حقوق خبر

کسب و کار

Feed Link JS News
پرویز درگی

چهل گفتار پیرامون ارتقای مهارتهای شخصی در کسب و کار (قسمت 8)

  پایگاه خبری حقوق...
۲۶ دی ۱۳۹۸ - ۱۲:۰۹
تاریخ: ۲۶ دی ۱۳۹۸
بازدید: 45
دسته بندی: کتاب
پرویز درگی

چهل گفتار پیرامون ارتقای مهارتهای شخصی در کسب و کار (قسمت 7)

  ارتقای مهارت های شخصی در کسب و...
۰۴ دی ۱۳۹۸ - ۱۳:۵۹
تاریخ: ۰۴ دی ۱۳۹۸
بازدید: 221
دسته بندی: کتاب
مایکل مگین

کار تیمی (قسمت پایانی)

   کار تیمی ● جلسات را خوب...
۲۴ آذر ۱۳۹۸ - ۱۲:۵۴
تاریخ: ۲۴ آذر ۱۳۹۸
بازدید: 285
دسته بندی: کتاب
آن بروس

کارکنان با انگیزه (قسمت پایانی)

  پایگاه خبری حقوق...
۲۴ آذر ۱۳۹۸ - ۱۲:۰۸
تاریخ: ۲۴ آذر ۱۳۹۸
بازدید: 286
دسته بندی: کتاب
کار تیمی

کار تیمی (قسمت 4)

   کار تیمی ● در جستجوی نظر...
۲۱ آذر ۱۳۹۸ - ۱۲:۳۱
تاریخ: ۲۱ آذر ۱۳۹۸
بازدید: 317
دسته بندی: کتاب
آن بروس

کارکنان با انگیزه (قسمت چهارم)

پایگاه خبری حقوق نیوز کارکنان...
۱۹ آذر ۱۳۹۸ - ۱۱:۵۰
تاریخ: ۱۹ آذر ۱۳۹۸
بازدید: 327
دسته بندی: کتاب
مایکل مگین

کار تیمی (قسمت 3)

   کار تیمی ● به ایده های خود...
۱۶ آذر ۱۳۹۸ - ۱۲:۵۴
تاریخ: ۱۶ آذر ۱۳۹۸
بازدید: 324
دسته بندی: کتاب
آن بروس

کارکنان با انگیزه (قسمت سوم)

پایگاه خبری حقوق نیوز کارکنان...
۱۶ آذر ۱۳۹۸ - ۱۳:۲۳
تاریخ: ۱۶ آذر ۱۳۹۸
بازدید: 335
دسته بندی: کتاب
100 کلید موفقیت در کار

100 کلید موفقیت در کار (26)

پایگاه خبری حقوق نیوز نکات مهم...
۱۲ آذر ۱۳۹۸ - ۱۳:۳۸
تاریخ: ۱۲ آذر ۱۳۹۸
بازدید: 337
دسته بندی: کتاب
آن بروس

کارکنان با انگیزه (قسمت دوم)

  پایگاه خبری حقوق...
۱۲ آذر ۱۳۹۸ - ۱۴:۰۲
تاریخ: ۱۲ آذر ۱۳۹۸
بازدید: 341
دسته بندی: کتاب
پرویز درگی

چهل گفتار پیرامون ارتقای مهارتهای شخصی در کسب و کار (قسمت 6)

  ارتقای مهارت های شخصی در کسب و...
۱۰ آذر ۱۳۹۸ - ۱۱:۱۴
تاریخ: ۱۰ آذر ۱۳۹۸
بازدید: 275
دسته بندی: کتاب
آن بروس

کارکنان با انگیزه (قسمت اول)

پایگاه خبری حقوق نیوز کارکنان...
۱۰ آذر ۱۳۹۸ - ۱۴:۰۰
تاریخ: ۱۰ آذر ۱۳۹۸
بازدید: 276
دسته بندی: کتاب
مایکل مگین

کار تیمی (قسمت 2)

  پایگاه خبری حقوق نیوز ● کار...
۰۴ آذر ۱۳۹۸ - ۱۳:۱۶
تاریخ: ۰۴ آذر ۱۳۹۸
بازدید: 274
دسته بندی: کتاب
ریک برینکمن - ریک کرشنر

کار با آدم های سخت (قسمت پایانی)

  پایگاه خبری حقوق نیوز آدم...
۰۴ آذر ۱۳۹۸ - ۱۳:۰۲
تاریخ: ۰۴ آذر ۱۳۹۸
بازدید: 277
دسته بندی: کتاب
ریک برینکمن - ریک کرشنر

کار با آدم های سخت (قسمت 4)

  آدم های سخت ■ بهترین ها را...
۲۹ آبان ۱۳۹۸ - ۱۱:۰۷
تاریخ: ۲۹ آبان ۱۳۹۸
بازدید: 259
دسته بندی: کتاب
100 کلید موفقیت در کار

100 کلید موفقیت در کار (25)

پایگاه خبری حقوق نیوز نکات مهم...
۱۹ آبان ۱۳۹۸ - ۱۲:۱۱
تاریخ: ۱۹ آبان ۱۳۹۸
بازدید: 240
دسته بندی: کسب و کار
مایکل مگین

کار تیمی (قسمت 1)

  ● کار تیمی چه کسی می تواند...
۱۹ آبان ۱۳۹۸ - ۱۱:۴۸
تاریخ: ۱۹ آبان ۱۳۹۸
بازدید: 248
دسته بندی: کتاب
ریک برینکمن - ریک کرشنر

کار با آدم های سخت (قسمت 3)

  آدم های سخت ■ تفاوت ها را...
۱۸ آبان ۱۳۹۸ - ۱۲:۳۷
تاریخ: ۱۸ آبان ۱۳۹۸
بازدید: 268
دسته بندی: کتاب
ریچارد کارلسون

100 کلید موفقیت در کار (24)

پایگاه خبری حقوق نیوز نکات مهم...
۱۲ آبان ۱۳۹۸ - ۱۲:۱۷
تاریخ: ۱۲ آبان ۱۳۹۸
بازدید: 245
دسته بندی: کسب و کار
ریک برینکمن - ریک کرشنر

کار با آدم های سخت (قسمت 2)

  آدم های سخت ■ درک نخستین...
۱۲ آبان ۱۳۹۸ - ۱۳:۱۰
تاریخ: ۱۲ آبان ۱۳۹۸
بازدید: 260
دسته بندی: کتاب
سرخط خبرها: