امروز: پنج شنبه, ۲۸ تیر ۱۴۰۳ برابر با ۱۱ محرّم ۱۴۴۶ قمری و ۱۸ ژوئیه ۲۰۲۴ میلادی

نمونه قراردادها

قرارداد تهیه سرفصل حسابهای (گروه–کل–معین) شرکت

قرارداد تهیه سرفصل حسابهای (گروه–کل–معین) شرکت این قرارداد تحت عنوان (قرارداد تهیه سرفصل حساب ها) فی مابین شرکت ........ به نمایندگی آقای ................ در سمت مشاور از یک طرف و شرکت ..............…
۳ سال پیش

قرارداد کار با رعایت آیین نامه انضباطی شرکت شرح وظایف شغلی (آژانس مسافرتی هوایی)

قرارداد کار با رعایت آیین نامه انضباطی شرکت شرح وظایف شغلی (آژانس مسافرتی هوایی) این قرارداد که از هر حیث تابع قانون کار جمهوری اسلامی می باشد بین شرکت ........... به شماره ثبت ............ اداره ثبت…
۳ سال پیش

قرارداد رسیدگی به صورت وضعیت موقت و قطعی محاسبات و تعدیل و تاخیر قراردادها

قرارداد رسیدگی به صورت وضعیت موقت و قطعی محاسبات و تعدیل و تاخیر قراردادها این قرارداد بین شرکت ........... به نمایندگی آقای مهندس ........... مدیر عامل شرکت ............. از یک طرف و آقای مهندس…
۳ سال پیش

قرارداد مشاور فنی

قرارداد مشاور فنی برای دریافت فایل PDF قرارداد کلیک کنید این قرارداد مابین شرکت ............ به مدیریت .......... به شماره ثبت .......... به عنوان کافرما به نمایندگی آقای ............. از یک طرف…
۳ سال پیش

قرارداد خدمات مالی (شناخت سیستم های مالی، اصلاح نارسایی ها و کاستی های استخراج شده شرکت)

قرارداد خدمات مالی (شناخت سیستم های مالی، اصلاح نارسایی ها و کاستی های استخراج شده شرکت) برای دریافت فایل PDF قرارداد کلیک کنید این قرارداد فی مابین شرکت ........... به نمایندگی آقای…
۳ سال پیش

قرارداد خرید خدمات کارشناسی

قرارداد خرید خدمات کارشناسی برای دریافت فایل PDF قرارداد کلیک کنید (برای تهیه دستورالعمل ها و آیین نامه نویسی شرکت) این قرارداد بین شرکت ........... به مدیریت آقای مهندس .................. به نشانی…
۳ سال پیش

قرارداد تهیه ترازنامه و صورت های مالی شرکت

قرارداد تهیه ترازنامه و صورت های مالی شرکت برای دریافت فایل PDF قرارداد کلیک کنید این قرارداد فی مابین شرکت ............. به شماره ثبت .......... به نمایندگی آقای .............. مدیرعامل شرکت که…
۳ سال پیش

قرارداد حسابرسی صورت های مالی شرکت

قرارداد حسابرسی صورت های مالی شرکت برای دریافت فایل PDF قرارداد کلیک کنید این قرارداد فی مابین شرکت ............... به مدیریت عاملی آقای ........ به عنوان کارفرما از یک طرف ........... (سهامی خاص) و…
۳ سال پیش

قرارداد ارائه خدمات پشتیبانی سیستم کامپیوتری پس از فروش

قرارداد ارائه خدمات پشتیبانی سیستم کامپیوتری پس از فروش برای دریافت فایل PDF قرارداد کلیک کنید این قرارداد به تاریخ ........... بین شرکت ........... به مدیریت آقای ............... به آدرس…
۳ سال پیش

قرارداد مشاور امور تولیدی و اقتصادی

قرارداد مشاور امور تولیدی و اقتصادی برای دریافت فایل PDF قرارداد کلیک کنید این قرارداد بین شرکت ............. با مدیریت آقای ............. به نشانی…
۳ سال پیش

قرارداد پیمانکاری احداث بند انحرافی بر روی رودخانه

قرارداد پیمانکاری احداث بند انحرافی بر روی رودخانه برای دریافت فایل PDF قرارداد کلیک کنید قرارداد شماره .......... در مورخه ........ فی مابین شرکت .......... به مدیریت ......... به شماره ثبت…
۳ سال پیش

قرارداد پیمانکاری اجرای قسمتی از عملیات بازسازی و نوسازی در واحدهای مجتمع اداری، تجاری، مسکونی .........

قرارداد پیمانکاری اجرای قسمتی از عملیات بازسازی و نوسازی در واحدهای مجتمع اداری، تجاری، مسکونی ....... برای دریافت فایل PDF قرارداد کلیک کنید این قراداد تاریخ ......... فی مابین شرکت ......... به…
۳ سال پیش

قرارداد پیمان مدیریت در زمینه های اقتصادی و تامین منابع مالی

قرارداد پیمان مدیریت در زمینه های اقتصادی و تامین منابع مالی برای دریافت فایل PDF قرارداد کلیک کنید این قرارداد فی مابین شرکت ............. به مدیریت ............. به شماره ثبت ........... به…
۳ سال پیش

قرارداد مشاوره (تهیه طرح توجیهی فنی، اقتصادی و مالی)

قرارداد مشاوره (تهیه طرح توجیهی فنی، اقتصادی و مالی) برای دریافت فایل PDF قرارداد کلیک کنید این قرارداد فی مابین شرکت .......... به شماره ثبت ........ و نشانی: خیابان ........ پلاک ....... به…
۳ سال پیش

قرارداد مشاوره (راهکارهای فنی در ارتباط با بازسازی و نوسازی ساختمان)

قرارداد مشاوره (راهکارهای فنی در ارتباط با بازسازی و نوسازی ساختمان) برای دریافت فایل PDF قرارداد کلیک کنید این قرارداد در تاریخ ............... فی مابین شرکت .......... به شماره ثبت ............. به…
۳ سال پیش

قرارداد پیمانکاری بازدید و ترمیم لوله کشی سرد و گرم و ..........

قرارداد پیمانکاری بازدید و ترمیم لوله کشی سرد و گرم و .......... برای دریافت فایل PDF قرارداد کلیک کنید این قرارداد فی مابین شرکت ........... به نمایندگی ........... آقای ................ کارفرما…
۳ سال پیش

قرارداد تامین نیروی انسانی جهت ارائه خدمت

قرارداد تامین نیروی انسانی جهت ارائه خدمت برای دریافت فایل PDF قرارداد کلیک کنید این قرارداد فی مابین شرکت ................ به شماره ثبت ............. و نشانی…
۳ سال پیش

قرارداد مشاوره طراحی و نظارت فنی بر پروژه ساختمانی

قرارداد مشاوره طراحی و نظارت فنی بر پروژه ساختمانی برای دریافت فایل PDF قرارداد کلیک کنید این توافق نامه در تاریخ ............ بین شرکت ....... به نمایندگی آقایان .......... ریاست هیئت مدیره که منبعد…
۳ سال پیش

قرارداد پیمانکاری پیاده و نصب فن کوئل

قرارداد پیمانکاری پیاده و نصب فن کوئل برای دریافت فایل PDF قرارداد کلیک کنید این قرارداد فی مابین شرکت .............. به نمایندگی آقای ............... کارفرما نامیده می شود از یک طرف و آقای…
۳ سال پیش

قرارداد انجام کلیه خدمات مالیاتی

قرارداد انجام کلیه خدمات مالیاتی(دریافت مفاصا حساب ها، تخفیفات مالیاتی ...) برای دریافت فایل PDF قرارداد کلیک کنید این قرارداد فی مابین شرکت ........... به نمایندگی ............. مدیرعامل شرکت که…
۳ سال پیش