حقوق نیوز

قوانین و مصوبات

Feed Link JS News

تصویب‌نامه در خصوص ایجاد سامانه ملی املاک و اسکان کشور

حقوق نیوز/ قوانین و...
۰۳ تیر ۱۳۹۹ - ۱۱:۰۳
تاریخ: ۰۳ تیر ۱۳۹۹
بازدید: 55
دسته بندی: قوانین و مصوبات

اصلاح ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور

حقوق نیوز/ قوانین و...
۰۳ تیر ۱۳۹۹ - ۱۰:۴۵
تاریخ: ۰۳ تیر ۱۳۹۹
بازدید: 51
دسته بندی: قوانین و مصوبات

اصلاح تصویب­نامه شماره ۱۶۴۹۶۹/ت۵۶۹۵۹ هـ مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۷

حقوق نیوز/ قوانین و...
۰۳ تیر ۱۳۹۹ - ۱۰:۴۴
تاریخ: ۰۳ تیر ۱۳۹۹
بازدید: 56
دسته بندی: قوانین و مصوبات

اصلاح بند (۳) تصویب‌نامه شماره ۸۹۸۴/ت۵۷۵۷۵هـ مورخ۱۳۹۹/۲/۶

حقوق نیوز/ قوانین و...
۰۳ تیر ۱۳۹۹ - ۱۰:۳۵
تاریخ: ۰۳ تیر ۱۳۹۹
بازدید: 52
دسته بندی: قوانین و مصوبات

دستورالعمل اجرایی بند «خ» ماده ۸۸ قانون برنامه ششم توسعه

حقوق نیوز/ قوانین و...
۰۳ تیر ۱۳۹۹ - ۱۰:۴۱
تاریخ: ۰۳ تیر ۱۳۹۹
بازدید: 54
دسته بندی: قوانین و مصوبات

مصوبه اصلاح ماده ۱۲اساسنامه بنیاد ملی نخبگان

حقوق نیوز/ قوانین و...
۰۳ تیر ۱۳۹۹ - ۱۰:۳۲
تاریخ: ۰۳ تیر ۱۳۹۹
بازدید: 49
دسته بندی: قوانین و مصوبات

دستور العمل ساماندهی تعیین اوقات رسیدگی به پرونده‌های قضایی در دادگستری

حقوق نیوز/ قوانین و...
۰۲ تیر ۱۳۹۹ - ۱۰:۰۳
تاریخ: ۰۲ تیر ۱۳۹۹
بازدید: 69
دسته بندی: قوانین و مصوبات

تصویب‌نامه در خصوص تقسیمات کشوری شهرستان خدابنده استان زنجان

حقوق نیوز/ قوانین و...
۰۲ تیر ۱۳۹۹ - ۰۹:۵۹
تاریخ: ۰۲ تیر ۱۳۹۹
بازدید: 55
دسته بندی: قوانین و مصوبات

تصویب‌نامه در خصوص الحاق تبصره به ماده (۲) آیین‌نامه نظارت بر مسافرت‌های خارجی دستگاه‌های اجرایی

حقوق نیوز/ قوانین و...
۰۲ تیر ۱۳۹۹ - ۰۹:۵۴
تاریخ: ۰۲ تیر ۱۳۹۹
بازدید: 46
دسته بندی: قوانین و مصوبات

آیین‌نامه اجرایی بند (هـ) تبصره (۶) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور

حقوق نیوز/ قوانین و...
۰۲ تیر ۱۳۹۹ - ۰۹:۵۱
تاریخ: ۰۲ تیر ۱۳۹۹
بازدید: 50
دسته بندی: قوانین و مصوبات

اصلاح بند (الف) ماده (۱) آیین‌نامه اجرایی بند (د) ماده (۱۳۲) اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم

حقوق نیوز/ قوانین و...
۰۲ تیر ۱۳۹۹ - ۰۹:۴۳
تاریخ: ۰۲ تیر ۱۳۹۹
بازدید: 121
دسته بندی: قوانین و مصوبات

قانون کاهش مجازات حبس تعزیری

حقوق نیوز/ قوانین و...
۲۹ خرداد ۱۳۹۹ - ۱۰:۴۳
تاریخ: ۲۹ خرداد ۱۳۹۹
بازدید: 106
دسته بندی: قوانین و مصوبات

قانون موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه‌گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری عراق

حقوق نیوز/ قوانین و...
۲۹ خرداد ۱۳۹۹ - ۱۰:۳۸
تاریخ: ۲۹ خرداد ۱۳۹۹
بازدید: 78
دسته بندی: قوانین و مصوبات

قانون حمایت قضائی و بیمه‌ای از مأموران یگان حفاظت محیط زیست و جنگل‌بانی

حقوق نیوز/ قوانین و...
۲۹ خرداد ۱۳۹۹ - ۱۰:۰۳
تاریخ: ۲۹ خرداد ۱۳۹۹
بازدید: 85
دسته بندی: قوانین و مصوبات

قانون اصلاح موادی از قانون محاسبات عمومی کشور

حقوق نیوز/ قوانین و...
۲۹ خرداد ۱۳۹۹ - ۰۹:۵۸
تاریخ: ۲۹ خرداد ۱۳۹۹
بازدید: 87
دسته بندی: قوانین و مصوبات

تصویب‌نامه در خصوص ویرایش یا تمدید ثبت سفارش تا پایان سال ۱۳۹۸ برای اظهار کالاهای گروه (۴)

حقوق نیوز/ قوانین و...
۲۹ خرداد ۱۳۹۹ - ۰۹:۵۱
تاریخ: ۲۹ خرداد ۱۳۹۹
بازدید: 73
دسته بندی: قوانین و مصوبات

قانون حمایت از اطفال و نوجوانان

حقوق نیوز/ قوانین و...
۲۹ خرداد ۱۳۹۹ - ۰۹:۵۳
تاریخ: ۲۹ خرداد ۱۳۹۹
بازدید: 75
دسته بندی: قوانین و مصوبات
سرخط خبرها: