امروز: پنج شنبه, ۲۸ تیر ۱۴۰۳ برابر با ۱۱ محرّم ۱۴۴۶ قمری و ۱۸ ژوئیه ۲۰۲۴ میلادی

قوانین داوری و میانجیگری

ایکسید (ICSID) | کنوانسیون واشنگتن 1965

حقوق نیوز | داوری | قوانین داوری و میانجیگری حل و فصل اختلافات مربوط به سرمایه گذاری (ایکسید) کنوانسیون حل و فصل اختلافات مربوط به سرمایه گذاری بین دولت ها و اتباع دولت های دیگر نام های دیگر:…
۴ سال پیش

از قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

از قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران www.newslaw.ir اصل یکصد و سی و نهم: صلح دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی یا ارجاع آن به داوری در هر مورد، موکول به تصویب هیأت وزیران است و باید به اطلاع مجلس برسد.…
۶ سال پیش

از قانون پیش فروش ساختمان

از قانون پیش فروش ساختمان www.newslaw.ir ماده 20 -کلیه اختلافات ناشی از تعبیر، تفسیر و اجراء مفاد قرارداد پیش‌فروش توسط هیأت داوران متشکل از یک داور از سوی خریدار و یک داور از سوی فروشنده و یک داور…
۶ سال پیش

از قانون حمایت خانواده

از قانون حمایت خانواده www.newslaw.ir ماده 5 - در صورت عدم تمکن مالی هریک از اصحاب دعوی دادگاه می‌تواند پس از احراز مراتب و با توجه به اوضاع و احوال، وی را از پرداخت هزینه دادرسی، حق‌الزحمه کارشناسی،…
۶ سال پیش

از آیین اجرایی قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت

از آیین اجرایی قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت www.newslaw.ir ماده 36 : در قراردادهای مشارکت در صورت توافق طرفین می‌توان داور تعیین نمود. از آیین اجرایی قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت(PDF)
۶ سال پیش

از قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری

از قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری www.newslaw.ir ماده 10 - در هر دعوی حقوقی به استثنای موارد مندرج در ماده 675 آیین دادرسی مدنی که قبل از تصویب این قانون اقامه شده و تا تاریخ اجرای‌این قانون…
۶ سال پیش

از قانون شوراهای حل اختلاف

از قانون شوراهای حل اختلاف www.newslaw.ir ماده ١ - به منظور حل اختلاف و صلح و سازش بین اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی، شوراھای حل اختلاف که در این قانون به اختصار « شورا » نامیده میشوند، تحت نظارت قوه…
۶ سال پیش

از قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب

از قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب www.newslaw.ir ماده 6 : طرفین دعوا در صورت توافق می‌توانند برای احقاق حق و فصل خصومت، به قاضی تحکیم مراجعه نمایند. از قانون تشکیل دادگاه های عمومی و…
۶ سال پیش

از قانون آیین دادرسی مدنی

از قانون آیین دادرسی مدنی www.newslaw.ir ماده 35 : وکالت در دادگاهها شامل تمام اختیارات راجع به امر دادرسی است جز آنچه را که موکل استثناء کرده یا توکیل در آن خلاف شرع باشد، ‌لیکن در امور زیر باید…
۶ سال پیش

از آیین نامه اجرایی قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران

از آیین نامه اجریی قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران www.newslaw.ir مادة 8 - سازمان بايد نشان، مهر و يك نشرية ويژه داشته باشد. انتشار اين نشريه با رعايـت مقـررات قـانوني مربوطـه يكسال پس…
۶ سال پیش

از لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت

از لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت www.newslaw.ir ماده 212 مدیران تصفیه نماینده شرکت در حال تصفیه بوده و کلیه اختیارات لازم را جهت امر تصفیه حتی از طریق طرح دعوی و ارجاع به داوری‌و حق سازش…
۶ سال پیش

از قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران

از قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران www.newslaw.ir مــادة 36 - اختلافــات بــین "کــارگزاران،" "بازارگردانــان،" "کــارگزار/معاملــهگــران،" "مشــاوران سرمایه گذاري،" "ناشران،" سرمایه…
۶ سال پیش

از آیین نامه اجرایی قانون حمایت خانواده

از آیین نامه اجرایی قانون حمایت خانواده www.newslaw.ir ماده ۱۱: داوري در اين قانون تابع شرايط مندرج در قانون آيين‌دادرسي مدني نمي‌باشد. ماده ۱۲: پس از صدور قرار ارجاع امر به داوري هر يك از زوجين مكلف…
۶ سال پیش

آئین نامه اجرایی تبصره ذیل ماده 28 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری

آئین نامه اجرایی تبصره ذیل ماده 28 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری www.newslaw.ir در اجراي تبصره ذيل ماده 28 قانون اصلاح پاره اي قوانين دادگستري مصوب خرداد ماه 1356 آيين نامه زير را مشتمل بر…
۶ سال پیش

قانون راجع به اجازه ارجاع به داوری و تعیین داور برای دعاوی علیه بانک ها در خارج از کشور به بانک مرکزی ایران

قانون راجع به اجازه ارجاع به داوری و تعیین داور برای دعاوی علیه بانک ها در خارج از کشور به بانک مرکزی ایران www.newslaw.ir ماده واحده - به بانک مرکزی ایران (‌کمیته رسیدگی به دعاوی مالی و حقوقی…
۶ سال پیش

تصویب نامه هیئت وزیران درباره تفویض اجازه ارجاع دعاوی راجع به اموال عمومی و دولی به داوری به کمیسیون امور زیر بنایی و صنعت

تصویب نامه هیئت وزیران درباره تفویض اجازه ارجاع دعاوی راجع به اموال عمومی و دولی به داوری به کمیسیون امور زیر بنایی و صنعت www.newslaw.ir هيأت وزيران در جلسه مورخ 18/ 2 /1373 به استناد اصل يكصد و سي…
۶ سال پیش

تصویب نامه هیئت وزیران در مورد طرح های عمرانی

تصویب نامه هیئت وزیران در مورد طرح های عمرانی www.newslaw.ir هيأت وزيران در جلسه مورخ 11/ 6 /1377 بنا به پيشنهاد رئيس جمهور و با توجه به اصل(139 (و به استناد اصل (127 (قانون اساسي در خصوص تعيين…
۶ سال پیش

داوری واگذاری سهام و مدیریت شرکت های دولتی

از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (داوری واگذاری سهام و مدیریت شرکت های دولتی) www.newslaw.ir ماده 20 - رسيدگي، اظهارنظر و اتخاذ تصميم در مورد شكايت اشخاص حقيقي…
۶ سال پیش

آیین نامه هیئت داوری واگذاری سهام و مدیریت شرکت های دولتی

آیین نامه اجرایی ماده (21) تنفیذی قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری سلامی ایران موضوع ماده (9) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی (آیین نامه هیئت داوری واگذاری…
۶ سال پیش

اساسنامه مرکز داوری کانون وکلای دادگستری

اساسنامه مرکز داوری کانون وکلای دادگستری www.newslaw.ir هيأت مديره کانون وکلاي دادگستري در جهت اعتلاي حرفه وکالت، تأمين امنيت قضائي در کشور، استفاده بهينه از وکلاي دادگستري باتجربه، فيصله اختلافات و…
۶ سال پیش