امروز: شنبه, ۱۲ اسفند ۱۴۰۲ برابر با ۲۰ شعبان ۱۴۴۵ قمری و ۰۲ مارس ۲۰۲۴ میلادی

آرای دادگاه‌ها در خصوص داوری

رأی دادگاه با موضوع اثر رأی داوری بر رسیدگی دادگاه

اثر رأی داوری بر رسیدگی دادگاه مرجع صدور: شعبه 49 دادگاه تجدید نظر استان تهران چکیده : در صورت صدور رأی از سوی داور، دادگاه نمی‌تواند به همان دعوا رسیدگی کند. تاریخ رای نهایی: 1393/06/30 شماره رای…
۳ سال پیش

رأی دادگاه با موضوع تعیین اشخاص حقوقی به عنوان داور

تعیین اشخاص حقوقی به عنوان داور مرجع صدور: شعبه 15 دادگاه تجدید نظر استان تهران چکیده : درصورتی‌که شخص حقوقی به‌عنوان داور تعیین شود، رسیدگی و صدور رأی توسط کارشناسان و کمیسیون‌های زیر مجموعه آن…
۳ سال پیش

نمونه رأی دادگاه با موضوع دعوای تأیید فسخ قرارداد مشتمل بر شرط داوری

دعوای تأیید فسخ قرارداد مشتمل بر شرط داوری مرجع صدور: شعبه 17 دادگاه تجدید نظر استان تهران چکیده : در دعوای تأیید فسخ قرارداد صرف پیش‌بینی داور جهت حل اختلافات ناشی از اجرای قرارداد مانع استماع دعوای…
۳ سال پیش

نمونه رأی داوری با موضوع تجدیدنظرخواهی از تصمیم دادگاه در تعیین داور

● تجدیدنظرخواهی از تصمیم دادگاه در تعیین داور مرجع صدور: شعبه 10 دادگاه تجدید نظر استان تهران چکیده : درخواست خواهان از دادگاه مبنی بر تعیین داور، اقامه دعوی تلقی نمی‌گردد و اقدام دادگاه در راستای…
۳ سال پیش

نمونه رأی دادگاه با موضوع ماهیت داوری مندرج در قانون بخش تعاون

ماهیت داوری مندرج در قانون بخش تعاون مرجع صدور: شعبه 10 دادگاه تجدید نظر استان تهران چکیده : داوری مذکور در قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران اولاً اختیاری و ثانیاً از نوع کدخدا منشی است و…
۳ سال پیش

رأی دادگاه‌ها با موضوع شرط مراجعه به داوری پس از توافق طرفین

شرط مراجعه به داوری پس از توافق طرفین مرجع صدور: شعبه 61 دادگاه تجدید نظر استان تهران چکیده : الزامآور بودن ارجاع به داوری و عدم صلاحیت مراجع قضائی در رسیدگی به موضوع تنها در صورتی است که عبارات…
۳ سال پیش

نمونه رأی دادگاه با موضوع تعیین اشخاص ذینفع به‌عنوان داور

تعیین اشخاص ذینفع به‌عنوان داور مرجع صدور: شعبه 15 دادگاه تجدید نظر استان تهران چکیده : تعیین اشخاص ذی‌نفع در دعوا به‌عنوان داور، درصورتی‌که با تراضی طرفین قرارداد داوری باشد، فاقد منع قانونی است.…
۳ سال پیش

رأی دادگاه با موضوع اثر عدم توافق طرفین داوری در تعیین داور مرضی‌الطرفین

اثر عدم توافق طرفین داوری در تعیین داور مرضی‌الطرفین مرجع صدور: شعبه 15 دادگاه تجدید نظر استان تهران چکیده : درج عبارت "در صورت عدم توافق برای تعیین داور، طرفین می‌توانند به دادگاه مراجعه نمایند" در…
۳ سال پیش

رأی دادگاه با موضوع اصل صلاحیت عام محاکم و صلاحیت داور

اصل صلاحیت عام محاکم و صلاحیت داور مرجع صدور: شعبه 15 دادگاه تجدید نظر استان تهران چکیده : 1- با توجه به اصل صلاحیت عام محاکم، داوری که استثنایی بر اصل مذکور است باید صورت محدود، تفسیر شده بنابراین…
۳ سال پیش

رأی دادگاه با موضوع ماهیت تصمیم دادگاه در دعوای تعیین داور

● ماهیت تصمیم دادگاه در دعوای تعیین داور مرجع صدور: شعبه 15 دادگاه تجدید نظر استان تهران چکیده : درخواست تعیین داور از موارد ترافعی و اختلافی نیست تا دادگاه مکلف به اظهارنظر در قالب صدور رأی باشد…
۶ سال پیش

رأی دادگاه با موضوع تجدیدنظرخواهی از تصمیم دادگاه در خصوص درخواست تعیین داور4

● تجدیدنظرخواهی از تصمیم دادگاه در خصوص درخواست تعیین داور مرجع صدور: شعبه 10 دادگاه تجدید نظر استان تهران چکیده : اقدام محکمه در عدم پذیرش درخواست تعیین داور، تصمیم اداری و قطعی بوده و قابلیت…
۶ سال پیش

رأی دادگاه با موضوع تجدیدنظرخواهی از تصمیم دادگاه در تعیین داور3

● تجدیدنظرخواهی از تصمیم دادگاه در تعیین داور مرجع صدور: شعبه 15 دادگاه تجدید نظر استان تهران چکیده : درخواست تعیین داور از امور ترافعی نبوده و لذا به‌عنوان نوعی تصمیم اداری از مصادیق آراء (قرار یا…
۶ سال پیش

رأی دادگاه با موضوع اثر استعفای داور مرضی‌الطرفین

● اثر استعفای داور مرضی‌الطرفین مرجع صدور: شعبه 46 دادگاه تجدید نظر استان تهران چکیده : به‌صرف استعفای داور مرضی‌الطرفین، دادگاه صلاحیت رسیدگی به موضوع اختلاف را پیدا نمی‌کند بلکه این امر منوط به…
۶ سال پیش

رأی دادگاه با موضوع نحوه تعیین داوری مرضی‌الطرفین

● نحوه تعیین داوری مرضی‌الطرفین مرجع صدور: شعبه 15 دادگاه تجدید نظر استان تهران چکیده : در مورد تعیین داور مرضی‌الطرفین، یک طرف باید از طرف مقابل خواستار توافق و تراضی در تعیین داور مرضی‌الطرفین…
۶ سال پیش

رأی دادگاه با موضوع رفع نقص از دادخواست ابطال رای داور خارج از مهلت اعتراض

● رفع نقص از دادخواست ابطال رای داور خارج از مهلت اعتراض مرجع صدور: شعبه 15 دادگاه تجدید نظر استان تهران چکیده : چنانچه دادخواست ابطال رأی داور در مهلت قانونی، تقدیم شود ولی به علت ایرادات، رفع نقص،…
۶ سال پیش

رأی دادگاه با موضوع لزوم صدور و تسلیم رأی داور در مهلت داوری

● لزوم صدور و تسلیم رأی داور در مهلت داوری مرجع صدور: شعبه 15 دادگاه تجدید نظر استان تهران چکیده : درصورتی که طرفین مدت خاصی را برای داوری تعیین نکرده باشند رأی داور می‌بایست در مهلت سه‌ماهه صادر و…
۶ سال پیش

رأی دادگاه با موضوع رسیدگی به دعوای ابطال رأی داور در فرض طرح آن خارج از موعد قانونی

● رسیدگی به دعوای ابطال رأی داور در فرض طرح آن خارج از موعد قانونی مرجع صدور: شعبه 15 دادگاه تجدید نظر استان تهران چکیده : صدور قرار رد درخواست ابطال رأی داور به علت طرح دعوای ابطال خارج از موعد…
۶ سال پیش

رأی دادگاه با موضوع حدود اختیارات دادگاه در دعوای ابطال رأی داور

● حدود اختیارات دادگاه در دعوای ابطال رأی داور مرجع صدور: شعبه 15 دادگاه تجدید نظر استان تهران چکیده : دادگاه نمی‌تواند در مقام رسیدگی به دعوای ابطال رأی داور، امور ماهوی را بررسی نماید زیرا این…
۶ سال پیش

رأی دادگاه با موضوع تسلیم رأی داوری توسط شخصی غیر از داور

● تسلیم رأی داوری توسط شخصی غیر از داور مرجع صدور: شعبه 15 دادگاه تجدید نظر استان تهران چکیده : تسلیم رأی داوری، توسط شخصی غیر از داور به دادگاه، مغایر مقررات و فاقد اثر قانونی است. تاریخ رای نهایی:…
۶ سال پیش

رأی دادگاه با موضوع نحوه تعیین داور در ارجاع به داوری شخص حقوقی / حدود الزام داور در تبعیت از نظریه کارشناسی

● نحوه تعیین داور در ارجاع به داوری شخص حقوقی / حدود الزام داور در تبعیت از نظریه کارشناسی مرجع صدور: شعبه 15 دادگاه تجدید نظر استان تهران چکیده : 1- درصورتی‌که در قراردادی، مشاور املاک به‌عنوان…
۶ سال پیش