حقوق خبر

مقالات اجتماعی

Feed Link JS News
افراد سمی

30 نوع مختلف افراد سمی(قسمت پایانی)

  30 نوع مختلف افراد سمی 25- افراد سلطه جو این عده سلطه طلب، پرخاشگر، خرابکار، سرسخت، بازی دهنده، متکبر، خشن، زورگو، از پشت...
۰۳ مهر ۱۳۹۷ - ۱۰:۳۸
تاریخ: ۶ ساعت قبل
بازدید: 21
دسته بندی: مقالات اجتماعی
افراد سمی

30 نوع مختلف افراد سمی(قسمت شانزدهم)

  21- بادمجان دورقاب‌چین ها آدم بادمجان دور قاب‌چین شخصیتی دروغگو، مزخرف گو، دردسرساز، دورو، فضول، متظاهر، متملق، غیبت‌کننده، بی...
۳۱ شهریور ۱۳۹۷ - ۱۲:۱۷
تاریخ: ۳۱ شهریور ۱۳۹۷
بازدید: 29
دسته بندی: مقالات اجتماعی
کهنه پرستان متعصب - آدم های خودبین و خودمحور و خودشیفته

30 نوع مختلف افراد سمی(قسمت پانزدهم)

  19- کهنه پرستان متعصب کهنه پرست‌ها به قول معروف یک کلام هستند. آنها لجباز، سلطه جو، غیرمنطقی، کوته فکر، بی کله، سطحی، تحریک...
۲۸ شهریور ۱۳۹۷ - ۱۱:۵۸
تاریخ: ۲۸ شهریور ۱۳۹۷
بازدید: 52
دسته بندی: مقالات اجتماعی
آدم‌های سمی

آدم های سمی چه کسانی هستند؟

  افراد سمی چه کسانی هستند؟ فرد سمی فردی است که خواسته یا ناخواسته باعث آزار یا آسیب دیدن شماست. فرد سمی کسی است که می کوشد...
۲۵ شهریور ۱۳۹۷ - ۱۲:۴۲
تاریخ: ۲۵ شهریور ۱۳۹۷
بازدید: 47
دسته بندی: مقالات اجتماعی
افراد مداخله جو و فضول - افراد خسیس و ناخن‌خشک

30 نوع مختلف افراد سمی(قسمت چهاردهم)

  17- افراد مداخله جو و فضول افراد مداخله جو و فضول- افراد این دسته طعنه زن، گستاخ، اهل پیش‌داوری، بی شرم، مرعوب کننده، سلطه جو،...
۲۳ شهریور ۱۳۹۷ - ۱۵:۵۱
تاریخ: ۲۳ شهریور ۱۳۹۷
بازدید: 48
دسته بندی: مقالات اجتماعی
افراد روان‌نژند - دروغگوهای لاف‌زن

30 نوع مختلف افراد سمی(قسمت سیزدهم)

  15- افراد روان‌نژند افراد این دسته بی ثبات، بسیار احساساتی یا برعکس بی احساس، مبهم ملال‌آور، ترسناک، غیرقابل اعتماد،...
۲۱ شهریور ۱۳۹۷ - ۲۱:۵۸
تاریخ: ۲۱ شهریور ۱۳۹۷
بازدید: 55
دسته بندی: مقالات اجتماعی
افراد لوده و آدم های گیج و گنگ

30 نوع مختلف افراد سمی(قسمت دوازدهم)

  13- افراد لوده لوده ها - افراد جای گرفته در این طبقه اغلب باعث رنجش دیگران اند. از ویژگی های مشترک این گروه حس ناامنی و ضعف...
۲۰ شهریور ۱۳۹۷ - ۱۲:۵۰
تاریخ: ۲۰ شهریور ۱۳۹۷
بازدید: 53
دسته بندی: مقالات اجتماعی
افراد فرصت‌طلب

30 نوع مختلف افراد سمی(قسمت یازدهم)

  11- افراد فرصت طلب افراد فرصت‌طلب-  افراد این گروه بسیار خودخواه، مداخله جو، بازی‌دهنده، از پشت خنجرزن، مرموز، متملق و چاپلوس،...
۱۸ شهریور ۱۳۹۷ - ۱۹:۲۸
تاریخ: ۱۸ شهریور ۱۳۹۷
بازدید: 55
دسته بندی: مقالات اجتماعی
افراد دورو که لبخندی بر لب و خنجری در دست دارند

30 نوع مختلف افراد سمی(قسمت نهم )

  9- افراد دورو که لبخندی بر لب و خنجری در دست دارند افراد دورو که لبخندی بر لب و خنجری در دست دارند - افراد این گروه پنهان‌کار،...
۱۲ شهریور ۱۳۹۷ - ۱۷:۴۳
تاریخ: ۱۲ شهریور ۱۳۹۷
بازدید: 71
دسته بندی: مقالات اجتماعی
افراد سست عنصر و دمدمی‌مزاج

30 نوع مختلف افراد سمی(قسمت دهم)

  10- افراد سست عنصر و دمدمی‌مزاج افراد این دسته به نوعی پرخاشگر – انفعالی هستند؛ ضعیف بودن، ساکت بودن، تعامل اندک با دیگران،...
۱۶ شهریور ۱۳۹۷ - ۱۹:۰۰
تاریخ: ۱۶ شهریور ۱۳۹۷
بازدید: 71
دسته بندی: مقالات اجتماعی
محکومان به بداقبالی و تیره روزی

30 نوع مختلف افراد سمی(قسمت هشتم)

  8- محکومان به بداقبالی و تیره روزی محکومان به بداقبالی و تیره روزی - افراد این دسته، افرادی خودآزار با احساس گناه دائم، همواره...
۱۰ شهریور ۱۳۹۷ - ۲۳:۵۵
تاریخ: ۱۰ شهریور ۱۳۹۷
بازدید: 81
دسته بندی: مقالات اجتماعی
افراد همیشه عصبانی

30 نوع مختلف افراد سمی(قسمت هفتم)

  7- شخصیت همیشه عصبانی افراد همیشه عصبانی - افرادی که در این دسته قرار می گیرند سرسخت، فاقد حس احترام، سلطه‌جو، تفرقه‌افکن،...
۰۶ شهریور ۱۳۹۷ - ۲۲:۲۷
تاریخ: ۰۶ شهریور ۱۳۹۷
بازدید: 83
دسته بندی: مقالات اجتماعی
اهل غیبت

30 نوع مختلف افراد سمی(قسمت ششم)

  6- شخصیت اهل غیبت افراد اهل غیبت بی ثبات، عیب جو، دروغ‌پرداز، تحقیرکننده، اهل چشم و هم‌چشمی، آسیب‌زننده، ایرادگیر، بدبین، حق به...
۰۴ شهریور ۱۳۹۷ - ۲۱:۲۴
تاریخ: ۰۴ شهریور ۱۳۹۷
بازدید: 146
دسته بندی: مقالات اجتماعی
شخصیت اهل جیم شدن

30 نوع مختلف افراد سمی(قسمت چهارم)

  3- شخصیت اهل جیم شدن شخصیت اهل جیم شدن- فرد ضعیفی است که شما هیچ‌گاه قادر نیستید او را با مسائل عمده رو به رو کنید. او شخصیتی...
۲۴ مرداد ۱۳۹۷ - ۱۳:۲۰
تاریخ: ۲۴ مرداد ۱۳۹۷
بازدید: 116
دسته بندی: مقالات اجتماعی
اینترنت و سبک زندگی

اینترنت و تاثیر آن بر سبک زندگی جوانان ایرانی

  اینترنت و تاثیر آن بر سبک زندگی جوانان ایرانی اینترنت بعنوان یکی از صورت های جدید رسانه ای اهمیت و رواج فزاینده ای در میان...
۰۴ شهریور ۱۳۹۷ - ۰۲:۰۱
تاریخ: ۰۳ شهریور ۱۳۹۷
بازدید: 56
دسته بندی: مقالات اجتماعی
ضدفرهنگ (Anti-culture)

تعریف ضدفرهنگ چیست؟

  ضدفرهنگ چیست؟ اصطلاح ضد فرهنگ در دهه ی شصت در اطلاق به خرده‌فرهنگ های چشم‌گیر نسل نوی جوانان و دانشجویان و به ویژه هیپی‌های...
۰۳ شهریور ۱۳۹۷ - ۱۳:۲۶
تاریخ: ۰۳ شهریور ۱۳۹۷
بازدید: 57
دسته بندی: مقالات اجتماعی
افراد آتش زیرخاکستر

30 نوع مختلف افراد سمی(قسمت پنجم)

  5- شخصیت آتش زیر خاکستر افراد این گروه آدم‌هایی بی ثبات، غیرقابل گفتگو، عیب‌جو، غیرقابل‌اعتماد، ضعیف، موذی، مرموز، متغیر،...
۳۰ مرداد ۱۳۹۷ - ۱۳:۴۹
تاریخ: ۳۰ مرداد ۱۳۹۷
بازدید: 78
دسته بندی: مقالات اجتماعی
افراد خودویرانگر

30 نوع مختلف افراد سمی(قسمت سوم)

  3- افرادخودویرانگر افراد خودویرانگر- افراد این دسته قربانی هستند. آنها افرادی هستند فاقد حس واقع‌بینی، ضعیف، دارای قدرت دافعه ی...
۲۲ مرداد ۱۳۹۷ - ۱۲:۲۹
تاریخ: ۲۲ مرداد ۱۳۹۷
بازدید: 115
دسته بندی: مقالات اجتماعی
افراد سمی

30 نوع مختلف افراد سمی(قسمت دوم)

  2- افراد وراج افراد وراج- افراد این دسته بسیار پرحرف، خودخواه، آزاردهنده، خودشیفته، بی ادب، و ملال آور هستند. آنها معتاد به حرف...
۲۱ مرداد ۱۳۹۷ - ۱۰:۳۹
تاریخ: ۲۱ مرداد ۱۳۹۷
بازدید: 114
دسته بندی: مقالات اجتماعی
رفتارهای افراد سمی

30 نوع مختلف افراد سمی(قسمت اول)

  30 نوع مختلف افراد سمی(قسمت اول) افراد سمی نمی دانند چگونه دوستان خود را حفظ کنند یا بر آنها اثری مثبت و دلپسند بگذارند. در اصل...
۲۰ مرداد ۱۳۹۷ - ۰۰:۲۵
تاریخ: ۱۹ مرداد ۱۳۹۷
بازدید: 146
دسته بندی: مقالات اجتماعی
سرخط خبرها: