حقوق خبر

جامعه‌شناسی

Feed Link JS News
اثر ارابه موسیقی (Bandwagon effect)

اثر ارابه موسیقی؛ تعریف و کاربردهای آن

حقوق نیوز/ سیاسی و اجتماعی/ جامعه...
۳۱ ارديبهشت ۱۳۹۹ - ۱۲:۲۲
تاریخ: ۳۱ ارديبهشت ۱۳۹۹
بازدید: 66
دسته بندی: جامعه‌شناسی
فیلمفارسی

فیلمفارسی و تاثیر سنت و مدرنیته در سینمای ایران در دوره پهلوی دوم (قسمت 3)

حقوق نیوز/ سیاسی و اجتماعی/ جامعه...
۱۶ ارديبهشت ۱۳۹۹ - ۱۱:۲۹
تاریخ: ۱۶ ارديبهشت ۱۳۹۹
بازدید: 181
دسته بندی: جامعه‌شناسی
فیلمفارسی

فیلمفارسی و تاثیر سنت و مدرنیته در سینمای ایران در دوره پهلوی دوم (قسمت 2)

حقوق نیوز/ سیاسی و اجتماعی/ جامعه...
۱۵ ارديبهشت ۱۳۹۹ - ۱۲:۳۱
تاریخ: ۱۵ ارديبهشت ۱۳۹۹
بازدید: 183
دسته بندی: جامعه‌شناسی
فیلمفارسی

فیلمفارسی و تاثیر سنت و مدرنیته در سینمای ایران در دوره پهلوی دوم (قسمت 1)

حقوق نیوز/ سیاسی و اجتماعی/ جامعه...
۱۵ ارديبهشت ۱۳۹۹ - ۱۱:۴۱
تاریخ: ۱۵ ارديبهشت ۱۳۹۹
بازدید: 557
دسته بندی: جامعه‌شناسی
گفتمان

تحول گفتمان کتاب در ایران (قسمت 2)

  پایگاه خبری حقوق نیوز کتاب...
۱۴ اسفند ۱۳۹۸ - ۱۲:۴۳
تاریخ: ۱۴ اسفند ۱۳۹۸
بازدید: 684
دسته بندی: جامعه‌شناسی
گفتمان کتاب

تحول گفتمان کتاب در ایران (قسمت 1)

  پایگاه خبری حقوق نیوز فرهنگ...
۳۰ بهمن ۱۳۹۸ - ۲۰:۳۲
تاریخ: ۳۰ بهمن ۱۳۹۸
بازدید: 795
دسته بندی: جامعه‌شناسی
حافظه تاریخی (historical memory)

تحول گفتمان های حافظه در ایران امروز(قسمت پایانی)

  پایگاه خبری حقوق...
۲۶ بهمن ۱۳۹۸ - ۱۸:۴۴
تاریخ: ۲۶ بهمن ۱۳۹۸
بازدید: 777
دسته بندی: جامعه‌شناسی
حافظه تاریخی (historical memory)

تحول گفتمان های حافظه در ایران امروز(قسمت 1)

  پایگاه خبری حقوق نیوز مفهوم...
۲۳ بهمن ۱۳۹۸ - ۲۱:۰۵
تاریخ: ۲۳ بهمن ۱۳۹۸
بازدید: 742
دسته بندی: جامعه‌شناسی
یاری گری(Helping)

شیوه های یاری گری در جامعۀ شهری ایران (قسمت پایانی)

  پایگاه خبری حقوق نیوز شیوه...
۱۹ بهمن ۱۳۹۸ - ۱۳:۴۸
تاریخ: ۱۹ بهمن ۱۳۹۸
بازدید: 754
دسته بندی: جامعه‌شناسی
گفتمان تاریخ و تاریخ نگاری

تحول گفتمان های تاریخ و تاریخ نگاری در ایران امروز

  پایگاه خبری حقوق...
۱۵ بهمن ۱۳۹۸ - ۱۸:۴۶
تاریخ: ۱۵ بهمن ۱۳۹۸
بازدید: 757
دسته بندی: جامعه‌شناسی
کارل مارکس (Karl Marx)

اندیشه های کارل مارکس را بشناسید(قسمت 1)

پایگاه خبری حقوق نیوز کارل مارکس...
۰۳ بهمن ۱۳۹۸ - ۱۱:۵۹
تاریخ: ۰۳ بهمن ۱۳۹۸
بازدید: 398
دسته بندی: جامعه‌شناسی

نگرش ادیان به همکاری و تعاون (قسمت پایانی)

  تعاون و نیکوکاری از نظر...
۱۵ مهر ۱۳۹۸ - ۱۱:۵۳
تاریخ: ۱۵ مهر ۱۳۹۸
بازدید: 775
دسته بندی: جامعه‌شناسی
یاری گری(Helping)

شیوه های یاری گری در جامعۀ شهری ایران (قسمت 1)

  پایگاه خبری حقوق نیوز شیوه...
۲۳ آذر ۱۳۹۸ - ۱۳:۴۰
تاریخ: ۲۳ آذر ۱۳۹۸
بازدید: 548
دسته بندی: جامعه‌شناسی
آگوست کنت (Auguste Comte)

آگوست کنت؛ زندگی و اندیشه هایش(قسمت 2)

  پایگاه خبری حقوق...
۱۸ آبان ۱۳۹۸ - ۱۲:۰۱
تاریخ: ۱۸ آبان ۱۳۹۸
بازدید: 367
دسته بندی: جامعه‌شناسی
آگوست کنت (Auguste Comte)

آگوست کنت؛ زندگی و اندیشه هایش(قسمت 1)

  پایگاه خبری حقوق نیوز زندگی...
۱۶ آبان ۱۳۹۸ - ۱۱:۲۹
تاریخ: ۱۶ آبان ۱۳۹۸
بازدید: 324
دسته بندی: جامعه‌شناسی

ناصر فکوهی - تاریخ چه تأثیری بر آینده فرهنگ دارد؟

تاریخ و آینده فرهنگ تاریخ و...
۰۹ آبان ۱۳۹۸ - ۱۱:۵۲
تاریخ: ۰۹ آبان ۱۳۹۸
بازدید: 622
دسته بندی: جامعه‌شناسی
ازدواج

مراسم ازدواج در ایران بر اساس متون تاریخی (قسمت 2)

  پایگاه خبری حقوق نیوز نگاهی...
۰۴ آبان ۱۳۹۸ - ۱۱:۴۵
تاریخ: ۰۴ آبان ۱۳۹۸
بازدید: 366
دسته بندی: جامعه‌شناسی

ناصر فکوهی - زبان چه نقشی در نوسازی فرهنگی دارد؟

زبان و نوسازی فرهنگی توهم زبان و...
۰۴ آبان ۱۳۹۸ - ۱۱:۰۷
تاریخ: ۰۴ آبان ۱۳۹۸
بازدید: 641
دسته بندی: جامعه‌شناسی

ناصر فکوهی - انسجام فرهنگی چیست؟

پایگاه خبری حقوق نیوز انسجام فرهنگی...
۰۱ آبان ۱۳۹۸ - ۱۳:۴۴
تاریخ: ۰۱ آبان ۱۳۹۸
بازدید: 810
دسته بندی: جامعه‌شناسی
ازدواج

مراسم ازدواج در ایران بر اساس متون تاریخی (قسمت 1)

  پایگاه خبری حقوق نیوز نگاهی...
۲۸ مهر ۱۳۹۸ - ۱۱:۵۲
تاریخ: ۲۸ مهر ۱۳۹۸
بازدید: 374
دسته بندی: جامعه‌شناسی
سرخط خبرها: