حقوق نیوز

رفتارشناسی

Feed Link JS News
پدیده شترمرغ(Ostrich Theory)

خطای پدیده شترمرغ؛ با ندیدن مشکل حل نمی شود

حقوق نیوز/ روانشناسی/...
۱۷ خرداد ۱۳۹۹ - ۱۳:۳۶
تاریخ: ۱۷ خرداد ۱۳۹۹
بازدید: 184
دسته بندی: رفتارشناسی
خطای نقطه کور (Blind Spot Bias)

خطای نقطه کور ذهن؛ به خطاهای خودت نگاه کن نه دیگران

حقوق نیوز/ روانشناسی/...
۱۳ خرداد ۱۳۹۹ - ۲۳:۵۵
تاریخ: ۱۳ خرداد ۱۳۹۹
بازدید: 243
دسته بندی: رفتارشناسی
خطای بنیادی برچسب زدن(Fundamental attribution error)

خطای بنیادی برچسب زدن؛ کلی گویی و اغراق منفی از رفتار خود یا دیگری!

حقوق نیوز/ روانشناسی/...
۱۱ خرداد ۱۳۹۹ - ۱۲:۵۳
تاریخ: ۱۱ خرداد ۱۳۹۹
بازدید: 216
دسته بندی: رفتارشناسی
خطای اثر طعمه

خطای اثر طعمه چیست؟

حقوق نیوز/ روانشناسی/...
۱۰ خرداد ۱۳۹۹ - ۱۱:۴۱
تاریخ: ۱۰ خرداد ۱۳۹۹
بازدید: 291
دسته بندی: رفتارشناسی
استرس (Stress)

چگونه بدون استرس زندگی کنیم؟ (قسمت 5)

حقوق نیوز/ روانشناسی/...
۳۰ ارديبهشت ۱۳۹۹ - ۲۰:۳۰
تاریخ: ۳۰ ارديبهشت ۱۳۹۹
بازدید: 331
دسته بندی: رفتارشناسی
اختلال خواب (sleep disorder )

خواب و اختلالات خواب و ارتباط آن با فرهنگ

 حقوق نیوز/ روانشناسی/...
۲۹ ارديبهشت ۱۳۹۹ - ۱۰:۲۹
تاریخ: ۲۹ ارديبهشت ۱۳۹۹
بازدید: 333
دسته بندی: رفتارشناسی
هنر نه گفتن

نه گفتن را بیاموزید (قسمت 3)

حقوق نیوز/ روانشناسی/...
۲۸ ارديبهشت ۱۳۹۹ - ۱۳:۴۲
تاریخ: ۲۸ ارديبهشت ۱۳۹۹
بازدید: 308
دسته بندی: رفتارشناسی
هنر نه گفتن

نه گفتن را بیاموزید (قسمت 5)

حقوق نیوز/ روانشناسی/...
۲۸ ارديبهشت ۱۳۹۹ - ۱۴:۲۲
تاریخ: ۲۸ ارديبهشت ۱۳۹۹
بازدید: 315
دسته بندی: رفتارشناسی
هنر نه گفتن

نه گفتن را بیاموزید (قسمت 4)

حقوق نیوز/ روانشناسی/...
۲۸ ارديبهشت ۱۳۹۹ - ۱۴:۰۶
تاریخ: ۲۸ ارديبهشت ۱۳۹۹
بازدید: 314
دسته بندی: رفتارشناسی
دانش آموزان و دانشجویان بدانند

راه‌های کسب موفقیت تحصیلی (قسمت 4)

حقوق نیوز/ روانشناسی/...
۱۳ ارديبهشت ۱۳۹۹ - ۱۲:۵۰
تاریخ: ۱۳ ارديبهشت ۱۳۹۹
بازدید: 324
دسته بندی: رفتارشناسی
دانش آموزان و دانشجویان بدانند

راه‌های کسب موفقیت تحصیلی (قسمت 2)

حقوق نیوز/ روانشناسی/...
۱۲ اسفند ۱۳۹۸ - ۱۲:۱۱
تاریخ: ۱۲ اسفند ۱۳۹۸
بازدید: 708
دسته بندی: رفتارشناسی
تصویر سازی ذهنی

تصویرسازی ذهنی و تصویر سازی ذهنی هدایت شده چیست؟

حقوق نیوز/ روانشناسی   مفهوم...
۲۷ فروردين ۱۳۹۹ - ۱۳:۱۲
تاریخ: ۲۷ فروردين ۱۳۹۹
بازدید: 500
دسته بندی: رفتارشناسی
هنر نه گفتن

نه گفتن را بیاموزید (قسمت 2)

حقوق نیوز/ روانشناسی/...
۱۴ اسفند ۱۳۹۸ - ۱۱:۵۵
تاریخ: ۱۴ اسفند ۱۳۹۸
بازدید: 732
دسته بندی: رفتارشناسی
دانش آموزان و دانشجویان بدانند

راه‌های کسب موفقیت تحصیلی (قسمت 3)

حقوق نیوز/ روانشناسی/...
۱۳ اسفند ۱۳۹۸ - ۱۲:۳۸
تاریخ: ۱۳ اسفند ۱۳۹۸
بازدید: 715
دسته بندی: رفتارشناسی

چگونه بدون استرس زندگی کنیم؟ (قسمت 4)

حقوق نیوز/ روانشناسی/...
۱۲ اسفند ۱۳۹۸ - ۱۳:۵۰
تاریخ: ۱۲ اسفند ۱۳۹۸
بازدید: 685
دسته بندی: رفتارشناسی
دانش آموزان و دانشجویان بدانند

راه‌های کسب موفقیت تحصیلی (قسمت 1)

حقوق نیوز/ روانشناسی/...
۰۷ اسفند ۱۳۹۸ - ۱۳:۵۸
تاریخ: ۰۷ اسفند ۱۳۹۸
بازدید: 672
دسته بندی: رفتارشناسی

نه گفتن را بیاموزید (قسمت 1)

حقوق نیوز/ روانشناسی/...
۰۶ اسفند ۱۳۹۸ - ۱۲:۳۹
تاریخ: ۰۶ اسفند ۱۳۹۸
بازدید: 584
دسته بندی: رفتارشناسی
استرس (Stress)

چگونه بدون استرس زندگی کنیم؟ (قسمت 3)

حقوق نیوز/ روانشناسی/...
۰۶ اسفند ۱۳۹۸ - ۱۳:۲۵
تاریخ: ۰۶ اسفند ۱۳۹۸
بازدید: 576
دسته بندی: رفتارشناسی
استرس (Stress)

چگونه بدون استرس زندگی کنیم؟ (قسمت 1)

حقوق نیوز/ روانشناسی/...
۲۵ بهمن ۱۳۹۸ - ۱۸:۴۵
تاریخ: ۲۵ بهمن ۱۳۹۸
بازدید: 625
دسته بندی: رفتارشناسی
استرس (Stress)

چگونه بدون استرس زندگی کنیم؟ (قسمت 2)

حقوق نیوز/ روانشناسی/...
۲۸ بهمن ۱۳۹۸ - ۱۱:۵۲
تاریخ: ۲۸ بهمن ۱۳۹۸
بازدید: 583
دسته بندی: رفتارشناسی
سرخط خبرها: