حقوق نیوز

سیاسی و اجتماعی

Feed Link JS News
آینده (future)

آینده و دلایل غفلت از آینده از نظر اندیشمندان

حقوق نیوز | سیاسی و اجتماعی | جامعه...
۰۵ تیر ۱۳۹۹ - ۱۳:۵۳
تاریخ: ۰۵ تیر ۱۳۹۹
بازدید: 47
دسته بندی: جامعه‌شناسی
خبرنگاری زرد (Yellow Journalism)

خبرنگاری زرد و رسانه های زرد؛ پیشینه و ویژگی ها در ایران و جهان

حقوق نیوز | سیاسی و اجتماعی | مفاهیم سیاسی و...
۰۴ تیر ۱۳۹۹ - ۱۱:۵۴
تاریخ: ۰۴ تیر ۱۳۹۹
بازدید: 50

تشیع و تسنن؛ تفاوت ها در فقه سیاسی

حقوق نیوز/ سیاسی و اجتماعی/ اندیشه سیاسی در...
۰۱ تیر ۱۳۹۹ - ۰۰:۱۱
تاریخ: ۳۱ خرداد ۱۳۹۹
بازدید: 88
جان رالز (John Rawls)

جان رالز | عدالت | قرارداد اجتماعی

حقوق نیوز | سیاسی و اجتماعی | اندیشه سیاسی...
۳۱ خرداد ۱۳۹۹ - ۱۲:۳۰
تاریخ: ۳۱ خرداد ۱۳۹۹
بازدید: 73
فمنیسم(Feminism)

فمنیسم و فمنیست ها؛ از اسطوره تا واقعیت از افراط تا تفریط

حقوق نیوز/ سیاسی و اجتماعی/ اندیشه سیاسی در...
۱۷ خرداد ۱۳۹۹ - ۱۲:۱۵
تاریخ: ۱۷ خرداد ۱۳۹۹
بازدید: 186
هژمونی (

هژمونی و گرامشی؛ پیوند زیربنا و روبنا در اندیشه مارکسیستی

حقوق نیوز/ سیاسی و اجتماعی/ اندیشه سیاسی در...
۱۳ خرداد ۱۳۹۹ - ۱۲:۳۹
تاریخ: ۱۳ خرداد ۱۳۹۹
بازدید: 209
مک کارتیسم ( McCarthyism)

سناتور مک کارتی آغازگر مک کارتیسم در آمریکا

حقوق نیوز/ سیاسی و اجتماعی/ مفاهیم سیاسی و...
۱۲ خرداد ۱۳۹۹ - ۲۱:۵۱
تاریخ: ۱۲ خرداد ۱۳۹۹
بازدید: 211
آسیب های اینترنت(Internet harms )

آسیب های اینترنت؛ اعتیاد، بازداری‌زدایی، هرزه نگاری و انحرافات اخلاق

حقوق نیوز/ سیاسی و اجتماعی/ اینترنت و شبکه...
۱۱ خرداد ۱۳۹۹ - ۱۴:۰۸
تاریخ: ۱۱ خرداد ۱۳۹۹
بازدید: 216
حق وتو (Veto right)

حق وتو؛ تعریف و پیشینه آن

حقوق نیوز/ سیاسی و اجتماعی/ مفاهیم سیاسی و...
۱۰ خرداد ۱۳۹۹ - ۲۰:۲۳
تاریخ: ۱۰ خرداد ۱۳۹۹
بازدید: 218
قتل ناموسی

قتل های ناموسی؛ تعریف و دلایل آن

حقوق نیوز/ سیاسی و اجتماعی/ جامعه...
۰۷ خرداد ۱۳۹۹ - ۲۱:۳۴
تاریخ: ۰۷ خرداد ۱۳۹۹
بازدید: 273
دسته بندی: جامعه‌شناسی
فالانژ(falange) فالانژیسم(falangism(

فالانژ و فالانژیسم را بشناسید

حقوق نیوز/ سیاسی و اجتماعی/ مفاهیم سیاسی و...
۰۵ خرداد ۱۳۹۹ - ۲۰:۵۱
تاریخ: ۰۵ خرداد ۱۳۹۹
بازدید: 266
اثر ارابه موسیقی (Bandwagon effect)

اثر ارابه موسیقی؛ تعریف و کاربردهای آن

حقوق نیوز/ سیاسی و اجتماعی/ جامعه...
۳۱ ارديبهشت ۱۳۹۹ - ۱۲:۲۲
تاریخ: ۳۱ ارديبهشت ۱۳۹۹
بازدید: 314
دسته بندی: جامعه‌شناسی
احمق مفید (useful idiot)

احمق مفید؛ تعریف و انواع آن

حقوق نیوز/ سیاسی و اجتماعی/ مفاهیم سیاسی و...
۳۱ ارديبهشت ۱۳۹۹ - ۱۳:۴۴
تاریخ: ۳۱ ارديبهشت ۱۳۹۹
بازدید: 349
ترور شخصیت (Character assassination)

ترور شخصیت در سازمان و سیاست

تعریف ترور شخصیت ترور شخصيت...
۳۰ ارديبهشت ۱۳۹۹ - ۱۱:۵۵
تاریخ: ۳۰ ارديبهشت ۱۳۹۹
بازدید: 283
شهاب الدین سهروردی

شهاب الدین سهروردی و اندیشه سیاسی وی (قسمت 2)

حقوق نیوز/ سیاسی و اجتماعی/ اندیشه سیاسی در...
۲۸ ارديبهشت ۱۳۹۹ - ۲۳:۳۴
تاریخ: ۲۸ ارديبهشت ۱۳۹۹
بازدید: 292
شهاب الدین سهروردی

شهاب الدین سهروردی و اندیشه سیاسی وی (قسمت 1)

حقوق نیوز/ سیاسی و اجتماعی/ اندیشه سیاسی در...
۲۸ ارديبهشت ۱۳۹۹ - ۲۳:۲۳
تاریخ: ۲۸ ارديبهشت ۱۳۹۹
بازدید: 293
ادموند برک (Edmund Burke)

ادموند بُرک و اندیشه های سیاسی او

حقوق نیوز/ سیاسی و اجتماعی/ اندیشه سیاسی در...
۲۱ ارديبهشت ۱۳۹۹ - ۱۳:۳۷
تاریخ: ۲۱ ارديبهشت ۱۳۹۹
بازدید: 330
فیلمفارسی

فیلمفارسی و تاثیر سنت و مدرنیته در سینمای ایران در دوره پهلوی دوم (قسمت 3)

حقوق نیوز/ سیاسی و اجتماعی/ جامعه...
۱۶ ارديبهشت ۱۳۹۹ - ۱۱:۲۹
تاریخ: ۱۶ ارديبهشت ۱۳۹۹
بازدید: 341
دسته بندی: جامعه‌شناسی
فیلمفارسی

فیلمفارسی و تاثیر سنت و مدرنیته در سینمای ایران در دوره پهلوی دوم (قسمت 2)

حقوق نیوز/ سیاسی و اجتماعی/ جامعه...
۱۵ ارديبهشت ۱۳۹۹ - ۱۲:۳۱
تاریخ: ۱۵ ارديبهشت ۱۳۹۹
بازدید: 333
دسته بندی: جامعه‌شناسی
فیلمفارسی

فیلمفارسی و تاثیر سنت و مدرنیته در سینمای ایران در دوره پهلوی دوم (قسمت 1)

حقوق نیوز/ سیاسی و اجتماعی/ جامعه...
۱۵ ارديبهشت ۱۳۹۹ - ۱۱:۴۱
تاریخ: ۱۵ ارديبهشت ۱۳۹۹
بازدید: 697
دسته بندی: جامعه‌شناسی
سرخط خبرها: