حقوق نیوز

جامعه‌شناسی

Feed Link JS News
آینده (future)

آینده و دلایل غفلت از آینده از نظر اندیشمندان

حقوق نیوز | سیاسی و اجتماعی | جامعه...
۰۵ تیر ۱۳۹۹ - ۱۳:۵۳
تاریخ: ۰۵ تیر ۱۳۹۹
بازدید: 47
دسته بندی: جامعه‌شناسی
قتل ناموسی

قتل های ناموسی؛ تعریف و دلایل آن

حقوق نیوز/ سیاسی و اجتماعی/ جامعه...
۰۷ خرداد ۱۳۹۹ - ۲۱:۳۴
تاریخ: ۰۷ خرداد ۱۳۹۹
بازدید: 273
دسته بندی: جامعه‌شناسی
اثر ارابه موسیقی (Bandwagon effect)

اثر ارابه موسیقی؛ تعریف و کاربردهای آن

حقوق نیوز/ سیاسی و اجتماعی/ جامعه...
۳۱ ارديبهشت ۱۳۹۹ - ۱۲:۲۲
تاریخ: ۳۱ ارديبهشت ۱۳۹۹
بازدید: 314
دسته بندی: جامعه‌شناسی
فیلمفارسی

فیلمفارسی و تاثیر سنت و مدرنیته در سینمای ایران در دوره پهلوی دوم (قسمت 3)

حقوق نیوز/ سیاسی و اجتماعی/ جامعه...
۱۶ ارديبهشت ۱۳۹۹ - ۱۱:۲۹
تاریخ: ۱۶ ارديبهشت ۱۳۹۹
بازدید: 341
دسته بندی: جامعه‌شناسی
فیلمفارسی

فیلمفارسی و تاثیر سنت و مدرنیته در سینمای ایران در دوره پهلوی دوم (قسمت 2)

حقوق نیوز/ سیاسی و اجتماعی/ جامعه...
۱۵ ارديبهشت ۱۳۹۹ - ۱۲:۳۱
تاریخ: ۱۵ ارديبهشت ۱۳۹۹
بازدید: 333
دسته بندی: جامعه‌شناسی
فیلمفارسی

فیلمفارسی و تاثیر سنت و مدرنیته در سینمای ایران در دوره پهلوی دوم (قسمت 1)

حقوق نیوز/ سیاسی و اجتماعی/ جامعه...
۱۵ ارديبهشت ۱۳۹۹ - ۱۱:۴۱
تاریخ: ۱۵ ارديبهشت ۱۳۹۹
بازدید: 697
دسته بندی: جامعه‌شناسی
گفتمان

تحول گفتمان کتاب در ایران (قسمت 2)

  پایگاه خبری حقوق نیوز کتاب...
۱۴ اسفند ۱۳۹۸ - ۱۲:۴۳
تاریخ: ۱۴ اسفند ۱۳۹۸
بازدید: 690
دسته بندی: جامعه‌شناسی
گفتمان کتاب

تحول گفتمان کتاب در ایران (قسمت 1)

  پایگاه خبری حقوق نیوز فرهنگ...
۳۰ بهمن ۱۳۹۸ - ۲۰:۳۲
تاریخ: ۳۰ بهمن ۱۳۹۸
بازدید: 808
دسته بندی: جامعه‌شناسی
حافظه تاریخی (historical memory)

تحول گفتمان های حافظه در ایران امروز(قسمت پایانی)

  پایگاه خبری حقوق...
۲۶ بهمن ۱۳۹۸ - ۱۸:۴۴
تاریخ: ۲۶ بهمن ۱۳۹۸
بازدید: 787
دسته بندی: جامعه‌شناسی
حافظه تاریخی (historical memory)

تحول گفتمان های حافظه در ایران امروز(قسمت 1)

  پایگاه خبری حقوق نیوز مفهوم...
۲۳ بهمن ۱۳۹۸ - ۲۱:۰۵
تاریخ: ۲۳ بهمن ۱۳۹۸
بازدید: 756
دسته بندی: جامعه‌شناسی
یاری گری(Helping)

شیوه های یاری گری در جامعۀ شهری ایران (قسمت پایانی)

  پایگاه خبری حقوق نیوز شیوه...
۱۹ بهمن ۱۳۹۸ - ۱۳:۴۸
تاریخ: ۱۹ بهمن ۱۳۹۸
بازدید: 765
دسته بندی: جامعه‌شناسی
گفتمان تاریخ و تاریخ نگاری

تحول گفتمان های تاریخ و تاریخ نگاری در ایران امروز

  پایگاه خبری حقوق...
۱۵ بهمن ۱۳۹۸ - ۱۸:۴۶
تاریخ: ۱۵ بهمن ۱۳۹۸
بازدید: 770
دسته بندی: جامعه‌شناسی
کارل مارکس (Karl Marx)

اندیشه های کارل مارکس را بشناسید(قسمت 1)

پایگاه خبری حقوق نیوز کارل مارکس...
۰۳ بهمن ۱۳۹۸ - ۱۱:۵۹
تاریخ: ۰۳ بهمن ۱۳۹۸
بازدید: 405
دسته بندی: جامعه‌شناسی

نگرش ادیان به همکاری و تعاون (قسمت پایانی)

  تعاون و نیکوکاری از نظر...
۱۵ مهر ۱۳۹۸ - ۱۱:۵۳
تاریخ: ۱۵ مهر ۱۳۹۸
بازدید: 783
دسته بندی: جامعه‌شناسی
یاری گری(Helping)

شیوه های یاری گری در جامعۀ شهری ایران (قسمت 1)

  پایگاه خبری حقوق نیوز شیوه...
۲۳ آذر ۱۳۹۸ - ۱۳:۴۰
تاریخ: ۲۳ آذر ۱۳۹۸
بازدید: 562
دسته بندی: جامعه‌شناسی
آگوست کنت (Auguste Comte)

آگوست کنت؛ زندگی و اندیشه هایش(قسمت 2)

  پایگاه خبری حقوق...
۱۸ آبان ۱۳۹۸ - ۱۲:۰۱
تاریخ: ۱۸ آبان ۱۳۹۸
بازدید: 400
دسته بندی: جامعه‌شناسی
آگوست کنت (Auguste Comte)

آگوست کنت؛ زندگی و اندیشه هایش(قسمت 1)

  پایگاه خبری حقوق نیوز زندگی...
۱۶ آبان ۱۳۹۸ - ۱۱:۲۹
تاریخ: ۱۶ آبان ۱۳۹۸
بازدید: 340
دسته بندی: جامعه‌شناسی

ناصر فکوهی - تاریخ چه تأثیری بر آینده فرهنگ دارد؟

تاریخ و آینده فرهنگ تاریخ و...
۰۹ آبان ۱۳۹۸ - ۱۱:۵۲
تاریخ: ۰۹ آبان ۱۳۹۸
بازدید: 635
دسته بندی: جامعه‌شناسی
ازدواج

مراسم ازدواج در ایران بر اساس متون تاریخی (قسمت 2)

  پایگاه خبری حقوق نیوز نگاهی...
۰۴ آبان ۱۳۹۸ - ۱۱:۴۵
تاریخ: ۰۴ آبان ۱۳۹۸
بازدید: 394
دسته بندی: جامعه‌شناسی

ناصر فکوهی - زبان چه نقشی در نوسازی فرهنگی دارد؟

زبان و نوسازی فرهنگی توهم زبان و...
۰۴ آبان ۱۳۹۸ - ۱۱:۰۷
تاریخ: ۰۴ آبان ۱۳۹۸
بازدید: 649
دسته بندی: جامعه‌شناسی
سرخط خبرها: