امروز: سه شنبه, ۰۸ مهر ۱۳۹۹ برابر با ۱۱ صفر ۱۴۴۲ قمری و ۲۹ سپتامبر ۲۰۲۰ میلادی

قوانین و مصوبات

قانون کار

قانون کار (مصوب ۱۳۶۹/۰۸/۲۹با اصلاحات و الحاقات بعدی) فصل اول- تعاریف و اصول کلی ماده 1- کلیه کارفرمایان ، کارگران ، کارگاه ها ، موسسات تولیدی ، صنعتی ، خدماتی و کشاورزی مکلف به تبعیت از این قانون می…
۱ ماه پیش

قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی

 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی مصوب ۱۳۸۶/۱۱/۰۸ با آخرین اصلاحات تا تاریخ ۱۳۹۷/۰۳/۲۲ فصل اول ـ تعاریف ماده ۱- در این قانون اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار برده می…
۱ ماه پیش

قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری

قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری ماده ۱) هر کس از راه حیله و تقلب مردم را به وجود شرکتها یا تجارتخانه های یا کارخانه ها یا موسسات موهوم یا به داشتن اموال واختیارات واهی فریب…
۱ ماه پیش

قانون آیین دادرسی کیفری ( مصوب ۱۳۹۲/۱۲/۴)

قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲/۱۲/۴ با آخرین اصلاحات تا تاریخ ۱۳۹۵/۱۱/۱۰ فصل اول – تعریف آیین دادرسی کیفری و اصول حاکم بر آن ماده ۱- آیین دادرسی کیفری مجموعه مقررات و قواعدی است که برای کشف جرم،…
۱ ماه پیش

قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ (کتاب اول تا چهارم)

قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ (کتاب اول تا چهارم – کلیات، حدود، قصاص، دیات) کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (‌تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده) کتاب اول ـ کلیات بخش اول ـ مواد عمومی فصل اول ـ تعاریف ماده…
۱ ماه پیش

کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (‌تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده)

کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی(‌تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده) مصوب ۱۳۷۵/۰۳/۰۲ با آخرین اصلاحات تا تاریخ ۱۳۹۹/۲/۲۳ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ (کتاب اول تا چهارم – کلیات، حدود، قصاص، دیات) فصل اول…
۱ ماه پیش

‌قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (‌در امور مدنی) مصوب ۱۳۷۹/۰۱/۲۱

‌قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (‌در امور مدنی) مصوب ۱۳۷۹/۰۱/۲۱ با آخرین اصلاحات تا تاریخ ۱۳۹۴/۱۲/۱۸ کتاب اول – در امور مدنی ‌کلیات ‌ماده ۱ – آیین‌دادرسی مدنی، مجموعه اصول و مقرراتی است…
۱ ماه پیش

قانون اصلاح قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۴/۰۳/۲۴

قانون اصلاح قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۴/۰۳/۲۴ ماده۱ـ در ماده(۷) قانون آیین دادرسی کیفری مصوب۴/۱۲/۱۳۹۲ تاریخ «۴/۴/۱۳۷۵» به «۲/۳/۱۳۷۵» اصلاح می‌گردد. ماده ۲ـ تبصره (۲) ماده (۱۳) قانون به شرح زیر…
۱ ماه پیش

متن کامل قانون حمایت از اطفال و نوجوانان (مصوب ۱۳۹۹/۲/۲۳)

متن کامل قانون حمایت از اطفال و نوجوانان (مصوب ۱۳۹۹/۲/۲۳) قانون حمایت از اطفال و نوجوانان فصل اول – کلیات ماده ۱- اصطلاحات به کار رفته در این قانون، به شرح زیر تعریف می‌شود: الف) طفل: هر فرد که به سن…
۱ ماه پیش

قانون اصلاح موادی از قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱۳۹۹/۲/۳۰

قانون اصلاح موادی از قانون محاسبات عمومی کشور (مصوب ۱۳۹۹/۲/۳۰) ماده‌واحده ـ در مواد (۳۱)، (۳۲)، (۳۴) و (۳۶) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب۱/۶/۱۳۶۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی، پس از کلمه «رسمی» عبارت «و…
۱ ماه پیش

قانون کاهش مجازات حبس تعزیری

قانون کاهش مجازات حبس تعزیری (مصوب ۱۳۹۹/۲/۲۳) ماده۱ـ مجازات­ های مقرر در کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده مصوب ۲/۳/۱۳۷۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی به­ شرح زیر کاهش یافته یا…
۱ ماه پیش

قانون مدنی مصوب ۱۸ اردیبهشت ماه ۱۳۰۷ با اصلاحات بعدی

قانون مدنی مصوب ۱۸ اردیبهشت ماه ۱۳۰۷ با اصلاحات بعدی مقدمه در انتشار و آثار و اجراء قوانین بطور عموم ماده ۱- مصوبات مجلس شورای اسلامی و نتیجه همه‌پرسی پس از طی مراحل قانونی به رئیس‌جمهور ابلاغ میشود.…
۱ ماه پیش

قانون مسئولیت مدنی

قانون مسئولیت مدنی (مصوب ۱۳۳۹/۰۲/۰۷) ماده ۱ – هر کس بدون مجوز قانونی عمداً یا در نتیجه بی‌احتیاطی بجان یا سلامتی یا مال یا آزادی یا حیثیت یا شهرت تجارتی یا بهر حق دیگر‌که بموجب قانون برای افراد ایجاد…
۱ ماه پیش

قانون تجارت

قانون تجارت ‌مصوب ۱۳ اردیبهشت ماه ۱۳۱۱ شمسی (کمیسیون قوانین عدلیه) با اصلاحات بعدی باب اول تجار و معاملات تجارتی ماده ۱ – تاجر کسی است که شغل معمولی خود را معاملات تجارتی قرار بدهد. ماده ۲ – معاملات…
۱ ماه پیش

قانون موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه‌گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری عراق

قانون موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه‌گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری عراق (مصوب ۱۳۹۹/۳/۲۰) ماده‌واحده ـ موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه‌گذاری بین دولت جمهوری…
۱ ماه پیش

قانون اصلاح قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی

قانون اصلاح قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی(مصوب ۱۳۹۸/۷/۲) آیین‌نامه اعطای تابعیت ایران به فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی ماده‌واحده ـ…
۱ ماه پیش

قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی

 قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی مصوب ۱۳۸۵/۰۷/۰۲ با اصلاحات ۱۳۹۸/۷/۲ آیین‌نامه اعطای تابعیت ایران به فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی…
۱ ماه پیش

قانون حفاظت از خاک

قانون حفاظت از خاک (مصوب ۱۳۹۸/۳/۴) ماده۱ـ اصطلاحات به‌کار رفته در این قانون، دارای تعاریف و معانی مشروح زیر است: الف) سازمان: سازمان حفاظت محیط‌ زیست ب) وزارت: وزارت جهاد کشاورزی پ) خاک: پیکره‌ای…
۱ ماه پیش

قانون معافیت وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی از پرداخت هزینه‌های ثبتی

قانون معافیت وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی از پرداخت هزینه‌های ثبتی (مصوب ۱۳۹۸/۲/۲۴) ماده‌واحده ـ از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون، کلیه وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی از پرداخت هزینه‌های ثبتی مربوط به…
۱ ماه پیش

قانون تفسیر جزء ۶بند ث ماده ۸۸قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران

قانون تفسیر جزء ۶بند ث ماده ۸۸ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (مصوب ۱۳۹۷/۱۲/۲۱ مجلس شورای اسلامی) موضوع استفساریه: آیا منظور از مزایای اجتماعی مذکور در…
۱ ماه پیش