حقوق خبر

جامعه‌شناسی

Feed Link JS News
گفتمان کتاب

تحول گفتمان کتاب در ایران (قسمت 1)

  پایگاه خبری حقوق نیوز فرهنگ...
۳۰ بهمن ۱۳۹۸ - ۲۰:۳۲
تاریخ: ۳۰ بهمن ۱۳۹۸
بازدید: 116
دسته بندی: جامعه‌شناسی
حافظه تاریخی (historical memory)

تحول گفتمان های حافظه در ایران امروز(قسمت پایانی)

  پایگاه خبری حقوق...
۲۶ بهمن ۱۳۹۸ - ۱۸:۴۴
تاریخ: ۲۶ بهمن ۱۳۹۸
بازدید: 123
دسته بندی: جامعه‌شناسی
حافظه تاریخی (historical memory)

تحول گفتمان های حافظه در ایران امروز(قسمت 1)

  پایگاه خبری حقوق نیوز مفهوم...
۲۳ بهمن ۱۳۹۸ - ۲۱:۰۵
تاریخ: ۲۳ بهمن ۱۳۹۸
بازدید: 153
دسته بندی: جامعه‌شناسی
یاری گری(Helping)

شیوه های یاری گری در جامعۀ شهری ایران (قسمت پایانی)

  پایگاه خبری حقوق نیوز شیوه...
۱۹ بهمن ۱۳۹۸ - ۱۳:۴۸
تاریخ: ۱۹ بهمن ۱۳۹۸
بازدید: 181
دسته بندی: جامعه‌شناسی
گفتمان تاریخ و تاریخ نگاری

تحول گفتمان های تاریخ و تاریخ نگاری در ایران امروز

  پایگاه خبری حقوق...
۱۵ بهمن ۱۳۹۸ - ۱۸:۴۶
تاریخ: ۱۵ بهمن ۱۳۹۸
بازدید: 207
دسته بندی: جامعه‌شناسی
کارل مارکس (Karl Marx)

اندیشه های کارل مارکس را بشناسید(قسمت 1)

پایگاه خبری حقوق نیوز کارل مارکس...
۰۳ بهمن ۱۳۹۸ - ۱۱:۵۹
تاریخ: ۰۳ بهمن ۱۳۹۸
بازدید: 277
دسته بندی: جامعه‌شناسی

نگرش ادیان به همکاری و تعاون (قسمت پایانی)

  تعاون و نیکوکاری از نظر...
۱۵ مهر ۱۳۹۸ - ۱۱:۵۳
تاریخ: ۱۵ مهر ۱۳۹۸
بازدید: 727
دسته بندی: جامعه‌شناسی
یاری گری(Helping)

شیوه های یاری گری در جامعۀ شهری ایران (قسمت 1)

  پایگاه خبری حقوق نیوز شیوه...
۲۳ آذر ۱۳۹۸ - ۱۳:۴۰
تاریخ: ۲۳ آذر ۱۳۹۸
بازدید: 485
دسته بندی: جامعه‌شناسی
آگوست کنت (Auguste Comte)

آگوست کنت؛ زندگی و اندیشه هایش(قسمت 2)

  پایگاه خبری حقوق...
۱۸ آبان ۱۳۹۸ - ۱۲:۰۱
تاریخ: ۱۸ آبان ۱۳۹۸
بازدید: 303
دسته بندی: جامعه‌شناسی
آگوست کنت (Auguste Comte)

آگوست کنت؛ زندگی و اندیشه هایش(قسمت 1)

  پایگاه خبری حقوق نیوز زندگی...
۱۶ آبان ۱۳۹۸ - ۱۱:۲۹
تاریخ: ۱۶ آبان ۱۳۹۸
بازدید: 276
دسته بندی: جامعه‌شناسی

ناصر فکوهی - تاریخ چه تأثیری بر آینده فرهنگ دارد؟

تاریخ و آینده فرهنگ تاریخ و...
۰۹ آبان ۱۳۹۸ - ۱۱:۵۲
تاریخ: ۰۹ آبان ۱۳۹۸
بازدید: 574
دسته بندی: جامعه‌شناسی
ازدواج

مراسم ازدواج در ایران بر اساس متون تاریخی (قسمت 2)

  پایگاه خبری حقوق نیوز نگاهی...
۰۴ آبان ۱۳۹۸ - ۱۱:۴۵
تاریخ: ۰۴ آبان ۱۳۹۸
بازدید: 305
دسته بندی: جامعه‌شناسی

ناصر فکوهی - زبان چه نقشی در نوسازی فرهنگی دارد؟

زبان و نوسازی فرهنگی توهم زبان و...
۰۴ آبان ۱۳۹۸ - ۱۱:۰۷
تاریخ: ۰۴ آبان ۱۳۹۸
بازدید: 598
دسته بندی: جامعه‌شناسی

ناصر فکوهی - انسجام فرهنگی چیست؟

پایگاه خبری حقوق نیوز انسجام فرهنگی...
۰۱ آبان ۱۳۹۸ - ۱۳:۴۴
تاریخ: ۰۱ آبان ۱۳۹۸
بازدید: 702
دسته بندی: جامعه‌شناسی
ازدواج

مراسم ازدواج در ایران بر اساس متون تاریخی (قسمت 1)

  پایگاه خبری حقوق نیوز نگاهی...
۲۸ مهر ۱۳۹۸ - ۱۱:۵۲
تاریخ: ۲۸ مهر ۱۳۹۸
بازدید: 317
دسته بندی: جامعه‌شناسی
ازدواج

مراسم و مناسک ازدواج

  انواع ازدواج در فرهنگ های...
۲۳ مهر ۱۳۹۸ - ۱۱:۵۷
تاریخ: ۲۳ مهر ۱۳۹۸
بازدید: 380
دسته بندی: جامعه‌شناسی
همکاری و تعاون

نگرش ادیان به همکاری و تعاون (قسمت 1)

  همکاری و تعاون در...
۱۴ مهر ۱۳۹۸ - ۱۱:۴۰
تاریخ: ۱۴ مهر ۱۳۹۸
بازدید: 751
دسته بندی: جامعه‌شناسی

ناصر فکوهی - آیا مفهوم فرهنگ اصیل از لحاظ علمی پذیرفتنی است؟

پایگاه خبری حقوق نیوز فرهنگ اصیل...
۱۱ مهر ۱۳۹۸ - ۲۰:۵۶
تاریخ: ۱۱ مهر ۱۳۹۸
بازدید: 840
دسته بندی: جامعه‌شناسی
جامعه شناسی تاریخی ازدواج

ازدواج در گذر زمان (قسمت 2)

  اغلب جامعه شناسان خانواده معتقدند...
۲۴ شهریور ۱۳۹۸ - ۱۲:۲۹
تاریخ: ۲۴ شهریور ۱۳۹۸
بازدید: 489
دسته بندی: جامعه‌شناسی
جامعه شناسی تاریخی ازدواج

ازدواج در گذر زمان (قسمت 1)

  پایگاه خبری حقوق نیوز در...
۲۰ شهریور ۱۳۹۸ - ۱۲:۲۳
تاریخ: ۲۰ شهریور ۱۳۹۸
بازدید: 417
دسته بندی: جامعه‌شناسی
سرخط خبرها: