امروز: سه شنبه, ۱۹ اسفند ۱۳۹۹ برابر با ۲۴ رجب ۱۴۴۲ قمری و ۰۹ مارس ۲۰۲۱ میلادی

داوری

دعوای ابطال رای داوری در نظریه های مشورتی

دعوای ابطال رای داوری در نظریه های مشورتی 1. استعفا و تاثیر آن بر شرایط حاکم بر داوری طرفین قراردادی ضمن سند رسمی متعهد شده اند در صورت بروز اختلاف به دادگستری مراجعه نکنند و اختلافات خود را از طریق…
۱ هفته پیش

دعوای ابطال رای داوری در قوانین و مقررات قانونی

دعوای ابطال رای داوری در قوانین و مقررات قانونی از قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اصل 139 - صلح دعاوي راجع به اموال عمومي و دولتي يا ارجاع آن به داوري در هر مورد، موكول به تصويب هيئت وزيران است و…
۱ هفته پیش

اجرت داوری و مسئولیت داور

اجرت داوری و مسئولیت داور مواد 497 الی 500 قانون به حق الزحمه داور اشاره نموده و بر حسب منطوق خود ابهامی ندارند تا نیاز به توضیح باشد؛ تنها، پاره ای از مسایل و به طور خاص، قواعد دادرسی آن قابل توجه…
۱ هفته پیش

رابطه قرارداد اصلی و داوری

رابطه قرارداد اصلی و داوری در بیشتر موارد، شرط داوری ضمن قرارداد اصلی درج می شود و این امر مسایلی را مطرح می نماید که مختصراً آنها را بررسی می کنیم: 1- استقلال داوری در این زمینه بحث بسیاری، مطرح و…
۱ هفته پیش

مره و تکرار در داوری

1- تحریر محل نزاع و عقیده نویسندگان موضوع دقیقی در مباحث داوری قابل بررسی می باشد که به درستی، تحریر و پاسخ داده نشده است و یا پاسخ بیان شده، رافع اشکالات متعددی که به دنبال دارند نیست. می دانیم که…
۱ هفته پیش

ماهیت حقوقی نهاد داوری | PDF ماهیت حقوقی نهاد داوری

ماهیت حقوقی نهاد داوری نهاد داوری اساساً یک توافق در ایجاد عدالت خصوصی از طریق یک مرجع غیردولتی است. باید دید نهاد داوری از چه ماهیتی برخوردار است. در رابطه با ماهیت نهاد داوری اتفاق نظر وجود ندارد و…
۱ ماه پیش

ضمانت اجرای شرایط داوری

ضمانت اجرای شرایط داوری در صورتی که شرایط مقرر برای قرارداد یا شرط داوری رعایت نشود، چه وضعیتی خواهد داشت؟ بدیهی است که اگر شرایط عمومی رعایت نشود، قرارداد، حسب مورد باطل یا غیرنافذ می باشد؛ اما در…
۱ ماه پیش

مدت داوری

مدت داوری در مواد 458 ، 468 ، 480 تبصره ماده 484 ، 487 و بند 4 ماده 489 قانون و نیز در قانون داوری تجاری بین المللی از «مدت» داوری یاد شده و آثار مهمی بر آن مترتب است. البته در قواعد داوری، بحث از…
۱ ماه پیش

رأی دادگاه با موضوع اثر رأی داوری بر رسیدگی دادگاه

اثر رأی داوری بر رسیدگی دادگاه مرجع صدور: شعبه 49 دادگاه تجدید نظر استان تهران چکیده : در صورت صدور رأی از سوی داور، دادگاه نمی‌تواند به همان دعوا رسیدگی کند. تاریخ رای نهایی: 1393/06/30 شماره رای…
۱ ماه پیش

رأی دادگاه با موضوع تعیین اشخاص حقوقی به عنوان داور

تعیین اشخاص حقوقی به عنوان داور مرجع صدور: شعبه 15 دادگاه تجدید نظر استان تهران چکیده : درصورتی‌که شخص حقوقی به‌عنوان داور تعیین شود، رسیدگی و صدور رأی توسط کارشناسان و کمیسیون‌های زیر مجموعه آن…
۱ ماه پیش

نمونه رأی دادگاه با موضوع دعوای تأیید فسخ قرارداد مشتمل بر شرط داوری

دعوای تأیید فسخ قرارداد مشتمل بر شرط داوری مرجع صدور: شعبه 17 دادگاه تجدید نظر استان تهران چکیده : در دعوای تأیید فسخ قرارداد صرف پیش‌بینی داور جهت حل اختلافات ناشی از اجرای قرارداد مانع استماع دعوای…
۱ ماه پیش

نمونه رأی داوری با موضوع تجدیدنظرخواهی از تصمیم دادگاه در تعیین داور

● تجدیدنظرخواهی از تصمیم دادگاه در تعیین داور مرجع صدور: شعبه 10 دادگاه تجدید نظر استان تهران چکیده : درخواست خواهان از دادگاه مبنی بر تعیین داور، اقامه دعوی تلقی نمی‌گردد و اقدام دادگاه در راستای…
۱ ماه پیش

نمونه رأی دادگاه با موضوع ماهیت داوری مندرج در قانون بخش تعاون

ماهیت داوری مندرج در قانون بخش تعاون مرجع صدور: شعبه 10 دادگاه تجدید نظر استان تهران چکیده : داوری مذکور در قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران اولاً اختیاری و ثانیاً از نوع کدخدا منشی است و…
۱ ماه پیش

رأی دادگاه‌ها با موضوع شرط مراجعه به داوری پس از توافق طرفین

شرط مراجعه به داوری پس از توافق طرفین مرجع صدور: شعبه 61 دادگاه تجدید نظر استان تهران چکیده : الزامآور بودن ارجاع به داوری و عدم صلاحیت مراجع قضائی در رسیدگی به موضوع تنها در صورتی است که عبارات…
۱ ماه پیش

نمونه رأی دادگاه با موضوع تعیین اشخاص ذینفع به‌عنوان داور

تعیین اشخاص ذینفع به‌عنوان داور مرجع صدور: شعبه 15 دادگاه تجدید نظر استان تهران چکیده : تعیین اشخاص ذی‌نفع در دعوا به‌عنوان داور، درصورتی‌که با تراضی طرفین قرارداد داوری باشد، فاقد منع قانونی است.…
۱ ماه پیش

رأی دادگاه با موضوع اثر عدم توافق طرفین داوری در تعیین داور مرضی‌الطرفین

اثر عدم توافق طرفین داوری در تعیین داور مرضی‌الطرفین مرجع صدور: شعبه 15 دادگاه تجدید نظر استان تهران چکیده : درج عبارت "در صورت عدم توافق برای تعیین داور، طرفین می‌توانند به دادگاه مراجعه نمایند" در…
۱ ماه پیش

رأی دادگاه با موضوع اصل صلاحیت عام محاکم و صلاحیت داور

اصل صلاحیت عام محاکم و صلاحیت داور مرجع صدور: شعبه 15 دادگاه تجدید نظر استان تهران چکیده : 1- با توجه به اصل صلاحیت عام محاکم، داوری که استثنایی بر اصل مذکور است باید صورت محدود، تفسیر شده بنابراین…
۱ ماه پیش

انواع داوری

انواع داوری 1- داوری اجباری و اختیاری در برخی از قوانین، رجوع طرفین اختلاف به داوری، برای حل و فصل پاره ای اختلافات، الزامی اعلام شده است. یکی از مهمترین و عام ترین نوع آن را می توان در ماده 10 قانون…
۱ ماه پیش

اجرای رای داور | اجراییه و بازداشت مدنی محکوم علیه رای داوری

اجرای رای داور اجراییه و بازداشت مدنی محکوم علیه رای داوری ماده 488 قانون با بیان: «هرگاه محکوم علیه تا بیست روز بعد از ابلاغ، رای داوری را اجرا ننماید، دادگاه ارجاع کننده دعوا به داوری و یا دادگاهی…
۱ ماه پیش

داور | توافق در ارجاع امر به داوری | اجرت داوری

وجود داور از ارکان تشکیل داوری است. در واقع بدون وجود داور تحقق داوری منتفی است. داور می تواند منفرد یا متعدد باشد. داور وجود داور از دیگر ارکان تشکیل داوری است. در واقع بدون وجود داور تحقق داوری…
۱ ماه پیش