امروز: سه شنبه, ۰۸ مهر ۱۳۹۹ برابر با ۱۱ صفر ۱۴۴۲ قمری و ۲۹ سپتامبر ۲۰۲۰ میلادی

گزیده موضوعی کتب داوری و میانجیگری

داوری و مفاهیم مرتبط با آن

مفهوم داوری همه با داوری آشنا هستند و بارها به شیوه غیر رسمی آن را تجربه نموده اند؛ اختلاف اشخاص ممکن است در درون یک جمع کوچک خانوادگی یا حلقه دوستانه یا همکاران یک اداره باشد و با پا در میانی شخص یا…
۱ ماه پیش

اجرای رای داوری

بخش چهارم: صدور و اجرای رای از طریق داوری فصل دوم: اجرای رای داوری پس از اینکه رای داور به شکل صحیح صادر شد نوبت به اجرای رای می رسد. در واقع ثمره عملی ارجاع امر به داوری و صدور رای داور، در مرحله…
۱ سال پیش

صدور و اجرای رای از طریق داوری (قسمت 3)

پایگاه خبری حقوق نیوز بخش چهارم: صدور و اجرای رای از طریق داوری فصل نخست: صدور رای داوری مبحث سوم: طریقه اعتراض به رای داوری رای داور ممکن است از طرف محکوم علیه مورد اعتراض قرار گیرد. همچنین شخص…
۱ سال پیش

موضوع داوری 2

شرایط تحقق داوری (موضوع داوری 2) 8- ممکن است داور برای رسیدگی به اختلاف بعد از قرارداد باشد نه موضوعات مصرح در قرارداد ؛ در یک مورد، دعوایی در دادگستری طرح می شود. موضوع از این قرار است که یکی از…
۱ سال پیش

موضوع داوری 1

شرایط تحقق داوری (موضوع داوری 1) داوری چه در قالب قرارداد مستقل یا ضمن قرارداد دیگر باشد، از قواعد عمومی قراردادها تبعیت می کند و نیز شرایط دیگری دارد که باید مختصراً بررسی و انعکاس رویه قضایی را…
۱ سال پیش

صدور و اجرای رای از طریق داوری (قسمت 2)

پایگاه خبری حقوق نیوز بخش چهارم: صدور و اجرای رای از طریق داوری فصل نخست: صدور رای داوری مبحث دوم: اعتبار رای داوری در این مبحث ابتدا به مفهوم اعتبار رای داور و سپس به محدوده اعتبار آن خواهیم…
۱ سال پیش

صدور و اجرای رای از طریق داوری (قسمت 1)

پایگاه خبری حقوق نیوز بخش چهارم: صدور و اجرای رای از طریق داوری فصل نخست: صدور رای داوری مبحث نخست: شرایط داوری داور پس از رسیدگی به ادعاهای طرفین و استماع دفاعیات اقدام به صدور رای می نماید. داور…
۱ سال پیش

دعوای ابطال رای داوری در قوانین و مقررات قانونی

دعوای ابطال رای داوری در قوانین و مقررات قانونی از قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اصل 139 - صلح دعاوي راجع به اموال عمومي و دولتي يا ارجاع آن به داوري در هر مورد، موكول به تصويب هيئت وزيران است و…
۱ سال پیش

دعوای ابطال رای داوری در نظریه های مشورتی 2

دعوای ابطال رای داوری در نظریه های مشورتی 16. ابلااغ رای داور از طریق آگهی پرسش: اگر طبق گزارش مامور ابلاغ طرفین در آدرس های مذکور در رای داوری شناخته نشوند، دفتر دادگاه چه تکلیفی دارد آیا ابلاغ از…
۱ سال پیش

دعوای ابطال رای داوری در نظریه های مشورتی 1

دعوای ابطال رای داوری در نظریه های مشورتی 1.استعفا و تاثیر آن بر شرایط حاکم بر داوری طرفین قراردادی ضمن سند رسمی متعهد شده اند در صورت بروز اختلاف به دادگستری مراجعه نکنند و اختلافات خود را از طریق…
۱ سال پیش

دعوای ابطال رای داور در آراء دادگاه ها(قسمت هفتم)

دعوای ابطال رای داور در آراء دادگاه ها 50. اثر فسخ قرارداد متضمن شرط داوری در صورت فسخ قرارداد مشتمل بر شرط داوری، شرط داوری نیز منتفی است و داوران نمی توانند در مورد صحت و سقم دعوا فسخ قرارداد…
۱ سال پیش

دعوای ابطال رای داور در آراء دادگاه ها(قسمت ششم)

دعوای ابطال رای داور در آراء دادگاه ها 40. صلاحیت داور پس از ابطال رای داوری پس از ابطال رای داوری از سوی دادگاه رسیدگی به موضوع از صلاحیت داور خارج و در صلاحیت دادگاه است. شماره دادنامه :…
۱ سال پیش

دعوای ابطال رای داور در آراء دادگاه ها(قسمت پنجم)

31. تمدید حدود صلاحیت و اعتبار داور در رسیدگی به موضوع اختلاف داور به مثابه قاضی در مورد دعوی است و صلاحیت رسیدگی به موضوع اختلاف را دارد و به این اعتبار مجاز در نشخیص قصد واقعی و اراده طرفین در…
۱ سال پیش

دعوای ابطال رای داور در آراء دادگاه ها(قسمت چهارم)

دعوای ابطال رای داور در آراء دادگاه ها 24. اعتراض به رای داوری قبل از ابلاغ آن تا قبل از ابلاغ رای داوری، حقی برای معرض یا منتفع از باب اعتراض یا اجرای رای برای طرفی ایجاد نمی گرد؛ لذا دعوای طرفین…
۱ سال پیش

دعوای ابطال رای داور در آراء دادگاه ها(قسمت سوم)

دعوای ابطال رای داور در آراء دادگاه ها 17. الزام آور بودن تصمیم نماینده رئیس جمهوری در ارجاع اختلاف دستگاه های دولتی به داوری تصمیم نمانیده رئیس جمهوری در راستای اصل 127 قانون اساسی در ارجاع اختلاف…
۱ سال پیش

دعوای ابطال رای داور در آراء دادگاه ها(قسمت دوم)

دعوای ابطال رای داور در آراء دادگاه ها 10. بطلان، ضمانت اجرایی عدم رعایت تشریفات داوری راجع به اموال دولتی داوری راجع به اموال دولتی که بدون رعایت تشریفات اصل 139 قانون اساسی صورت گرفته است از…
۱ سال پیش

دعوای ابطال رای داور در آراء دادگاه ها(قسمت اول)

دعوای ابطال رای داور در آراء دادگاه ها 1.بررسی افزایش خواسته دعاوی ارجاع شده به داوری افزایش خواسته صرفاً در موردی امکان پذیر است که خواسته اصلی مالی باشد، در غیر این صورت خواسته جدید تلقی شده و…
۱ سال پیش

دعوای ابطال رای داوری در آراء شعب دیوان عالی کشور

دعوای ابطال رای داوری در آراء شعب دیوان عالی کشور 1-هزینه دادرسی ابطال رای داوری در مرحله تجدیدنظر شماره حکم : 2034 تاریخ حکم : 15/12/28 رای شعبه 3 دیوان عالی کشور اگر موضوع شکایت پژوهشی حکم بر…
۱ سال پیش

دعوای ابطال رای داوری در آراء دیوان عدالت اداری

دعوای ابطال رای داوری در آراء دیوان عدالت اداری 1-ابطال بخش نامه مربوط به مالی محسوب کردن دعوای ابطال رای داوری ریاست محترم دیوان عدالت اداری شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، مجتمع قضایی…
۱ سال پیش

نمونه دادخواست ابطال رای داوری خلاف حق

نمونه دادخواست ابطال رای داوری خلاف حق مشخصات طرفین نام نام خانوادگی نام پدر سن شغل محل اقامت-خیابان-کوچه-پلاک-کد پستی خواهان خوانده وکیل خواسته یا موضوع صدور حکم مبنی بر ابطال رای داوری به این جهت…
۱ سال پیش