حقوق خبر

مقالات اجتماعی

Feed Link JS News

چرخه ی عادت چیست؟

  پایگاه خبری حقوق نیوز چرخه ی عادت چیست؟ در طول زمان، چرخه ی نشانه یا محرک، کار تکراری و روزمره و در نهایت پاداش به طور...
۲۳ دی ۱۳۹۷ - ۲۲:۵۲
تاریخ: ۲۳ دی ۱۳۹۷
بازدید: 28
دسته بندی: رفتارشناسی

ویژگی های شخصیت سالم 2

  پایگاه خبری حقوق نیوز ویژگی های شخصیت سالم شخصیت سالم اجازه نمی دهد ذهنش بیش از حد با تخیلات در کش و قوس باشد و مغز خودش...
۱۶ دی ۱۳۹۷ - ۱۹:۲۷
تاریخ: ۱۶ دی ۱۳۹۷
بازدید: 37
دسته بندی: تیپ‌شناسی
افراد سمی

10 شگرد برای رویارویی با افراد سمی (قسمت7)

  پایگاه خبری حقوق نیوز 10 شگرد برای رویارویی با افراد سمی 7- شگرد تخلیه عصبی شدید (فریاد کشیدن و جهنم درست کردن...
۱۲ دی ۱۳۹۷ - ۱۱:۳۱
تاریخ: ۱۲ دی ۱۳۹۷
بازدید: 53
دسته بندی: رفتارشناسی

ویژگی های شخصیت سالم 1

  پایگاه خبری حقوق نیوز ویژگی های شخصیت سالم شخصیت سالم همواره بر این باور بوده است که انسان نخست باید بیندیشد و سپس لب به...
۰۹ دی ۱۳۹۷ - ۱۸:۲۹
تاریخ: ۰۹ دی ۱۳۹۷
بازدید: 40
دسته بندی: تیپ‌شناسی

10 شگرد برای رویارویی با افراد سمی 6

  پایگاه خبری حقوق نیوز 10 شگرد برای رویارویی با افراد سمی 6- شگرد مطرح کردن پرسش های هدایت کننده همراه با آرامش (زیر ضرب...
۰۸ دی ۱۳۹۷ - ۱۰:۳۹
تاریخ: ۰۸ دی ۱۳۹۷
بازدید: 45
دسته بندی: رفتارشناسی
افراد سمی

10 شگرد برای رویارویی با افراد سمی 5

  پایگاه خبری حقوق نیوز 10 شگرد برای رویارویی با افراد سمی 5- شگرد رویارویی مستقیم(ابراز صریح) زمانی که فردی علناً...
۰۲ دی ۱۳۹۷ - ۲۰:۳۲
تاریخ: ۰۲ دی ۱۳۹۷
بازدید: 49
دسته بندی: رفتارشناسی
شهرنشینی در تاریخ ایران

روند شهرنشینی در تاریخ ایران (قسمت ششم)

  پایگاه خبری حقوق نیوز روند شهرنشینی در تاریخ ایران شهر مدرن صنعتی – خدماتی آخرین مرحله از رشد شهرنشینی در ایران در...
۱۷ آذر ۱۳۹۷ - ۱۰:۵۴
تاریخ: ۱۷ آذر ۱۳۹۷
بازدید: 38
دسته بندی: شهر و شهرنشینی
مدل سنجش دینداری

مدل سنجش دینداری گلاک و استارک

  پایگاه خبری حقوق نیوز مدل سنجش دینداری گلاک و استارک از میان مدل‌های‌ مختلف‌ سـنجش‌ دین‌داری، مدل‌ گلاک‌ و استارک از‌...
۱۳ آذر ۱۳۹۷ - ۲۳:۴۳
تاریخ: ۱۳ آذر ۱۳۹۷
بازدید: 95
احمد تفضلی

احمد تفضلی را بشناسید

  پایگاه خبری حقوق نیوز احمد تفضلی را بشناسید احمد تفضلی در آذر سال ۱۳۱۶ در اصفهان زاده شد. تحصیلات مقدماتی خود را در...
۰۸ آذر ۱۳۹۷ - ۲۲:۳۴
تاریخ: ۰۸ آذر ۱۳۹۷
بازدید: 172
شهرنشینی در تاریخ ایران

روند شهرنشینی در تاریخ ایران (قسمت پنجم)

  پایگاه خبری حقوق نیوز روند شهرنشینی در تاریخ ایران اعراب با شروع به ساختن بغداد در سال 141 هجری، خط مشی قبلی خود را...
۰۵ آذر ۱۳۹۷ - ۱۲:۰۸
تاریخ: ۰۵ آذر ۱۳۹۷
بازدید: 90
دسته بندی: شهر و شهرنشینی
شهرنشینی در تاریخ ایران

روند شهرنشینی در تاریخ ایران (قسمت چهارم)

  پایگاه خبری حقوق نیوز روند شهرنشینی در تاریخ ایران آخرین سلسله پادشاهی ایران پیش از ورود اسلام، سلسله ی ساسانی بود که...
۲۸ آبان ۱۳۹۷ - ۱۲:۳۱
تاریخ: ۲۸ آبان ۱۳۹۷
بازدید: 71
دسته بندی: شهر و شهرنشینی
شهرنشینی در تاریخ ایران

روند شهرنشینی در تاریخ ایران (قسمت سوم)

  پایگاه خبری حقوق نیوز روند شهرنشینی در تاریخ ایران شهرنشینی در دوره ی هخامنشی وابسته ای از گستره ی امپراتوری آنها بود....
۲۰ آبان ۱۳۹۷ - ۱۸:۱۵
تاریخ: ۲۰ آبان ۱۳۹۷
بازدید: 82
دسته بندی: شهر و شهرنشینی

10 شگرد برای رویارویی با افراد سمی 4

  پایگاه خبری حقوق نیوز 10 شگرد برای رویارویی با افراد سمی 4- شگرد آینه‌گونگی شگرد آینه‌گونگی فرد سمی را وا می دارد...
۰۵ آبان ۱۳۹۷ - ۱۲:۵۲
تاریخ: ۰۵ آبان ۱۳۹۷
بازدید: 96
دسته بندی: رفتارشناسی
شهرنشینی در تاریخ ایران

روند شهرنشینی در تاریخ ایران (قسمت دوم)

  پایگاه خبری حقوق نیوز روند شهرنشینی در تاریخ ایران در فلات مرکزی نیز در حفاری های باستان شناسی ...در دشت قزوین، در سه...
۰۴ آبان ۱۳۹۷ - ۲۱:۵۹
تاریخ: ۰۴ آبان ۱۳۹۷
بازدید: 86
دسته بندی: شهر و شهرنشینی
شهرنشینی در تاریخ ایران

روند شهرنشینی در تاریخ ایران (قسمت اول)

  پایگاه خبری حقوق نیوز روند شهرنشینی در تاریخ ایران تاریخ شهرنشینی در ایران را شاید بتوان به کلان ترین شکل آن به سه...
۰۱ آبان ۱۳۹۷ - ۲۳:۱۰
تاریخ: ۰۱ آبان ۱۳۹۷
بازدید: 108
دسته بندی: شهر و شهرنشینی
افراد سمی

10 شگرد برای رویارویی با افراد سمی 3

  10 شگرد برای رویارویی با افراد سمی   3- شگرد توقف جریان افکار آزاردهنده این ترفند بسیار مهم و مؤثر، موجب توقف...
۰۱ آبان ۱۳۹۷ - ۱۱:۵۱
تاریخ: ۰۱ آبان ۱۳۹۷
بازدید: 85
دسته بندی: رفتارشناسی
واژه ی شهر

ریشه شناسی واژه شهر (قسمت دوم)

  پایگاه خبری حقوق نیوز ریشه شناسی واژه ی شهر واژه ی Politics در انگلیسی و Politique در زبان فرانسوی از ریشه ی Politikos...
۲۰ مهر ۱۳۹۷ - ۲۱:۴۱
تاریخ: ۲۰ مهر ۱۳۹۷
بازدید: 127
دسته بندی: شهر و شهرنشینی
افراد سمی

10 شگرد برای رویارویی با افراد سمی 2

  10 شگرد برای رویارویی با افراد سمی 2- شگرد شوخی شما در برخورد با فرد سمی نه تنها می توانید با شگرد تخلیه ی تنفسی فشار...
۰۹ مهر ۱۳۹۷ - ۲۲:۲۲
تاریخ: ۰۹ مهر ۱۳۹۷
بازدید: 120
دسته بندی: رفتارشناسی
واژه ی شهر

ریشه شناسی واژه ی شهر (قسمت اول)

  پایگاه خبری حقوق نیوز ریشه شناسی واژه ی شهر واژه Urban در انگلیسی و Urbain در فرانسوی از ریشه ی Urbanus لاتین یعنی شهری...
۰۶ مهر ۱۳۹۷ - ۱۹:۴۴
تاریخ: ۰۶ مهر ۱۳۹۷
بازدید: 178
دسته بندی: شهر و شهرنشینی
افراد سمی

10 شگرد برای رویارویی با افراد سمی 1

  10 شگرد برای رویارویی با افراد سمی 1- شگرد تنفسی(تخلیه ی بار منفی عصبی به صورت دم و بازدم) این ترفند می تواند همواره در...
۰۶ مهر ۱۳۹۷ - ۲۰:۵۷
تاریخ: ۰۶ مهر ۱۳۹۷
بازدید: 104
دسته بندی: رفتارشناسی
سرخط خبرها: