حقوق خبر
برایان تریسی

قانون جبران بیشتر

برای رسیدن به موفقیت های بزرگ همیشه باید مترصد فرصتهای مناسبی باشید که بیش از حد انتظار تلاش کنید. ناپلئون هیل که شاید بیش از هر شخصی درباره اشخاص موفق در نیمه اول قرن بیستم بررسی کرده است، به این نتیجه رسیده که یکی از عوامل مهم موفقیت این است که بخواهیم آن مایل اضافی را بپیماییم


 

قانون جبران بیشتر

برای رسیدن به موفقیت های بزرگ همیشه باید مترصد فرصتهای مناسبی باشید که بیش از حد انتظار تلاش کنید. ناپلئون هیل که شاید بیش از هر شخصی درباره اشخاص موفق در نیمه اول قرن بیستم بررسی کرده است، به این نتیجه رسیده که یکی از عوامل مهم موفقیت این است که بخواهیم آن مایل اضافی را بپیماییم.

با رعایت این اصل، آینده شما نامحدود است. محدودیتی برای کارهای اضافی که می خواهید بکنید وجود ندارد. می توانید در هر کاری که می کنید مایلهای اضافی را بپیمایید. باید این کار را همه روزه و در تمام زمینه ها انجام بدهید. همیشه می توانید مترصد فرصتهای مناسب باشید و در سطحی بالاتر از انتظارات قرار بگیرید.

ارل نایتینگل می گوید شما باید همیشه بیش از حقوقی که می گیرید کار کنید. تنها راه برداشت بیشتر، کاشتن بیشتر است. تنها راه دریافت حقوق بیشتر، اضافه کردن بر ارزش کار و رسیدن به نتایج بهتر است.

زن جوانی که منشی یک شرکت بزرگ در فلوریدا بود، چندی پیش در جریان همایشی به من مراجعه کرد و حکایتش را برایم بازگفت. او گفت به یکی از نوارهای آموزشی من گوش داده و در نتیجه بر آن شده است که هدف 50 درصد درآمد بیشتر را برای خود در نظر بگیرد. او می گفت که در دل باور نمی کرد بتواند چنین کاری بکند زیرا ساختار و تشکیلات شرکتی که در آن کار می کرد این اجازه را نمی داد.

با این حال، تصمیم گرفت قانون جبران بیشتر را در کارش لحاظ کند. او بر آن شد که بر ارزش کاری که برای رئیسش می کرد، بیفزاید و در ازای حقوقی که می گیرد بیشتر کار کند. او این قانون را در تمام زمینه های کاری خود لحاظ کرد. او در فرصتهای آزاد خود مهرتهای جدید آموخت. کارش را زودتر شروع کرد و تا دیر وقت در محل کارش باقی ماند. او پذیرای مسئولیتهای جدید شد و با حداکثر توانمندی خود به انجام دادن آنها پرداخت.

او به این نتیجه رسید که رئیسش انجام دادن بعضی کارها را دوست ندارد. مثلاً دویت ندارد که به نامه های روزمره پاسخ بدهد. از این رو، یکی از روزها تصمیم گرفت به بسیاری از نامه های دریافتی پاسخ بدهد. رئیسش از کاری که او کرد به وجد امد. هر روز که گذشت کارهای روزمره بیشتری را به او واگذار کرد و او هم کارها را به نحو احسن انجام داد.

خلاصه او به من گفت که در سال بعد رئیسش به تدریج بر حقوق او افزود. ابتدا حقوق 1500 دلار در ماه او را به 1750 دلار افزایش داد و بعد از آن حقوق او را به ماهی 2000 دلار و سرانجام به 2250 دلار رساند، که این 50 درصد افزایش حقوق ماهانه بود. این افزایش حقوق در شرایطی داده شد که این خانم هرگز افزایش حقوق خود را تقاضا نکرده بود.

چگونه می توانید بی درنگ از این قانون استفاده کنید

به کارتان فکر کنید. چگونه می توانید بهتر و هوشمندانه تر و با کارایی بیشتری کار کنید؟ چه کارهایی را می توانید تفویض کنید، چه کارهایی را می توانید به موسسات بیرون از سازمان خود واگذار نمایید؟ و بالاخره کدام کار است که می توانید آن را به کلی حذف کنید و انجام ندهید؟

ببینید در چه زمینه هایی از کارتان می توانید مایلهای اضافی را طی کنید. در چه زمینه هایی می توانید بالاتر از سطح انتظار ظاهر شوید؟ در چه زمینه هایی می توانید تلاش بیشتری بکنید؟

ره رئیستان مراجعه کنید و از او بپرسید آیا کار دیگری هست که شما می توانید انجام بدهید؟ دنبال راههایی بگردید که کار رئیستان را ساده تر کنید. این گونه او هم دنبال راههایی خواهد گشت که به شما امتیازات بیشتری بدهد.

بیشتر بخوانید:

100 قانون برایان تریسی برای موفقیت در تجارت (قسمت اول - قوانین)

100 قانون برایان تریسی برای موفقیت در تجارت (قسمت دوم - قانون علت و معلول)

100 قانون برایان تریسی برای موفقیت در تجارت(قسمت سوم - قانون باور)

100 قانون برایان تریسی برای موفقیت در تجارت (قسمت چهارم - قانون انتظارات)

100 قانون برایان تریسی برای موفقیت در تجارت(قسمت پنجم - قانون جذب)

100 قانون برایان تریسی برای موفقیت در تجارت(قسمت ششم - قانون همخوانی و مطابقت)

100 قانون برایان تریسی برای موفقیت در تجارت(قسمت هفتم - قوانین موفقیت)

100 قانون برایان تریسی برای موفقیت در تجارت(قسمت هشتم - قانون کنترل)

100 قانون برایان تریسی برای موفقیت در تجارت(قسمت نهم - قانون تصادف)

قانون کارایی جبری

قانون تدارک

قانون جبران بیشتر

قانون خدمت

قانون جبران

قانون تلاش به کار رفته

 

 

منبع: 10 قانون بی چون و چرا برای موفقیت در تجارت - برایان تریسی

پایگاه خبری حقوق نیوز - کسب و کار+ 0
مخالفم - 0

 

سرخط خبرها: