امروز: سه شنبه, ۰۸ مهر ۱۳۹۹ برابر با ۱۱ صفر ۱۴۴۲ قمری و ۲۹ سپتامبر ۲۰۲۰ میلادی

داوری

رأی داور با موضوع الزام به تنظیم سند رسمی وکالت جهت اجرای قرارداد مشارکت در ساخت شماره 110 و تسلیم شش فقره اسناد شش دانگ مالکیت - ابطال قرارداد مشارکت در ساخت شماره 110

رأی داور با موضوع الزام به تنظیم سند رسمی وکالت شماره رای: 228/28/88/د/36 تاریخ صدور رای داوری: 25/03/1389 کلید واژه تفسیر شرط داوری؛ صلاحیت مرکز داوری؛ درخواست توقف رسیدگی تا تعیین تکلیف ادعای جعل…
۱ روز پیش

داوری | ماهیت حقوقی داوری در حقوق تجارت بین المللی

با توسعه تجارت بین الملل و جهانی شدن اقتصاد، داوری به عنوان روشی جهت حل و فصل اختلافات تجاری بین المللی به سرعت رشد پیدا کرد، به نحوی که امروزه یک روش معمول در حل و فصل اختلافات بین المللی محسوب می…
۱ ماه پیش

داوری و مفاهیم مرتبط با آن

مفهوم داوری همه با داوری آشنا هستند و بارها به شیوه غیر رسمی آن را تجربه نموده اند؛ اختلاف اشخاص ممکن است در درون یک جمع کوچک خانوادگی یا حلقه دوستانه یا همکاران یک اداره باشد و با پا در میانی شخص یا…
۱ ماه پیش

ایکسید (ICSID) | کنوانسیون واشنگتن 1965

حقوق نیوز | داوری | قوانین داوری و میانجیگری حل و فصل اختلافات مربوط به سرمایه گذاری (ایکسید) کنوانسیون حل و فصل اختلافات مربوط به سرمایه گذاری بین دولت ها و اتباع دولت های دیگر نام های دیگر:…
۳ ماه پیش

نمونه رای داوری با موضوع مطالبه حق توقف 13 کانتینر و هزینه عودت آنها وفق صورت حساب های ارائه شده

حقوق نیوز/ گزیده آرای داوری شماره رای: 229/30/87/د/36 تاریخ صدور رای: 8/4/1389 کلید واژه: امتناع از صدور قرار کارشناسی؛ قرارداد حمل و نقل؛ نمونه رای داوری؛ قرار کارشناسی؛ حق توقف. خواهان: شرکت تندیس…
۴ ماه پیش

نمونه رأی داوری با موضوع اعمال مفاد و مدلول تبصره 2 ماده 4 قرارداد برای وصول پنجاه و دو درصد از مطالبات شرکت کوثر از شرکت رجا و پرداخت آن به خواهان ها مقوم به بیست میلیارد ریال به نحو تقریب

حقوق نیوز/ گزیده آرای داوری شماره رای: 227/18/87/د/36 تاریخ صدور رای: 8/3/1389 کلید واژه: توفیض وکالت ضمن عقد خارج لازم؛ اقرار؛ استثناء اصل نسبی بودن قراردادها؛ نمونه رای داوری؛ نظریه کارشناس؛…
۴ ماه پیش

نمونه رأی داوری با موضوع عودت کانتینر یا پرداخت قیمت که در حکم اصلی آورده نشده است

حقوق نیوز/ گزیده آرای داوری شماره رای: 235/30/87/د/36 تاریخ صدور رای: 22/8/1389 کلید واژه: رای تکمیلی خواهان شرکت تندیس خوانده: شرکت آرسو با وکالت آقای مهدی خواسته: عودت کانتینر یا پرداخت قیمت که در…
۴ ماه پیش

نمونه رأی داوری با موضوع محکومیت خوانده به پرداخت خسارت ناشی از تاخیر و استرداد وجه صورت حساب هایی که مکرر پرداخت شده مقوم به یکصد هزار دلار آمریکا علی الحساب

حقوق نیوز/ گزیده آرای داوری شماره رای: 251/15/89/د/36 تاریخ صدور رای: 2/6/1390 کلید واژه: بار اثبات دلیل؛ شخصیت حقوقی قابل تجزیه نیست؛ انعقاد قرارداد؛ نمونه رای داوری؛ نمایندگی؛ دستور موقت؛ ذی نفع…
۴ ماه پیش

رأی داوری مبنی بر ابطال نظریه حکم قرارداد و صدور حکم به استرداد وجه ضمانت ها و خسارات

حقوق نیوز/ گزیده آرای داوری شماره رای: 225/17/88/د36 تاریخ صدور: 25 اسفند 1388 کلید واژه‌ها: قرارداد پیمانکاری؛ تصمیم مدیر پروژه؛ استرداد ضمانت نامه؛ فسخ قرارداد؛ تفسیر مقررات اداری؛ اختیار مدیر…
۴ ماه پیش

نمونه ای از رأی داوری با موضوع مطالبه وجه بابت هزینه انبارداری و تخلیه کالا

حقوق نیوز/ گزیده آرای داوری شماره رای: 234/25/88/د/36 تاریخ صدور رای: 26/7/1389 کلیدواژه ها: ارسال پرسش های داور برای طرفین؛ رعایت حق دفاع و اصل ترافع؛ ضرورت تشکیل جلسه داوری؛ تفسیر قرارداد به زیان…
۴ ماه پیش

نمونه رأی داوری با موضوع رسیدگی و اعلام نظر در مورد مطالبات مالی خواهان

حقوق نیوز/ گزیده آرای داوری شماره رای: 232/19/87/د/36 تاریخ صدور رای داوری: 3/5/138 کلید واژه: قرار کارشناسی؛ دعوای متقابل؛ استرداد درخواست یا ادعا؛ دعوای مستقل متقابل؛ نمونه رای داوری؛ ماهیت حقوقی؛…
۴ ماه پیش

نمونه رای داوری با موضوع اعمال مفاد و مدلول تبصره 2 ماده 4 قرارداد برای وصول پنجاه و دو درصد از مطالبات شرکت کوثر از شرکت رجا و پرداخت آن به خواهان ها مقوم به بیست میلیارد ریال تقریبی

حقوق نیوز/ گزیده آرای داوری شماره رای تکمیلی: 227/18/87/د/36 تاریخ صدور رای: 4/2/1390 کلید واژه: تقاضای اصلاح یا تفسیر رای یا صدور رای تکمیلی؛ ماده 56 و 57 قواعد و آئین داوری مرکز داوری اتاق ایران؛ ؛…
۴ ماه پیش

نمونه رأی داوری با موضوع صدور حکم محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 311,500,000 ریال بابت وجه چهار فقره چک ثمن قرارداد شماره 86/274 مورخ 15/5/86 با احتساب هزینه های دادرسی و حق الوکاله وخسارات تاخیر تادیه از تاریخ عدم وصول چک ها تا زمان پرداخت

حقوق نیوز/ گزیده آرای داوری شماره رای: 250/12/89/د/36 تاریخ صدور رای: 30/5/1390 کلید واژه: ایراد به صلاحیت مرکز داوری؛ رسیدگی همزمان دردو مرجع؛ نمونه رای داوری؛ تفسیر قصد طرفین در نحوه حل و فصل…
۴ ماه پیش

نمونه رأی داوری با موضوع مطالبه خسارت و استرداد سه فقره چک و الزام به پرداخت بدهی

حقوق نیوز/ گزیده آرای داوری تاریخ صدور رای: 30/1/1390 کلید واژه: قرار کارشناسی؛ فورس ماژور؛ مطالبه خسارت؛ هزینه های سرمایه گذاری و کارمزد؛ تهاتر؛ نمونه رای داوری؛ یوزانس؛ عرف؛ تسبیب. خواهان اصلی و…
۴ ماه پیش

نمونه رأی داوری با موضوع مطالبه خسارت و اجرای قرارداد مورخ 31/3/88 با احتساب خسارات وارده و هزینه داوری

حقوق نیوز/ گزیده آرای داوری شماره رای: 241/24/88/د/36 تاریخ صدور رای: 10/12/1389 کلید واژه: حق تمدید مدت داوری؛ قرار ارجاع به کارشناس؛ منافع ممکن الحصول؛ فورس ماژور؛ نمونه رای داوری؛ اوضاع و احوال…
۴ ماه پیش

نمونه رأی داوری با موضوع پرداخت بهای چهار کامیون قیر

حقوق نیوز/ گزیده آرای داوری شماره رای: 261/24/90/د/36 تاریخ صدور رای: 24/12/1390 کلید واژه: رای سازشی؛ قرارداد حمل و نقل؛ هزینه های انجام تعهد؛ نمونه رای داوری. خواهان: شرکت میسره، افغانستان-مزار…
۴ ماه پیش

نمونه رأی داوری با موضوع استرداد تجهیزات موجود در پاپ سایت، مطالبه مبلغ دویست میلیون ریال بابت سود سهام معوقه از تاریخ قطع سرویس دهی به مشتریان

حقوق نیوز/ گزیده آرای داوری شماره رای: 259/6/90/د/36 تاریخ صدور رای داوری: 10/12/1390 کلید واژه: قرار کارشناسی؛ تفسیر داور از شرط داوری؛ اقرار؛ نمونه رای داوری؛ تعیین سود سهام معوقه بر پایه نظریه…
۴ ماه پیش

نمونه رأی داوری با موضوع مطالبه مبلغ سی میلیون ریال بابت بدهی خوانده

حقوق نیوز/ گزیده آرای داوری شماره رای: 262/15/90/د/36 تاریخ صدور رای: 24/12/90 کلید واژه: بار اثبات دلیل؛ فسخ یا ختم رابطه نمایندگی؛ نمونه رای داوری؛ شرکت لیزینگ؛ اثبات رابطه سببیت؛ شرکت های واسپاری؛…
۴ ماه پیش

نمونه رأی داوری در اجرای قانون اساسنامه مرکز داوری اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران (مصوب 14/1/1380)

حقوق نیوز/ گزیده آرای داوری شماره رای تصحیحی : ص 262/15/90/د/36 تاریخ صدور رای : 1/3/1390 کلید واژه: رای تصحیحی؛ هزینه های داوری؛ نمونه رای داوری. خواهان دعوی تقابل: شرکت کویر خوانده دعوی تقابل: آقای…
۴ ماه پیش

نمونه آرای داوری با موضوع مطالبه 25,000,000 ریال بابت پس کرایه حمل

حقوق نیوز/ گزیده آرای داوری شماره رای: 254/3/90/د/36 تاریخ صدور رای: 30/5/1390 کلید واژه: صلاحیت داور؛ اصل لزوم و حسن نیت در قراردادها؛ نمونه رای داوری؛ انکار بعد از اقرار؛ مادام که شرط داوری به طریق…
۴ ماه پیش