

  ارتقای مهارتهای شخصی در کسب و کار...
۱۱ آبان ۱۳۹۸ - ۱۳:۱۵
تاریخ: ۱۱ آبان ۱۳۹۸
بازدید: 127
دسته بندی: کتاب
ریک برینکمن - ریک کرشنر

کار با آدم های سخت (قسمت 1)

  ■ کار با آدم های سخت آدم...
۰۹ آبان ۱۳۹۸ - ۱۱:۱۴
تاریخ: ۰۹ آبان ۱۳۹۸
بازدید: 137
دسته بندی: کتاب
آدی تاتارکو Adi Tatakrko

آدی تاتارکو Adi Tatakrko را بشناسید

  آدی تاتارکو Adi...
۰۴ آبان ۱۳۹۸ - ۱۳:۵۴
تاریخ: ۰۴ آبان ۱۳۹۸
بازدید: 170
ریچارد کارلسون

100 کلید موفقیت در کار (23)

پایگاه خبری حقوق نیوز نکات مهم...
۰۴ آبان ۱۳۹۸ - ۱۰:۳۵
تاریخ: ۰۴ آبان ۱۳۹۸
بازدید: 158
دسته بندی: کسب و کار
توری برچ Tory Burch

توری برچ Tory Burch کیست؟

  توری برچ Tory Burch اگر از...
۰۲ آبان ۱۳۹۸ - ۱۴:۰۴
تاریخ: ۰۲ آبان ۱۳۹۸
بازدید: 174
ریچارد کارلسون

100 کلید موفقیت در کار (22)

پایگاه خبری حقوق نیوز نکات مهم...
۰۷ مهر ۱۳۹۸ - ۱۱:۵۸
تاریخ: ۰۷ مهر ۱۳۹۸
بازدید: 308
دسته بندی: کسب و کار
مذاکره (negotiation)

مذاکره (قسمت هفدهم)

پایگاه خبری حقوق نیوز از مذاکره...
۰۲ مهر ۱۳۹۸ - ۱۲:۲۱
تاریخ: ۰۲ مهر ۱۳۹۸
بازدید: 299
دسته بندی: کتاب
ریچارد کارلسون

100 کلید موفقیت در کار (21)

پایگاه خبری حقوق نیوز نکات مهم...
۲۸ شهریور ۱۳۹۸ - ۱۱:۳۵
تاریخ: ۲۸ شهریور ۱۳۹۸
بازدید: 325
دسته بندی: کتاب
Mary Kay

سرگذشت مشهورترین زنان کارآفرین جهان (قسمت سی و سوم)

پایگاه خبری حقوق نیوز مری کی...
۲۵ شهریور ۱۳۹۸ - ۱۱:۵۹
تاریخ: ۲۵ شهریور ۱۳۹۸
بازدید: 228
مذاکره (negotiation)

مذاکره (قسمت شانزدهم)

پایگاه خبری حقوق نیوز متقاعد...
۲۴ شهریور ۱۳۹۸ - ۱۲:۳۸
تاریخ: ۲۴ شهریور ۱۳۹۸
بازدید: 253
دسته بندی: کتاب
Mary Kay

سرگذشت مشهورترین زنان کارآفرین جهان (قسمت سی و دو)

پایگاه خبری حقوق نیوز به اعتقاد...
۲۰ شهریور ۱۳۹۸ - ۱۴:۰۳
تاریخ: ۲۰ شهریور ۱۳۹۸
بازدید: 245
ریچارد کارلسون

100 کلید موفقیت در کار (20)

پایگاه خبری حقوق نیوز نکات مهم...
۱۴ شهریور ۱۳۹۸ - ۱۳:۳۹
تاریخ: ۱۴ شهریور ۱۳۹۸
بازدید: 302
دسته بندی: کتاب
Mary Kay

سرگذشت مشهورترین زنان کارآفرین جهان (قسمت سی و یکم)

پایگاه خبری حقوق نیوز متأسفانه...
۱۳ شهریور ۱۳۹۸ - ۱۲:۳۶
تاریخ: ۱۳ شهریور ۱۳۹۸
بازدید: 291
مذاکره (negotiation)

مذاکره (قسمت پانزدهم)

پایگاه خبری حقوق نیوز قانون...
۱۰ شهریور ۱۳۹۸ - ۱۲:۳۲
تاریخ: ۱۰ شهریور ۱۳۹۸
بازدید: 308
دسته بندی: کتاب
Mary Kay

سرگذشت مشهورترین زنان کارآفرین جهان (قسمت سی ام)

پایگاه خبری حقوق نیوز مری در...
۰۹ شهریور ۱۳۹۸ - ۱۳:۳۸
تاریخ: ۰۹ شهریور ۱۳۹۸
بازدید: 336
سرخط خبرها: