حقوق خبر

مقالات اجتماعی

Feed Link JS News
جامعه شناسی تاریخی ازدواج

ازدواج در گذر زمان (قسمت 2)

  اغلب جامعه شناسان خانواده معتقدند...
۲۴ شهریور ۱۳۹۸ - ۱۲:۲۹
تاریخ: ۲ ساعت قبل
بازدید: 8
دسته بندی: شهر و شهرنشینی
جامعه شناسی تاریخی ازدواج

ازدواج در گذر زمان (قسمت 1)

  پایگاه خبری حقوق نیوز در...
۲۰ شهریور ۱۳۹۸ - ۱۲:۲۳
تاریخ: ۲۰ شهریور ۱۳۹۸
بازدید: 45
دسته بندی: شهر و شهرنشینی

دیدگاه نسلی ابن خلدون

پایگاه خبری حقوق نیوز ابن...
۱۷ شهریور ۱۳۹۸ - ۱۲:۵۷
تاریخ: ۱۷ شهریور ۱۳۹۸
بازدید: 75
دسته بندی: مقالات اجتماعی

30 کار 30 ثانیه ای برای داشتن زندگی بهتر

  پایگاه خبری حقوق نیوز رفتار...
۰۴ شهریور ۱۳۹۸ - ۱۲:۵۵
تاریخ: ۰۴ شهریور ۱۳۹۸
بازدید: 186
دسته بندی: رفتارشناسی

ویژگی های شخصیت سالم (9)

  پایگاه خبری حقوق...
۲۸ مرداد ۱۳۹۸ - ۱۳:۱۱
تاریخ: ۲۸ مرداد ۱۳۹۸
بازدید: 225
دسته بندی: تیپ‌شناسی

ویژگی های شخصیت سالم 2

  پایگاه خبری حقوق نیوز شخصیت...
۱۶ دی ۱۳۹۷ - ۱۹:۲۷
تاریخ: ۱۶ دی ۱۳۹۷
بازدید: 277
دسته بندی: تیپ‌شناسی

ویژگی های شخصیت سالم (8)

پایگاه خبری حقوق نیوز شخصیت...
۲۴ مرداد ۱۳۹۸ - ۱۳:۲۷
تاریخ: ۲۴ مرداد ۱۳۹۸
بازدید: 263
دسته بندی: تیپ‌شناسی

ویژگی های شخصیت سالم (7)

  پایگاه خبری حقوق نیوز شخصیت...
۲۰ مرداد ۱۳۹۸ - ۱۳:۰۵
تاریخ: ۲۰ مرداد ۱۳۹۸
بازدید: 302
دسته بندی: تیپ‌شناسی

چرخه ی عادت چیست؟

  پایگاه خبری حقوق نیوز چرخه...
۲۳ دی ۱۳۹۷ - ۲۲:۵۲
تاریخ: ۲۳ دی ۱۳۹۷
بازدید: 1181
دسته بندی: رفتارشناسی

ویژگی های شخصیت سالم (6)

  پایگاه خبری حقوق نیوز شخصیت...
۱۲ مرداد ۱۳۹۸ - ۱۲:۴۲
تاریخ: ۱۲ مرداد ۱۳۹۸
بازدید: 344
دسته بندی: تیپ‌شناسی

مناسبات بین نسلی در حوزه علم (قسمت پایانی)

  پایگاه خبری حقوق...
۱۰ مرداد ۱۳۹۸ - ۱۲:۴۶
تاریخ: ۱۰ مرداد ۱۳۹۸
بازدید: 359
دسته بندی: مقالات اجتماعی

مناسبات بین نسلی در حوزه علم (قسمت پنجم)

  پایگاه خبری حقوق نیوز جامعه...
۰۸ مرداد ۱۳۹۸ - ۱۳:۱۴
تاریخ: ۰۸ مرداد ۱۳۹۸
بازدید: 406
دسته بندی: مقالات اجتماعی

مناسبات بین نسلی در حوزه علم (قسمت چهارم)

  پایگاه خبری حقوق...
۰۵ مرداد ۱۳۹۸ - ۱۳:۲۷
تاریخ: ۰۵ مرداد ۱۳۹۸
بازدید: 493
دسته بندی: مقالات اجتماعی

ویژگی های شخصیت سالم (5)

  پایگاه خبری حقوق نیوز ویژگی...
۰۲ مرداد ۱۳۹۸ - ۱۰:۳۷
تاریخ: ۰۲ مرداد ۱۳۹۸
بازدید: 537
دسته بندی: تیپ‌شناسی

مناسبات بین نسلی در حوزه علم (قسمت سوم)

  پایگاه خبری حقوق...
۰۱ مرداد ۱۳۹۸ - ۱۲:۲۵
تاریخ: ۰۱ مرداد ۱۳۹۸
بازدید: 478
دسته بندی: مقالات اجتماعی

ویژگی های شخصیت سالم (4)

  پایگاه خبری حقوق نیوز شخصیت...
۳۰ تیر ۱۳۹۸ - ۱۳:۳۴
تاریخ: ۳۰ تیر ۱۳۹۸
بازدید: 459
دسته بندی: تیپ‌شناسی

مناسبات بین نسلی در حوزه علم (قسمت دوم)

  پایگاه خبری حقوق...
۲۹ تیر ۱۳۹۸ - ۱۳:۲۷
تاریخ: ۲۹ تیر ۱۳۹۸
بازدید: 409
دسته بندی: مقالات اجتماعی

مناسبات بین نسلی در حوزه علم

پایگاه خبری حقوق نیوز مناسبات...
۲۶ تیر ۱۳۹۸ - ۱۱:۴۷
تاریخ: ۲۶ تیر ۱۳۹۸
بازدید: 413
دسته بندی: شهر و شهرنشینی
پست مدرنیسم (post modernism)

پست مدرنیسم چیست؟ (قسمت پایانی)

  پایگاه خبری حقوق نیوز پست...
۲۶ تیر ۱۳۹۸ - ۱۳:۵۲
تاریخ: ۲۶ تیر ۱۳۹۸
بازدید: 450
دسته بندی: شهر و شهرنشینی
پست مدرنیسم (post modernism)

پست مدرنیسم چیست؟ (قسمت 2)

  پایگاه خبری حقوق نیوز پست...
۲۳ تیر ۱۳۹۸ - ۱۲:۲۵
تاریخ: ۲۳ تیر ۱۳۹۸
بازدید: 386
دسته بندی: شهر و شهرنشینی
سرخط خبرها: