امروز: یکشنبه, ۱۹ مرداد ۱۳۹۹ برابر با ۱۸ ذو الحجة ۱۴۴۱ قمری و ۰۹ اوت ۲۰۲۰ میلادی

مجموعه قوانین

قانون اصلاح قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران

قانون اصلاح قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۹۶/۱۰/۲۴ مجلس شورای اسلامی تاییدشده درجلسه مورخ ۱۳۹۷/۴/۳۰ مجمع تشخیص مصلحت نظام ماده۱ـ یک تبصره به ماده (۳۰)…
۳ روز پیش

قانون تشکیلات، وظایف و انتخاب شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی

متن تنقیح شده‌ی قانون تشکیلات، وظایف و انتخاب شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران (مصوب ۱۳۷۵/۰۳/۰۱) با آخرین اصلاحات تا تاریخ ۱۳۹۷۶/۱۰/۲۴ فصل اول ـ تشکیلات ‌ماده۱ـ برای پیشبرد سریع برنامه‌های…
۳ روز پیش

قانون دائمی شدن قانون مجازات اسلامی

قانون دائمی شدن قانون مجازات اسلامی (مصوب ۱۳۹۷/۳/۹) ماده‌واحده ـ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲/۲/۱ با اصلاحات و الحاقات بعدی از تاریخ انقضای مدت اجرای آزمایشی آن، دائمی می‌شود. قانون فوق مشتمل بر…
۳ روز پیش

قانون دائمی‌شدن قانون استخدام نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران

قانون دائمی‌شدن قانون استخدام نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (مصوب ۱۳۹۷/۰۶/۱۴) ماده واحده ـ قانون استخدام نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۲/۱۲/۲۰ با اصلاحات و الحاقات بعدی از تاریخ…
۳ روز پیش

قانون استخدام نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران

قانون استخدام نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (مصوب ۱۳۸۲/۱۲/۲۰) با آخرین اصلاحات تا تاریخ ۱۳۹۰/۰۴/۰۸ به موجب قانون دائمی‌شدن قانون استخدام نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، این قانون با اصلاحات و…
۳ روز پیش

قانون اصلاح قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم

قانون اصلاح قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم (مصوب ۱۳۹۷/۴/۳۱) ماده۱ـ ماده (۱) قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم مصوب ۱۳۹۴/۱۱/۱۳ و بند (الف) آن به شرح زیر اصلاح و تبصره‌های (۱) تا (۴) ذیل، جایگزین…
۳ روز پیش

قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم

قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم (مصوب ۱۳۹۴/۱۱/۱۳ ) با آخرین اصلاحات تا تاریخ ۱۳۹۷/۴/۳۱ ماده۱ـ تهیه یا جمع‌آوری وجوه یا اموال به هر طریق چه دارای منشأ قانونی باشد یا نباشد و یا مصرف تمام یا بخشی از…
۳ روز پیش

قانون صدور چک

قانون صدور چک (مصوب ۱۳۵۵/۰۴/۱۶) (با آخرین اصلاحات تا تاریخ ۱۳۹۷/۸/۱۳) ماده ۱– (الحاقی ۱۳۷۲) انواع چک عبارتند از: ۱. چک عادی،‌ چکی است که اشخاص عهده بانک‌ها به حساب جاری خود صادر می‌کنند و دارنده آن…
۵ روز پیش

قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران

قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران (مصوب ۱۳۸۴/۰۹/۰۱) فصل اول – تعاریف و اصطلاحات ماده ۱ – اصطلاحات و واژه‌هایی که در این قانون بکار رفته است، دارای معانی زیر می‌باشند: ۱ – شورای عالی بورس و…
۵ روز پیش

آیین‌نامه اجرایی تبصره (۱) ماده (۵) مکرر قانون صدور چک

آیین‌نامه اجرایی تبصره (۱) ماده (۵) مکرر قانون صدور چک موضوع: تعلیق محرومیت بنگاه‌های اقتصادی از خدمات بانکی با نظر شورای تأمین استان تصویب‌نامه شماره ۷۲۲۰۸/ت۵۶۵۷۹هـ مورخ ۱۳۹۸/۶/۱۲ هیئت وزیران وزارت…
۵ روز پیش

قانون اصلاح قانون صدور چک

قانون اصلاح قانون صدور چک (مصوب ۱۳۹۷/۰۸/۱۳) ماده ۱- متن زیر به عنوان تبصره به ماده (۱) قانون صدور چک مصوب ۱۳۵۵/۴/۱۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی آن الحاق می‌گردد: تبصره- قوانین و مقررات مرتبط با چک حسب…
۵ روز پیش

قانون اصلاح قانون مبارزه با پولشویی

قانون اصلاح قانون مبارزه با پولشویی مصوب ۱۳۹۷/۷/۳ مجلس شورای اسلامی و ۱۳۹۷/۱۰/۱۵ سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام ماده۱ـ متن زیر جایگزین ماده (۱) قانون مبارزه با پولشویی مصوب ۱۳۸۶/۱۱/۲ می‌شود: «ماده۱ـ…
۵ روز پیش

قانون مبارزه با پولشویی

قانون مبارزه با پولشویی (مصوب ۱۳۸۶/۱۱/۰۲) با آخرین اصلاحات تا تاریخ ۱۳۹۷/۱۰/۱۵ قانون اصلاح قانون مبارزه با پولشویی ماده ۱ (اصلاحی مصوب ۱۳۹۷/۱۰/۱۵)ـ اصطلاحات مندرج در این قانون در معانی مشروح زیر به…
۵ روز پیش

قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور

قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور مصوب ۱۳۹۸/۱۲/۲۶ کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی ماده‌واحده- بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور از حیث منابع و مصارف بالغ بر بیست میلیون و دویست و شصت و شش هزار و پانصد و سی‌ و چهار…
۵ روز پیش

قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (۱۴۰۰ ـ ۱۳۹۶)

قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (۱۴۰۰ـ۱۳۹۶) (مصوب ۱۳۹۵/۱۲/۱۴) (با اصلاحات تا تاریخ ۱۳۹۶/۱۰/۶) ماده ۱ـ تعاریف و اختصارات برنامه ششم: برنامه پنجساله ششم…
۵ روز پیش

قانون تفسیر جزء ۶بند ث ماده ۸۸قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران

قانون تفسیر جزء ۶بند ث ماده ۸۸ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (مصوب ۱۳۹۷/۱۲/۲۱ مجلس شورای اسلامی) موضوع استفساریه: آیا منظور از مزایای اجتماعی مذکور در…
۵ روز پیش

قانون معافیت وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی از پرداخت هزینه‌های ثبتی

قانون معافیت وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی از پرداخت هزینه‌های ثبتی (مصوب ۱۳۹۸/۲/۲۴) ماده‌واحده ـ از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون، کلیه وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی از پرداخت هزینه‌های ثبتی مربوط به…
۵ روز پیش

قانون حفاظت از خاک

قانون حفاظت از خاک (مصوب ۱۳۹۸/۳/۴) ماده۱ـ اصطلاحات به‌کار رفته در این قانون، دارای تعاریف و معانی مشروح زیر است: الف) سازمان: سازمان حفاظت محیط‌ زیست ب) وزارت: وزارت جهاد کشاورزی پ) خاک: پیکره‌ای…
۵ روز پیش

قانون مدیریت بحران کشور

قانون مدیریت بحران کشور (مصوب ۱۳۹۸/۵/۷) فصل اول: کلیات ماده۱ـ به‌منظور ارتقای توانمندی جامعه در امور پیش‌بینی و پیشگیری، کاهش خطر و آسیب‌پذیری، پاسخ مؤثر در برابر مخاطرات طبیعی، حوادث و بحران‌ها،…
۵ روز پیش

قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی

 قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی مصوب ۱۳۸۵/۰۷/۰۲ با اصلاحات ۱۳۹۸/۷/۲ آیین‌نامه اعطای تابعیت ایران به فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی…
۵ روز پیش