حقوق خبر

کسب و کار

Feed Link JS News
مذاکره (negotiation)

مذاکره (قسمت شانزدهم)

پایگاه خبری حقوق نیوز متقاعد...
۲۴ شهریور ۱۳۹۸ - ۱۲:۳۸
تاریخ: ۲ ساعت قبل
بازدید: 11
دسته بندی: کتاب
Mary Kay

سرگذشت مشهورترین زنان کارآفرین جهان (قسمت سی و دو)

پایگاه خبری حقوق نیوز به اعتقاد...
۲۰ شهریور ۱۳۹۸ - ۱۴:۰۳
تاریخ: ۲۰ شهریور ۱۳۹۸
بازدید: 44
ریچارد کارلسون

100 کلید موفقیت در کار (20)

پایگاه خبری حقوق نیوز نکات مهم...
۱۴ شهریور ۱۳۹۸ - ۱۳:۳۹
تاریخ: ۱۴ شهریور ۱۳۹۸
بازدید: 101
دسته بندی: کتاب
Mary Kay

سرگذشت مشهورترین زنان کارآفرین جهان (قسمت سی و یکم)

پایگاه خبری حقوق نیوز متأسفانه...
۱۳ شهریور ۱۳۹۸ - ۱۲:۳۶
تاریخ: ۱۳ شهریور ۱۳۹۸
بازدید: 114
مذاکره (negotiation)

مذاکره (قسمت پانزدهم)

پایگاه خبری حقوق نیوز قانون...
۱۰ شهریور ۱۳۹۸ - ۱۲:۳۲
تاریخ: ۱۰ شهریور ۱۳۹۸
بازدید: 138
دسته بندی: کتاب
Mary Kay

سرگذشت مشهورترین زنان کارآفرین جهان (قسمت سی ام)

پایگاه خبری حقوق نیوز مری در...
۰۹ شهریور ۱۳۹۸ - ۱۳:۳۸
تاریخ: ۰۹ شهریور ۱۳۹۸
بازدید: 140
ریچارد کارلسون

100 کلید موفقیت در کار (19)

پایگاه خبری حقوق نیوز نکات مهم...
۰۶ شهریور ۱۳۹۸ - ۱۰:۴۹
تاریخ: ۰۶ شهریور ۱۳۹۸
بازدید: 171
دسته بندی: کتاب
Mary Kay

سرگذشت مشهورترین زنان کارآفرین جهان (قسمت بیست و نهم)

پایگاه خبری حقوق نیوز مری در...
۰۵ شهریور ۱۳۹۸ - ۱۴:۰۴
تاریخ: ۰۵ شهریور ۱۳۹۸
بازدید: 179
مذاکره (negotiation)

مذاکره (قسمت چهاردهم)

  پایگاه خبری حقوق نیوز مواضع...
۰۴ شهریور ۱۳۹۸ - ۱۳:۰۱
تاریخ: ۰۴ شهریور ۱۳۹۸
بازدید: 197
دسته بندی: کتاب
ریچارد کارلسون

100 کلید موفقیت در کار (18)

  پایگاه خبری حقوق نیوز نکات...
۰۲ شهریور ۱۳۹۸ - ۱۳:۴۵
تاریخ: ۰۲ شهریور ۱۳۹۸
بازدید: 209
دسته بندی: کتاب
مذاکره (negotiation)

مذاکره (قسمت سیزدهم)

پایگاه خبری حقوق نیوز متقاعد...
۳۱ مرداد ۱۳۹۸ - ۱۳:۴۸
تاریخ: ۳۱ مرداد ۱۳۹۸
بازدید: 233
دسته بندی: کتاب
ریچارد کارلسون

100 کلید موفقیت در کار (17)

  پایگاه خبری حقوق نیوز نکات...
۲۸ مرداد ۱۳۹۸ - ۱۴:۴۴
تاریخ: ۲۸ مرداد ۱۳۹۸
بازدید: 232
دسته بندی: کتاب
مذاکره (negotiation)

مذاکره (قسمت دوازدهم)

  پایگاه خبری حقوق...
۲۸ مرداد ۱۳۹۸ - ۱۲:۱۶
تاریخ: ۲۸ مرداد ۱۳۹۸
بازدید: 213
دسته بندی: کتاب
ریچارد کارلسون

100 کلید موفقیت در کار (16)

  پایگاه خبری حقوق نیوز نکات...
۲۴ مرداد ۱۳۹۸ - ۱۲:۴۰
تاریخ: ۲۴ مرداد ۱۳۹۸
بازدید: 204
دسته بندی: کسب و کار
مذاکره (negotiation)

مذاکره (قسمت یازدهم)

  پایگاه خبری حقوق...
۲۲ مرداد ۱۳۹۸ - ۱۲:۵۷
تاریخ: ۲۲ مرداد ۱۳۹۸
بازدید: 218
دسته بندی: کتاب
ریچارد کارلسون

100 کلید موفقیت در کار (15)

  پایگاه خبری حقوق نیوز نکات...
۱۹ مرداد ۱۳۹۸ - ۱۲:۵۸
تاریخ: ۱۹ مرداد ۱۳۹۸
بازدید: 267
دسته بندی: کتاب
مذاکره (negotiation)

مذاکره (قسمت دهم)

  پایگاه خبری حقوق نیوز قدرت...
۱۷ مرداد ۱۳۹۸ - ۱۵:۴۵
تاریخ: ۱۷ مرداد ۱۳۹۸
بازدید: 289
دسته بندی: کسب و کار
پرویز درگی

چهل گفتار پیرامون ارتقای مهارتهای شخصی در کسب و کار 4

  پایگاه خبری حقوق نیوز چهل...
۱۴ مرداد ۱۳۹۸ - ۱۴:۳۶
تاریخ: ۱۴ مرداد ۱۳۹۸
بازدید: 229
دسته بندی: کتاب
ریچارد کارلسون

100 کلید موفقیت در کار (14)

  پایگاه خبری حقوق نیوز نکات...
۱۲ مرداد ۱۳۹۸ - ۱۴:۲۵
تاریخ: ۱۲ مرداد ۱۳۹۸
بازدید: 251
دسته بندی: کتاب
Sheryl Sandberg

سرگذشت مشهورترین زنان کارآفرین جهان (قسمت بیست و هشتم)

  پایگاه خبری حقوق نیوز هفت...
۱۲ مرداد ۱۳۹۸ - ۱۳:۳۴
تاریخ: ۱۲ مرداد ۱۳۹۸
بازدید: 247
سرخط خبرها: