حقوق خبر

مقالات اجتماعی

Feed Link JS News
شهرنشینی در تاریخ ایران

روند شهرنشینی در تاریخ ایران (قسمت سوم)

  پایگاه خبری حقوق نیوز روند شهرنشینی در تاریخ ایران شهرنشینی در دوره ی هخامنشی وابسته ای از گستره ی امپراتوری آنها بود....
۲۰ آبان ۱۳۹۷ - ۱۸:۱۵
تاریخ: ۲۰ آبان ۱۳۹۷
بازدید: 32
دسته بندی: شهر و شهرنشینی
شهرنشینی در تاریخ ایران

روند شهرنشینی در تاریخ ایران (قسمت دوم)

  پایگاه خبری حقوق نیوز روند شهرنشینی در تاریخ ایران در فلات مرکزی نیز در حفاری های باستان شناسی ...در دشت قزوین، در سه...
۰۴ آبان ۱۳۹۷ - ۲۱:۵۹
تاریخ: ۰۴ آبان ۱۳۹۷
بازدید: 41
دسته بندی: شهر و شهرنشینی
شهرنشینی در تاریخ ایران

روند شهرنشینی در تاریخ ایران (قسمت اول)

  پایگاه خبری حقوق نیوز روند شهرنشینی در تاریخ ایران تاریخ شهرنشینی در ایران را شاید بتوان به کلان ترین شکل آن به سه...
۰۱ آبان ۱۳۹۷ - ۲۳:۱۰
تاریخ: ۰۱ آبان ۱۳۹۷
بازدید: 65
دسته بندی: شهر و شهرنشینی
واژه ی شهر

ریشه شناسی واژه شهر (قسمت دوم)

  پایگاه خبری حقوق نیوز ریشه شناسی واژه ی شهر واژه ی Politics در انگلیسی و Politique در زبان فرانسوی از ریشه ی Politikos...
۲۰ مهر ۱۳۹۷ - ۲۱:۴۱
تاریخ: ۲۰ مهر ۱۳۹۷
بازدید: 89
دسته بندی: شهر و شهرنشینی
ازدواج

24 سوال که می توانید درباره مسائل مالی پیش از ازدواج بپرسید

  حقوق نیوز - پژوھش ھا نشان می دھد پول يکی از عوامل اصلی سوء تفاھم ھای زوج ھاست. سوزان بايردر نويسنده «پرسش ھای مشكل ؛ 100 سؤال...
۱۱ مهر ۱۳۹۷ - ۲۳:۲۵
تاریخ: ۱۱ مهر ۱۳۹۷
بازدید: 68
دسته بندی: مقالات اجتماعی
واژه ی شهر

ریشه شناسی واژه ی شهر (قسمت اول)

  پایگاه خبری حقوق نیوز ریشه شناسی واژه ی شهر واژه Urban در انگلیسی و Urbain در فرانسوی از ریشه ی Urbanus لاتین یعنی شهری...
۰۶ مهر ۱۳۹۷ - ۱۹:۴۴
تاریخ: ۰۶ مهر ۱۳۹۷
بازدید: 110
دسته بندی: شهر و شهرنشینی
افراد سمی

30 نوع مختلف افراد سمی(قسمت پایانی)

  30 نوع مختلف افراد سمی 25- افراد سلطه جو این عده سلطه طلب، پرخاشگر، خرابکار، سرسخت، بازی دهنده، متکبر، خشن، زورگو، از پشت...
۰۳ مهر ۱۳۹۷ - ۱۰:۳۸
تاریخ: ۰۳ مهر ۱۳۹۷
بازدید: 78
دسته بندی: مقالات اجتماعی
افراد سمی

30 نوع مختلف افراد سمی(قسمت شانزدهم)

  21- بادمجان دورقاب‌چین ها آدم بادمجان دور قاب‌چین شخصیتی دروغگو، مزخرف گو، دردسرساز، دورو، فضول، متظاهر، متملق، غیبت‌کننده، بی...
۳۱ شهریور ۱۳۹۷ - ۱۲:۱۷
تاریخ: ۳۱ شهریور ۱۳۹۷
بازدید: 74
دسته بندی: مقالات اجتماعی
کهنه پرستان متعصب - آدم های خودبین و خودمحور و خودشیفته

30 نوع مختلف افراد سمی(قسمت پانزدهم)

  19- کهنه پرستان متعصب کهنه پرست‌ها به قول معروف یک کلام هستند. آنها لجباز، سلطه جو، غیرمنطقی، کوته فکر، بی کله، سطحی، تحریک...
۲۸ شهریور ۱۳۹۷ - ۱۱:۵۸
تاریخ: ۲۸ شهریور ۱۳۹۷
بازدید: 99
دسته بندی: مقالات اجتماعی
آدم‌های سمی

آدم های سمی چه کسانی هستند؟

  افراد سمی چه کسانی هستند؟ فرد سمی فردی است که خواسته یا ناخواسته باعث آزار یا آسیب دیدن شماست. فرد سمی کسی است که می کوشد...
۲۵ شهریور ۱۳۹۷ - ۱۲:۴۲
تاریخ: ۲۵ شهریور ۱۳۹۷
بازدید: 81
دسته بندی: مقالات اجتماعی
افراد مداخله جو و فضول - افراد خسیس و ناخن‌خشک

30 نوع مختلف افراد سمی(قسمت چهاردهم)

  17- افراد مداخله جو و فضول افراد مداخله جو و فضول- افراد این دسته طعنه زن، گستاخ، اهل پیش‌داوری، بی شرم، مرعوب کننده، سلطه جو،...
۲۳ شهریور ۱۳۹۷ - ۱۵:۵۱
تاریخ: ۲۳ شهریور ۱۳۹۷
بازدید: 106
دسته بندی: مقالات اجتماعی
افراد روان‌نژند - دروغگوهای لاف‌زن

30 نوع مختلف افراد سمی(قسمت سیزدهم)

  15- افراد روان‌نژند افراد این دسته بی ثبات، بسیار احساساتی یا برعکس بی احساس، مبهم ملال‌آور، ترسناک، غیرقابل اعتماد،...
۲۱ شهریور ۱۳۹۷ - ۲۱:۵۸
تاریخ: ۲۱ شهریور ۱۳۹۷
بازدید: 99
دسته بندی: مقالات اجتماعی
افراد لوده و آدم های گیج و گنگ

30 نوع مختلف افراد سمی(قسمت دوازدهم)

  13- افراد لوده لوده ها - افراد جای گرفته در این طبقه اغلب باعث رنجش دیگران اند. از ویژگی های مشترک این گروه حس ناامنی و ضعف...
۲۰ شهریور ۱۳۹۷ - ۱۲:۵۰
تاریخ: ۲۰ شهریور ۱۳۹۷
بازدید: 105
دسته بندی: مقالات اجتماعی
افراد فرصت‌طلب

30 نوع مختلف افراد سمی(قسمت یازدهم)

  11- افراد فرصت طلب افراد فرصت‌طلب-  افراد این گروه بسیار خودخواه، مداخله جو، بازی‌دهنده، از پشت خنجرزن، مرموز، متملق و چاپلوس،...
۱۸ شهریور ۱۳۹۷ - ۱۹:۲۸
تاریخ: ۱۸ شهریور ۱۳۹۷
بازدید: 107
دسته بندی: مقالات اجتماعی
افراد دورو که لبخندی بر لب و خنجری در دست دارند

30 نوع مختلف افراد سمی(قسمت نهم )

  9- افراد دورو که لبخندی بر لب و خنجری در دست دارند افراد دورو که لبخندی بر لب و خنجری در دست دارند - افراد این گروه پنهان‌کار،...
۱۲ شهریور ۱۳۹۷ - ۱۷:۴۳
تاریخ: ۱۲ شهریور ۱۳۹۷
بازدید: 108
دسته بندی: مقالات اجتماعی
افراد سست عنصر و دمدمی‌مزاج

30 نوع مختلف افراد سمی(قسمت دهم)

  10- افراد سست عنصر و دمدمی‌مزاج افراد این دسته به نوعی پرخاشگر – انفعالی هستند؛ ضعیف بودن، ساکت بودن، تعامل اندک با دیگران،...
۱۶ شهریور ۱۳۹۷ - ۱۹:۰۰
تاریخ: ۱۶ شهریور ۱۳۹۷
بازدید: 132
دسته بندی: مقالات اجتماعی
محکومان به بداقبالی و تیره روزی

30 نوع مختلف افراد سمی(قسمت هشتم)

  8- محکومان به بداقبالی و تیره روزی محکومان به بداقبالی و تیره روزی - افراد این دسته، افرادی خودآزار با احساس گناه دائم، همواره...
۱۰ شهریور ۱۳۹۷ - ۲۳:۵۵
تاریخ: ۱۰ شهریور ۱۳۹۷
بازدید: 126
دسته بندی: مقالات اجتماعی
افراد همیشه عصبانی

30 نوع مختلف افراد سمی(قسمت هفتم)

  7- شخصیت همیشه عصبانی افراد همیشه عصبانی - افرادی که در این دسته قرار می گیرند سرسخت، فاقد حس احترام، سلطه‌جو، تفرقه‌افکن،...
۰۶ شهریور ۱۳۹۷ - ۲۲:۲۷
تاریخ: ۰۶ شهریور ۱۳۹۷
بازدید: 125
دسته بندی: مقالات اجتماعی
اهل غیبت

30 نوع مختلف افراد سمی(قسمت ششم)

  6- شخصیت اهل غیبت افراد اهل غیبت بی ثبات، عیب جو، دروغ‌پرداز، تحقیرکننده، اهل چشم و هم‌چشمی، آسیب‌زننده، ایرادگیر، بدبین، حق به...
۰۴ شهریور ۱۳۹۷ - ۲۱:۲۴
تاریخ: ۰۴ شهریور ۱۳۹۷
بازدید: 193
دسته بندی: مقالات اجتماعی
شخصیت اهل جیم شدن

30 نوع مختلف افراد سمی(قسمت چهارم)

  3- شخصیت اهل جیم شدن شخصیت اهل جیم شدن- فرد ضعیفی است که شما هیچ‌گاه قادر نیستید او را با مسائل عمده رو به رو کنید. او شخصیتی...
۲۴ مرداد ۱۳۹۷ - ۱۳:۲۰
تاریخ: ۲۴ مرداد ۱۳۹۷
بازدید: 188
دسته بندی: مقالات اجتماعی
سرخط خبرها: