امروز: پنج شنبه, ۲۸ تیر ۱۴۰۳ برابر با ۱۱ محرّم ۱۴۴۶ قمری و ۱۸ ژوئیه ۲۰۲۴ میلادی

گزیده موضوعی کتب داوری و میانجیگری

اوصاف رای داور

اوصاف رای داور برای اینکه رای داور شناخته بشود، باید آن را توصیف نمود زیرا هر تصمیم که داور اتخاذ می کند، ممکن است رای به معنای خاص نباشد و مشمول حمایت ها و ضمانت اجرای مقرر قرار نگیرد. بر اساس آنچه…
۳ سال پیش

طواری رسیدگی از طریق داوری

 طواری رسیدگی از طریق داوری ایرادات و دعاوی طاری در زمره دادرسی اند. یعنی در جریان دادرسی مطرح می گردند و دادرسی را به طور جزیی یا کلی با وقفه مواجه کرده یا آنکه صدور رای را به تاخیر می اندازند. این…
۳ سال پیش

دعوای ابطال رای داوری در نظریه های مشورتی

دعوای ابطال رای داوری در نظریه های مشورتی 1. استعفا و تاثیر آن بر شرایط حاکم بر داوری طرفین قراردادی ضمن سند رسمی متعهد شده اند در صورت بروز اختلاف به دادگستری مراجعه نکنند و اختلافات خود را از طریق…
۳ سال پیش

دعوای ابطال رای داوری در قوانین و مقررات قانونی

دعوای ابطال رای داوری در قوانین و مقررات قانونی از قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اصل 139 - صلح دعاوي راجع به اموال عمومي و دولتي يا ارجاع آن به داوري در هر مورد، موكول به تصويب هيئت وزيران است و…
۳ سال پیش

اجرت داوری و مسئولیت داور

اجرت داوری و مسئولیت داور مواد 497 الی 500 قانون به حق الزحمه داور اشاره نموده و بر حسب منطوق خود ابهامی ندارند تا نیاز به توضیح باشد؛ تنها، پاره ای از مسایل و به طور خاص، قواعد دادرسی آن قابل توجه…
۳ سال پیش

رابطه قرارداد اصلی و داوری

رابطه قرارداد اصلی و داوری در بیشتر موارد، شرط داوری ضمن قرارداد اصلی درج می شود و این امر مسایلی را مطرح می نماید که مختصراً آنها را بررسی می کنیم: 1- استقلال داوری در این زمینه بحث بسیاری، مطرح و…
۳ سال پیش

مره و تکرار در داوری

1- تحریر محل نزاع و عقیده نویسندگان موضوع دقیقی در مباحث داوری قابل بررسی می باشد که به درستی، تحریر و پاسخ داده نشده است و یا پاسخ بیان شده، رافع اشکالات متعددی که به دنبال دارند نیست. می دانیم که…
۳ سال پیش

مدت داوری

مدت داوری در مواد 458 ، 468 ، 480 تبصره ماده 484 ، 487 و بند 4 ماده 489 قانون و نیز در قانون داوری تجاری بین المللی از «مدت» داوری یاد شده و آثار مهمی بر آن مترتب است. البته در قواعد داوری، بحث از…
۳ سال پیش

انواع داوری

انواع داوری 1- داوری اجباری و اختیاری در برخی از قوانین، رجوع طرفین اختلاف به داوری، برای حل و فصل پاره ای اختلافات، الزامی اعلام شده است. یکی از مهمترین و عام ترین نوع آن را می توان در ماده 10 قانون…
۳ سال پیش

اجرای رای داور | اجراییه و بازداشت مدنی محکوم علیه رای داوری

اجرای رای داور اجراییه و بازداشت مدنی محکوم علیه رای داوری ماده 488 قانون با بیان: «هرگاه محکوم علیه تا بیست روز بعد از ابلاغ، رای داوری را اجرا ننماید، دادگاه ارجاع کننده دعوا به داوری و یا دادگاهی…
۳ سال پیش

داور | توافق در ارجاع امر به داوری | اجرت داوری

وجود داور از ارکان تشکیل داوری است. در واقع بدون وجود داور تحقق داوری منتفی است. داور می تواند منفرد یا متعدد باشد. داور وجود داور از دیگر ارکان تشکیل داوری است. در واقع بدون وجود داور تحقق داوری…
۳ سال پیش

آثار رای داور

آثار رای داور قانون برای تصمیمات دادگاه، به ویژه احکام آن، اوصافی را مقرر نموده است تا هدف اصلی که روشن نمودن رابطه حقوقی طرفین و ایجاد نظم تازه ای در این رابطه است، برآورده گردد؛ حکم دادگاه باید…
۳ سال پیش

دعوای ابطال رای داوری در آراء شعب دیوان عالی کشور

1- هزینه دادرسی ابطال رای داوری در مرحله تجدیدنظر شماره حکم : 2034 تاریخ حکم : 15/12/28 رای شعبه 3 دیوان عالی کشور اگر موضوع شکایت پژوهشی حکم بر ابطال رای داوری باشد نه حکم راجع به اصل دعوا، پرداخت…
۳ سال پیش

حقوق داوران

در اینجا مقصود از حقوق، توانایی و اختیاری است که داور دارد. بدین معنی، ارجاع امر به کارشناس یا انجام برخی آزمایشات نیز ذیل همین عنوان مطالعه می گردد. به عنوان مقدمه باید گفت که اختیارات داوران از…
۳ سال پیش

آثار داوری

آثار داوری پیش بینی داوری، آثاری را نسبت به طرفین، اشخاص ثالث و مراجع قانونی و در راس آنها، دادگاه ها به دنبال دارد که در این قسمت به بررسی آن می پردازیم. نسبت به طرفین قاعده عمومی و تحلیل شرط داوری…
۳ سال پیش

داوری در مسائل خاص

داوری در مسائل خاص 1- داوری در امور حسبی ماده 454 قانون، به اشخاصی که اهلیت استیفا (اهلیت اقامه دعوا) دارند، اجازه رجوع به داوری را می دهد. بنابراین، صغیر، غیر رشید در امورمالی و مجنون، این اجازه را…
۳ سال پیش

اجرای رای داوری

اجرای رای داوری پس از اینکه رای داور به شکل صحیح صادر شد نوبت به اجرای رای می رسد. در واقع ثمره عملی ارجاع امر به داوری و صدور رای داور، در مرحله اجرا، به چشم می آید. در اینجاست که نقش دولت و قدرت…
۳ سال پیش

ابطال رای داور

ابطال رای داور شاید مهمترین بخش حقوق داوری که در رویه قضایی منعکس می شود و قضات و وکلای عدلیه با آن آشنایی بیشتری در مقایسه با بخش های دیگر دارند، بحث ابطال رای داور و قواعد مربوط به آن باشد. البته…
۳ سال پیش

اوصاف داور

اوصاف داور داور، به عنوان شخصی که قرار است بین طرفین قضاوت کند، چه اوصافی دارد؟ بدیهی است که هر شخصی را نمی توان به عنوان داور تعیین کرد؛ همان طور که قضاوت رسمی نیز از عهده هر کسی بر نمی آید،…
۳ سال پیش

دعوای ابطال رای داور در آراء دادگاه ها

دعوای ابطال رای داور در آراء دادگاه ها 1.بررسی افزایش خواسته دعاوی ارجاع شده به داوری افزایش خواسته صرفاً در موردی امکان پذیر است که خواسته اصلی مالی باشد، در غیر این صورت خواسته جدید تلقی شده و نیاز…
۳ سال پیش