حقوق نیوز

روانشناسان جهان

Feed Link JS News
Erik Erikson

اریک اریکسون و نظریه مراحل رشد روانی-اجتماعی او

حقوق نیوز/ روانشناسی/ روانشناسان...
۰۱ تیر ۱۳۹۹ - ۱۳:۴۳
تاریخ: ۰۱ تیر ۱۳۹۹
بازدید: 69
Sigmund Freud

مراحل رشد شخصیت از دیدگاه فروید

حقوق نیوز/ روانشناسی/ روانشناسان...
۲۶ فروردين ۱۳۹۹ - ۱۳:۲۳
تاریخ: ۲۶ فروردين ۱۳۹۹
بازدید: 476
Behaviorism

مکتب رفتارگرایی چیست و بنیان گذار آن چه کسی بوده است؟

حقوق نیوز/ روانشناسی/ روانشناسان...
۲۵ فروردين ۱۳۹۹ - ۱۳:۲۵
تاریخ: ۲۵ فروردين ۱۳۹۹
بازدید: 811
Martin Seligman

زندگی نامه ی مارتین سِلیگمن

حقوق نیوز/ روانشناسی/ روانشناسان...
۰۷ مهر ۱۳۹۸ - ۱۳:۵۴
تاریخ: ۰۷ مهر ۱۳۹۸
بازدید: 631
Eric Berne

اریک برن را بشناسید!

حقوق نیوز/ روانشناسی/ روانشناسان...
۰۶ شهریور ۱۳۹۸ - ۱۳:۳۰
تاریخ: ۰۶ شهریور ۱۳۹۸
بازدید: 459
دانیل گیلبرت(Daniel Gilbert)

دانیل گیلبرت را بشناسید!

حقوق نیوز/ روانشناسی/ روانشناسان...
۲۴ فروردين ۱۳۹۸ - ۱۹:۲۸
تاریخ: ۲۴ فروردين ۱۳۹۸
بازدید: 1053
Alfred Binet

زندگی نامه آلفرد بینه

حقوق نیوز/ روانشناسی/ روانشناسان...
۱۹ مرداد ۱۳۹۸ - ۱۴:۵۶
تاریخ: ۱۹ مرداد ۱۳۹۸
بازدید: 489
اریک اریکسون (Erik Erikson)

زندگی نامه ی اریک اریکسون و مراحل رشد روانی اجتماعی او

حقوق نیوز/ روانشناسی/ روانشناسان...
۰۹ مرداد ۱۳۹۸ - ۱۴:۰۵
تاریخ: ۰۹ مرداد ۱۳۹۸
بازدید: 527
کارن دانیلسن هورنای (Karen Horney)

بیوگرافی کارن دانیلسن هورنای و نظریه روانکاوی اجتماعی

حقوق نیوز/ روانشناسی/ روانشناسان...
۲۷ تیر ۱۳۹۸ - ۱۱:۳۶
تاریخ: ۲۷ تیر ۱۳۹۸
بازدید: 617
ملانی کلاین (Melanie Klein)

ملانی کلاین را بشناسید!

حقوق نیوز/ روانشناسی/ روانشناسان...
۲۴ تیر ۱۳۹۸ - ۱۴:۳۰
تاریخ: ۲۴ تیر ۱۳۹۸
بازدید: 667
آبراهام مزلو (Abraham Maslow)

بیوگرافی آبراهام مزلو و نظریه سلسله مراتب نیاز ها

حقوق نیوز/ روانشناسی/ روانشناسان...
۱۷ تیر ۱۳۹۸ - ۱۲:۲۱
تاریخ: ۱۷ تیر ۱۳۹۸
بازدید: 715
ژان پیاژه (Jean Piaget)

ژان پیاژه و نظریه ی رشد شناختی او

حقوق نیوز/ روانشناسی/ روانشناسان...
۱۲ تیر ۱۳۹۸ - ۱۲:۲۰
تاریخ: ۱۲ تیر ۱۳۹۸
بازدید: 752
آنا فروید (Anna Freud)

زندگی نامه ی آنا فروید و بررسی دیدگاه او

حقوق نیوز/ روانشناسی/ روانشناسان...
۱۸ خرداد ۱۳۹۸ - ۱۳:۱۹
تاریخ: ۱۸ خرداد ۱۳۹۸
بازدید: 1167
کارل راجرز (Carl Rogers)

بیوگرافی کارل راجرز

حقوق نیوز/ روانشناسی/ روانشناسان...
۰۱ اسفند ۱۳۹۷ - ۱۲:۲۸
تاریخ: ۰۱ اسفند ۱۳۹۷
بازدید: 635
ویکتور فرانکل (Viktor Frankl)

زندگی نامه ویکتور فرانکل و نظریه معنا درمانی

حقوق نیوز/ روانشناسی/ روانشناسان...
۱۱ دی ۱۳۹۷ - ۱۳:۲۶
تاریخ: ۱۱ دی ۱۳۹۷
بازدید: 1091
ایوان پاولف (Ivan Pavlov)

ایوان پاولف و نظریه یادگیری او

حقوق نیوز/ روانشناسی/ روانشناسان...
۲۷ آذر ۱۳۹۷ - ۱۳:۲۰
تاریخ: ۲۷ آذر ۱۳۹۷
بازدید: 1123
ویلیام جیمز (William James)

ویلیام جیمز را بشناسید!

حقوق نیوز/ روانشناسی/ روانشناسان...
۱۸ آذر ۱۳۹۷ - ۱۲:۱۹
تاریخ: ۱۸ آذر ۱۳۹۷
بازدید: 536

عشق از دیدگاه دانشمندان روان شناسی

حقوق نیوز/ روانشناسی/ روانشناسان جهان...
۲۸ آبان ۱۳۹۷ - ۱۲:۴۲
تاریخ: ۲۸ آبان ۱۳۹۷
بازدید: 1728
سرخط خبرها: