حقوق خبر

کسب و کار

Feed Link JS News
مذاکره (negotiation)

مذاکره (قسمت هفتم)

  پایگاه خبری حقوق...
۳۰ تیر ۱۳۹۸ - ۱۴:۱۰
تاریخ: ۵۷ دقیقه قبل
بازدید: 10
دسته بندی: کتاب
Sheryl Sandberg

سرگذشت مشهورترین زنان کارآفرین جهان (قسمت بیست و پنجم)

  پایگاه خبری حقوق...
۳۰ تیر ۱۳۹۸ - ۱۲:۵۴
تاریخ: ۲ ساعت قبل
بازدید: 17
ریچارد کارلسون

100 کلید موفقیت در کار (11)

  پایگاه خبری حقوق نیوز 100...
۲۷ تیر ۱۳۹۸ - ۱۲:۴۵
تاریخ: ۲۷ تیر ۱۳۹۸
بازدید: 151
دسته بندی: کتاب
Sheryl Sandberg

سرگذشت مشهورترین زنان کارآفرین جهان (قسمت بیست و چهارم)

  پایگاه خبری حقوق...
۲۷ تیر ۱۳۹۸ - ۱۳:۳۷
تاریخ: ۲۷ تیر ۱۳۹۸
بازدید: 152
Sheryl Sandberg

سرگذشت مشهورترین زنان کارآفرین جهان (قسمت بیست و سوم)

  پایگاه خبری حقوق...
۲۵ تیر ۱۳۹۸ - ۱۳:۰۵
تاریخ: ۲۵ تیر ۱۳۹۸
بازدید: 225
ریچارد کارلسون

100 کلید موفقیت در کار (10)

پایگاه خبری حقوق نیوز 100 کلید...
۲۵ تیر ۱۳۹۸ - ۱۰:۲۲
تاریخ: ۲۵ تیر ۱۳۹۸
بازدید: 210
دسته بندی: کتاب
Sheryl Sandberg

سرگذشت مشهورترین زنان کارآفرین جهان (قسمت بیست و دوم)

  پایگاه خبری حقوق...
۲۰ تیر ۱۳۹۸ - ۱۴:۲۱
تاریخ: ۲۰ تیر ۱۳۹۸
بازدید: 301
ریچارد کارلسون

100 کلید موفقیت در کار (9)

  پایگاه خبری حقوق نیوز 100...
۲۰ تیر ۱۳۹۸ - ۱۳:۲۰
تاریخ: ۲۰ تیر ۱۳۹۸
بازدید: 301
دسته بندی: کتاب

چهل گفتار پیرامون ارتقای مهارتهای شخصی در کسب و کار 3

  پایگاه خبری حقوق نیوز چهل...
۲۰ تیر ۱۳۹۸ - ۱۲:۲۷
تاریخ: ۲۰ تیر ۱۳۹۸
بازدید: 287
دسته بندی: کتاب
ریچارد کارلسون

100 کلید موفقیت در کار (8)

  پایگاه خبری حقوق...
۱۸ تیر ۱۳۹۸ - ۱۱:۴۹
تاریخ: ۱۸ تیر ۱۳۹۸
بازدید: 328
دسته بندی: کتاب
Sheryl Sandberg

سرگذشت مشهورترین زنان کارآفرین جهان (قسمت بیست و یکم)

  پایگاه خبری حقوق...
۱۸ تیر ۱۳۹۸ - ۱۰:۳۹
تاریخ: ۱۸ تیر ۱۳۹۸
بازدید: 318
ریچارد کارلسون

100 کلید موفقیت در کار (7)

  پایگاه خبری حقوق نیوز 100...
۱۶ تیر ۱۳۹۸ - ۱۳:۴۹
تاریخ: ۱۶ تیر ۱۳۹۸
بازدید: 297
دسته بندی: کتاب
Sheryl Sandberg

سرگذشت مشهورترین زنان کارآفرین جهان (قسمت بیستم)

پایگاه خبری حقوق نیوز سرگذشت...
۱۶ تیر ۱۳۹۸ - ۱۲:۱۴
تاریخ: ۱۶ تیر ۱۳۹۸
بازدید: 294
ریچارد کارلسون

100 کلید موفقیت در کار (6)

  پایگاه خبری حقوق نیوز 100...
۱۳ تیر ۱۳۹۸ - ۱۵:۴۵
تاریخ: ۱۳ تیر ۱۳۹۸
بازدید: 342
دسته بندی: کتاب
Liz Elting

سرگذشت مشهورترین زنان کارآفرین جهان (قسمت نوزدهم)

پایگاه خبری حقوق نیوز سرگذشت...
۱۱ تیر ۱۳۹۸ - ۱۲:۱۹
تاریخ: ۱۱ تیر ۱۳۹۸
بازدید: 349
ریچارد کارلسون

100 کلید موفقیت در کار (5)

  پایگاه خبری حقوق نیوز 100...
۰۹ تیر ۱۳۹۸ - ۱۲:۰۰
تاریخ: ۰۹ تیر ۱۳۹۸
بازدید: 407
دسته بندی: کتاب
فرهنگ سازمانی

فرهنگ سازمانی و بهره وری (قسمت 4)

  پایگاه خبری حقوق نیوز فرهنگ...
۰۶ تیر ۱۳۹۸ - ۱۳:۵۸
تاریخ: ۰۶ تیر ۱۳۹۸
بازدید: 554
دسته بندی: کسب و کار
قانون تفاوت گذاری

100 قانون برایان تریسی برای موفقیت در تجارت (قسمت شانزدهم)

  پایگاه خبری حقوق نیوز 100...
۰۶ تیر ۱۳۹۸ - ۱۲:۵۵
تاریخ: ۰۶ تیر ۱۳۹۸
بازدید: 524
دسته بندی: کتاب
قانون تخصص

100 قانون برایان تریسی برای موفقیت در تجارت (قسمت پانزدهم)

  قانون تخصص برای اینکه در...
۲۰ خرداد ۱۳۹۸ - ۱۲:۴۱
تاریخ: ۲۰ خرداد ۱۳۹۸
بازدید: 498
دسته بندی: کتاب
Liz Elting

سرگذشت مشهورترین زنان کارآفرین جهان (قسمت هجدهم)

  پایگاه خبری حقوق...
۱۸ خرداد ۱۳۹۸ - ۱۴:۰۰
تاریخ: ۱۸ خرداد ۱۳۹۸
بازدید: 605
سرخط خبرها: