امروز: پنج شنبه, ۱۱ آذر ۱۴۰۰ برابر با ۲۶ ربيع الآخر ۱۴۴۳ قمری و ۰۲ دسامبر ۲۰۲۱ میلادی
کد خبر: 278835
۹۴
۱
۰
نسخه چاپی

آیا می دانید چگونه از وکیل شکایت کنید؟

آیا می دانید چگونه از وکیل شکایت کنید؟

آیا امکان شکایت و طرح دعوا علیه وکیل فراهم است ؟ در پاسخ به این سوال باید گفت بله ، امکان شکایت از وکیل در مراجع قانونی زیربط مهیا است .

مصادیق تخلفات انتظامی وکیل چیست؟

مصادیق و اعمال مستوجب مجازات انتظامی درجه ۱و ۲

تخلف از نظاماتی که کانون برای وکلا تعیین می‌نماید، مستوجب مجازات انتظامی درجه ۱ و ۲ است.

مصادیق و اعمال مستوجب مجازات انتظامی درجه ۳

 • انجام وکالت بدون تمدید پروانه؛
 • تجاهر به مسکر و مواد مخدره و مراوده در اماکن فساد؛
 • -عدم حضور در جلسات دادگاه بدون عذر موجه؛
 • عدم قبول مراسلات کانون و امتناع از دادن رسید در قبال آنها؛
 • عدم ارائه رسید در قبال وجوه و اموال و اسناد دریافتی از موکل؛
 • عدم رعایت تقدم در جلسات محاکمه ای که همزمان هستند یا عدم رعایت تقدم محاکمات کیفری؛
 • وکالت در محلی که وکیل در زمان اشتغال به خدمت قضایی در آنجا شاغل بوده برای بار اول؛
 • تمرکز فعالیت وکالتی و یا تاسیس دفتر وکالت در غیر از محل مجاز برای بار اول.

مصادیق و اعمال مستوجب مجازات انتظامی درجه ۴

 • عدم ارائه رسید در قبال وجوه و اموال و اسناد دریافتی از موکل؛
 • تجاهر به مسکر و مواد مخدره و مراوده در اماکن فساد؛
 • انجام وکالت بدون تمدید پروانه؛
 • عدم حضور در جلسات دادگاه بدون عذر موجه؛
 • اشتغال به شغل منافی با شئون وکالت و ادامه اشتغال به شغل مزبور پس از تذکر کانون؛
 • معرفی خود با درجه بالاتر؛
 • تحصیل وکالت با توسل به وسایل فریبنده؛
 • تحصیل وجه یا مال یا سند دیگری زائد بر حق‌الوکاله قراردادی، یا تعرفه ای( در مواردی که قراردادی در بین نیست)؛
 • عدم اطلاع استعفا به دادگاه و موکل یا استعفا در زمانی که موکل مجال کافی برای معرفی وکیل جدید ندارد؛
 • قبول وکالت در دعاوی که وکیل قبلا با سمت قضایی یا داوری در آن دخالت داشته است؛
 • قبول وکالت علیه ارگانهای دولتی که وکیل سمت وکالت یا مشاوره آن اداره را دارد؛
 • استعفاء از وکالت و قبول مجدد آن یا اعمال مشابه به منظور اطاله دادرسی؛
 • اظهارات غیر محترمانه نسبت به محاکم و مقامات رسمی و همکاران و اصحاب دعوی و سایر اشخاص؛
 • عدم آگاه‌نکردن موکل به منظور پرداخت هزینه های پرونده که موجب تضییع حق موکل گردد؛
 • وکالت در محلی که وکیل در زمان اشتغال به خدمت قضایی در آنجا شاغل بوده برای بار دوم؛
 • تقدیم عرضحالی که از حیث تمبر ناقص است؛
 • تمرکز فعالیت وکالتی و یا تاسیس دفتر وکالت در غیر از محل مجاز برای بار دوم؛

مصادیق و اعمال مستوجب مجازات انتظامی درجه ۵

 • قبول وکالت بصورت تصنعی (در ظاهر بنام دیگری در باطن برای خود)؛
 • افشاء اسرار موکل؛
 • تخلف از قسم؛
 • عدم تحویل یک نسخه از وکالتنامه به موکل برای بار اول؛
 • وکالت در محلی که وکیل در زمان اشتغال به خدمت قضایی در آنجا شاغل بوده برای بار سوم؛
 • عدم تحویل پروانه به کانون بعد از اعلام کانون مبنی بر تعلیق پروانه؛
 • شرکت در مدعی‌به؛
 • انتقال قرارداد حق‌الوکاله به دیگری؛
 • تمرکز فعالیت وکالتی و یا تاسیس دفتر وکالت در غیر از محل مجاز برای بار سوم؛

مصادیق و اعمال مستوجب مجازات انتظامی درجه ۶

 • مواضعه و تبانی با طرف دعوی و خیانت به موکل؛
 • قبول وکالت علیه موکل سابق در همان موضوعی که وکالت آنرا به عهده داشته است؛
 • تحصیل پروانه وکالت بدون داشتن شرایط مقرره و یا فاقد شرایط مذکور شدن؛
 • اثبات خلاف عذری که وکیل برای عدم حضور در دادگاه یا دادسرا یا دادگاه انتظامی اظهار نموده؛
 • عدم تحویل یک نسخه از وکالتنامه به موکل برای بار دوم؛
 • وکالت در محلی که وکیل در زمان اشتغال به خدمت قضایی در آنجا شاغل بوده برای بار چهارم؛
 • عدم تحویل پروانه به کانون پس از اعلام کانون مبنی بر تعلیق پروانه؛
 • شرکت در مدعی‌به؛
 • انتقال قراردادحق‌الوکاله به دیگری

چگونه از وکیل دادگستری شکایت کنیم؟

وکلای دادگستری مکلفند اعمالی را که به موجب مقررات بر عهده آنها قرار گرفته در زمان و به ترتیب مقرر انجام دهند همچنین اخلاق و رفتار آنها باید متناسب با مقام و منزلت شغل وکالت باشد عدم رعایت موارد مزبوره در محدوده مقررات تخلف انتظامی شمرده می شود و مستوجب تعقیب و تحمل مجازات انتظامی است.

ماده ۷۶ لایحه قانونی استقلال کانون وکلا مصوب ۱۳۳۴ مجازاتهای انتظامی را که ممکن است وکیل دادگستری به سبب تخلف در معرض آن قرار گیرد پیش بینی نموده است مواد ۷۷ به بعد آیین نامه نیز اعمالی را که تخلف شمرده می شود شمارش نموده و در هر مورد مجازات انتظامی قابل انطباق بر آن را مقرر نموده است.

برای شکایت از وکیل دادگستری به کدام دادگاه برویم؟

دادگاه انتظامی وکلا مرجع رسیدگی و صدور رای نسبت به تخلفات وکلا و کارگشایان می باشد. این مرجع از سه نفر وکیل پایه یک دادگستری که برای مدت دو سال از طرف هیات مدیره کانون انتخاب می گردند، تشکیل می شود دو نفر وکیل پایه یک نیز به همان ترتیب به عنوان اعضای علی البدل انتخاب می شوند تا در صورت معذوریت اعضای اصلی انجام وظیفه نمایند. دادگاه عالی انتظامی قضات مرجع تجدیدنظر نسبت به آرای قابل تجدیدنظر صادره از دادگاه انتظامی وکلا می باشد.

مجازات های انتظامی وکیل چیست؟

1- اخطار کتبی

2- توبیخی که همراه با درج در پرونده باشد .

3- توبیخی که با درج در مجله و روزنامه کانون همراه باشد .

4- تنزل درجه وکیل

5- ممنوعیت وکالت به مدت 3 ماه تا سه سال

6- محرومیت دائم از شغل وکالت

اعتراض به قرار و رای دادسرا و دادگاه انتظامی وکلا

ممکن است با وجود آنکه دادسرا انتظامی وکلا ، قرار منع تعقیب و یا دادگاه انتظامی وکلا ، رای بر برائت وکیل از اتهام انتصابی را صادر کند ، شاکی همچنان خود را محق بداند . زمانی که از دادسرای انتظامی وکلا قرار منع تعقیب صادر شود ، شاکی و رئیس کانون وکلا می توانند نسبت به این قرار اعتراض کنند .

در واقع شاکی و رئیس کانون وکلا در صورت نارضایتی از قرار صادره ، باید ظرف ده روز از ابلاغ به دادگاه انتظامی وکلا مراجعه کرده و اعتراض خود ثبت کنند . اگر دادگاه قرار منع تعقیب را درست تشخیص ندهد ، راسا وارد مرحله رسیدگی به پرونده و صدور رای خواهد شد .

در صورتی که دادگاه وارد مرحله رسیدگی شده و رای صادر کرد ، می توان از رای این دادگاه ظرف مدت 10 روز در دادگاه عالی انتظامی قضات تقاضای تجدید نظر کرد . البته این حق صرفا برای شاکی به رسمیت شناخته شده است و وکیل یا رئیس کانون وکلا تنها در موارد محدودی می توانند تقاضای تجدید نظر کنند .

منطقا وکلا برای پیگیری پرونده ها و دفاع از موکلان خود در مراجع قضایی مستحق دریافت حق الوکاله می شوند . در بیشتر اوقات حق الوکاله وکلا در قرارداد وکالت مشخص می شود اما در صورتی که در قرارداد بر مبلغی به عنوان حق الزحمه وکیل توافق نشده باشد و یا فرضا از عباراتی مانند مطابق تعرفه استفاده شود ، ملاک در محاسبه دستمزد ، آیین نامه تعرفه حق الوکاله وکیل دادگستری است .

 • منبع
 • وکیل تاپ
 • دینا

دیدگاه

شما هم می توانید دیدگاه خود را ثبت کنیدکد امنیتی کد جدید