امروز: چهارشنبه, ۰۱ بهمن ۱۳۹۹ برابر با ۰۶ جمادى الآخر ۱۴۴۲ قمری و ۲۰ ژانویه ۲۰۲۱ میلادی

گزیده موضوعی کتب داوری و میانجیگری

انواع داوری

انواع داوری 1- داوری اجباری و اختیاری در برخی از قوانین، رجوع طرفین اختلاف به داوری، برای حل و فصل پاره ای اختلافات، الزامی اعلام شده است. یکی از مهمترین و عام ترین نوع آن را می توان در ماده 10 قانون…
۴ روز پیش

اجرای رای داور | اجراییه و بازداشت مدنی محکوم علیه رای داوری

اجرای رای داور اجراییه و بازداشت مدنی محکوم علیه رای داوری ماده 488 قانون با بیان: «هرگاه محکوم علیه تا بیست روز بعد از ابلاغ، رای داوری را اجرا ننماید، دادگاه ارجاع کننده دعوا به داوری و یا دادگاهی…
۴ روز پیش

داور | توافق در ارجاع امر به داوری | اجرت داوری

وجود داور از ارکان تشکیل داوری است. در واقع بدون وجود داور تحقق داوری منتفی است. داور می تواند منفرد یا متعدد باشد. داور وجود داور از دیگر ارکان تشکیل داوری است. در واقع بدون وجود داور تحقق داوری…
۴ روز پیش

آثار رای داور

آثار رای داور قانون برای تصمیمات دادگاه، به ویژه احکام آن، اوصافی را مقرر نموده است تا هدف اصلی که روشن نمودن رابطه حقوقی طرفین و ایجاد نظم تازه ای در این رابطه است، برآورده گردد؛ حکم دادگاه باید…
۲ هفته پیش

دعوای ابطال رای داوری در آراء شعب دیوان عالی کشور

1- هزینه دادرسی ابطال رای داوری در مرحله تجدیدنظر شماره حکم : 2034 تاریخ حکم : 15/12/28 رای شعبه 3 دیوان عالی کشور اگر موضوع شکایت پژوهشی حکم بر ابطال رای داوری باشد نه حکم راجع به اصل دعوا، پرداخت…
۳ هفته پیش

حقوق داوران

در اینجا مقصود از حقوق، توانایی و اختیاری است که داور دارد. بدین معنی، ارجاع امر به کارشناس یا انجام برخی آزمایشات نیز ذیل همین عنوان مطالعه می گردد. به عنوان مقدمه باید گفت که اختیارات داوران از…
۱ ماه پیش

آثار داوری

آثار داوری پیش بینی داوری، آثاری را نسبت به طرفین، اشخاص ثالث و مراجع قانونی و در راس آنها، دادگاه ها به دنبال دارد که در این قسمت به بررسی آن می پردازیم. نسبت به طرفین قاعده عمومی و تحلیل شرط داوری…
۱ ماه پیش

داوری در مسائل خاص

داوری در مسائل خاص 1- داوری در امور حسبی ماده 454 قانون، به اشخاصی که اهلیت استیفا (اهلیت اقامه دعوا) دارند، اجازه رجوع به داوری را می دهد. بنابراین، صغیر، غیر رشید در امورمالی و مجنون، این اجازه را…
۱ ماه پیش

اجرای رای داوری

اجرای رای داوری پس از اینکه رای داور به شکل صحیح صادر شد نوبت به اجرای رای می رسد. در واقع ثمره عملی ارجاع امر به داوری و صدور رای داور، در مرحله اجرا، به چشم می آید. در اینجاست که نقش دولت و قدرت…
۱ ماه پیش

ابطال رای داور

ابطال رای داور شاید مهمترین بخش حقوق داوری که در رویه قضایی منعکس می شود و قضات و وکلای عدلیه با آن آشنایی بیشتری در مقایسه با بخش های دیگر دارند، بحث ابطال رای داور و قواعد مربوط به آن باشد. البته…
۱ ماه پیش

اوصاف داور

اوصاف داور داور، به عنوان شخصی که قرار است بین طرفین قضاوت کند، چه اوصافی دارد؟ بدیهی است که هر شخصی را نمی توان به عنوان داور تعیین کرد؛ همان طور که قضاوت رسمی نیز از عهده هر کسی بر نمی آید،…
۳ ماه پیش

دعوای ابطال رای داور در آراء دادگاه ها

دعوای ابطال رای داور در آراء دادگاه ها 1.بررسی افزایش خواسته دعاوی ارجاع شده به داوری افزایش خواسته صرفاً در موردی امکان پذیر است که خواسته اصلی مالی باشد، در غیر این صورت خواسته جدید تلقی شده و نیاز…
۳ ماه پیش

طریقه اعتراض به رای داوری | اعتراض به رای از سوی طرفین داوری | اعتراض به رای از سوی شخص ثالث

طریقه اعتراض به رای داوری رای داور ممکن است از طرف محکوم علیه مورد اعتراض قرار گیرد. همچنین شخص ثالثی که طرف دعوای داوری نبوده است (و در انتخاب داور نقش نداشته است) نیز حق اعتراض به رای داور را دارد.…
۳ ماه پیش

اعتبار رای داوری | واژه اعتبار در قانون | محدوده اعتبار رای داور

اعتبار رای داوری در این مبحث ابتدا به مفهوم اعتبار رای داور و سپس به محدوده اعتبار آن خواهیم پرداخت. در بررسی محدوده اعتبار رای داور میزان تاثیر رای داور نسبت به طرفین داوری و اشخاص ثالث نیز مطالعه…
۳ ماه پیش

شرایط رای داوری | شرایط شکلی رای داور | شرایط اعتبار رای داور

داور پس از رسیدگی به ادعاهای طرفین و استماع دفاعیات اقدام به صدور رای می نماید. داور در صدور رای باید شرایطی را رعایت نماید. به عبارتی اعتبار رای داور موکول به رعایت شرایطی است که موضوع مبحث را تشکیل…
۳ ماه پیش

داوری پذیری دعوی مربوط به اموال دولتی | داوری پذیری دعاوی مربوط به اموال عمومی

1-داوری پذیری دعوی مربوط به اموال دولتی اموال دولی اصلاحی است که در برخی قوانین مانند قانون مدنی، قانون اساسی و ق.آ.د.م به کار رفته است و پی بردن به معنی دقیق آن از این منظر حائز اهمیت است که…
۳ ماه پیش

داوری و مفاهیم مرتبط با آن

مفهوم داوری همه با داوری آشنا هستند و بارها به شیوه غیر رسمی آن را تجربه نموده اند؛ اختلاف اشخاص ممکن است در درون یک جمع کوچک خانوادگی یا حلقه دوستانه یا همکاران یک اداره باشد و با پا در میانی شخص یا…
۵ ماه پیش

دعوای ابطال رای داوری در قوانین و مقررات قانونی

دعوای ابطال رای داوری در قوانین و مقررات قانونی از قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اصل 139 - صلح دعاوي راجع به اموال عمومي و دولتي يا ارجاع آن به داوري در هر مورد، موكول به تصويب هيئت وزيران است و…
۲ سال پیش

دعوای ابطال رای داوری در نظریه های مشورتی 2

دعوای ابطال رای داوری در نظریه های مشورتی 16. ابلااغ رای داور از طریق آگهی پرسش: اگر طبق گزارش مامور ابلاغ طرفین در آدرس های مذکور در رای داوری شناخته نشوند، دفتر دادگاه چه تکلیفی دارد آیا ابلاغ از…
۲ سال پیش

دعوای ابطال رای داوری در نظریه های مشورتی 1

دعوای ابطال رای داوری در نظریه های مشورتی 1.استعفا و تاثیر آن بر شرایط حاکم بر داوری طرفین قراردادی ضمن سند رسمی متعهد شده اند در صورت بروز اختلاف به دادگستری مراجعه نکنند و اختلافات خود را از طریق…
۲ سال پیش