امروز: چهارشنبه, ۲۸ ارديبهشت ۱۴۰۱ برابر با ۱۶ شوّال ۱۴۴۳ قمری و ۱۸ مه ۲۰۲۲ میلادی

آرای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره پرداخت حق‌الکشف به‌کارکنان یگان حفاظت شیلات

تاریخ دادنامه : ۱۴۰۰/۱۱/۱۱ شماره دادنامه: ۳۰۴۹ شماره پرونده : ۰۰۰۱۹۰۱ مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری اعلام‌کننده تعارض: آقای محمدرضا پورقربانی موضوع: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب…
۱ ماه پیش

آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عدالت اداری در حوزه اداری، استخدامی و فرهنگی 1397- 1361

مجموعه موضوعی آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عدالت اداری در حوزه اداری، استخدامی و فرهنگی ۱۳۹۷- ۱۳۶۱ دیوان عدالت اداری با استفاده از ظرفیت های قانونی خود در شعب، هیأتهای تخصصی و هیأت عمومی و با تکیه…
۸ ماه پیش

آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عدالت اداری در حوزه کار، بیمه و تأمین اجتماعی 1397 -1361

مجموعه موضوعی پیام آرای وحدت رویه و ابطالی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در حوزه کار، بیمه و تأمین اجتماعی(1361-1397) این مجموعه حاوی پیام آرای وحدت رویه و ابطالی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع…
۸ ماه پیش

رأی شماره 3153 الی 3158 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: «ابطال بخشنامه شماره ۲۰۰/۳۳۳۶ ـ ۱۳۹۷/۳/۷ شرکت ملی پست جمهوری اسلامی ایران»

حقوق نیوز/ قوانین و مصوبات شماره۹۷۰۳۵۹۳ ۱۳۹۸/۱۲/۱۳ بسمه تعالی جناب آقای اکبرپور رئیس محترم هیأت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران با سلام یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت…
۹ ماه پیش

رأی شماره 3159 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: «ابطال صورتجلسه کمیته نحوه توزیع عوارض آلایندگی موضوع بند ۳ بخش (ب) ماده ۶ قانون برنامه ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران»

حقوق نیوز/ قوانین و مصوبات شماره۹۷۰۰۸۷۸ ۱۳۹۸/۱۲/۱۳ بسمه تعالی جناب آقای اکبرپور رئیس محترم هیأت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران با سلام یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت…
۹ ماه پیش

رأی شماره های 2971 و 2972 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: «ابطال بخشنامه شماره ۱۰۸۰/۱۸۳ـ ۱۳۹۳/۸/۱۴ معاونت نیروی انسانی ارتش جمهوری اسلامی ایران و بند ۲ بخشنامه شماره ۲۵۶۷ـ ۱۶۱۱ـ ۱۳۹۳/۱۰/۲۵ اداره بهداشت، درمان نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران»

حقوق نیوز/ قوانین و مصوبات شماره۹۶۰۰۳۷۸ ۱۳۹۸/۱۲/۳ بسمه تعالی جناب آقای اکبرپور رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره…
۹ ماه پیش

رأی شماره 3051 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: «ابطال تبصره ذیل ماده ۳۷ آیین‌نامه اجرایی قانون رسیدگی به تخلفات اداری»

حقوق نیوز/ قوانین و مصوبات شماره۹۶۰۱۲۰۵ ۱۳۹۸/۱۲/۳ بسمه تعالی جناب آقای اکبرپور رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره…
۹ ماه پیش

رأی شماره 3052 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

حقوق نیوز/ قوانین و مصوبات شماره۹۸۰۲۸۳۸ ۱۳۹۸/۱۱/۲۷ بسمه تعالی جناب آقای اکبرپور رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره…
۹ ماه پیش

رأی شماره 3054 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

حقوق نیوز/ قوانین و مصوبات شماره۹۸۰۲۸۸۱ ۱۳۹۸/۱۱/۲۷ بسمه تعالی جناب آقای اکبرپور رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره…
۹ ماه پیش

رأی شماره 3055 الی 3064 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

حقوق نیوز/ قوانین و مصوبات شماره۹۸۰۲۴۲۸ ۱۳۹۸/۱۱/۲۷ بسمه تعالی جناب آقای اکبرپور رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره…
۹ ماه پیش

رأی شماره 3068 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: «ابطال مصوبات شورای اسلامی برخی از شهرهای استان سمنان در خصوص وضع تعرفه عوارض بر خدمات عمومی و شهری و تأمین پارکینگ در اجرای ماده۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲»

حقوق نیوز/ قوانین و مصوبات شماره۹۸۰۲۹۱۸ ۱۳۹۸/۱۱/۲۷ بسمه تعالی جناب آقای اکبرپور رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره…
۹ ماه پیش

رأی شماره 3148 هیأت عمومی دیوان عدالت با موضوع: «اعمال ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آیین‌ دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به رأی شماره ۲۷۴۵ ـ۱۳۹۸/۹/۲۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و ابطال اطلاق ماده ۳ مصوبه جلسه شماره ۲۷۹ ـ ۱۳۹۷/۶/۱۱ کمیسیون تنظیم مقررات و ارتبا

حقوق نیوز/ قوانین و مصوبات شماره۹۸۰۳۸۷۰ ۱۳۹۸/۱۲/۱۳ بسمه تعالی جناب آقای اکبرپور رئیس محترم هیأت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران با سلام یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت…
۹ ماه پیش

رأی شماره 3327 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: اخذ هرگونه وجه در زمان انتقال تاکسی و جاهت قانونی ندارد

حقوق نیوز/ قوانین و مصوبات ۱۳۹۸/۱۲/۲۸ بسمه تعالی جناب آقای اکبرپور رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه…
۹ ماه پیش

رأی شماره 3329 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: عدم اختیار کار گروه تنظیم بازار برای تعیین قیمت انواع بتن

 حقوق نیوز/ قوانین و مصوبات ۱۳۹۸/۱۲/۲۸ بسمه تعالی جناب آقای اکبرپور رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه…
۹ ماه پیش

رأی شماره 3332 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر در خصوص پرداخت هزینه بلیط هواپیما در مسافرت های شخصی برای کارمندان شاغل و بازنشسته شهرداری

 حقوق نیوز/ قوانین و مصوبات ۱۳۹۸/۱۲/۲۸ بسمه تعالی جناب آقای اکبرپور رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه…
۹ ماه پیش

رأی شماره 3333 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال شرط بررسی عملکرد مؤسسات و انجمن های خیریه منحل شده برای صدور مفاصاحساب مالیاتی و یا هرگونه گواهی دیگر موضوع ماده 6 آیین نامه اجرایی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه

 حقوق نیوز/ قوانین و مصوبات ۱۳۹۸/۱۲/۲۸ بسمه تعالی جناب آقای اکبرپور رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه…
۹ ماه پیش

رای شماره 3096 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال «دستور العمل تعرفه خدمات سرپایی دارویی در داروخانه دولتی و خصوصی» مصوب وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

 حقوق نیوز/ قوانین و مصوبات ۱۳۹۸/۱۱/۳۰ بسمه تعالی جناب آقای اکبرپور رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه…
۹ ماه پیش

رأی شماره 3097 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال تبصره بند 2 مصوبه 137 شورای اسلامی شهر کرج به شماره ۵/۳/۵/۹۸/۲۲۶ ـ ۹۸/۲/۱۹ در اجرای ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری

حقوق نیوز/ قوانین و مصوبات ۱۳۹۸/۱۱/۳۰ بسمه تعالی جناب آقای اکبرپور رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه…
۹ ماه پیش

رأی شماره 3098 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

 حقوق نیوز/ قوانین و مصوبات ۱۳۹۸/۱۱/۳۰ بسمه تعالی جناب آقای اکبرپور رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه…
۹ ماه پیش

رأی شماره 3100 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال صورت جلسه مورخ ۱۳۹۵/۶/۲۸ شورای مرکزی مشارکتهای مردمی با بهزیستی

حقوق نیوز/ قوانین و مصوبات بسمه تعالی جناب آقای اکبرپور رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۳۱۰۰…
۹ ماه پیش